Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Tejuatsin uelis tionnemis nochipaya itech taltikpak

Tejuatsin uelis tionnemis nochipaya itech taltikpak

¡TIKCHIAJ SE TAMAN TEIN KUALTSIN! ToTachijchiujkauj motenkauani ke tinemiskej nochipaya nikan taltikpak. Sayoj ke, miakej kinouijmaka kineltokaskej nejon. Kinemiliaj ke ejkos tonal keman tinochin moneki timomikiliskej. Oksekin kineltokaj ke uelis tinemiskej nochipaya satepan ke timomikiliskej uan tiyaskej iluikak. ¿Toni tikonnemilia tejuatsin?

Ayamo xiontanankili. Achto xikonita keniuj Biblia kinankilia nejin netajtanilmej: ijkon kemej Dios techchijchiuak, ¿kanachi xiujmej monekiskia tinemiskej? ¿Keyej Dios techchijchiuak tejuan uan taltikpak? ¿Keyej timomikiliaj?

AMO ONKAK OKSE TACHIJCHIUALIS KEMEJ TALTIKPAKNENKEJ

Keman tikitaj nochi okseki taman tein Dios kichijchiuani tein no yoltok, tikitaj ke semi taman kemej tichijchiujtokej. ¿Keyej? Biblia kijtoua ke Dios techchijchiuak kemej yejuatsin tamati (Génesis 1:26, 27). ¿Toni kijtosneki nejon? Ke ueli tiknextiaj tein kuali tein Dios kinextia, kemej netasojtalis uan melaujkayot.

Uan no, Dios techchijchiuak kemej uelis titanemiliskej uan tikmatiskej toni kuali uan toni amo, maj tiknekikan tikixmatiskej yejuatsin uan maj kuali iuan timouikakan. Yejua ika, ueli tikmoujkaitaj nochi tein kualtsin tein onkak iluikak uan taltikpak, ijkon kemej tatsotson uan tamachijchiujmej. Sayoj ke, tein yekmelauj kichiua maj titamamej yejua maj ueli tikueyichiuakan toTachijchiujkauj. Nochi nejin kichiua maj nion tepitsin titamatikan kemej okseki taman tein yoltok tein Dios kichijchiuani.

Xikonnemili nejin: komo Dios kinekia maj tinemikan sayoj seki xiujmej, ¿keyej semi kuali techchijchiuak uan kemej uelis nochipa timomachtijtoskej miak taman? Porin kineki maj tiyolpakikan nochipaya nikan taltikpak.

TEIN DIOS YEKINIKA KIIXTALIJ KICHUAS

Sekin kinemiliaj ke Dios amo keman kiixtalij maj tinemikan nochipaya itech taltikpak. Kijtouaj ke Dios techyejyekoua nikan taltikpak uan ijkon kiixejekoua akonimej kinnamiki nemiskej nochipaya iuan ompa iluikak. Sayoj ke, komo melauak nejon, yeskia itajtakol Dios maj onka tein amo kuali nikan taltikpak. Dios amo keman kichiuaskia nejon. Biblia kijtoua keniuj tamati yejuatsin: “Nochi iojuan melaujkej. Dios akin amo tekaua akin amo keman teikamauiltia; yejuatsin yolmelauak uan melauak” (Deuteronomio 32:4).

 Biblia senkis kijtoua keyej Dios kichijchiuak taltikpak: “Iluikak iaxka Jiova, sayoj ke taltikpak kinmaktilij ininkoneuan taltikpakneminij” (Salmo 115:16). Kemej tikitaj, Dios kichijchiuak nejin kualtsin taltikpak porin kiixtalij maj nikan tinemikan nochipaya uan kichijchiuak ika nochi tein monekia, ijkon ueliskia tinemiskej ika yolpakilis (Génesis 2:8, 9).

“Iluikak iaxka Jiova, sayoj ke taltikpak kinmaktilij ininkoneuan taltikpakneminij.” (Salmo 115:16.)

Itech iTajtol, Dios no techiluia keyej techchijchiuak. Dios kiluij yekinika takat Adán uan yekinika siuat Eva nejin: “Ximomoyauakan itech taltikpak uan xikixyekanakan, uan xikinixyekanakan [...] nochi tein yoltok tein moolinia itech taltikpak” (Génesis 1:28). ¡Kipiayaj se kualtsin tatiochiualis: kiyekpiaskej taltikpak uan tapaleuiskej maj mochiua se xochital! Adán uan Eva ueliskiaj nemiskej nochipaya nikan taltikpak iniuan ininkoneuan, amo ompa iluikak.

