Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS 15

Maj tikchiuakan kemej Jesús uan tiksentokaskej tiyolseujtoskej

Maj tikchiuakan kemej Jesús uan tiksentokaskej tiyolseujtoskej

“Dios namechtayokolijtiyas ne yolseuilis ten kachi kuika uelilis hasta amo uelis se kajsikamatis ok de keniu. Uan [...] kinyekantinemis namoyolojuan.” (FILIP. 4:7)

NEKUIKATIL 113 Ixolal Dios kinextia yolseuilis

TEIN MOITAS *

1, 2. ¿Keyej Jesús semi motekipachojtoya?

TONAL achto ke momikiliskia, Jesús semi motekipachojtoya. Kimatia ke akin kitauelitayaj kitajyouiltiskiaj hasta maj miki. Sayoj ke no kitekipachouaya okse taman. Kemej semi kitasojtaya iPopaj kinekia kiyolpaktis uan kimatia ke komo kitakamatia keman kipanoskia nejon ouijkayot, tapaleuiskia maj moueyitali itokay Dios. Uan no, kintasojtaya taltikpakneminij uan kiajsikamatia ke ueliskia nemiskej nochipaya sayoj komo yejua amo kikauaya Dios maski kimiktiskiaj.

2 Maski Jesús semi motekipachouaya, kisentokaya kipiaya yolseuilis. Tepitsin achto kiniluijka itatitaniluan: “Neyolseuilis de Nejuatsin namechtayokolijteuas” (Juan 14:27). Kipiaya yolseuilis tein Dios kimaka akin kuali mouika iuan yejuatsin. Nejon kipaleuij Jesús maj yolseujto (Filip. 4:6, 7).

3. ¿Toni tikitatij itech nejin tamachtilis?

3 Nion semej tikpanoskej tein Jesús kipanok. Sayoj ke tinochin tiitatojtokakauan tikpiaskej ouijkayomej (Mat. 16:24, 25; Juan 15:20). Uan ijkon kemej Jesús, kemansa semi timotekipachoskej. ¿Toni techpaleuis maj tiyolseujtokan? Maj tikitakan eyi taman tein Jesús kichiuak keman kitekitilij Dios nikan taltikpak uan keniuj uelis tikchiuaskej kemej yejua keman tikpanoskej ouijkayomej.

JESÚS NOCHIPA MOTATAUJTIAYA

Netataujtil techpaleuia maj tiksentokakan tiyolseujtokan (xikonita párrafos 4 hasta 7)

4. Kemej kijtoua 1 Tesalonicenses 5:17, xikonijto seki neskayomej tein kinextiaj ke Jesús achto ke momikiliskia miakpa motataujtij.

4 (Xikonixtajtolti 1 Tesalonicenses 5:17). Tonal achto ke Jesús momikiliskia, miakpa motataujtij. Keman  kinmachtij itatojtokakauan keniuj kielnamikiskiaj imikilis, kichiuak se netataujtil achto ke kinpanoltiliskia pan uan okse achto ke kinpanoltiliskia vino (1 Cor. 11:23-25). No kichiuak se netataujtil achto ke kisaskiaj kampa kichiujkaj Pascua (Juan 17:1-26). Keman ajsikej ompa Olivojtepet, miakpa motataujtij (Mat. 26:36-39, 42, 44). Uan hasta tein kijtoj tepitsin achto ke momikiliskia no katka se netataujtil (Luc. 23:46). Kemej tikitaj, Jesús semi kitataujtij Jiova tonal achto ke momikiliskia.

5. ¿Keyej moujkej tatitanilmej?

5 Jesús kijyouij nochi nejon porin nochipa kitataujtij iPopaj maj kipaleuiani. Sayoj ke, tatitanilmej amo motataujtijkej nejon youak, yejua ika moujkej keman kipiakej tayejyekolismej (Mat. 26:40, 41, 43, 45, 56). ¿Toni techmachtia nejon? Ke amo keman tikauaskej Jiova sayoj komo nochipa timotataujtiaj ijkon kemej kichiuak Jesús. Sayoj ke, ¿toni moneki titajtaniskej itech netataujtil?

6. ¿Keyej takuaujtamatilis techpaleuis maj tiyolseujtokan?

