Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Maj titekitikan iuan Jiova mojmostaj

Maj titekitikan iuan Jiova mojmostaj

“Iuan titekitij Dios.” (1 COR. 3:9TNM)

NEKUIKATILMEJ: 64, 111

1. ¿Keniuj ueli titekitij iuan Jiova?

KEMAN Jiova techchijchiuak, kinekia maj iuan titekitinij. Maski axkan titajtakouanij, tiitekitikauan Dios akin tiktakamatij ueli titekitij iuan mojmostaj. Kemej neskayot, Biblia kijtoua ke iuan titekitij Dios keman titanojnotsaj uan tikinpaleuiaj oksekin maj mochiuakan itatojtokakauan Cristo (1 Cor. 3:5-9). Se tel ueyi tatiochiualis maj Akin kichijchiuak nochi tein onkak techixpejpenani maj tikchiuakan se tekit tein motelneki. Sayoj ke, moajsi okseki taman kemej ueli titekitij iuan Jiova. Itech nejin tamachtilis, tikitaskej seki: keman tikinpaleuiaj tochankauan uan tokniuan, keman kuali titeseliaj, keman titapaleuiaj itech seki tekimej tein mochiua itech inechikol Dios uan keman tikixtaliaj okachi tiktekitiliskej Jiova (Col. 3:23TNM).

2. ¿Keyej moneki amo tikitaskej tein tejuan tikchiuaj itech itekiyo Jiova ika tein oksekin kichiuaj?

2 Keman timomachtijtoskej nejin tamachtilis, maj amo tikitakan tein tiuelij tikchiuaj tejuan itech itekiyo Jiova ika tein oksekin ueli kichiuaj. Maj amo tikelkauakan ke sekin timokokouaj, tataman xiujmej tikpiaj, tataman tein tikpanouaj uan tataman tein tiuelij tikchiuaj. Tatitanil Pablo kijtoj: “Cada se tokniu moneki ma moixejekoltijtiu de inemilispan [...], ijkuakon uelis moyolpaktijtiyas ya. Porin yejua kimaktok ya ke kichiutinemi sayo ten kuali. Uan ma amo mopoua yolchipauak  porin monejneuilia iuan okse tokniu taneltokakke” (Gál. 6:4).

MAJ TIKINPALEUIKAN TOCHANKAUAN UAN TOKNIUAN

3. ¿Keyej ueli tikijtouaj ke akin kinyekpiaj ininchankauan tekitij iuan Jiova?

3 Jiova kichia maj itekitikauan kinyekpiakan ininchankauan. Kemej neskayot, sekin moneki tekitiskej uan ijkon uelis kinixpanoltiskej ininchankauan. Miakej siuamej mokauaj ininchan porin kinyekpiaj ininkoneuan akin nojnelmej. Uan seki tokniuan moneki kinyekpiaskej inintatuan akin xiuejkejya. Nejin seki taman tein moneki tikchiuaskej. Biblia kijtoua: “Aksa taneltokakke ten amo kinixpanoltijtiu ichankauan [...], yejua ne kisekokauak ya ne takuautamatilis den ualeutok de Dios. Uan kachi ok [...] nentinemi ok ijkon keme nekes ten amo taneltokani” (tejuan tiktalilijkej cursivas; 1 Tim. 5:8). Komo tikpiaj seki nejin tekimej, xa amo ueli semi tiktekitiliaj Jiova kemej tikuelitaskiaj. Sayoj ke maj amo tiyolkuetauikan. Dios kiyolpaktia maj tikinyekpiakan tochankauan (1 Cor. 10:31).

4. ¿Keniuj tetatmej ueli kitayekanaltiaj iTekiuajyo Dios, uan toni panoua keman kichiuaj nejon?

