Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 52

Tetatmej, xikinmachtikan nanmokoneuan maj kitasojtakan Jiova

Tetatmej, xikinmachtikan nanmokoneuan maj kitasojtakan Jiova

“Konemej se netetayokolil tein techkauilia Jiova.” (SAL. 127:3)

NEKUIKATIL 134 Konemej se inetetayokolil Dios

TEIN MOITAS *

1. ¿Katiyejua tekit kinmakani Jiova tetatmej?

JIOVA kichijchiuak Adán uan Eva maj kinejnekikan kinpiaskej konemej. Yejua ika Biblia kijtoua: “Konemej se netetayokolil tein techkauilia Jiova” (Sal. 127:3). ¿Toni kijtosneki nejon? Maj tiknemilikan ke se akin iuan timouikaj techiluia maj tikyekpialikan miak tomin. ¿Melauj ke kuali timomachiliskiaj porin totech takuaujtamati? Sayoj ke no techtekipachoskia keniuj tikyekpiaskej nejon tomin. No ijkon Jiova, Akin okachi iuan timouikaj, kinmakani tetatmej se teisa tein okachi kipia ipatiuj ke tomin: maj kinyekpiakan uan maj kintasojtakan ininkoneuan.

2. ¿Katiyejua netajtanilmej tiknankilitij?

2 ¿Akoni moneki kiixejekos ox akin namikyejkej kinpiaskej konemej uan kemanian kinpiaskej? Uan ¿keniuj uelis tetatmej kinpaleuiskej ininkoneuan maj yolpakikan? Maj tikitakan seki taman tein Biblia tayolmajxitia tein uelis kinpaleuis namikuanij maj kuali taixejekokan.

MAJ AMO TIKIJIJTOKAN TEIN KIIXEJEKOSKEJ AKIN NAMIKYEJKEJ

3. 1) ¿Akoni moneki kiixejekos ox akin namikyejkej kinpiaskej konemej oso amo? 2) ¿Toni tein Biblia tayolmajxitia moneki kielnamikiskej akin iniuan mouikaj uan ininchankauan akin namikyejkej?

3 Sekin kinemiliaj ke akin monamiktiaj niman moneki kinpiaskej konemej. Hasta ininchankauan uan oksekin uelis semi kiniluiskej maj niman kinpiakan konemej. Jethro, se tokniuj akin nemi ompa Asia, kijtoua: “Itech nechikol, seki tokniuan akin kinpiaj konemej semi kiniluiaj akin amo kinpiaj maj kinpiakan”. Jeffrey, okse tokniuj ompa Asia no kijtoua: “Sekin kiniluiaj akin namikyejkej  akin amo kinpiaj konemej ke amo akin kinyekpias keman yeskij xiuejkejya”. Sayoj ke akin kinnamiki kiixejekoskej ox kinpiaskej konemej oso amo yejuan akin namikyejkej (Gál. 6:5). Akin iniuan mouikaj uan ininchankauan kinekij maj yolpakikan, sayoj ke moneki kielnamikiskej ke yejuan akin namikyejkej kinnamiki kiixejekoskej ox kinpiaskej konemej (1 Tes. 4:11).

4, 5. 1) ¿Toni ome taman moneki ika tajtoskej akin namikyejkej? 2) Xikonmelaua kemanian moneki ika tajtoskej nejon.

4 Komo akin namikyejkej kiixtaliaj kinpiaskej konemej, moneki ika tajtoskej ome taman: yekinika, kemanian kinekij kinpiaskej uan ojpatika, kanachimej kinpiaskej. Sayoj ke, ¿kemanian moneki ika tajtoskej nejon? ¿Uan keyej semi moneki?

5 Achto ke monamiktiskej se takat uan se siuat, moneki ika tajtoskej ox kinpiaskej konemej oso amo porin moneki maj omen kiixejekokan nejon. Uan no moneki kuali kiitaskej ox uelis kinyekpiaskej. Sekin keman monamiktiaj kiixtaliaj mochiaskej se oso ome xiuit porin keman kinpiaskej monekis panoskej tiempo iniuan uan kinyekpiaskej. Kiajsikamatij ke mochiaskej kinpaleuis maj kuali moixmatikan uan maj okachi kuali mouikakan (Efes. 5:33).

6. Kemej tinentokej itech tonalmej tein ouijkej, ¿toni kiixtalianij sekin akin namikyejkej?

6 Okseki tokniuan kichiuanij kemej eyi ikoneuan Noé. Yejuan keman monamiktijkej amo niman kinpiakej konemej (Gén. 6:18; 9:18, 19; 10:1; 2 Ped. 2:5). Jesús kijtoj ke totonaluan yeskiaj kemej itonaluan Noé, uan tikitaj ke nejin tonalmej semi ouijkej (2 Tim. 3:1; Mat. 24:37). Yejua ika, sekin akin namikyejkej kiixtalianij amo niman kinpiaskej konemej uan ijkon okachi kitekitiliskej Dios.

