Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Kampa se kitemoua tamachtilismej itech Tanejmachtijkej xiuit 2018

Kampa se kitemoua tamachtilismej itech Tanejmachtijkej xiuit 2018

Ixnesi tapoual keman kisak tamachtilis

TANEJMACHTIJKEJ TEIN IKA TIMOMACHTIAJ

BIBLIA

 • Monemachtil uelis okachi mitsonpaleuis uan mitsonyolpaktis, jul.

INEMILIS UAN IKUALNESKAYOUAN AKIN KICHIUA KEMEJ CRISTO

 • “Akin yolmelauak moyolpaktis itech Jiova”, dic.

 • Amo se yolijsiuis: se taxikos uan amo se mosenkauas, ag.

 • Kualtakayot: tiknextiaj ika tein tikijtouaj uan tikchiuaj, nov.

 • Maj tikiniknelikan “nochi in taltikpakuani”, jul.

 • Tapaleuia se tetajpalos, jun.

 • Yolpakilis: Dios temaka, febr.

 • Yolseuilis: ¿keniuj uelis tikpiaskej?, mayo

ITAIXPANTIJKAUAN JIOVA

 • 1918: cien xiujmejya, oct.

 • “Miak ongak milajtapixkalis” (Ucrania), mayo

 • Motemakakej tapaleuitiuij Madagascar, en.

 • Motemakakej tapaleuitiuij Myanmar, jul.

 • Peuak moteixmatiltia iTekiuajyo Dios (Portugal), ag.

 • Tanojnotsmej kitematiltijkej tein melauak (Irlanda), febr.

 • Tayekananij uan tapaleuianij, xikchiuakan kemej Timoteo, abr.

 • Tokniuan akin nanxiuejkejya, Jiova kiyolpaktia xiktekitilijtokan, sept.

 • ¿Toni uelis tiktayokoliskej Jiova? (nepaleuil ika tomin), nov.

KAMPA TECHTAPOUIAJ ININNEMILIS

 • Jiova amo keman nechkauani (E. Bright), mzo.

 • Jiova nochi ueli kichiua (B. Berdibaev), febr.

 • Jiova nochipa technextilij kualtakayot (J. Bockaert), dic.

 • Jiova semi nechtatiochiuiani porin kuali nitaixpejpenak (C. Molohan), oct.

 • “Maski amo teyi nikpiaya, Jiova nechmakani miak taman” (S. Herd), mayo

 • Nikixtalijya amo nimosenkauas (M. Danyleyko), ag.

 • Nikseliani yolseuilis keman nikpanouani ouijkayomej (E. Bazely), jun.

TAMACHTILISMEJ TEIN TIKITAKEJ

 • ¿Akoni tiktemouaj maj techixmati?, jul.

 • “¿Akoni yetok itechkopa Jiova?”, jul.

 • Itatojtokakauan Cristo moneki moauiskej, mzo.

 • Jiova kintasojta akin kisentokaj “kitemakatiyoue uel miak takilome”, mayo

 • ¿Kani titachixtokej?, jul.

 • Keman Dios techmelaua kinextia ke techtasojta, mzo.

 • Keman tikelnamikij imikilis Cristo uan tokuali uikalis, en.

 • ¿Kemej akoni titanemiliaj?, nov.

 • Keniuj monejnemiltiaj akin kitekitiliaj Jiova uan akin amo, en.

 • Keniuj uelis tikpiaskej yekmelauj yeknemilis, abr.

 • Keyej motelneki tiyeskij tikualtakamej, mzo.

 • Keyej tiksentokaj tiktemakaj “miak takilome”, mayo

 • “Kimaka chikaualis akin sioujtok”, en.

 • Maj amo titechichikouikan, ag.

 • Maj tikchiuakan kemej Jiova, Dios akin teyolchikaua, abr.

 • Maj tikijtokan tein melauak, oct.

 • Maj tikixpejpenakan tiktekitiliskej Jiova, abr.

 • Maj tikmachtikan totanemilil ika itanauatiluan uan itamachtilisuan Dios, jun.

 • Maj tikpoujkaitakan “ten Dios kinsentilij”, dic.

 • Maj tiksentokakan tikaujtokan maj techixyekana yektikatsin espíritu, febr.

 • Maj tiksentokakan tiknextijtokan netasojtalis tein teyolchikaua, sept.

