Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Keniuj timotaliliskej “yankuik talnamikilis” uan amo keman timokixtiliskej

Keniuj timotaliliskej “yankuik talnamikilis” uan amo keman timokixtiliskej

“Ximotakentijtiyakan ika ne yankuikatalnamikilis.” (EFES. 4:24)

NEKUIKATILMEJ: 43, 27

1, 2. 1) ¿Keniuj tikmatij ke uelis timotaliliskej “yankuik talnamikilis”? 2) ¿Toni kualneskayomej tein pouij itech “yankuik talnamikilis” tikajsij itech Colosenses 3:10-14?

ITECH Biblia tikajsij tajtol “yankuik talnamikilis” (Efes. 4:24; Col. 3:10). Kijtosneki se taman tanemilil tein Dios kiixtalij. ¿Uelis timotaliliskej nejon “yankuik talnamikilis”? Kemaj, porin Jiova techchijchiuak kemej yejuatsin tamati. Yejua ika ueli tiknextiaj ikualtsitsin kualneskayouan (Gén. 1:26, 27; Efes. 5:1).

2 Melauak ke kemej titajtakouanij, kemansa tikpiaj amo kuali tanejnekilis. Uan no, tein tikitaj uan tein tikakij mojmostaj uelis semi techijtakos. Sayoj ke uelis timochiuaskej akin kiyolpaktiaj Jiova porin yejuatsin techpaleuia ika netasojtalis. Itech nejin tamachtilis tikitaskej miak kualneskayomej tein pouij itech “yankuik talnamikilis” tein Pablo ika tajtoj itech Biblia, tein techpaleuis maj nochipa tiknekikan tikyolpaktiskej Jiova (xikonixtajtolti Colosenses 3:10-14, TNM). Uan no tikitaskej keniuj tiknextiskej itech tanojnotsalis.

 MAJ AMO TIXEXELIUJTOKAN

3. ¿Toni se taman poui itech “yankuik talnamikilis”?

3 Pablo kimelauak ke motelneki maj amo se techikoita, porin nejin se taman tein poui itech “yankuik talnamikilis”. Itech Colosenses 3:11 kijtoj: “Yejuatsin amo kichiua cuenta kox se tagat yeski griego oso taka judío [...,] kox in tagat kineskayotijke tech inakayo oso amo kinneskayotijke. Uan Dios amo no kiueyipoua komo amo se taixmatinemi oso poutinemi kampa pueblo escita [...,] kox in tagat yeski takeual tanamak oso ten amo tanamak”. * Itech nechikol, nion akin moneki kinemilis ke okachi ueyichiujkej porin taman kemej ixtamati, kayot itech okse ueyi altepet oso kipia se kuali tekit uan miak tomin. ¿Keyej? Porin akin yekmelauj tikchiuaj kemej Cristo “tisepanpoutinemij” (Gál. 3:28).

4. 1) ¿Toni moneki monextiliskej itekitikauan Dios? 2) ¿Toni uelis kichiuas maj tokniuan moxexelokan?

4 Keman timotaliliaj “yankuik talnamikilis” tikinpoujkaitaj nochin taltikpakneminij maski taman kemej ixtamatij oso kipiaj tomin oso amo (Rom. 2:11). Nejin ouij kisa se kichiuas itech seki altepemej. Kemej neskayot, ne uejkauj ompa Sudáfrica tekiuanij kinxelojkaj taltikpakneminij. Okseko nemiaj akin ixchijchipaujkej, okseko akin tiltik ininnakayo uan okseko akin tataman kemej ixtamatij. Tel miakej itaixpantijkauan Jiova kisentokaj ijkon nemij. Sayoj ke Oloch Taojtokaltianij kinekiaj kinyolchikauaskej maj kichiuakan tein tayolmajxitia 2 Corintios 6:13, kampa kijtoua: “Xitechnextilikan ke nantechueyiyoltasojtaj”. Yejua ika, itech metsti octubre xiuit 2013 kiixtalijkej tein tapaleuiskia maj nochin tokniuan okachi moixmatinij. ¿Toni moixtalij?