Keman tetatmej kiixejekoskej ox kinpiaskej konemej uan kanachimej, no moneki kiitaskej tein kijtoua Lucas 14:28, 29 (xikonita párrafo 7) *

7. ¿Keniuj tein tayolmajxitia Lucas 14:28, 29 uan Proverbios 21:5 uelis kinpaleuis akin namikyejkej?

7 Keman akin namikyejkej kiixtaliaj ox kinpiaskej konemej oso amo uan kanachimej, no semi moneki maj kiitakan tein kijtoua Lucas 14:28, 29 (xikonixtajtolti). Tetatmej akin kuali kiniskaltianij ininkoneuan kimatij ke moneki tomin, tiempo uan chikaualis. Yejua ika semi moneki maj akin namikyejkej motajtanikan: “¿Monekis tiomen titekitiskej uan ijkon tikinixpanoltiskej  tokoneuan? ¿Tiomen tikitaj tein moneki kalijtik? Komo monekiskia maj tiomen titekitikan, ¿akoni kinyekpiaskia tokoneuan? ¿Akoni kinmachtiskia maj kichiuakan tein kuali?”. Namikyejkej akin mochiuiliaj nejin netajtanilmej no kiitaj tein kijtoua Proverbios 21:5 (xikonixtajtolti).

Takat akin kitasojta inamik nochipa kitemos kipaleuis (xikonita párrafo 8)

8. 1) ¿Toni ouijkayomej uelis kipiaskej akin namikyejkej? 2) ¿Toni kichiuas takat akin kitasojta inamik?

8 Tetatmej moneki panoskej miak tiempo iniuan ininkoneuan uan kinyekpiaskej. Yejua ika, komo niman kinpiaj miakej konemej, xa kinouijmakas ijkon kichiuaskej iuan sejse ininkoneuj. Sekin akin kinpianij miakej konemej kijtojkej ke amo kimatiaj toni kiniluiskej oso keniuj kinpaleuiskej. Xa temomaj nochipa sioujtos uan amo kuali momachilis uan nejon kichiuas maj amo semi momachti, motataujti nion maj tanojnotsati. No uelis panos ke itech nechikol amo kiyekkakis tamachtilis porin kinyekpixtos ikoneuan. Sayoj ke takat akin kitasojta inamik mochikauas kipaleuis isiuauj itech nechikolmej uan kalijtik. Kemej neskayot, kipaleuis ika ichiualis, kitemos maj ichankauan kinyolpakti taueyichiuaskej kemej kalyetouanij uan tanojnotsatiuj iniuan.

XIKINMACHTIKAN NANMOKONEUAN MAJ KITASOJTAKAN JIOVA

9, 10. ¿Toni moneki maj kichiuakan tetatmej akin kinekij kinpaleuiskej ininkoneuan?

9 ¿Keniuj uelis tetatmej kinpaleuiskej ininkoneuan maj kitasojtakan Jiova? ¿Keniuj uelis kinmatampauiskej? Maj tikitakan seki taman.

10 Xiktajtanilikan inepaleuil Jiova. Maj tikitakan tein kichiujkej Manóah uan inamik, akin itatuan Sansón. Keman Manóah kimatik ke kipiaskiaj se konetsin, kitataujtij Jiova maj kiluiani keniuj kiiskaltiskia.

11. ¿Keniuj uelis tetatmej kichiuaskej tein kijtoua Jueces 13:8 ke Manóah kichiuak?

11 Nihad uan Alma, akin nemij Bosnia-Herzegovina, kichiujkej kemej Manóah. Yejuan kijtouaj: “Ijkon kemej Manóah, tiktataujtijkej Jiova maj techpaleui maj kuali tikiniskaltianij tokoneuan. Uan Yejuatsin technankilij ika miak taman: ika Biblia, amaixmej, nechikolmej uan uejueyi nechikolmej” (xikonixtajtolti Jueces 13:8).

12. ¿Keniuj José uan María kinmachtijkej ininkoneuan ika ininneskayo?

