Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

¿Keniuj yekmelauj ixtamatia Jesús?

¿Keniuj yekmelauj ixtamatia Jesús?

Amo akin kimati keniuj ixtamatia Jesús porin amo moajsi se itaixkopin nion se tamachijchiuj. Sayoj ke, miakej tamachijchiuanij ijkon kemej panouanij xiujmej kichijchiuanij itaixkopin Jesús.

Tein melauj, nion semej tamachijchiuanij kimatiaj keniuj yekmelauj ixtamatia Jesús. Miakpa, ika moyekanayaj kemej ixtamatiaj itech nejon tonalmej, ika tein kineltokayaj oso kemej tajtaniaj akin kikouayaj. Nejon tamachijchiujmej ueliskiaj kichiuaskej maj taman kiitanij Jesús uan tein tamachtij.

Sekin tamachijchiuanij kiixnextijkej kemej se takat akin amo chikauak, ika itson ueyak uan ika amo miak itentson, oso kemej aksa akin tayokoxtok. Itech okseki tamachijchiuj, Jesús ixnesi kemej se ángel tein kipia se taman itech itsontekon oso kemej akin amo ininka motekipachoua oksekin. ¿Yekmelauj ijkon katka Jesús? ¿Keniuj uelis tikmatiskej? Maj tikitakan seki tajkuilolmej itech Biblia tein techpaleuiskej maj tiknemilikan keniuj katka uan maj tikitakan kemej moneki.

“TIKONTALIJ MA NIMONAKAYOTI KEME SE TAGAT”

Nejin tajtolmej pouij itech se netataujtil tein Jesús kijtoj, xa keman moauij (Hebreos 10:5; Mateo 3:13-17). ¿Keniuj ixtamatia? Kemej treinta xiujmej achto, ángel Gabriel kiluijka María: “Timopilkuis uan tikyolitis se okichpil [...], yejua ne kipouaske Yolchipaktsin uan no [...] Ikonetsin de Dios” (Lucas 1:31, 35). Kemej tikitaj, Jesús amo kipiaya tajtakol, ijkon kemej Adán keman kichijchiujkej (Lucas 3:38; 1 Corintios 15:45). Jesús katka se takat chikauak uan xa ixtamatia kemej imomaj María akin katka judía.

Jesús, ijkon kemej judíos akin nemiaj itech itonaluan kipiaya itentson, amo kemej romanos. Nejon kiixnextiaya poujkaitalis, yejua ika amo akin kipiaya ueyak oso maj amo kuali moitani. Tikyekmatij ke Jesús kuali kitekia itentson uan kipiaya itson chipauak uan moxiluiaya. Sayoj akin katkaj nazareos kemej Sansón amo kitekiaj inintson (Números 6:5; Jueces 13:5).

Jesús xa katka chikauak porin kemej 30 xiujmej tekitik kemej koujxijxinkej uan amo kipiaya teposmej tein axkan mokuij (Marcos 6:3). Keman kipeualtij itekiyo Dios kinkalankixtij iselti nochin akin tanamakayaj itech templo “iuan ninkuakuejuan uan inichkauan. Uan [...] ten tominpapatani no ika kalankuatamotak; uan nochi nintomin kinmoyauilij uan kinixkuepilij ninmesajuan” (Juan 2:14-17). Monekia yeski se takat chikauak uan ijkon kichiuas nejon. Jesús kikuik inakayo tein Dios kimakak uan kichiuak tein yejuatsin kinauatij: “No moneki nitetapouitiuj kuali tanauatilmej ika iTekiuajyo Dios itech okseki altepemej, porin yejua ika nechualtitankej” (Lucas 4:43TNM). Monekia se kipias chikaualis uan ijkon uelis se ojtokas itech nochi altepet Palestina uan se kiteixmatiltis nejon tanauatil.

“XIUALAKAN [...] UAN NEJUATSIN NAMECHMAKAS NE YOLSEUILIS”

Jesús kinselij ika miak pakilis akin motekipachojtoyaj uan tajyouijtoyaj, nejon xa kichiuak maj kinyolnotsani keman kinyoleuak (Mateo 11:28-30). Maj kuali kinseliani akin kinekiskiaj kiixmatiskej kichiuak maj senkis kineltokakan ke kinyolseuiskia. Hasta akin okachi nojnelmejok kinekiaj yetoskej iuan, porin Biblia kijtoua: “Kinmakitskij in koneme uan kinnapaloj” (Marcos 10:13-16).

