Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Telpochmej, xikchiujtokan tein namechpaleuis ximakisakan

Telpochmej, xikchiujtokan tein namechpaleuis ximakisakan

“Namejuan kuali ninechtakamatinemiaj [...]. Uan no xinentinemikan ika yolyemanalis uan xikmouistilijtiyakan Dios.” (FILIP. 2:12)

NEKUIKATILMEJ: 41, 11

1. ¿Keyej motelneki se moauis? (Xikita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

NOCHI xiujmej, moauiaj tel miakej akin momachtiaj Biblia. Miakej telpochmej oso hasta konemej. Xa inintatuan itaixpantijkauan Jiova. Uan tejua, ¿timoauijya? Komo ijkon, semi kuali tein tikchiuak. Nochin akin kichiuaj kemej Cristo moneki moauiskej, uan motelneki porin tepaleuia maj se makisa (Mat. 28:19, 20; 1 Ped. 3:21).

2. ¿Keyej moneki amo timouis timotemaktis iuan Jiova?

2 Maski neauilis kichiua peua xikseli miak tatiochiualismej, no moneki tikchiuas okseki taman. ¿Keyej? Porin keman timoauij, titanankilij ke kemaj keman mitstajtanijkej: “Ika takuaujtamatilis tein tikonnextia itech inemilis Jesús tein kitemakak, ¿tionmoyolnonotsakya uan tionmotemaktijya iuan Jiova uan ijkon tikonchiuas itanejnekilis?”. Timotenkauak ke tiktasojtas Jiova uan tiktayekanaltis itanejnekilis. ¿Moneki tiknemilis amo ximotenkauani nejon? Amo. Amo keman xiknemili ke amo kuali tein tikchiuak porin tikixpejpenak  maj Jiova mitsixyekana. Tein melauj, komo amo tiktekitilia Jiova, tikauas maj Satanás mitsixyekana. Uan yejua amo kitemoua ximomakixti, ta kitelyolpaktiskia xikpolo nemilis nochipaya tein tikchia tikselis porin yejua tikpaleuia uan tikixtopeuak Jiova.

3. ¿Toni tatiochiualismej tikseliani porin timotemaktij iuan Jiova?

3 Xiknemili toni tatiochiualismej tikseliani porin timotemaktij uan timoauij. Axkan ke timotemaktijya iuan Jiova, uelis tikijtos ika takuaujtamatilis: “Jiova nouan yetok; amo nimouis. ¿Toni uelis nechchiuilis taltikpaknenkej?” (Sal. 118:6). Amo onkak okse okachi ueyi tatiochiualis ke se kitekitilis Dios uan se kipias itatiochiualis.

MOSELTI TIKIXPEJPENAS

4, 5. 1) ¿Keyej tikijtouaj ke se motemaktis iuan Jiova se taman tein se iselti se kiixpejpena? 2) ¿Toni tikpanouaj tinochin tiitekitikauan Dios maski tein yeski xiuit tikpiaskej?

4 Komo timoauijya, moneki amo tiknemilis ke motatuan moneki kichiuaskej kuali ximouika iuan Jiova. Hasta komo tinemiok iniuan, tejua moneki tikchiuas tein mitspaleuis ximakisa. ¿Keyej moneki tikelnamikis nejin? Porin amo tikmati toni ouijkayomej tikpias satepan. Kemej neskayot, xa timoauij keman tikonetok tikakta. Sayoj ke, komo axkan titelpochya oso tiichpochya, xa tein tikmachilia uan ouijkayomej tein tikpia semi taman. Se ichpoch kijtoj: “Miakpa, keman se nojnel, amo teyolkokoua se yeski se itaixpantijkauj Jiova sayoj porin amo ueli se kikua pastel keman aksa xiuajsi itech kaltamachtiloyan. Sayoj ke, keman panouaj xiujmej uan okachi se kinejneki se motekas iuan aksa, moneki senkis se kineltokas ke se kitakamatis itanauatiluan Dios nochipa okachi kuali”.

5 Amo sayoj telpochmej kipanouaj ouijkayomej tein amo kipanotoyaj. Akin moauiaj keman uejueykejya no kipanouaj ouijkayomej tein amo kichiayaj tein kinextia ox chikauak inintakuaujtamatilis. Xa kipiaj ouijkayomej iuan ininnamik, kampa tekitij oso xa mokokouaj. Tein melauj, tein yeski xiuit tikpiaskej, tinochin tikpanouaj ouijkayomej tein uelis kichiuas maj ouij techkisa tiktakamatiskej Jiova (Sant. 1:12-14).