6 Uelis tiktataujtiskej Jiova maj techpaleui maj okachi titakuaujtamatikan (Luc. 17:5; Juan 14:1). Nejon moneki porin Satanás kinyejyekos nochin itatojtokakauan Jesús (Luc. 22:31). Takuaujtamatilis techpaleuis maj tiyolseujtokan maski tikpanoskej miak ouijkayomej. ¿Keyej? Porin satepan ke tikchiuaskej nochi tein techpaleuis maj tikixnamikikan ouijkayot, techolinis maj tikauilikan imako Jiova. Titakuaujtamatiskej ke yejuatsin okachi kuali kiyektalis kuejmol ke tejuan, kichiuas maj tiyolseujtokan (1 Ped. 5:6, 7).

7. ¿Toni techmachtia tein kijtoua Robert?

 7 Netataujtil techpaleuia maj tiksentokakan tiyolseujtokan maski tikpanoskej tein yeski ouijkayot. Maj tikitakan tein kipanok Robert, se tayekankej akin kipia panoua 80 xiujmej. Yejua kijtoua: “Tein tayolmajxitia Filipenses 4:6, 7 nechpaleuiani maj nikixnamiki miak ouijkayomej. Kemansa amo nikpiani tomin uan seki xiujmej amo uelik nitekitik kemej tayekankej”. No kijtoua: “Keman peua nimotekipachoua, niman niktataujtia Jiova. Nikita ke ijkon kemej okachi miakpa uan chikauak nimotataujtia, okachi nikpia yolseuilis”.

JESÚS SEMI KIYOLPAKTIJ TANOJNOTSAS

Tanojnotsalis techpaleuia maj tiksentokakan tiyolseujtokan (xikonita párrafos 8 hasta 10)

8. Kemej kijtoua Juan 8:29, ¿toni okse taman kichiuak maj Jesús yolseujtoni?

8 (Xikonixtajtolti Juan 8:29). Maski Jesús kiixnamikkej kisentokaya yolseujtoya porin kimatia ke kiyolpaktijtoya iPopaj. Tatakamatik hasta keman kipanok uejueyi ouijkayomej. Kemej kitasojtaya Jiova, nochipa kitayekanaltij kitekitilis. Achto ke ualaskia nikan taltikpak, katka “tekitikej tein ixmach” akin kipaleuij Dios (Prov. 8:30). Uan keman nikan moajsia, kinmachtij oksekin keniuj yekmelauj tamatia iPopaj (Mat. 6:9; Juan 5:17). Nejin tekit semi kiyolpaktij (Juan 4:34-36).

9. ¿Keniuj okachi titanojnotsaskej techpaleuia maj tiksentokakan tiyolseujtokan?

9 Tikchiuaj kemej Jesús keman tiktakamatij Jiova uan okachi tikchiuaj “ne tekitsin ten Totekotsin Cristo technauatilij ya” (1 Cor. 15:58). Itekitikauj Dios akin okachi tanojnotsa kiita ikuejmoluan ika se kuali tanemilil (Hech. 18:5).  Se taman porin akin tikinnojnotsaj miakpa okachi kipiaj ouijkayomej ke tejuan. Sayoj ke, keman peuaj kitasojtaj Jiova uan kichiuaj tein yejuatsin tanauatia, okachi kuali nemij uan yolpakij. Keman tikitaj nejon okachi titakuaujtamatij ke Dios techyekpias uan no techpaleuia maj tiksentokakan tiyolseujtokan. Ijkon kipanoua se tokniuj siuat akin kiixnamiki tayokol uan kimachilia ke amo teyi chiujkej. Yejua kijtoua: “Okachi nitanojnotsas kichiua maj okachi kuali nimomachili uan maj niyolpaki. Niknemilia ke ijkuak nikchiua nejon okachi nimotokia iuan Jiova”.

10. ¿Toni techmachtia tein kijtoua Brenda?

