Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Tejuatsin tikonixpejpena keniuj tionnemis satepan

Tejuatsin tikonixpejpena keniuj tionnemis satepan

¿YEKMELAUJ UELIS TIKONIXPEJPENAS KENIUJ TIONNEMIS SATEPAN? Sekin kinemiliaj ke ixyetokya tein kinpanos itech ininnemilis uan oksekin ke Dios kiixtalia. Yejua ika, keman amo mochiua tein kinekij, mosenkauaj uan kijtouaj: “Ijkon ixyetoyaya”.

Sekin keman kiitaj ke amo tami teikamauiltilis mosenkauaj. Xa mochikauaj kuali nemiskej, sayoj ke, miakpa neteuilismej, tachtekilis, kokolismej uan tetsaujmej kichiua maj amo uelikan. Yejua ika kinemiliaj ke amo teyi uelis kichiuaskej.

Nochi tein mochiujtok uelis kichiuas maj mopata tein tikixtalijtokej (Eclesiastés 9:11). Sayoj ke, tinochin uelis tikixpejpenaskej keniuj tinemiskej satepan. Biblia tamachtia ke nejon tisejsemej tikixpejpenaj. ¿Keyej tikijtouaj nejon?

Keman xolal Israel yaya kalakitiya itech Tal tein Dios Motenkauak kinmakas, yejuatsin kiniluij nejin itenkopa Moisés: “Niktalij moixpan nemilis uan mikilis, tatiochiualis uan taijtakolis; uan moneki tikixpejpenas nemilis uan ijkon tiksentokas tiyoltos, tejua uan mokoneuan, yejua ika xiktasojta Jiova moDios, xikaki itajtol uan amo xikaua” (Deuteronomio 30:15, 19, 20).

“Niktalij moixpan nemilis uan mikilis, tatiochiualis uan taijtakolis; uan moneki tikixpejpenas nemilis.” (Deuteronomio 30:19.)

Dios kinmakixtij israelitas ininmako egipcios akin kintajyouiltiayaj uan ijkon ueliskiaj kualtsin nemiskej uan yolpakiskej itech Tal tein Dios Motenkaujka kinmakas. Sayoj ke monekia kichiuaskej teisa. Monekia kiixpejpenaskej “nemilis”. ¿Keniuj kichiuaskiaj? Komo kitasojtayaj Dios, kikakiaj itajtol uan amo kikauayaj.

Tejuatsin no moneki tikonixpejpenas toni tikonchiuas uan tein tikonixpejpenas uelis mitsonpaleuis oso mitsonijtakos satepan. Komo tikonixpejpena tikontasojtas Dios, tikonkakis itajtol uan amo tikonkauas, tionnemis nochipaya itech taltikpak tein mochiuas se xochital. Sayoj ke ¿toni kijtosneki nejin eyi taman?

SE KITASOJTAS DIOS

Ika inepaleuil Dios, Juan se imomachtijkauj Jesús kijkuiloj ke “Dios [...] tetasojtatinemi”, porin yejua nejon tein okachi kinextia (1 Juan 4:8). Jesús kimatia nejon, yejua ika keman kitajtanijkej katiyejua tanauatil okachi tayekantok, tanankilij: “Xiktasojta moueyitekotsin Totajtsin Dios ika nochi moyolo, uan ika nochi motanejnekilis, uan ika nochi motanemililis” (Mateo 22:37). Kuali timouikaj iuan Dios, amo porin sayoj tiknekij tiktakamatiskej nion porin tikmouiliaj, ta porin tiktasojtaj. Sayoj ke ¿keyej moneki tiktasojtaskej Dios?

Jiova techtasojta ijkon kemej tetatmej kintasojtaj ininkoneuan. Maski tetatmej tajtakouanij mochikauaj kinmachtiskej, kinyolchikauaskej, kinpaleuiskej uan kinmelauaskej ininkoneuan ika netasojtalis porin kinekij maj yolpakikan uan maj kuali nemikan. ¿Uan toni kichiaj tetatmej? Maj ininkoneuan kintasojtakan, kintakamatikan uan maj kiajsikamatikan ke kinekij kinpaleuiskej ika nochi tein kiniluiaj. ¿Melauj ke taixejekol maj toTajtsin Dios akin amo kipia tajtakol, kichia maj tiktasojtakan uan maj tiktasojkamatilikan nochi tein toka kichiuani?