6. 1) ¿Toni moneki tikelnamikis ika monetemaktilis? 2) ¿Toni mitsmachtia 2 Corintios 4:7?

6 Mitspaleuis nochipa xiktakamati Jiova komo tikelnamiki ke timotenkauak iuan akin tekiuajti itech iluikak uan taltikpak ke tiksentokas tiktekitilis, hasta komo motatuan oso motasojikniuan amo kitekitiliskejok (Sal. 27:10). Itech tein yeski ouijkayot, uelis tiktajtanis Jiova maj mitspaleui xiksentoka xikchiua tein timotenkauak iuan (xikixtajtolti 2 Corintios 4:7).

7. ¿Toni kijtosnekij tajtolmej “xinentinemikan ika yolyemanalis uan xikmouistilijtiyakan Dios”?

7 Jiova kineki ximochiua xiitasojikniuj. Sayoj ke moneki timochikauas tikyekpias nejon kuali uikalis uan tikchiuas tein mitspaleuis ximakisa. Filipenses 2:12 kijtoua: “Xinentinemikan ika yolyemanalis uan xikmouistilijtiyakan Dios”. Nejin kinextia ke moneki kuali tiknemilis keniuj tikyekpias mokuali uikalis iuan Jiova uan keniuj tiksentokas tiktakamatis maski tikpias ouijkayomej. Uan amo xiknemili ke amo teyi mitspanos. Xikelnamiki ke hasta sekin akin miak xiujmej kitekitilijkej Dios kikaujkej. Komo ijkon, ¿toni mitspaleuis ximakisa?

 MONEKI TIMOMACHTIS BIBLIA

8. 1) ¿Toni moneki se kichiuas keman se momachtis? 2) ¿Keyej motelneki se momachtis?

8 Uelis timochiuaskej tiitasojikniuan Jiova komo tikakij uan iuan titajtouaj. Okachi ueli tikakij tein techiluia komo toselti timomachtiaj Biblia. Yejua ika moneki tikixtajtoltiskej iTajtol Dios uan amaixmej tein ika tajtouaj, uan itech titanemiliskej. Keman se momachtia Biblia amo sayoj kijtosneki se kichiuas maj mokaua itech se itanemilil seki taman, kemej yeskia se kichiuati se examen itech kaltamachtiloyan. Okachi kuali, nejin tamati kemej ijkuak se paxaloti kansaika kampa ueli se kitemoua uan se kiajsi yankuik taman kemej tamati Jiova. Nejin mitspaleuis ximotoki iuan, uan yejuatsin motokis mouan (Sant. 4:8).

¿Nochipa titajtoua iuan Jiova? (Xikita párrafos 8 hasta 11)

9. ¿Toni manamikmej mitspaleuianij keman timomachtia moselti?

9 Itech inechikol Jiova techmakanij miak manamikmej tein uelis mitspaleuiskej kuali ximomachti. Maj tikitakan seki taman tein uelis tikajsis itech jw.org. Itech taxelol “Jóvenes”, tikajsis kampa kijtoua “Actividades para estudiar la Biblia”, tein uelis mitspaleuis xikita toni mitsmachtia tein kichiujkej akin ininka motajtoua itech Biblia. Ompa no tikajsis nepaleuilmej “¿Qué enseña realmente la Biblia?”, tein mitspaleuiaj xikchikaua motakuaujtamatilis uan xikmelaua tein tikneltoka. Uan itech amaix ¡Despertad! abril de 2009, tikajsis okachi tayolmajxitilis itech tamachtilis “Los jóvenes preguntan. ¿Cómo disfrutar la lectura de la Biblia?”. Timomachtis uan titanemilis motelneki porin mitspaleuis ximakisa (xikixtajtolti Salmo 119:105).

NETATAUJTIL MOTELNEKI

10. ¿Keyej akin moauijya motelneki maj kichiua netataujtil?

10 Tikitakejya ke tikakij Jiova keman timomachtiaj Biblia. Sayoj ke, komo tiknekij iuan titajtoskej moneki tiktataujtiskej. Tiitekitikauan moneki amo tikitaskej netataujtil kemej se taman tein ipa se kichiua oso tein tepaleuia maj kuali kisa tein se kichiua. Netataujtil yekmelauj tepaleuia maj se tajto iuan Tachijchiujkej. Uan Jiova kineki mitskakis (xikixtajtolti Filipenses 4:6). Keman teisa mitstekipachojtos, xikelnamiki ke Biblia mitsyolmajxitia:  “Xikauili Jiova motamamal” (Sal. 55:22). Tel miakej tokniuan uelis mitsiluiskej ke kinpaleuiani nejin. Uan tejua no uelis mitspaleuis.