4 Tetatmej tekitij iuan Jiova keman kinyolchikauaj ininkoneuan maj kiixtalikan okachi kitekitiliskej. Satepan, miakej nejon konemej peua kitekitiliaj Jiova miak tonalmej uan uejka tapaleuitij. Sekin tapaleuiaj kemej misioneros uan oksekin kemej precursores kampa monekij okachi tanojnotsanij. Uan oksekin tapaleuiaj Betel. Melauak ke kemej uejka nemij, inintatuan amo ueli semi kinitaj kemej kiuelitaskiaj. Sayoj ke kinyolchikauaj ininkoneuan maj kisentokakan tapaleuijtokan kampa yetokej. ¿Keyej? Porin semi kinyolpaktia kimatiskej ke ininkoneuan kitayekanaltijtokej iTekiuajyo Dios (3 Juan 4). Miakej nejon tetatmej xa momachiliaj kemej Ana, akin kijtoj ke kitaneujtiaya Jiova ikonetsin, Samuel. Yejuan kiitaj kemej se ueyi tatiochiualis ijkon tekitiskej iuan Jiova (1 Sam. 1:28).

5. ¿Keniuj uelis tikinpaleuiskej tokniuan itech nechikol? (Xikonita taixkopimej ipeujyan tamachtilis.)

5 ¿Toni uelis tikchiuaskej komo amo tikpiaj uejueyi tekimej tein ika moneki tikinpaleuiskej tochankauan? Xa uelis tikinpaleuiskej tokniuan akin xiuejkejya, akin mokokouaj oso akin moneki kiseliskej okse taman nepaleuil. No uelis tikinpaleuiskej akin kinyekpiaj nejin tokniuan. Uelis tiktemoskej itech nechikol akoni uelis kiselis nejin nepaleuilmej. Maj tiknemilikan ke se tokniuj siuat kiyekpia ipopaj akin xiuejya. ¿Uelis timokauaskej iuan ipopaj uan ijkon tokniuj siuat uelis kichiuas okseki taman? Oso xa uelis tikpaleuiskej aksa maj ueli youi nechikolmej, maj takouati oso maj kikalpanoti aksa kaltapajtiloyan. Ijkon, uelis titekititoskej iuan Jiova keman kinankilia ininnetataujtiluan nejin tokniuan (xikonixtajtolti 1 Corintios 10:24).

MAJ KUALI TITESELIKAN

6. ¿Keniuj uelis kuali titeseliskej?

6 Akin tekitij iuan Dios kuali teseliaj (Heb. 13:2). Itech Biblia ueli tikixtajtoltiaj miak neskayomej tein techmachtiaj maj kuali titeselikan (Gén. 18:1-5). Ueli uan moneki tikinpaleuiskej oksekin nochipa keman tiueliskej, yeskij “tokniuan taneltokani” oso amo (Gál. 6:10).

7. ¿Toni nepaleuil se kiselia keman kuali se kinselia akin kitekitiliaj Jiova miak tonalmej?

7 Ueli titekitij iuan Dios komo kuali tikinseliaj tokniuan akin kitekitiliaj miak tonalmej uan takalpanouaj itech tonechikol (xikonixtajtolti 3 Juan 5, 8). Miakpa,  nejon takalpanolis techpaleuia maj timoyolchikauakan se iuan okse (Rom. 1:11, 12). Maj tikitakan ineskayo se tokniuj takat akin monotsa Olaf. Keman katka telpoch, takalpanoj itech inechikol se tokniuj takalpanojkej akin iselti katka, uan amo akin uelia kitakauiliaya ichan. Olaf kintajtanij itatuan, akin amo katkaj itaixpantijkauan Jiova, ox ueliskia mokauas ininchan. Yejuan kinankilijkej ke kemaj, sayoj ke monekia kitakauilis kampa yejua kochia. Amo nenkajtik nejon tein kichiuak. Olaf kielnamiki ke tel kualtsin tein kipanok nejon semana. Yejua kijtoua: “Tokniuj takalpanojkej uan nejua kualkan timeuayaj mojmostaj uan ika titajtouayaj miak taman tein teyolnotsa keman tialmasalouayaj. Yolchikaualis tein nikselij kichiuak maj niknekini niktekitilis Jiova miak tonalmej”. Olaf tapaleuiani kemej misionero itech miak uejueyi altepemej cuarenta xiujmejya.