¿KEYEJ TIMOMIKILIAJ?

Biblia kimelaua ke semej ángeles akin Dios kichijchiuak tein satepan kitokaytijkej Satanás, kiixnamikik Dios uan kitemoj maj amo mochiua tein yejuatsin kiixtalij. ¿Keniuj kichiuak?

Satanás kichiuak maj touejkaujtatuan Adán uan Eva no kiixnamikikan Dios. Kiniluij ke Dios kinkuilijtoya se taman tein kuali, kiixejekoskej toni kuali uan toni amo. Uan yejuan kipaleuijkej Satanás uan kiixnamikkej Dios. ¿Toni kiualkuik nejon? Satepan momikilijkej ijkon kemej Dios kinnejmachtijka. Uan kipolojkej nemilis nochipaya tein kipiaskiaj itech xochital nikan taltikpak (Génesis 2:17; 3:1-6; 5:5).

Tein kichiujkej Adán uan Eva kiualkuini miak tajyouilis hasta axkan. ITajtol Dios kijtoua: “Itechkakopaka ne achtopa tagat Adán [...] in tajtakol momauak ya tech nochi senmanauak. [...] Uan no ne mikilis mosouako [...] inpan nochi in taltikpakuani porin nochi in taltikpakuani motajtakolmakakke” (Romanos 5:12). Yejua ika timomikiliaj, porin Adán uan Eva techpanoltilijkej tajtakol, amo porin Dios kiixtalijtok se taman tein amo momati.

TEJUATSIN UELIS TIONNEMIS NOCHIPAYA NIKAN TALTIKPAK

Tein Adán uan Eva kichiujkej amo kipatak tein Dios yekinika kiixtalij kichiuas nikan taltikpak uan kemej kinekia maj tinemikan. Kemej Dios senkis tetasojta uan nochipa kichiua tein melauak, kiolinij maj kichiua tein monekia uan ijkon techkixtiliskia tajtakol uan mikilis. Pablo se imomachtijkauj Jesús kijtoj: “Tajtakol keme yeskia se patrón ten tetaxtauia sayo ika mikilis. Pero Totajtsin Dios techtayokolia yejua ne yek nemilis nachipa porin tipoutinemij iuan Totekotsin Cristo Jesús” (Romanos 6:23). Kemej Dios semi techtasojta, nejon kiolinij maj kitemaka “iyojtsin Ikonetsin [Jesucristo] [...] para ma nochi ne ten iuantsin takuautamatiske, yejuan nojonkes ma amo ixpoliuikan. Ta, ma kipiakan ne yek nemilis nachipa” (Juan 3:16). Keman Jesús kitemakak inemilis, kiixtauak tein monekia uan ijkon oksepa ueliskia tikpiaskej tein Adán kipoloj. *

Amo uejkaua taltikpak mochiuas se xochital ijkon kemej Dios motenkauak. Komo tikonneki tionnemis ompa, moneki tikonchiuas nejin tein Jesús tayolmajxitij: “Xikalakikan itech ne ojtsin de Dios kampa ne kalteno amo patauak. Porin ne kalten uan ne ueyi ojti semi patauke kampa yajtokke in tagayot para ajsitiue tech ne ixpoliuilis, uan miakke tagayot youe tech ne patauak ojti [...]. Uan amo patauak ne kalteno uan semi pitsauak ne ojti kampa yajtokke in taneltokani para ajsitiue tech ne yek nemilis. Uan amo miakke moajsitiue tech nijin ojti” (Mateo 7:13, 14). Kemaj, tejuatsin tikonixpejpena keniuj tionnemis satepan. ¿Toni tikonchiuas?

^ párr. 17 Komo tikonneki tikonmatis okachi keniuj techpaleuia tein kichiuak Jesús, xikonita capítulo 5 itech amaix ¿Toni yekmelauj tamachtia Biblia?, tein kichijchiujkej itaixpantijkauan Jiova. No moajsi itech www.jw.org/ncj.