5, 6. 1) ¿Toni moixtalij mochiuas itech se ueyi altepet tein tapaleuij maj tokniuan amo xexeliujtokan? (Xikonita taixkopimej ipeujyan tamachtilis.) 2) ¿Keniuj tapaleuiani nejon?

5 Moixtalij maj tokniuan itech ome nechikolmej itech tataman tajtol oso kemej ixtamatij senyetonij itamian seki semana. Sentanojnotsayaj uan senyayaj nechikolmej uan moyoleuayaj ininchajchan. Nejin kichiujkej itech tel miakej nechikolmej. Itech sucursal kinmatiltijkej tein kuali tein kijtojkej miakej, hasta tein kijtojkej akin amo katkaj itaixpantijkauan Jiova. Kemej neskayot, se akin tamachtia itech se taneltokalis kijtoj: “Amo niitaixpantijkauj Jiova, sayoj ke moneki nikijtos ke tekit tein nankichiuaj tel kuali ixyetok uan ke kuali nanmouikaj maski tataman kemej nanixtamatij”. ¿Keniuj kinpaleuij tokniuan nejin tein mochiuak?

6 Yekinika, Noma, se tokniuj siuat akin tajtoua tajtol xhosa, amo kiyeknekia kinyoleuas itech kaltsin kampa nemi tokniuan akin ixchijchipaujkej akin pouij itech se nechikol itech tajtol inglés. Sayoj ke satepan ke iniuan tanojnotsak uan kinkalpanoto, kijtoj: “¡Tamatij kemej tejuan!”. Yejua ika, keman itech inechikol takalpanotoj nejon tokniuan, kinyoleuak sekin maj takuatij ichan. Noma kimoujkaitak keman semej tokniuan, se tayekankej akin ixchipauak, motalij itech se caja tachijchiuj ika plástico tel tsikitsin. Nejin tein kiixtalijkej Oloch Taojtokaltianij kisentoka mochiua. Miakej tokniuan takamej uan siuamej kinpaleuiani maj kinpiakan okachi inintasojikniuan uan kitemouaj kisentokaskej okachi kuali kinixmatiskej tokniuan akin okseko kayomej.

MAJ TIKNEXTIKAN TEIKNELILIS UAN KUALTAKAYOT

7. ¿Keyej nochipa moneki titeikneliskej?

7 Keman Satanás taixyekantosok nikan taltikpak, tiksentokaskej titajyouiskej porin amo tikpiaj tekit, porin tikpiaj se ueyi  kokolis, techtajyouiltiaj porin tiitaixpantijkauan Jiova, titajyouiskej porin mochiuaj tetsaujmej, techtachtekiskej oso tikpanoskej okseki ouijkayomej. Moneki yekmelauj titeikneliskej uan ijkon uelis timopaleuiskej se iuan okse. Teiknelilis techolinis maj tiknextikan kualtakayot (Efes. 4:32). Nejin kualneskayomej tein pouij itech “yankuik talnamikilis” techpaleuiskej maj tikchiuakan kemej Dios uan maj tikinyolseuikan oksekin (2 Cor. 1:3, 4).

8. ¿Toni tein kuali mochiuas komo tikinikneliaj nochin itech nechikol uan tikualtakamej iniuan? Xikonijto se neskayot.

8 Xa itech tonechikol moajsij tokniuan akin kayomej itech okse ueyi altepet oso akin semi amo kipiaj tomin. ¿Keniuj uelis tikinnextiliskej okachi kualtakayot? Keman timochiuaj tiinintasojikniuan uan tikinpaleuiaj maj kuali momachilikan itech nechikol (1 Cor. 12:22, 25). Kemej neskayot, Dannykarl, kayot Filipinas mokaltalito Japón. Itech itekipan, amo kitakachiuayaj kemej tekitinij akin kayomej ompa Japón. Sayoj ke se tonal yajki se ininnechikol itaixpantijkauan Jiova. Yejua kijtoua: “Tel miakej katkaj japoneses. Sayoj ke nechselijkej ika pakilis, kemej yeskia uejkaujya timoixmattoyaj”. Tokniuan nochipa katkaj kualtakamej iuan, uan nejon kipaleuij maj mochiua itasojikniuj Dios. Moauij uan axkan tekiti kemej tayekankej. Okseki tayekananij kiitaj ke yejua uan inamik, Jennifer, tel tapaleuiaj itech nechikol. Kijtouaj: “Nejin namikuanij akin tekitij kemej precursores amo kipiaj miak taman uan kikauaj se tel kuali neskayot porin kitayekanaltiaj iTekiuajyo Dios” (Luc. 12:31).