8. ¿Keyej moneki tiyeskij tikualtakamej maski moitas ke amo techtasojkamatiliaj? Xikonijto se neskayot.

8 Uelis tikinnextiliskej netasojtalis akin amo tikinixmatij ika miak taman, maski yekinika amo kitasojkamatiskej tein tikchiuaskej. Maj tikitakan se neskayot. Itech altepet España, se tokniuj siuat kimachtiaya ika Biblia se siuat kayot Ecuador akin monotsa Yésica. Se tonal keman kimachtijtoya, Yésica peuak tel choka. Yejua ika tokniuj kitajtanij toni kipanouaya. Yésica kitapouij ke achto ke yaskia mokaltalitiuj España kitelpanouaya tatasojtilis. Se tonal amo kipiaya nion teyi tein ika kitamakas isiuapiltsin, ta sayoj at. Keman kikochtektoya isiuapiltsin, Yésica kitataujtij Dios maj kipaleui. Tepitsin satepan, ome tokniuan siuamej tanotskej ichan. Yésica tel amo kuali kinnankilij uan hasta kitsayanak amaix tein kimakakej. Yejua kintsajtsilij: “¿Yejua nejin nikmakati nosiuapiltsin maj kikua?”. Tokniuan kitemojkej kiyolseuiskej, sayoj ke Yésica amo kinkakik. Tepitsin satepan, kikauilijkej ikaltenoj se chikiuit tein kipiaya miak takual. Keman momachtijtoyaj, chokak porin yolpakia kielnamikis keniuj tokniuan kinextilijkej kualtakayot, maski amo kuali momachiliaya porin Dios kinankilijka inetataujtil uan yejua amo kiajsikamatik. Yésica senkis kiixtalij kitekitilis Jiova, uan ininkualtakayo tokniuan kipaleuij maj kiixtali nejon (Ecl. 11:1, 6).

MAJ TITAPALEUIKAN ITECH SEKI TEKIMEJ TEIN MOCHIUA ITECH INECHIKOL DIOS

9, 10. 1) Itech xolal Israel, ¿kemanian monekik tajtaniskej tapaleuianij? 2) ¿Keniuj tokniuan takamej uelis tapaleuiskej axkan itech nechikol?

9 Itech xolal Israel, miakpa monekik tajtaniskej tapaleuianij (Éx. 36:2; 1 Crón. 29:5; Neh. 11:2). Axkan no uelis tiktemakaskej totonaluan, tein tikpiaj uan tein tiuelij tikchiuaj uan ika tikinpaleuiskej tokniuan. Komo ijkon tikchiuaj, titelyolpakiskej uan tikseliskej miak tatiochiualismej.

10 ITajtol Dios kinyolchikaua tokniuan takamej maj tekitikan iuan Jiova keman mochikauaj kiseliskej tekit kemej tapaleuianij uan tayekananij (1 Tim. 3:1, 8, 9; 1 Ped. 5:2, 3). Akin kichiuaj nejin kinekij kinpaleuiskej tokniuan itech inintaueyichiualis uan itech okseki taman (Hech. 6:1-4). ¿Techtajtanianij tayekananij ox uelis titapaleuiskej kemej tayektalianij, ika amaixmej itech nechikol, tikitaskej keniuj motanojnotsas, titapaleuiskej maj moyektali tein monekis oso maj tikchiuakan okseki tekimej kemej nejon? Akin kichiuaj nejon tekimej xa techiluiskej ke semi teyolpaktia ijkon se kinpaleuis oksekin.