11. ¿Keyej moneki nochipa timotasojkamatis iuan Jiova?

11 Moneki nochipa tiktataujtiskej Jiova, amo sayoj keman tiknekij maj techpaleui. Biblia kijtoua: “Xiktasojkamachilijtiyakan Totajtsin Dios” (Col. 3:15). Kemansa xa semi ika timotekipachouaj kuejmolmej tein tikpiaj uan tikelkauaj nochi tatiochiualismej tein tikseliaj. Kuali yeskia mojmostaj xitanemili maski sayoj itech eyi taman tein uelis tiktasojkamatilis Jiova. Se ichpoch akin monotsa Abigail, akin moauij keman kipiaya 12 xiujmej, kijtoua: “Niknemilia ke sayoj Jiova kinamiki maj okachi tiktasojkamatilikan. Moneki nochipa tiktasojkamatiliskej tein techtayokoliani. Nikuelita nikelnamikis tein se tonal nikakik: ‘Maj tiknemilikan ke se kualkan tiijsaj uan sayoj tikpiaj tein se tonal achto tiktasojkamatilijkej Jiova. ¿Kanachi taman tikpiaskiaj?’”. *

KITELPIA IPATIUJ TIKITAS KENIUJ JIOVA MITSPALEUIA

12, 13. ¿Keyej moneki tiknemilis keniuj tikitani ke Jiova yolkuali?

12 Jiova kipaleuij tekiuaj David maj kixikouani miak ouijkayomej. Yejua ika David ika tajtojtoya tein kipanok keman kijtoj: “Xikyekokan uan xikitakan ke Jiova yolkuali; yolpaki takat akin mopaleuia itech” (Sal. 34:8). Nejin tajkuilol kinextia ke motelneki tejua xikita ke Jiova yolkuali. Keman tikixtajtoltia Biblia uan toamaixuan, uan keman tiyouj nechikolmej, timomachtia keniuj Dios kinpaleuiani oksekin maj amo kikauakan. Sayoj ke, ijkon kemej okachi mochikaujtiyas mokuali uikalis uan Jiova, tejua moneki tikitstiyas keniuj mitspaleuia. ¿Keniuj tikitani ke Jiova yolkuali?

13 Moajsi se taman kemej tinochin tiitekitikauan Jiova tikitanij ke yejuatsin yolkuali. Jiova techyoleuak maj timotokikan iuan uan iuan iKonetsin. Jesús kijtoj: “Amo aken uelis ejkos [...] nouantsin komo amo achto Notajtsin Dios kinualkuis” (Juan 6:44). ¿Tiknemilia ke Jiova kichiuak iuan ximotoki? Se telpoch xa kinemilis: “Jiova kichiuak maj notatuan iuan motokianij, uan nejua sayoj nikintojtokani”. Sayoj ke, keman timotemaktij uan timoauij, tiknextij ke kuali timouika iuan Jiova. Axkan, yejuatsin yekmelauj mitsixmati. Biblia techiluia: “Komo aksa tokniu kitasojta Totajtsin Dios, [...] Yejuatsin kiyolojixmati” (1 Cor. 8:3). Ximochikaua nochipa tikpatiuitas tekit tein tikpia itech inechikol Jiova.

14, 15. ¿Keyej tanojnotsalis uelis kichikauas motakuaujtamatilis?

14 No tikajsikamati ke Jiova yolkuali keman tikita keniuj mitspaleuia xiktematilti tein tikneltoka itech tanojnotsalis uan kampa timomachtia. Uelis ouij mitskisas tikinnojnotsas akin iniuan timomachtia porin amo tikmati keniuj mitsnankiliskej. Uan uelis yeski okachi ouij komo moneki tikinnojnotsas miakej. ¿Toni uelis mitspaleuis?

15 Yekinika, xiknemili keyej tikneltoka tein timomachtia. Itech jw.org, kampa kijtoua “Guías de estudio” tein moajsi itech miak tataman tajtolmej uelis mitspaleuis xiknemili toni tikneltoka, keyej  tikneltoka uan keniuj uelis tikmelauas. Komo yekmelauj tikneltoka tein timomachtia uan kuali timomachtia, tiknekis ika titajtos Jiova (Jer. 20:8, 9).