 SE KIKAKIS ITAJTOL DIOS

Itech tajtol tein ika moijkuiloj Biblia, tajtol se takakis miakpa kijtosneki “se tatakamatis”. Yejua ika keman kiluiaj se konetsin: “Xikinkaki motatuan” kiluijtokej maj kintakamati. Se kikakis Dios kijtosneki se momachtis iTajtol uan se kichiuas tein kijtoua (1 Juan 5:3).

Jesús kinextij keyej motelneki se kikakis iTajtol Dios, keman kijtoj: “Taka ma nemikan amo sayo ika in takualis san. Ta, no ma yolpepexokatinemikan ika nochi in tajtolme ten Dios techmaktilijtinemi” (Mateo 4:4). Moneki se takuas, sayoj ke se momachtis iTajtol Dios okachi moneki. ¿Keyej? Tekiuaj Salomón akin katka semi tamatkej kijtoj: “Porin tamatilis tapaleuia no ijkon kemej tomin tapaleuia; sayoj ke akin kipiaj tamatilis tein kitemaka taixmatilis, kinualkuilia nemilis” (Eclesiastés 7:12). Tamatilis uan taixmatilis tein Dios kitemaka uelis techmatampauis uan techpaleuis maj tikixpejpenakan ojti tein melauak: tein techuikas itech nemilis nochipaya.

AMO SE KIKAUAS DIOS

Itech achto tamachtilis, tikitakej nejin tein Jesús kijtoj: “Amo patauak ne kalteno uan semi pitsauak ne ojti kampa yajtokke in taneltokani para ajsitiue tech ne yek nemilis. Uan amo miakke moajsitiue tech nijin ojti” (Mateo 7:13, 14). Komo tiknekij tinejnemiskej itech nejon ojti moneki maj aksa kuali techixyekana. Yejua techpaleuis maj tikpiakan nemilis nochipaya. Yejua ika, moneki amo tikauaskej Dios (Salmo 16:8). Sayoj ke ¿keniuj uelis tikchiuaskej?

Mojmostaj, tikpiaj miak taman tein moneki tikchiuaskej uan miak taman tein tikuelitaskiaj tikchiuaskej. Nejon kichiua maj amo tikpiakan tiempo titanemiliskej itech tein Dios kineki maj tikchiuakan. Yejua ika, Biblia techelnamiktia: “Amo xinentinemikan keme nekes yolmijmikilome [...]. Ta, namejuan xinentinemikan keme nankuatamatkanemini ika Itajtoltsin de Dios. [...] amo xikauilojtiyakan san in tonalme. [...] Porin nijin tonalme kampa tinentinemij, yejuan nojonkes kachi ok momajxitijtiu ika tajtakol” (Efesios 5:15, 16). Amo tikauaskej Dios kijtosneki tiktayekanaltiskej kuali timouikaskej iuan (Mateo 6:33).

TEJUATSIN TIONTAIXPEJPENA

Amo ueli tikonpata tein achto tikonchiuak, sayoj ke, kemaj uelis tikonchiuas tein mitsonpaleuis maj satepan tejuatsin uan mokalyetouanij kuali xinemikan. Biblia tamachtia ke toTajtsin Dios, Jiova, semi techtasojta uan techiluia tein kineki maj tikchiuakan. Xikonita nejin tajtolmej tein kijtoj Miqueas se akin kitematiltiaya tein Dios kijtouaya:

“Yejua mitsiluij, tejua takat, tein kuali. ¿Uan toni Jiova mitstajtanijtok xikchiua? ¡Sayoj ximelauak, xikualtakat uan amo xitekaua, uan xinentinemi ika yolyemanilis iuan moDios!” (Miqueas 6:8).

¿Uan tejuatsin? ¿Tionnemis iuan Dios? Komo tikonselia itayoleualis, tikonselis tatiochiualismej tein amo keman tamis tein yejuatsin kijtoua ke kinmakas akin kuali iuan mouikaj. Tejuatsin tikonixpejpena tein tikonchiuas.