9, 10. ¿Toni tatiochiualismej kiselianij seki tokniuan porin kinextiaj teiknelilis itech tanojnotsalis?

9 Tanojnotsalis techpaleuia “ma tikinpaleuijtiyakan nochi tagayot” (Gál. 6:10). Miakej tokniuan peua momachtiaj se yankuik tajtol porin kinikneliaj akin okseko kayomej akin mokaltalitoj itech ininxolal (1 Cor. 9:23). Nejin semi tapaleuiani. Kemej neskayot, Tiffany, se precursora kayot Australia, kinekia tapaleuis itech se nechikol kampa motajtoua suajili itech xolal Brisbane. Maski semi kiouijmakak uelis nejon tajtol, kimachilia ke kitelpaleuij. Yejua kijtoua: “Akin kinekis kipanos miak taman tel kualtsin itech tanojnotsalis, moneki tapaleuis itech se nechikol itech okse tajtol. Kemej yeskia tiixmatiti okseko sayoj ke amo tikisa itech moxolal. Uan ueli tikita ke tinochin tokniuan semanauak taltikpak amo tixexeliujtokej”.

¿Keyej tokniuan kinpaleuiaj akin okseko kayomej? (Xikonita párrafo 10)

10 Seki kalyetouanij kayomej Japón no kichiujkej se taman kemej nejon. Ininichpoch, Sakiko, kijtoua: “Itech tanojnotsalis tikinajsiaj miakej akin kayomej Brasil. Keman tikinixtajtoltiliayaj itech ininBiblia  itech tajtol portugués tajkuilolmej kemej Apocalipsis 21:3, 4 oso Salmo 37:10, 11, 29, kuali kikakiaj uan kemansa hasta chokayaj”. Nejin kalyetouanij kiniknelijkej nejon taltikpakneminij uan kinekkej kinpaleuiskej maj kiixmatikan tein melauak, yejua ika peujkej momachtiaj portugués. Satepan, tapaleuijkej maj mochiua se nechikol itech tajtol portugués. Ijkon kemej panouanij xiujmej, kinpaleuianij miakej akin okseko kayomej maj mochiuakan itekitikauan Jiova. Sakiko kijtoua: “Monekik timotelchikauaskej tiueliskej nejon tajtol, sayoj ke tatiochiualismej tein tikselijkej kinextiaj ke amo nenkaj. Semi tiktasojkamatiliaj Jiova” (xikonixtajtolti Hechos 10:34, 35).

MAJ TIKNEXTIKAN YOLYEMANILIS

11, 12. 1) ¿Toni moneki techolinis maj timotalilikan “yankuik talnamikilis”? 2) ¿Toni techpaleuis maj tiksentokakan tiyolyemankej?

11 Maj timotalilikan “yankuik talnamikilis” porin tiknekij tikueyitaliskej Jiova, amo porin tiktemouaj maj taltikpakneminij techueyitalikan. Maj tikelnamikikan ke se ángel akin amo tajtakolej katka tajtakoj porin peuak moueyineki (no xikonita Ezequiel 28:17). Kemej titajtakouanij, okachi ouij techkisa amo timoueyinekiskej. Maski ijkon, uelis tiknextiskej yolyemanilis. ¿Keniuj?