Akin tapaleuiaj itech tekimej tein mochiuaj itech inechikol Dios miakpa kinpiaj yankuik inintasojikniuan (xikonita párrafo 11)

11. ¿Keniuj kipaleuijkej se tokniuj siuat itasojikniuan akin kinixmatik itech kalchiualis?

 11 Akin tapaleuiaj itech kalchiualis miakpa kinpiaj yankuik inintasojikniuan. Maj tikitakan tein kipanok Margie, se tokniuj siuat akin tapaleuiani dieciocho xiujmejya maj mochijchiuakan Kalmej kampa tiMosentiliaj. Itech nochi nejon xiujmej, kinmachtij miakej tokniuan ichpochmej keniuj tekitiskej. Yejua kiitaya ke ijkuak ueliaj mosenyolchikauayaj (Rom. 1:12). Uan keman kipanok ouijkayomej, nochin nejon itasojikniuan semi kiyolseuijkej. ¿Kemansa titapaleuianij itech kalchiualis? Uelis titapaleuiskej maski amo tikmatiskej keniuj mochiua se taman tekit.

12. ¿Keniuj uelis titapaleuiskej satepan ke mochiua se tetsauit?

12 No uelis titekitiskej iuan Jiova keman tikinpaleuiskej tokniuan satepan ke mochiua se tetsauit. Kemej neskayot, uelis titapaleuiskej ika tomin (Juan 13:34, 35; Hech. 11:27-30). No uelis titapaleuiskej itech tachipaualis oso maj moyekchijchiuakan kalmej. Gabriela, akin kayot Polonia, uejueliuik ichan porin tel chikauak kiouik. Sayoj ke semi yolseuik keman tokniuan akin pouiaj itech okseki nechikolmej kipaleuitoj. Keman itech tanemilia tein kipanok, Gabriela kijtoua ke amo ika motekipachoua nochi tein kipoloj, ta itech tanemilia tein kitanik. Yejua kijtoua: “Tein nikpanok nechyekmatiltij ke se pouis itech inechikol Dios se ueyi tatiochiualis uan teualkuilia yolpakilis”. Miakej tokniuan akin kiselianij nepaleuil satepan ke mochiuak se tetsauit kijtouaj ke no ijkon momachiliaj. Uan akin tekitij iuan Jiova keman ijkon tapaleuiaj semi yolpakij (xikonixtajtolti Hechos 20:35; 2 Corintios 9:6, 7).

13. ¿Keniuj techpaleuia maj okachi tiktasojtakan Jiova komo timotemakaj titapaleuiskej itech seki tekimej? Xikonijto se neskayot.

13 Se tokniuj siuat akin monotsa Stephanie uan okseki tokniuan tekitikej iuan Dios keman kinpaleuijkej tokniuan akin cholojkaj Estados Unidos porin itech ininaltepeuj mochiujtoya neteuilis. Yejuan kinpaleuijkej nejin tokniuan maj kiajsinij kani nemiskej uan tein monekia kipiaskej ininchan. Yejua kijtoua: “Semi techyololinij yolpakilis tein kimachilijkej uan porin motasojkamatkej keman kiitakej ininnetasojtalis  tokniuan noyampa taltikpak. Yejuan kinemiliaj ke tejuan tikinpaleuijkej, sayoj ke tein melauj, yejuan okachiok techpaleuijkej. Netasojtalis, kuali uikalis uan takuaujtamatilis iuan Jiova tein tikitakej kichiuani maj okachi tiktasojtakan Dios. Uan nejin kichiuani maj okachiok tikpatiuitakan nochi tein techmaka itechkopa inechikol”.

MAJ OKACHI TIKTEKITILIKAN DIOS

14, 15. 1) ¿Keniuj tanankilij tanauatijkej Isaías? 2) ¿Keniuj akin tikchiuaj kemej Cristo uelis titanankiliskej kemej Isaías?

