Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 33

“Naken mitskakilijtinemiske” momakixtiskej

“Naken mitskakilijtinemiske” momakixtiskej

“Xiktakamati de motanextililisuan tenika tejua titamachtijtinemi [...]. Uan xiksentoka xikchiutiu [...], ijkon timomakixtis tejua uan no tikinmakixtis nochi naken mitskakilijtinemiske.” (1 TIM. 4:16)

NEKUIKATIL 67 Maj tiktematiltikan iTajtol Dios

TEIN MOITAS *

1. ¿Toni tikuelitaskiaj maj kichiuakan tochankauan?

SE TOKNIUJ siuat akin itokay Pauline * kijtoua: “Keman peuak nimomachtia Biblia, no niknekik maj nochin nochankauan yetoskiaj nouan itech xochital. Okachiok niknekia maj nonamik Wayne uan nokonetsin nouan kitekitilianij Jiova”. Komo seki tochankauan ayamo kiixmatij Dios uan amo kitasojtaj, xa no timomachiliaj kemej nejon tokniuj.

2. ¿Katiyejua netajtanilmej tiknankilitij itech nejin tamachtilis?

2 Amo ueli tikinchikaujkauiaj tochankauan maj kitekitilikan Jiova, sayoj ke uelis tikinpaleuiskej maj kinekikan kikakiskej tein Biblia tamachtia (2 Tim. 3:14, 15). ¿Keyej moneki ika tikinnojnotsaskej Jiova tochankauan? ¿Keyej moneki tikinajsikamatiskej? ¿Keniuj uelis tikinpaleuiskej maj no kitasojtakan Jiova? ¿Uan keniuj uelis techpaleuiskej tokniuan itech nechikol?

KEYEJ MONEKI IKA TIKINNOJNOTSASKEJ JIOVA TOCHANKAUAN

3. Kemej kijtoua 2 Pedro 3:9, ¿keyej moneki ika tikinnojnotsaskej Jiova tochankauan?

3 Amo uejkaua, Jiova kiixpolos nochi tein Satanás kiixyekana. Sayoj makisaskej akin kinekiskej kiseliskej nemilis nochipaya (Hech. 13:48). Timochikauaj tikinnojnotsaskej akin nemij itech toxolal, yejua ika taixejekol maj no tiknekikan maj tochankauan kitekitilikan Jiova. ToTajtsin Dios “amo kineki ma senme ixpoliuikan. Ta, Yejuatsin kimonekiltia ke tinochin ma [...] tikpiaske ne  nemakixtilis” (xikonixtajtolti 2 Pedro 3:9).

4. ¿Keniuj amo moneki tiknojnotsaskej se tochankauj?

4 Moneki tikelnamikiskej ke uelis ika titajtoskej Jiova kemej tapaleuis oso kemej amo. Xa keman tiknojnotsaj aksa akin amo tikixmatij kuali tiknemiliaj toni tikiluiskej, sayoj ke xa amo ijkon tikchiuaj keman tiknojnotsaj semej tochankauan.

5. ¿Toni moneki tikelnamikiskej keman ika tikinnojnotsaskej Jiova tochankauan?

5 Keman tikelnamikij keniuj yekinika tikinnojnotskej tochankauan, timiakej xa tiknemiliaj maj amo ijkon tikchiuanij uan maj tiktemouanij okachi kuali tikinnojnotsaskej. Tatitanil Pablo kinyolmajxitij tokniuan: “Namotajtolis nachipa ma monextijtiu ika ne iteiknelilis, [...] ijkon nankimatiyaske de keniu uelis nankinankilijtiyaske cada se tagat” (Col. 4:5, 6). Maj nochipa tikelnamikikan nejon tajtolmej keman titajtoskej iniuan tochankauan. Ijkon uelis tikinpaleuiskej maj kinekikan momachtiskej Biblia.

KENIUJ UELIS TIKINPALEUISKEJ TOCHANKAUAN

Okachi titapaleuiaj keman titeajsikamatij uan kuali timonejnemiltiaj (xikonita párrafos 6 hasta 8) *

6, 7. Xikonijto se taman tein kinextia ke semi moneki maj tokniuj namikej kiajsikamati inamik akin amo momachtia.