12 Xikinmachtikan ika nanmoneskayo. Tetatmej, tein nankiniluiaj nanmokoneuan  semi moneki. Sayoj ke xa okachi kinpaleuis tein kiitaskej ke nankichiuaj. José uan María akin kiiskaltijkej Jesús no kinmachtijkej ininkoneuan ika ininneskayo. José amo sayoj chikauak tekitik uan ijkon kintekipanoskia ichankauan, ta no kinpaleuij maj kitayekanaltikan kiueyichiuaskej Jiova (Deut. 4:9, 10). “Cada se xiuit” kinuikaya ikalyetouanij maj kichiuatij Pascua ompa Jerusalén, maski Tanauatil amo kijtouaya ke monekia kinuikas (Luc. 2:41, 42). Xa itech nejon tonalmej seki tetatmej kinemiliayaj ke yaskej hasta Jerusalén semi tesioujtiaya uan patiyoj kisaya porin katka tel uejka. Sayoj ke, José kipatiuitaya kuali mouikas iuan Dios uan kinpaleuij ikoneuan maj no ijkon kichiuakan. Uan María, kuali kimatia tein kijtouaya iTajtol Dios. Ika itajtoluan uan ika tein kichiuak kinmachtij ikoneuan maj kipatiuitanij iTajtol Dios.

13. ¿Keniuj seki tetatmej kichiujkej kemej José uan María?

13 Nihad uan Alma, akin ininka titajtojkej itech párrafo 11, kitemojkej kipaleuiskej ininkonetsin maj kitasojta Jiova uan maj kitekitili kemej kichiujkej José uan María. Yejuan kijtouaj: “Timochikaujkej timonejnemiltiskej kemej kimachtiskia tokonetsin ke se kitakamatis tein Biblia tayolmajxitia semi tapaleuia”. Uan Nihad no kijtoua: “Moneki timochikauaskej timonejnemiltiskej kemej tiknekij maj monejnemilti tokonetsin”.

14. ¿Keyej tetatmej moneki kimatiskej akonimej iniuan mouikaj ininkoneuan?

14 Xikinpaleuikan maj mouikakan iniuan akin kinpaleuiskej. Tepopaj uan temomaj moneki kimatiskej akonimej iniuan mouikaj ininkoneuan uan toni kichiuaj. No moneki kimatiskej akonimej iniuan monojnotsaj itech redes sociales uan ika teléfono. Akin iniuan mouikaj uelis kinpaleuiskej oso amo (1 Cor. 15:33).

15. ¿Keniuj tetatmej uelis kichiuaskej kemej Jessie?

15 ¿Toni uelis kichiuaskej tetatmej komo amo semi uelij kitekitiltiaj se computadora, celular oso tableta? Jessie, se tepopaj akin kayot Filipinas kijtoua: “Maski amo semi tikmatiaj keniuj tikuiskej teposmej, tikiniluiayaj tokoneuan ke nejon no katka tamouilil”. Nejon tepopaj amo kiniluij maj amo kinkuikan teposmej sayoj porin yejua amo uelia. Yejua kijtoua: “Nikiniluij nokoneuan ke ininteposuan ueliskia kinpaleuis maj momachtikan okse tajtol, tein moitas itech nechikol uan maj kiixtajtoltikan Biblia mojmostaj”. Tetatmej, ¿nanmomachtianij iniuan nanmokoneuan taxelol “Telpochmej uan ichpochmej” itech jw.org® kampa ika tajtoua ijkuak motajkuilouiliaj oso kititanij taixkopimej ika celular? ¿Iniuan nankiitanij videos ¿Amo ueli tikaua mocelular oso motableta? uan Keman tikuis redes sociales, xikui ika tamatilis? * Nejon uelis kinpaleuis nanmokoneuan maj kikuikan kemej moneki computadora, celular oso tableta (Prov. 13:20).

16. ¿Toni kichiuanij miakej tetatmej uan keniuj kinpaleuiani ininkoneuan?

16 Miakej tetatmej kitemouaj maj ininkoneuan mouikakan iniuan akin kuali kitekitilijtokej Jiova. N’Déni uan Bomine,  akin nemij ompa Costa de Marfil ijkon kichiujkej. Yejuan nochipa kiyoleuayaj tokniuj takalpanojkej maj mokaua ininchan. N’Déni kijtoua: “Nejon semi kipaleuij tokonetsin. Mochiuak precursor regular uan axkan tapaleuia kemej takalpanojkej taixpatakej”. Tetatmej, ¿uelis no ijkon nankichiuaskej?

17, 18. ¿Kemanian tetatmej moneki maj peuakan kinmachtikan ininkoneuan?

17 Niman xipeuakan xikinmachtikan. Komo niman nanpeuaj nankinmachtiaj nanmokoneuan, okachi kinpaleuis (Prov. 22:6). Ijkon kichiuak Eunice imomaj Timoteo uan iueyinan Loida. Yejuan kipaleuijkej maj kiixmati Jiova niman keman yolik (2 Tim. 1:5; 3:15). Satepan, Timoteo yajtinemik iuan tatitanil Pablo itech altepemej kampa tanojnotstinemik.