14 ¿Tikuelitaskiaj okachiok titekitiskej iuan Jiova? ¿Ueliskia titapaleuitiuij kampa monekij okachi tanojnotsanij? Melauak ke tiitekitikauan Jiova amo moneki uejka tiyaskej uan ijkon uelis tiktekitiliskej. Sayoj ke, seki tokniuan kemaj ueli kichiuaj. Yejuan tanemiliaj kemej tanauatijkej Isaías. Jiova tajtanik: “¿Akoni niktitanis, uan akoni techixnextitiuj?”, uan Isaías tanankilij: “¡Nikan niyetok nejua! Xinechtitani nejua” (Is. 6:8). ¿No ijkon tiknekij titanankiliskej keman monekis uan keman uelis tikchiuaskej? ¿Itech toni moneki se tapaleuis axkan?

15 Keman Jesús ika tajtoj tanojnotsalis uan se kinpaleuis oksekin maj mochiuakan itatojtokakauan, kijtoj: “Miak ongak milajtapixkalis uan amo miakke naken tekitiske. Ika ya nojon xiktajtanilikan Namoueyitajtsin Dios ten niaxka in tapixkalis, ma Yejuatsin kinualtitani miak tekitini para ma kisentilikan nochi nijin takilome” (Mat. 9:37, 38). ¿Uelis titapaleuiskej kemej precursores kampa monekij okachi tanojnotsanij? Oso ¿uelis tikpaleuiskej se tokniuj maj ueli kichiua nejon? Miakej tokniuan kiitaj ke okachi kinextiaj ke kitasojtaj Dios uan oksekin keman tapaleuitij kemej precursores kampa monekij okachi tanojnotsanij. ¿Onkak okseki taman kemej uelis okachi tiktekitiliskej Dios? Komo tikchiuaj, semi tiyolpakiskej.

16, 17. ¿Toni okseki taman uelis kichiuaskej akin kinekij okachi kitekitiliskej Jiova?

16 ¿Titapaleuiskiaj Betel oso itech kalchiualis, xa miak metsti oso se oso okachi tonalmej itech semana? Nochipa monekij tokniuan akin motemakaj tapaleuiskej kampa yeski uan kichiuaskej tein yeski tekit tein kinmakaskej. Nejin uelis kijtosnekis titekitiskej itech se tekit kampa moneki maj motapaleui maski xa tiuelij uan tikchiuanij okse taman tekit. Jiova kinpatiuita akin motemakaj kikauaskej seki taman uan kichiuaskej tekit tein monekis (Sal. 110:3).

17 Komo tiknekij tikseliskej okachi tamachtilis porin tiknekij okachi tiktekitiliskej Jiova, xa tikchiujtokej tein motajtani uan ijkon uelis tikseliskej Tamachtilis tein kiseliaj akin kiteixmatiltiaj iTekiuajyo Dios. Ompa kinmachtiaj tokniuan takamej uan siuamej akin yekyolmajsitokej uan kitekitiliajya Jiova miak tonalmej uan ijkon uelis kinmakaskej okachi tekimej itech inechikol Jiova. Akin tajtanij kiseliskej nejin tamachtilis moneki motemakaskej tapaleuitiuij kampa yeski kampa kintitaniskej satepan ke tamis tamachtilis. ¿Tikseliskiaj nejin tamachtilis uan ijkon tikseliskej okachi tekimej? (1 Cor. 9:23.)

18. ¿Toni tikseliskej komo titekitij iuan Jiova mojmostaj?

18 Kemej tiitekitikauan Jiova, tikuelitaj tiktemakaskej tein tikpiaj, titetasojtaj, tikualtakamej uan mojmostaj ininka timotekipachouaj oksekin. Nejin kichiua maj tiyolpakikan uan maj tiyolseujtokan (Gál. 5:22, 23). Tein yeski tein tikpanotoskej, uelis tiyolpakiskej komo tikuelitaj tiktemakaskej tein tikpiaj kemej Jiova kichiua uan porin tipouij iniuan akin iuan tekitij (Prov. 3:9, 10).