Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

2 Techpaleuia maj tikyektalikan kuejmolmej

2 Techpaleuia maj tikyektalikan kuejmolmej

Kemansa, onkak kuejmolmej tein xa uejkauaj miak xiujmej oso okachi ueyiaj uan amo tikitaj. ¿Uelis techpaleuis Biblia maj tikyektalikan kuejmolmej tein tel uejkauaj uan tein techtekipachouaj? Maj tikitakan seki taman.

MAJ SENKIS SE MOTEKIPACHO

Rosi kijtoua: “Semi nimotekipachouaya porin nochipa nitanemilijtoya itech seki kuejmolmej uan niknemiliaya ke panoskia tein amo kuali”. ¿Katiyejua textos itech Biblia kipaleuijkej? Semej yejua Mateo 6:34: “Amo ximoyolkuejmolokan den toni mochiuas mosta, porin ne tonal den mosta kualkuis okse ne kuejmololis. Cada se tonal kipia ne ouijkayot”. Rosi kijtoua ke nejin tein kijtoj Jesús kipaleuij maj amo motekipacho ika tein xa mochiuaskia mostika. Uan no kijtoua: “Nikpiayaya miak kuejmolmej uan amo nechpaleuiaya nimotekipachojtos ika tein ayamo mochiuaya uan tein xa amo keman mochiuaskia”.

Yasmín no semi motekipachouaya. Yejua kijtoua: “Nochi semanas nichokaya uan seki youal amo uelia nikochia. Tanemililmej tein amo tapaleuiaj nechijtakojtoyaj”. ¿Katiyejua texto itech Biblia kipaleuij? Yejua kijtoua ke 1 Pedro 5:7, kampa kijtoua: “Xikpanoltilijtiyakan Dios nochi namoyolkuejmololisuan porin Yejuatsin semi namechyolnejneki de namechyekpixtinemis”. Yasmín no kijtoua: “Niksentokak niktataujtij Jiova uan ijkon kemej panokej tonalmej kinankilij nonetataujtiluan. Nikmachilij kemej yeskia nechkuilijkej se tamamal tein tel etik. Kemansa nitanemiliaok itech  tein amo tapaleuia, sayoj ke axkan nikmati tein nikchiuas”.

AMO NIMAN SE KICHIUAS TEIN MONEKI

Se ichpoch akin monotsa Isabella kijtoua: “Niknemilia ke nejua amo niman nikchiua tein moneki porin nopopaj no ijkon kichiua. Kemansa sayoj porin amo teyi nikneki nikchiuas uan nikita televisión oso nimoseuia. Nejin kichiua maj okachi se motekipacho uan maj amo kuali kisa tekit tein se kichiua”. Kipaleuij tein tayolmajxitia 2 Timoteo 2:15, tein kijtoua: “Ximoyojyolchikaua xitekititinemi ka kuali para [...] Yejuatsin mitsueyichiuati porin tikuali titekitike. Uan ijkon amo teyi onkas tenika para timopinautis”. Isabella kijtoua: “Amo niknekia maj Jiova mopinaujmati ika tekit tein amo niman nikchiuaya”.

Kelly no kijtoua: “Keman monekia niktemakas se tekit, nikchiuaya hasta tonal keman yaya nitemakatia. Yejua ika nichokaya, amo semi nikochia uan nimotekipachouaya. Nejon amo nechpaleuiaya”. Tein tayolmajxitia Proverbios 13:16 semi kipaleuij: “Akin tamatkej monejnemiltia ika taixmatilis, sayoj ke akin amo tamatkej kinextia ke amo kuali taixejekoua”. Yejua kijtoua tein kimachtij nejon texto: “Semi tapaleuia maj achto se kiixtali tein se kichiuas. Axkan nikpia itech noescritorio se amat kampa nikijkuiloua tein moneki nikchiuas; nechpaleuia maj nochi ixyeto uan maj niman nikchiua tein moneki”.

SE MOMACHILIS SE ISELTI

Cristina kijtoua: “Nonamik nechkauak nejua uan nauin nokoneuan akin nojnelmejok”. ¿Katiyejua texto kipaleuij? Proverbios 17:17 kijtoua: “Se yekmelauj tetasojikniuj nochipa tetasojta, uan mochiua se teikniuj keman se kipanoua tajyouilis”. Yejua kitemoj ininnepaleuil okseki itekitikauan Dios. ¿Toni panok? Yejua kijtoua: “Akin iniuan kuali nimouika nechpaleuijkej ika miak taman. Sekin techuikilijkej xochit uan tein tikuaskiaj. Miakej akin iniuan kuali timouikaj nechpaleuijkej nejua uan nokoneuan keman expa timokalpatakej. Uan no, semej nechtemolij se tekit. Yejuan nochipa nechpaleuijkej”.

Diana, akin ika titajtojkej achto, no momachiliaya iselti. Yejua kielnamiki keniuj momachilij keman kipanok nejon uejueyi ouijkayomej: “Katka kemej se película kampa nejua sayoj nikitaya tein panouaya. Semi nimomachiliaya noselti”. Yejua kipaleuij tein kijtoua Salmo 68:6: “Dios kinmaka kani nemiskej akin yetokej ininselti”. Diana kijtoua: “Nikmatia ke nejon texto amo sayoj ika tajtouaya se kali kampa tinemij. Nikajsikamatik ke Dios techpaleuia inintechkopa tokniuan akin no kitasojtaj Jiova, yejuan kemej yeskiaj tochankauan, kuali iniuan timomachiliaj uan kualtsin tisenyetokej. Sayoj ke nikmatia ke achto monekia nimotokis iuan Dios uan ijkon kuali nimouikaskia iniuan oksekin. Salmo 37:4 nechpaleuij maj nikajsikamati nejon. Ompa kijtoua: ‘Xikajsi ueyi yolpakilis itech Jiova, uan yejuatsin mitsmakas tein tikyolnejneki’”.

Ika tami Diana kijtoua: “Nikitak ke monekia okachi nimotokis iuan Jiova; yejua akin okachi kuali tapaleuia. Nikijkuiloj seki taman tein ueliskia nikchiuas tein nechpaleuiskia maj kuali nimouika iniuan akin no kiueyichiuaj Dios. Nimomachtij nikitas tein kuali tein kinextiaj oksekin uan amo ininnepololuan”.

Tein melauj, akin kitekitiliaj Dios no mopolouaj. Tiitaixpantijkauan Jiova no tikpiaj ouijkayomej ijkon kemej nochin. Sayoj ke akin kichiuaj tein Biblia tamachtia mochikauaj kinpaleuiskej oksekin nochipa keman uelij. Semi kuali maj timouikakan iniuan akin ijkon kichiuaj. Sayoj ke, ¿uelis techpaleuis tein Biblia tayolmajxitia maj tikxikokan ouijkayomej tein amo uelij moyektaliaj axkan, kemej se kokolis tein amo kipia pajti oso ijkuak momikilia se akin tiktasojtaj?

Tikchiuaskej tein Biblia tayolmajxitia techpaleuia maj timouikakan iniuan akin techajsikamatiskej