18 Jean-Claude uan Peace, akin kayomej Costa de Marfil, kinmachtijkej chikuasen ininkoneuan maj kitasojtakan uan maj kitekitilikan Jiova. ¿Toni kinpaleuij? Kichiujkej kemej Eunice uan Loida. Yejuan kijtouaj: “Peuak tikinmachtiaj iTajtol Dios tokoneuan niman keman yolkej” (Deut. 6:6, 7).

19. ¿Keniuj tetatmej uelis kinmachtiskej iTajtol Dios ininkoneuan?

19 ¿Keniuj tetatmej uelis kinmachtiskej iTajtol Dios ininkoneuan? Moneki miakpa kiniluiskej se taman uan ijkon maj mokaua itech inintanemilil. Yejua ika, tetatmej moneki yetoskej iniuan ininkoneuan. Kemansa, xa amo kuali momachiliskej porin moneki miakpa kiniluiskej se taman. Sayoj ke ijkuak, tetatmej uelis kinpaleuiskej maj kiajsikamatikan uan maj kitakamatikan iTajtol Dios.

Tetatmej moneki kiixtaliskej keniuj kimachtiskej sejse ininkoneuj (xikonita párrafo 20) *

20. Xikonmelaua keniuj Salmo 127:4 kinpaleuia tetatmej maj kuali kiniskaltikan ininkoneuan.

20 Kuali xikonixmati mokoneuan. Salmo 127 kijtoua ke konemej kemej yeskia flechas (xikonixtajtolti Salmo 127:4). Ijkon kemej flechas tataman tein ika chijchiujtokej uan seki uejueyi oso seki tsikitsitsin, no ijkon konemej semi tatamamej. Yejua ika tetatmej moneki kiixejekoskej keniuj kimachtiskej sejse ininkoneuj.  Seki tetatmej akin nemij Israel kinpaleuijkej ome ininkoneuan maj kitekitilikan Jiova. Yejuan kijtouaj keniuj kichiujkej: “Timomachtiayaj Biblia iuan sejse”. Akin kinixyekana kalyetouanij kiixejekos ox moneki uan ox uelis kichiuas.

JIOVA NAMECHPALEUIS

21. ¿Keniuj Jiova kinpaleuia tetatmej?

21 Tetatmej kemansa kimachiliskej ke semi ouij kuali kiniskaltiskej ininkoneuan, sayoj ke yejuan se inetetayokolil Jiova. Yejuatsin kineki kinpaleuis tetatmej. Ika nejmachkayot kikaki keman motataujtiaj uan kinnankilia ika iTajtol, ika amaixmej uan ika ininneskayo uan inintayolmajxitilis tetatmej akin kuali kiniskaltianij ininkoneuan.

22. ¿Katiyejua seki taman tein tetatmej okachi kuali ika kinpaleuiskej ininkoneuan?

22 Sekin kijtouaj ke tetatmej kinuikilia veinte xiujmej kiniskaltiskej ininkoneuan, sayoj ke tetatmej nochipa yeskij tetatmej. Seki taman tein ika uelis kinpaleuiskej ininkoneuan yejua maj kinnextilikan ke kintasojtaj, maj yetokan iniuan uan maj kinmachtikan iTajtol Dios. Tataman tein kichiua se konet keman kimachtiaj. Sayoj ke miakej akin inintatuan kinmachtianij maj kitasojtakan Jiova momachiliaj kemej Joanna Mae, se tokniuj siuat akin nemi ompa Asia, akin kijtoua: “Keman nitanemilia keniuj notatuan nechiskaltijkej, niktasojkamati maj nechmelauanij uan maj nechmachtianij maj niktasojta Jiova. Amo sayoj nechyolitijkej, ta no nechpaleuijkej maj niyolpaki” (Prov. 23:24, 25). Millones akin kitekitiliaj Jiova no ijkon kijtoskiaj.

NEKUIKATIL 59 Xikueyichiuaki Jiova

^ párr. 5 ¿Monekiskia kinpiaskej konemej akin namikyejkej? Komo ijkon, ¿kanachimej? Uan ¿keniuj uelis kinmachtiskej maj kitasojtakan Jiova uan maj kitekitilikan? Itech nejin tamachtilis tikitatij ininneskayo seki tokniuan uan tein Biblia tayolmajxitia tein techpaleuis maj tiknankilikan nejon netajtanilmej.

^ párr. 15 No xikitakan Los jóvenes preguntan, volumen 1, capítulo 36, uan volumen 2, capítulo 11.

^ párr. 60 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIMEJ: Ome tokniuan namikyejkej kisenixejekouaj ox kinpiaskej konemej oso amo, uan ika tajtouaj keniuj yolpakiskej uan tekit tein kipiaskej.

^ párr. 64 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIMEJ: Se tepopaj kimachtia iokichpil uan temomaj kimachtia isiuapil porin tataman xiujmej kipiaj uan tataman tein uelij kiajsikamatij.