TANEJMACHTIJKEJ 2019, tapoual 1 | ¿Akoni Dios?

Xikonita itanankililuan chikuasen netajtanilmej tein mitsonpaleuiskej okachi xionmotoki iuan Dios.

¿Akoni Dios?

Kuali tionmouikas iuan Dios komo achto tikonixmati. ¿Keniuj uelis tikonchiuas?

¿Katiyejua itokay Dios?

¿Tikonmatia ke itokay Dios kiixnextia sayoj yejuatsin?

¿Keniuj tamati Dios?

¿Toni taman tein kualtsin okachi kinextia Dios?

¿Toni kichiuani Dios?

Tikonmoujkaitas tikonmatis tein Dios kichiuani tein ika techmakas se kuali nemilis satepan.

¿Toni kichiuas Dios?

Xikonmati keniuj yeski taltikpak keman iTekiuajyo Dios taixyekantos.

¿Keniuj mitsonpaleuia tikonixmatis Dios?

¿Toni tatiochiualismej kiseliskej akin kuali mouikaj iuan Dios?

Tejuatsin uelis tionmouikas iuan Dios

Xikonita naui taman tein mitsonpaleuis xionmotoki iuan Dios.