Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

¿Akoni Dios uan akoni Jesucristo?

¿Akoni Dios uan akoni Jesucristo?

Tel miakej kinueyichiuaj tiotsitsin. Sayoj ke, moajsi sayoj se Dios akin melauak (Juan 17:3). Yejuatsin “akin okachi Ueyichiujkej”, akin kichijchiuak nochi tein onkak uan akin techmakak tonemilis. Yejua ika, sayoj yejuatsin kinamiki maj tikueyichiuakan (Daniel 7:18; Apocalipsis 4:11).

¿Akoni Dios?

Itokay Dios ixnesi itech yekinika amatajkuilolmej tein moijkuilojkej IXNESI KEMEJ 7 MIL

JIOVA yejua itokay Dios

Jiova no moixmati kemej TOTEKO, DIOS uan TOTAJTSIN

¿Katiyejua itokay Dios? Yejuatsin kijtoua: “Nejua niJiova. Yejua nejon notokay” (Isaías 42:8). Itokay Dios ixnesi kemej siete mil itech Biblia. Sayoj ke, itech miak Biblias tein motajtolkepanij kiixpatanij ika seki tajtolmej kemej toTeko. Dios kineki iuan xionmouika uan no kineki xikonnotsa ika itokay (Salmo 105:1).

Okseki taman kemej moixmati Jiova. Biblia kijtoua ke Jiova yejua Dios, Akin kipia nochi chikaualis, toTachijchiujkauj, toTajtsin, toTeko uan Ueyi Taixyekankej. Itech Biblia no ijkuiliujtok keniuj sekin kinotskej Dios keman kitataujtijkej uan no kijtojkej itokay, Jiova (Daniel 9:4).

 ¿Keniuj tamati Dios? Dios se espíritu uan amo ueli tikitaj (Juan 4:24). Biblia kijtoua ke “amo aken keman aksa kitak Totajtsin Dios” (Juan 1:18). Biblia no kijtoua ke tein tikchiuaj uelis kitayokoltis oso kiyolpaktis (Salmo 78:40, 41; Proverbios 27:11).

Kualtsitsin taman tein kinextia. Dios amo techchichikouia maski kampa yeski tikayomej oso taman kemej timomattokej tinemiskej (Hechos 10:34, 35). Yejuatsin teiknelia, kineki tepaleuis, amo niman kualani, nochipa tetasojta uan amo keman takajkayaua (Éxodo 34:6, 7). Sayoj ke, onkak naui taman tein okachi kinextia.

Chikaualis. Dios “kipia nochiuelilis”. Nejon kijtosneki ke yejuatsin ueli kichiua nochi tein motenkaua (Génesis 17:1).

Tamatilis. Amo akin okachi tamatkej ke Dios. Biblia kijtoua ke sayoj “Yejuatsin kipixtinemi ueyi tamachilis” (Romanos 16:27).

Melaujkayot. Dios nochipa kichiua tein melauak. “Yektik itachiualis” uan “amo keman teikamauiltia” (Deuteronomio 32:4).

Netasojtalis. Biblia kijtoua ke Dios “tetasojtatinemi” (1 Juan 4:8). Dios amo sayoj kinextia ke tetasojta, ta yejuatsin netasojtalis. Nochi tein kichiua kinextia ke semi techtasojta uan nejon techpaleuia itech miak taman.

Kineki maj kuali iuan timouikakan. Dios yejua toTajtsin akin moajsi ne iluikak uan techtasojta (Mateo 6:9TNM). Komo iuan titakuaujtamatij, kuali iuan timouikaskej (Salmo 25:14). Uan no, yejuatsin toka motekipachoua uan yejua ika kineki maj iuan timotokikan keman tiktataujtiskej uan no kineki maj tikiluikan tein techtekipachoua (Santiago 4:8; 1 Pedro 5:7).

¿Dios uan Jesucristo sayoj se?

Jesús amo Dios. Dios kichijchiuak Jesús, uan amo taixejekol se kijtos ke yejua Dios. Jesús sayoj se. Yejua ika, Biblia kijtoua ke yejua iKonetsin Dios (Juan 20:31). Satepan ke Jiova kichijchiuak Jesús, kiixtalij “kemej se tekitikej tein ixmach” porin kipaleuij maj kichijchiua nochi tein onkak uan no tejuan (Proverbios 8:30, 31; Colosenses 1:15, 16TNM).

Jesús amo keman kijtoj ke katka Dios. Jesús kijtoj: “Nikixmati Notajtsin Dios porin niuitsa imako Yejuatsin,  uan Yejuatsin nechualtitanik” (Juan 7:29). Keman kinojnotstoya se siuat akin katka itatojtokakauj, kijtoj ke Jiova katka ‘iTajtsin’ uan no kijtoj: “No Dios uan kampa yetika namo Dios” (Juan 20:17). Keman Jesús momikilij, Jiova oksepa kichiuak maj nemini ompa iluikak, kitalij iyekmakopa uan kichiuak maj taixyekana (Mateo 28:18; Hechos 2:32, 33).

Jesucristo uelis techpaleuis maj timotokikan iuan Dios

Jesús ualaj nikan taltikpak tamachtiko keniuj tamati iTajtsin. Keman Jiova ika tajtoj Jesús, kijtoj: “Yejuatsin ya nijin Notasojkonetsin. Xikakilikan” (Marcos 9:7). Jesús yejua akin okachi kiixmati Dios. Yejua kijtoj: “Sayo Nejuatsin Nimokonetsin nimitsonajsikaixmati. Pero Nejuatsin Nimokonetsin nikinyeknextilis de akoni Tejuatsin Notajtsin para nochi nekes ten nikonmonekiltia nikinnextilis” (Lucas 10:22).

Jesús senkis kinextia kualtsitsin taman kemej Dios. Jesús senkis kinextij kualtsitsin taman tein kinextia iTajtsin uan yejua ika kijtoj: “Ijkon keme Nejuatsin tinechitstinemi, no ijkon Totajtsin Dios tikitstinemi” (Juan 14:9). Jesús kinpaleuij oksekin maj motokianij iuan Dios porin tein kijtoj uan kichiuak kinextij ke iTajtsin semi kintasojtaya. Yejua kijtoj: “Nejuatsin ya keme niyeskia niojtsin para ika nanajsiske ne kampa Notajtsin Dios. Uan Nejuatsin ni Yolmelauaktsin uan namechnojnotsas sayo ika ten melau. Uan sayo Nejuatsin nitemakas nemilis. Ika ya nojon amo aken uelis kajsis Notajtsin Dios komo amo Nejuatsin nikyekantiyas” (Juan 14:6). No kijtoj: “Akin yekmelauj kiueyichiuaj toTajtsin, kiueyichiuaskej ika espíritu uan ika tein melauak, porin tein melauj, yejuan akin toTajtsin kintemoua maj kiueyichiuakan” (Juan 4:23TNM). Kemaj, Jiova kintemoua miakej kemej tejuatsin, akin yekmelauj kinekij kiixmatiskej.