12 Moneki mojmostaj tikixtajtoltiskej Biblia uan itech titanemiliskej (Deut. 17:18-20). Techtelpaleuis komo titanemiliaj itech itamachtilisuan Jesús uan itech ueyi yolyemanilis tein kinextij (Mat. 20:28). Kemej tel yolyemanik katka hasta kinmetspajpakak itatitaniluan (Juan 13:12-17). No moneki nochipa tiktajtaniskej Dios maj techmaka iespíritu tein techpaleuis maj amo tiknekikanok timomachiliskej okachi tiueyichiuanimej ke oksekin (Gál. 6:3, 4; Filip. 2:3).

13. ¿Toni tein kuali tikseliskej komo tiyolyemankej?

13 (Xikonixtajtolti Proverbios 22:4.) Jiova kineki maj tinochin tiitekitikauan tiyolyemankej. Komo tiyolyemankej, tikseliskej miak tatiochiualismej. Kemej neskayot, titapaleuiskej maj amo tixexeliujtokan itech nechikol uan maj kuali timouikakan. Uan no, Jiova techmakas iueyi teiknelilis. Tatitanil Pedro kijtoj: “Ximosepanmouiskapoutiyakan se uan okse ika ne yolyemanalis. Porin [...] Dios kinixnamiki nekes ten moueyimatinemij. Uan Dios kinpaleuijtinemis ika ne iteiknelilis nekes ten moyolyemankamatinemij” (1 Ped. 5:5).

MAJ TIKNEXTIKAN YOLNEJMACHKAYOT UAN MAJ AMO TIYOLIJSIUIKAN

14. ¿Akoni okachi kuali kinextia yolnejmachkayot uan amo yolijsiui?

14 Itech nejin tonalmej, komo se taltikpaknenkej yolnejmach uan amo yolijsiui, oksekin kinemiliaj ke amo yolchikauak. Sayoj ke nejon amo melauak. Nejin kualtsitsin kualneskayomej ualeuaj itech Jiova, akin okachi kipia chikaualis itech nochi tein onkak. Yejuatsin okachi kuali kinextia yolnejmachkayot uan amo yolijsiui (2 Ped. 3:9). Nejin tikitaj keman tikixtajtoltiaj keniuj kinnankilij ininnetajtaniluan Abrahán uan Lot inintenkopa seki ángeles (Gén. 18:22-33; 19:18-21). Uan no tikitaj ke amo yolijsiuik keman israelitas miakpa amo kitakamatkej panoua mil quinientos xiujmej (Ezeq. 33:11).

15. ¿Toni neskayot techkauilij Jesús?

15 Jesús kijtoj: “Nejuatsin niyolyemankatagat” (Mat. 11:29). Amo yolijsiuik maski imomachtijkauan miakpa mopolojkej. No amo teyi kichiuak keman akin kiixnamikiaj kijijtojkej uan kipantijkej miak taman. Uan no, katka yolnejmach uan amo yolijsiuik hasta keman momikilij. Keman semi tajyouijtoya itech kouit kampa kipilojkej, kiluij Jiova maj kintapojpoluiani akin kimiktijtoyaj. Kijtoj: “Amo kajsikamatij toni kichiutokke” (Luc. 23:34). Kemej tikitaj, Jesús  katka yolnejmach uan amo yolijsiuik maski kipanok uejueyi tajyouilis (xikonixtajtolti 1 Pedro 2:21-23).

16. ¿Keniuj uelis tiknextiskej ke tiyolnejmachmej uan amo tiyolijsiuij?

16 ¿Keniuj uelis tiknextiskej ke tiyolnejmachmej uan amo tiyolijsiuij? Se taman, keman tikintapojpoluiaj oksekin. Pablo kinijkuilouilij tokniuan: “Ximopaleuikan ika tetasojtalis se uan okse. Uan xikiniknelikan se uan okse. Uan no ximotapojpoluikan se uan okse ijkon keme Totajtsin Dios namechtapojpoluilij ya namotajtakoluan” (Efes. 4:32). Yejua ika, moneki tiyeskij tiyolnejmachmej uan amo tiyolijsiuiskej uan ijkon uelis tikintapojpoluiskej oksekin. Komo ijkon tikchiuaj, titapaleuiaj maj amo tixexeliujtokan itech nechikol.