10 Maj no tikitakan ineskayo se tokniuj akin itokay Brenda. Yejua uan isiuapil kipiaj se kokolis tein moixmati kemej esclerosis múltiple. Brenda kikui se silla de ruedas uan amo kipia miak chikaualis. Nochipa keman ueli, tanojnotsa kajkalpan, sayoj ke okachi kichiua ika carta. Kijtoua: “Keman nikajsikamatik ke itech nejin tonalmej amo nipajtiskiaok, peuak okachi nitanojnotsa. Nejon nechpaleuia maj nikelkaua tein nechtekipachoua. Kichiua maj okachi nitanemili keniuj nikinpaleuis akin iniuan nitajtoua kampa ixyetok titanojnotsaskej. Nechelnamiktia tein nikchia nikselis satepan”.

JESÚS KIKAUAK MAJ ITASOJIKNIUAN KIPALEUIKAN

Kuali tasojiknimej techpaleuiaj maj tiksentokakan tiyolseujtokan (xikonita párrafos 11 hasta 15)

11-13. 1) ¿Keniuj kinextijkej tatitanilmej uan okseki itatojtokakauan Jesús ke katkaj kuali tasojiknimej? 2) ¿Keniuj kipaleuijkej Jesús itasojikniuan?

11 Keman Jesús kichiuak itekiyo Dios, kipanok miak ouijkayomej. Sayoj ke tatitanilmej kinextijkej ke yekmelauj katkaj itasojikniuan, kemej akin ininka tajtoua Proverbios 18:24, kampa kijtoua: “Moajsi se tetasojikniuj akin okachi amo tekaua ke se teikniuj”. Jesús semi kinpatiuitaya. Maj tikelnamikikan ke ijkuak nion semej iikniuan kineltokayaj Jiova (Juan 7:3-5). Ichankauan hasta kinemilijkej ke kuatapolojka (Mar. 3:21). Sayoj ke tatitanilmej amo ijkon kichiujkej. Youak achto ke momikiliskia Jesús kiniluij: “Namejuan nankisentokatiualayaj nannechtoktilitiualajke Nejuatsin tech nochi notajyouilisuan” (Luc. 22:28).

12 Kemansa tatitanilmej amo kichiuayaj tein Jesús kichiaya. Sayoj ke amo kiitak ininnepololuan, ta keniuj itech takuaujtamatiaj (Mat. 26:40; Mar. 10:13, 14; Juan 6:66-69). Youak achto ke momikiliskia, kiniluij nejin takamej akin amo kikauayaj: “Namechilia ke namejuan nannotasojikniuan porin namechajsikamatiltij ya nochi ne tanauatilme ijkon keme nikakilij kuak Notajtsin Dios nechnauatilij ma nikchiua” (Juan 15:15). Kemej tikitaj, itasojikniuan senkis kiyolchikaujkej. Nochi tein ika kipaleuijkej Jesús keman kichiuak itekiyo Dios kichiuak maj semi yolpaki (Luc. 10:17, 21).

13 Jesús no kinpiak okseki itasojikniuan takamej uan siuamej akin kipaleuijkej maj kichiua itekiyo Dios. Sekin kiyoleuayaj ininchan maj ompa takuati (Luc. 10:38-42; Juan 12:1, 2). Oksekin iuan yajtinemiaj uan kipaleuijkej ika tein kipiayaj (Luc. 8:3). ¿Keyej Jesús kinpiak tel kuali itasojikniuan? Porin yejua no katka se kuali tetasojikniuj. Kinpaleuij ika miak taman uan amo kinchiualtij tein amo ueliaj. Maski itasojikniuan  katkaj tajtakouanij, kintasojkamatiliaya porin kipaleuiayaj. Semi kipaleuijkej Jesús maj yolseujtoni.

14, 15. 1) ¿Keniuj uelis tikinpiaskej kuali tasojiknimej? 2) ¿Keniuj uelis techpaleuiskej?