 • Maj timoyolchikauakan se uan okse “kachi ok”, abr.

 • Maj tinochin kuali timouikakan kemej Jiova uan Jesús, jun.

 • Maj tipetanikan uan ijkon tikueyitaliskej Jiova, jun.

 • Maj titakuaujtamatikan itech toTaixyekankauj, Cristo, oct.

 • Maj titakuaujtamatikan iuan Jiova uan tinemiskej, nov.

 • Maj titakuaujtamatikan uan maj titatakamatikan kemej Noé, Daniel uan Job, febr.

 • Maj titamachtikan tein melauak, oct.

 • Maj titeajsikamatikan uan maj tikualtakamej kemej Jiova, sept.

 • Maj titekitikan iuan Jiova mojmostaj, ag.

 • Maj tiyolseujtokan maski mopatas tein tikpanouaj, oct.

 • Maski kipia nochi uelilis, teajsikamati, sept.

 • Nanyolpakiskej komo nankichiuaj nejin, sept.

 • “Nejuatsin amo [...] ni rey de nikan taltikpak”, jun.

 • “Ninentinemis itech moojtsin tein melauak”, nov.

 • Telpoch, ¿tiktayekanaltia tikchiuas okachi taman itech itekiyo Dios?, abr.

 • Telpochmej, toTajtsin kineki xiyolpakikan, dic.

 • Telpochmej, uelis nanyolpakiskej, dic.

 • Telpochmej, xikixnamikikan Amokuali, mayo

 • Tetatmej, ¿nankinpaleuijtokej nanmokoneuan maj kiixtalikan moauiskej?, mzo.

 • Tiiaxkauan Jiova, jul.

 • ¿Tikmatijya nochi?, ag.

 • ¿Tikonixmati Jiova kemej Noé, Daniel uan Job?, febr.

 • ¿Timochikaujtokej titanemiliskej kemej Jiova?, nov.

 • “Timoitaj itech Xochital”, dic.

 • Tiyeskij tikualtakamej techyolpaktia, ag.

 • ¿Toni kijtosneki se mokauas maj teixyekana yektikatsin espíritu?, febr.

 • ¿Toni taman netasojtalis yekmelauj teyolpaktia?, en.

 • ¿Toni uelis tikmakaskej Akin nochi kipiaya?, en.

 • “Xikakikan tamelaualis uan ximochiuakan nantamatinij”, mzo.

 • Xikonixmati akin mitsonixnamiki, mayo

 • “Xikoua tein melauak uan amo keman xiknamaka”, nov.

 • Yolpakij akin kitekitiliaj Dios akin yolpaki, sept.

TATAMAN TAMACHTILISMEJ

 • Esteban yolseujtoya ininixpan akin kiixnamikiaj, oct.

 • ¿Keniuj kimatiaj hora? (ne uejkauj), sept.

 • ¿Kiyektaliayaj kuejmolmej ika Tanauatil tein kiselijka Moisés?, en.

 • Ueliskia kipias itatiochiualis Dios (Rehoboam), jun.

TEIN TAJTANIJ AKIN TAIXTAJTOLTIAJ

 • ¿Akonimej katkaj “kuali tekiuani” akin Jesús ininka tajtoj?, nov.

 • ¿Akonimej kijtouaj tein moajsi itech Salmo 144:12-15?, abr.

 • ¿Keyej amo kuali yetok maj se kitali tein kichijchiuaj itaixpantijkauan Jiova itech Internet?, abr.

 • ¿Keyej monextia tatitanil Pablo kemej se takat kuaxipetstik?, mzo.

 • ¿Moneki maj tayekananij kinmelauakan se tokniuj takat uan se tokniuj siuat akin amo namikuanij uan mokauaj ininselti se youak itech se kali?, jul.

 • ¿Toni kijtosnekik Pablo keman kijtoj ke “Dios kajokuik [...] uan kiajxitito hasta ne ika eyi eluiyaktsinko” uan “hasta ne lugar ten kilia paraíso”? (2Co 12:2-4), dic.

TANEJMACHTIJKEJ TEIN TIKTEMAKAJ ITECH TANOJNOTSALIS

 • ¿Kiita Dios tein tikonpanoua?, núm. 3

 • ¿Kisentoka tapaleuia Biblia?, núm. 1

 • ¿Uelis tikmatiskej tein panos satepan?, núm. 2