17. ¿Keyej motelneki maj se yolnejmach uan maj amo se yolijsiui?

17 Jiova technauatia maj tiknextikan yolnejmachkayot uan maj amo tiyolijsiuikan. Motelneki tiknextiskej nejin kualneskayomej komo tiknekij tinemiskej itech yankuik taltikpak (Mat. 5:5; Sant. 1:21). Komo tiyolnejmachmej uan amo tiyolijsiuij, tikueyitaliaj Jiova uan tikinpaleuiaj oksekin maj kitakamatikan tein Biblia tamachtia (Gál. 6:1; 2 Tim. 2:24, 25).

MAJ TIKNEXTIKAN NETASOJTALIS

18. ¿Keniuj tiknextiaj netasojtalis komo amo titechikoitaj?

18 Nochi kualneskayomej tein ika titajtojkej moteluikaj iuan netasojtalis. Kemej neskayot, Santiago monekik kinyolmajxitis tokniuan porin okachi kintakachiuayaj akin tominpiayaj. Kinmelauilij ke nejon kiixnamikia nejin iTanauatil Dios: “Xiktasojta mokniu ijkon keme tejua timotasojta”. Uan ompa kijkuiloj: “Komo nankinchichikotasojtaj aksame, ijkuakon sayo nanmotajtakolmakaj” (Sant. 2:8, 9). Komo titetasojtaj, amo tikitaskej toni nemachtil kipia aksa, keniuj ixtamati, toni tekit kipia uan ox tominpia oso amo. Moneki yekmelauj amo titechikoitaskej, uan amo sayoj tiktemoskej maj nesi ke amo titechikoitaj.

19. ¿Keyej motelneki maj titetasojtakan?

19 Akin tetasojta no “yolyemanik uan kixikoa tajyouilis” uan “amo moueyinektinemi” (1 Cor. 13:4). Yejua ika moneki amo tiyolijsiuiskej, moneki tiyeskij tikualtakamej uan tiyolyemankej porin nejin techpaleuis maj tiksentokakan tikinmatiltikan taltikpakneminij kuali tanauatilmej (Mat. 28:19). Nejin kualneskayomej no techpaleuiaj maj kuali timouikakan iniuan nochin tokniuan itech nechikol. Komo tinochin tiknextiaj nejin netasojtalis, itech nechikolmej amo tixexeliujtoskej uan tikueyitaliskej Jiova. Uan no, oksekin no kinekiskej momachtiskej Biblia. Yejua ika, keman Biblia ika tajtoua “yankuik talnamikilis” tami ika nejin tajtolmej: “Ximotakentikan ika ne tetasojtalis kachi ok. Porin ne tetasojtalis techsepanpoualtia” (Col. 3:14).

“XIMOYANKUIKATALIJTIYAKAN”

20. 1) ¿Toni moneki timotajtaniskej, uan keyej? 2) ¿Toni tikchiaj ika nochi toyolo?

20 Tinochin moneki timotajtaniskej: “¿Toniok no uelis nikchiuas tein nechpaleuis maj senkis nimokixtili ‘soltik talnamikilis’?”. Moneki tiktataujtiskej Jiova maj techpaleui uan timochikauaskej timoijkuaniliskej amo kuali tanemililmej uan amo tikchiuaskej tein techtsakuilis maj tikselikan iTekiuajyo Dios (Gál. 5:19-21). No moneki timotajtaniskej: “¿Niksentoka nikpata notanemilil porin nikneki nikyolpaktis Jiova?”. Tinochin titajtakouanij, yejua ika moneki timochikauaskej timotaliliskej “yankuik talnamikilis” uan amo keman timokixtiliskej (Efes. 4:23, 24). ¡Semi kualtsin tinemiskej keman nochin taltikpakneminij yeskij yektikej uan kipiaskejya “yankuik talnamikilis”!

^ párr. 3 Ne uejkauj, taltikpakneminij kinemiliayaj ke escitas amo taixmatiaj uan yejua ika kinixtopeuayaj.