6 Maj tikinajsikamatikan. Pauline, akin achto ika titajtojkej kijtoua: “Keman peuak nimomachtia niknekia sayoj nitajtojtos ika Biblia iuan nonamik. Amo ika timonojnotsayaj okse taman”. Sayoj ke, Wayne amo semi kimatia tein kijtoua Biblia uan amo kiajsikamatia tein Pauline kiluiaya. Kinemiliaya ke Pauline okachi kipatiuitaya itaneltokalis. Kitekipachouaya maj mokalakiani itech se  secta tein tamouilil uan maj kikajkayaujtonij.

7 Pauline kijtoua ke okachi yetoya iniuan tokniuan tiotakpa uan itamian semanas, itech nechikolmej, tanojnotsalis uan ininchan. Yejua kijtoua: “Kemansa, amo akin yetoya keman Wayne ajsia kalijtik uan momachiliaya iselti”. Yejua kitemouaya inamik uan ikonetsin. Amo kimatia akonimej iniuan mouikaya inamik uan kinemilij ke okachi kinekia iniuan yetos. Yejua ika kiluij ke yaya kikauati. ¿Ueliskia Pauline okachi kinextis ke kiajsikamatia inamik?

8. Kemej kijtoua 1 Pedro 3:1, 2, ¿toni okachi kiitaskej tochankauan?

8 Maj kiitakan ke kuali timonejnemiltiaj. Miakpa, tochankauan okachi kiitaj tein tikchiuaj uan amo tein tikijtouaj (xikonixtajtolti 1 Pedro 3:1, 2). Satepan Pauline kiajsikamatik nejon. Kijtoua: “Nikmatia ke Wayne techtasojtaya uan tein melauj amo kinekia techkauas. Satepan ke nechiluij ke yaya nechkauati nikajsikamatik ke monekia nikchiuas tein Jiova kinyolmajxitia namikuanij. Okachi peuak nikchiua tein Biblia tamachtia uan amo semi ika niknojnotsakok”. Pauline amo kichikaujkauijok inamik maj ika tajtouanij Biblia, ta peuak iuan monojnotsa ika tein kipanouayaj itech tonal. Wayne kiitak ke Pauline amo semi kualaniaok uan ke ikonetsin okachi tatakamatia (Prov. 31:18, 27, 28). Keman kiitak keniuj Biblia kinpaleuiaya ikalyetouanij, okachi kinekik maj ika kinojnotsakan (1 Cor. 7:12-14, 16).

9. ¿Keyej moneki tiksentokaskej tikinpaleuiskej tochankauan?

 9 Maj tiksentokakan tikinpaleuikan. Jiova ijkon kichiua. Miakpa kinpaleuia taltikpakneminij maj kiselikan tein tamachtia iTajtol uan ijkon kipiaskej nemilis (Jer. 44:4). Uan tatitanil Pablo kiluij Timoteo maj kisentokani kinpaleuiani oksekin porin ijkon momakixtiskia yejua uan no akin kikakiskiaj (1 Tim. 4:16). Kemej tikintasojtaj tochankauan, tiknekij maj momachtikan Biblia. Tein kichiuak Pauline uan tein kijtoj semi kinpaleuij ikalyetouanij. Axkan yolpaki porin kitekitilia Jiova iuan inamik, kichiuaj tekit kemej precursor uan Wayne tapaleuia kemej tayekankej.

10. ¿Keyej moneki amo tiyolijsiuiskej?

10 Maj amo tiyolijsiuikan. Keman peuak tikchiuaj tein Biblia tamachtia tikpatakej kemej timonejnemiltiayaj uan tein tikneltokayaj, xa tochankauan amo semi kiuelitaskej nejon. Miakpa, tein yekinika kiitaj yejua ke amo iniuan tiiluichiuajok uan amo timokalakiajok itech política. Xa sekin hasta touan kualaniskej (Mat. 10:35, 36). Sayoj ke amo moneki tiknemiliskej ke amo keman mopataskej. Komo amo tiktemouajok tikinpaleuiskej maj kiixmatikan Jiova, tikixtalijtokej toni moneki kiseliskej uan ke amo kinnamiki kipiaskej nemilis nochipaya. Sayoj ke Jiova kiixtalij Jesús maj kichiua nejon, amo tejuan (Juan 5:22). Komo amo tiyolijsiuij, xa satepan kinekiskej momachtiskej Biblia (xikonita recuadro “ Maj tiktekitiltikan Internet kampa timoteixmatiltiaj”).