 Maski Jesús semi tajyouij achto ke momikiliskia, yejua amo tayokoxtinemia. Keman mochiuak se nenamiktilis ompa Caná, tapaleuij maj yolpakikan akin kinyoleujkaj keman kichiuak maj at mokepa se tel kuali vino (Juan 2:1-11). Itech okseki nechikolmej kitemakak tamachtilismej tein amo keman kielkauaskiaj akin ompa moajsiaj (Mateo 9:9-13; Juan 12:1-8).

Uan okachiok, keman Jesús kiteixmatiltiaya iTajtol Dios kichiuak maj akin kikakiaj kichianij ika yolpakilis nemiskej nochipaya (Juan 11:25, 26; 17:3). Keman 70 imomachtijkauan kitapouijkej tein kipanokaj keman kiteixmatiltitoj iTajtol Dios, Jesús “moyolpaktij” uan kijtoj: “Ximoyolpaktikan porin Totajtsin Dios kijkuiloj ya namotokay ya tech ilista nepa eluiyaktsinko” (Lucas 10:20, 21).

“NAMEJUAN AMO IJKON XIKCHIUAKAN”

Tayekananij itech taneltokalis akin nemiaj itech itonaluan Jesús kitemouayaj ika miak taman maj kiitakan tein kichiuayaj uan maj senkis kiitakan tanauatil tein kipiayaj (Números 15:38-40; Mateo 23:5-7). Sayoj ke, Jesús kiniluij imomachtijkauan maj amo mochiuanij okachi ueyichiuanimej ke oksekin (Lucas 22:25, 26). Hasta kinnejmachtij: “Ximoyekpiakan cuidado den tanextiliani den tanauatil de Moisés porin yejuan kuelitaj nemiske ika tilma ten kuilantinemij. Uan no kuelitaj kuak nochi in tagayot kintajpaloaj ika miak mouisyot tech in plaza” (Marcos 12:38).

Jesús, amo ijkon kichiuaya, yejua katka kemej oksekin; kemansa nion kimatiaj akoni katka (Juan 7:10, 11). Keman moajsia iniuan 11 imomachtijkauan akin amo kikauayaj nion momatia akoni katka yejua. Judas, akin kitemaktij, kiniluij akin kikitskiskiaj ke akin yejua kipitsoskia oso kitenamikiskia yejua katka Jesús (Marcos 14:44, 45).

Maski moajsi miak taman tein amo tikmatij, tikitaj ke Jesús amo katka kemej miakej kiteixmatiltianij. Sayoj ke, tein okachi moneki yejua tikmatiskej keniuj moneki tikitaskej axkan uan amo kemej yekmelauj ixtamatia.

“TALTIKPAKUANI AMO UEJKAUASKE OK NECHITSTINEMISKE”

Seki horas satepan keman kijtoj nejin, Jesús momikilij uan kipachojkej (Juan 14:19). Kitemakak inemilis uan ika kinmakixtij “nijin taltikpakuani” (Mateo 20:28). Eyi tonal satepan, Dios oksepa kimakak nemilis kemej se espíritu uan kichiuak “ma monextijtinemi” ininixpan seki imomachtijkauan (1 Pedro 3:18; Hechos 10:40). ¿Keniuj ixtamatia? Moita ke senkis mopataka, porin hasta akin iniuan kuali mouikaya amo kiixmatkej keman kiitakej. María Magdalena kinemilij ke katka se xochitokakej, uan ome imomachtijkauan akin yayaj Emaús kinemilijkej ke katka se analtekojkayot (Lucas 24:13-18; Juan 20:1, 14, 15).

¿Keniuj moneki tiknemiliskej ke ixtamati Jesús axkan? Keman panok sesenta xiujmej ijkuak Jesús momikilij, Juan se imomachtijkauj akin semi kitasojtaya miakpa kiitak ika inepaleuil Dios. Amo kiitak se takat akin momikilijtoya itech se kolotsin oso cruz, ta akin “Kachi ueyi Tekotsin ipan nochi in tekome” akin amo uejkaua kinixpolos nochin akin kiixnamikij Dios, ijkon kemej amo kuali ejekamej uan kiualkuis tatiochiualismej nikan taltikpak tein amo keman tamis (Apocalipsis [Revelación] 19:16; 21:3, 4).