14 Kuali tasojiknimej techpaleuiskej maj amo tikauakan Jiova. Uelis tikinpiaskej kuali totasojikniuan komo tejuan no timochiuaj kuali tasojiknimej (Mat. 7:12). Kemej neskayot, Biblia techiluia maj tikinpaleuikan oksekin, okachiok akin kinpoloua nepaleuil (Efes. 4:28). Maj tiknemilikan akonimej itech tonechikol uelis tikinpaleuiskej. Xa uelis tikouatiuij tein kipoloua se tokniuj akin xiuejya oso mokokoua. Oso xa uelis tikinyoleuaskej seki kalyetouanij akin kipanouaj tatasojtilis maj touan takuatij. Uan komo ueli tiktekitiltiaj jw.org® uan JW Library®, uelis tikinpaleuiskej seki tokniuan itech nechikol maj uelikan kitekitiltikan. Komo tiktemouaj tikinpaleuiskej oksekin, semi tiyolpakiskej (Hech. 20:35).

15 Totasojikniuan techpaleuiskej keman tikpiaskej ouijkayomej uan maj tiksentokakan tiyolseujtokan. Techkakiskej ika nejmachkayot keman tikintapouiskej tein techtekipachoua, ijkon kemej kichiuak Elihú iuan Job (Job 32:4). Amo tikchiaskej maj yejuan techiluikan tein tikchiuaskej, sayoj ke kuali titaixejekoskej komo tikakij tein techyolmajxitiaj ika Biblia (Prov. 15:22). Keman tikpanoskej ouijkayomej, maj timokauakan maj totasojikniuan techpaleuikan ijkon  kemej kichiuak tekiuaj David (2 Sam. 17:27-29). Kemej tikitaj, tikpiaskej kuali tasojiknimej se inetetayokolil Jiova (Sant. 1:17).

KENIUJ TIKSENTOKASKEJ TIYOLSEUJTOSKEJ

16. Kemej kijtoua Filipenses 4:6, 7, ¿toni sayoj techpaleuia maj tiyolseujtokan? Xikonmelaua.

16 (Xikonixtajtolti Filipenses 4:6, 7). ¿Keyej techiluia Jiova ke uelis tikseliskej yolseuilis itechkopa Cristo Jesús? Porin tikpiaskej yolseuilis sayoj komo tikajsikamatij tekit tein kipia Jesús itech tein Dios kiixtalijtok kichiuas uan maj itech titakuaujtamatikan. Kemej neskayot, tikmatiskej ke Jiova techtapojpoluia itechkopa inemilis Jesús tein kitemakak semi techyolseuia (1 Juan 2:12). Uan no, tikmatiskej ke yejua Tekiuaj itech iTekiuajyo Dios uan ke kitamiti tajyouilis tein Satanás uan akin kipaleuiaj kichiuanij, kichiua maj tikchiakan tein kuali (Is. 65:17; 1 Juan 3:8; Apoc. 21:3, 4). Uan tikmatiskej ke Jesús techpaleuijtok itech tekit tein technauatia maj tikchiuakan itech nejin itamian tonalmej, techpaleuia maj tiknextikan yolchikaualis (Mat. 28:19, 20). ¿Melauj ke yolseuilis, tikchiaskej tein kuali uan yolchikaualis semi techpaleuiaj maj tiyolseujtokan?

17. 1) ¿Keniuj uelis kisentokas yolseujtos se akin kichiua kemej Cristo? 2) Kemej kijtoua Juan 16:33, ¿toni uelis tikchiuaskej?

17 Yejua ika, ¿keniuj uelis tiksentokaskej tiyolseujtoskej keman tikpanoskej uejueyi ouijkayomej? Komo tikchiuaj kemej Jesús. Yekinika, maj nochipa timotataujtikan. Ojpatika, maj tiktakamatikan Jiova uan maj titanojnotsakan ika yolpakilis hasta keman ouij yeski. Uan expatika, maj tikselikan nepaleuil tein techmakaj totasojikniuan. Ijkon, yolseuilis tein ualeua itechkopa Dios kiyekpias totanemilil uan toyolo. Uan ijkon kemej Jesús, tikxikoskej tein yeski ouijkayot (xikonixtajtolti Juan 16:33).

NEKUIKATIL 41 Jiova, xikaki nonetataujtil

^ párr. 5 Tinochin tikpiaj ouijkayomej tein uelis kichiuas maj amo tiyolseujtokan. Itech nejin tamachtilis ika titajtotij eyi taman tein Jesús kipaleuij maj kisentoka yolseujto uan tikitatij keniuj uelis tikchiuaskej kemej yejua hasta keman tikpanoskej ouijkayomej.