11-13. ¿Toni techmachtia tein kichiuak Alice?

11 Maj tikualtakamej sayoj ke maj amo tikauakan maj techtanemililpatakan (Prov. 15:2). Maj tikitakan ineskayo Alice. Keman peuak momachtia Biblia nemia itech okse altepet. Itatuan akin uejka nemiaj amo kineltokayaj Dios uan semi kipaleuiayaj política. Yejua kiajsikamatik ke monekia niman kintapouis tein momachtijtoya. Kijtoua: “Komo amo niman ika tikinnojnotsa tein tikneltoka uan tein tikchiua, mokalyetouanij okachi kualaniskej”. Yejua ika kintajkuilouiliaya itatuan kampa kintajtaniaya keniuj kiitayaj seki taman tein Biblia tamachtia, kemej netasojtalis uan kichiaya maj kinyolnotsa (1 Cor. 13:1-13). Kintasojkamatiliaya porin kiiskaltijkej uan kiyekpiakej uan kintitaniliaya netetayokolilmej. Keman kinkalpanouaya mochikauaya kipaleuis imomaj ompa kalijtik. Sayoj ke, yekinika itatuan kualankej keman kiniluij tein momachtijtoya.

12 Keman Alice yetoya ichan itatuan, kisentokaya kiixtajtoltiaya Biblia mojmostaj. Yejua kijtoua ke nejon kipaleuij imomaj maj kiita ke semi kipatiuitaya iTajtol Dios. Uan no, ipopaj kiixtalij kimatis seki taman tein Biblia tamachtia uan ijkon kiajsikamatis tein isiuapil kinemiliaya uan no kiajsis nepololmej. Alice kijtoua: “Nikmakak se Biblia kampa nikijkuilouilij teisa”. ¿Toni panok? Ipopaj amo kiajsik nion teyi tein kinextiskia ke amo kuali yetoya tein isiuapil momachtijtoya, ta kimoujkaitak tein kiixtajtoltij.

13 Maski tochankauan touan kualaniskej maj tiksentokakan kuali tikinnojnotsakan, sayoj ke maj amo tikauakan maj techtanemililpatakan (1 Cor. 4:12b). Kemej neskayot, Alice kijyouij maj imomaj kiixnamikini. Kijtoua: “Keman nimoauij, nomomaj nechiluij ke amo niktasojtaya”. ¿Toni kichiuak Alice? Yejua kijtoua: “Amo nimotsakuilij ika nitajtos  tein nikneltokaya, ta nikiluij ke nikixpejpenkaya nimochiuas itaixpantijkauj Jiova uan amo nikpataskia nejon. Nikiluij ke semi niktasojtaya. Tiomen tichokakej uan nikchijchiuilij se tapalol tein uelik. Ijkuak, nomomaj peuak kiita ke Biblia semi nechpaleuijtoya”.

14. ¿Keyej moneki amo tikauaskej maj tokalyetouanij techtanemililpatakan?

14 Xa tochankauan amo niman kiajsikamatiskej keyej tikitaj ke motelneki tiktekitiliskej Jiova. Kemej neskayot, keman Alice mochiuak precursora uan amo kisentokakok itech ueyi nemachtil tein itatuan kinekiaj, imomaj oksepa peuak choka. Sayoj ke Alice amo kipatak tein kiixtalij. Kijtoua: “Komo tikchiua tein yejuan kinekij, xa satepan mochankauan mitschikaujkauiskej xikchiua okseki taman. Sayoj ke, komo tikualtakamej uan amo tikauaj maj techtanemililpatakan, xa sekin mitskakiskej”. Yejua nejon tein kipanok Alice. Axkan itatuan precursores uan ipopaj tapaleuia kemej tayekankej.

KENIUJ UELIS TECHPALEUISKEJ TOKNIUAN ITECH NECHIKOL

¿Keniuj tokniuan uelis kinpaleuiskej tochankauan akin amo kitekitiliaj Jiova? (xikonita párrafo 15 uan 16) *

15. Kemej kijtoua Mateo 5:14-16 uan 1 Pedro 2:12, ¿keniuj uelis kinpaleuiskej tochankauan ‘ininkuali tachiualisuan’ tokniuan?