16. ¿Toni uelis mitspaleuis amo ximoui ika titajtos tein tikneltoka?

16 Sayoj ke, xa tiksentoka tiyolmoui ika titajtos tein tikneltoka maski kuali timomachtia. Se ichpoch akin kipia 18 xiujmej uan moauij keman kipiaya 13, kijtoua: “Nikneltoka tein nimomachtia, sayoj ke kemansa ouij nechkisa nikijtos”. ¿Toni kichiua? Kijtoua ke mochikaua tajtos kemej ipa. Yejua kijtoua: “Akin iniuan nimomachtia amo omeyolouaj ika tajtoskej tein kichiuaj. Monekiskia maj no ijkon nikchiua. Yejua ika, keman nikintapouijtok teisa, nikijtoua: ‘Okse tonal nitamachtijtoya ika Biblia uan...’. Ompa, niksentoka nikiniluia tein nikintapouijtoya. Maski tein nikiniluis amo senkis mouika ika tein Biblia tamachtia, sekin kinekij kimatiskej okachi uan kemansa nechtajtaniaj toni nikchiua keman nitamachtia ika Biblia. Keman okachi ijkon nikchiua, okachi amo ouij nechkisa nitajtos. Uan nochipa kuali nimomachilia keman ika nitajtoua tein melauak”.

17. ¿Keyej motelneki amo tiomeyolouaskej keman ika titajtoskej tein tikneltokaj?

17 Komo tikinpoujkaita oksekin uan ininka timotekipachoua, xa no ijkon kichiuaskej mouan. Kemej neskayot, Olivia, akin kipia 17 xiujmej uan moauij keman siuapilok katka, kijtoua: “Nochipa nimouia maj taltikpakneminij nechitanij kemej sayoj se nitatojtokakej komo ika nitajtouaya Biblia keman iniuan nitajtojtoya”. Sayoj ke peuak kipata kemej tanemiliaya. Amo tanemilijok itech tein kimouiliaya, ta kinemilij: “Miakej telpochmej nion tepitsin kinixmatij itaixpantijkauan Jiova, uan sayoj tejuan tiitaixpantijkauan Jiova akin kinixmatij. Yejua ika kemej timonejnemiltiskej uelis kichiuas maj kuali technankilikan oso amo. Komo titelpinauaj uan amo semi tikintapouiaj tein tikneltokaj oso tikintapouiaj ika miak moujkayot, xa kinemiliskej ke amo techyolpaktia tiyeskij tiitaixpantijkauan Jiova. Hasta uelis amo kuali technankiliskej porin tiomeyolouaj. Sayoj ke, komo tikinnextiliaj ke yekmelauj tikneltokaj tein timomachtiaj uan tikinnojnotsaj kemej ipa titajtouaj, xa okachi techpoujkaitaskej”.

XIKSENTOKA XIKCHIUA TEIN MITSPALEUIS XIMAKISA

18. ¿Toni mitspaleuis ximakisa?

18 Tikitakejya ke tikchiuas tein mitspaleuis ximakisa se taman tein amo auil. Yejua ika, moneki tikixtajtoltis Biblia uan itech titanemilis, tiktataujtis Dios uan titanemilis itech tatiochiualismej tein mitsmakani. Nejin mitspaleuis okachi xikneltoka ke Jiova motasojikniuj. Uan nejon mitsolinis ika xitajto tein tikneltoka (xikixtajtolti Salmo 73:28).

19. ¿Keyej amo nenkaj komo timochikauaj timakisaskej?

19 Jesús kijtoj: “Takan aksa kineki nechtoktilijtiyas, ijkuakon ma kikauteua ne tanejnekilis de yejua san, uan ma [...] nechtoktilijtiu” (Mat. 16:24). Senkis moajsikamati ke komo se kineki se kitojtokas Jesús, moneki se motemaktis iuan Jiova uan se moauis. Nejin kichiua maj tikselikan miak tatiochiualismej axkan uan nemilis nochipaya itech yankuik taltikpak. Yejua ika, maj tiksentokakan tikchiujtokan tein techpaleuis maj timakisakan.

^ párr. 11 Tikajsis okachi itech jw.org, itech tamachtilis “¿Por qué es importante orar?” (taxelol “Los jóvenes preguntan”) uan kampa uelis titajkuilos.