15 Jiova kinpaleuia taltikpakneminij maj iuan motokikan ika ‘ininkuali tachiualisuan’ itekitikauan (xikonixtajtolti Mateo 5:14-16; 1 Pedro 2:12). Komo monamik amo itaixpantijkauj Jiova, ¿kinixmati akin pouij itech nechikol? Pauline, akin achto ika titajtojkej, kinyoleuaya tokniuan ichan uan ijkon Wayne ueliskia kinixmatis. Wayne kielnamiki keniuj se tokniuj takat kipaleuij maj kinixmati akonimej itaixpantijkauan Jiova.  Kijtoua: “Se tonal amo yajki tekitito uan ijkon ueliskia kiitas nouan se neauiltilis itech televisión. Nejon nechpaleuij maj nikita ke kichiuaya seki taman ijkon kemej nochin”.

16. ¿Keyej moneki tikinyoleuaskej tochankauan nechikolmej?

16 Se taman kemej tikinpaleuiaj tochankauan yejua keman tikinyoleuaj maj touan yakan nechikolmej (1 Cor. 14:24, 25). Wayne yekinika monechikoj keman moelnamikik imikilis Cristo porin mochiuak satepan ke kisak itekipan uan amo semi uejkauak. Yejua kijtoua: “Amo nikajsikamatik tein moijtoj, sayoj ke nikelnamiki keniuj nechselijkej, nechnojnotskej uan nechtajpalojkej. Yekmelauj tetasojtaj”. Se tokniuj takat iuan inamik semi kipaleuijkej Pauline maj kiyekpia ikonetsin itech nechikol uan itech tanojnotsalis. Yejua ika, keman Wayne kinekik okachi kimatis tein Pauline kineltokaya, kiluij tokniuj takat maj kimachtiani Biblia.

17. ¿Toni amo moneki timotajtakoltiskej? 2) ¿Keyej moneki tiksentokaskej tikinpaleuiskej tochankauan?

17 Tikchiaj maj se tonal tochankauan kitekitilikan Jiova. Sayoj ke maski timochikauaskej tikinpaleuiskej, xa amo keman kitekitiliskej. Komo ijkon panoua, maj amo tiknemilikan ke totajtakol. Tein melauj, amo akin ueli tikchikaujkauiaj maj kiseli totaneltokalis. Maski ijkon, maj amo tiknemilikan ke amo kinpaleuis kiitaskej ke tiyolpakij tiktekitiliskej Jiova. Maj ininka timotataujtikan, maj kuali tiknemilikan keniuj tikinnojnotsaskej uan maj tiksentokakan tikinpaleuikan (Hech. 20:20). Maj titakuaujtamatikan ke Jiova kitiochiuas tein tikchiuaskej. Uan komo tochankauan techkakij, momakixtiskej.

NEKUIKATIL 57 Akin yeski tikixmatiltiaj iTajtol Dios

^ párr. 5 Tikuelitaskiaj maj tochankauan no kiixmatikan Jiova, sayoj ke yejuan moneki kiixpejpenaskej ox kitekitiliskej oso amo. Itech nejin tamachtilis tikitatij toni tikchiuaskej tein techpaleuis maj techkakikan.

^ párr. 1 Mopatanij seki tokaymej.

^ párr. 53 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIN: Se tokniuj telpoch kipaleuia ipopaj akin amo itaixpantijkauj Jiova maj kiyektali itepos. Keman kiita ke ueli, kinextilia se video tein moajsi itech jw.org®.

^ párr. 55 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIMEJ: Se tokniuj siuat kinejmachkaki inamik akin amo itaixpantijkauj Jiova keman kitapouia nochi tein kichiuak itech tonal. Satepan, mosenixpetaniaj iuan ininkonetsin.

^ párr. 57 TEIN NESI ITECH TAIXKOPIMEJ: Tokniuj siuat kinyoleua ichan seki tokniuan akin pouij itech inechikol. Yejuan kitemouaj okachi kuali kiixmatiskej inamik tokniuj. Satepan, youi iuan keman moelnamiki imikilis Cristo.