Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 ITAJTOL DIOS KIPATAK ININNEMILIS

Miakpa oksepa nikchiuak hasta ke nikauak

Miakpa oksepa nikchiuak hasta ke nikauak
  • XIUIT KEMAN YOLIK: 1953

  • ALTEPET: AUSTRALIA

  • OKSEKI TAMAN: AMO UELIA NIKAUAYA NIKITAS AUILNEMILIS

TEIN ACHTO NIKPANOK.

Itech xiuit 1949, nopopaj kikauak ueyi altepet Alemania uan yajki Australia kitemoto tekit kampa kikixtiaj carbón uan kampa kichiuaj maj onka luz. Mokaltalij itech xolal Victoria, kampa monamiktij iuan nomomaj. Nejua niyolik itech xiuit 1953.

Seki xiujmej satepan, nomomaj peuak momachtia Biblia iniuan itaixpantijkauan Jiova, yejua ika tein Biblia tamachtia yejua semej yekinika taman tein nikelnamiki. Sayoj ke, nopopaj amo kinekia kiselis nion se taneltokalis. Peuak semi techteuia uan nomomaj semi kimouiliaya, maski ijkon, yejua kisentokak ichtaka momachtia porin kiitaya ke monekia tein momachtijtoya. Keman nopopaj amo yetoya kalijtik, nomomaj techmachtiaya tein momachtijtoya nejua uan nokniuj siuat. Techiluiaya ke taltikpak mochiuaskia se xochital uan ke tiyolpakiskiaj komo timonejnemiltiayaj kemej kijtoua Biblia (Salmo 37:10, 29; Isaías 48:17).

Kemej nopopaj semi techteuiaya, nikauak nokalijtik keman nikpiaya 18 xiujmej. Maski nikneltokaya tein nomomaj nechmachtijka ika Biblia, amo senkis nechyolnotsak, yejua ika amo nikchiuak tein kijtoua. Peuak nitekiti kemej electricista ompa kampa kikixtiaj carbón uan keman nikpiaya 20 xiujmej nimonamiktij. Eyi xiuit satepan yolik yekinika tosiuapiltsin uan nejon kichiuak maj nitanemili itech tein okachi monekia itech nonemilis. Nikmatia ke Biblia ueliskia kipaleuis nokalyetouanij, yejua ika peuak nimomachtia Biblia iniuan itaixpantijkauan Jiova. Sayoj ke nonamik amo kipaktiayaj itaixpantijkauan Jiova. Keman niyajki semej nechikolmej, senkis nechiluij ke komo niksentokaya nimomachtiaya Biblia amo kinekia maj ninemiok kalijtik. Nikchiuak tein nechiluij uan amo nimomachtijok iniuan itaixpantijkauan Jiova. Satepan nechyolkokoj nikauas tein nikmatia ke katka kuali.

Se tonal, akin iniuan nitekitia peujkej nechnextiliaj kampa moita pitsotik auilnemilis. Semi nikuelitaya sayoj ke no nikitaya ke katka pitsotik uan senkis kichiuaya maj nechkuejmolo notanemilil. Nikelnamikia tein nimomachtijka itech Biblia uan nikmatia ke Dios nechtatsakuiltiskia. Sayoj ke ijkon kemej okachi nikitaya, mopatak tein niknemiliaya ika pitsotik auilnemilis uan amo ueliaok nikauaya.

Itech veinte xiujmej tein panotiyajkej nikaujtiyajki tein nomomaj semi mochikauak nechmachtis. Kemej nimonejnemiltiaya kinextiaya  tein nikpiaya itech notsontekon. Nikuia tajtolmej pitsotikej uan nikamanalouaya pitsotik. Peuak nikinita siuamej ika se amo kuali tanemilil uan maski ninemia iuan nonamik, niauilnemia iniuan okseki siuamej. Se tonal nimoixitak itech teskat uan niknemilij: “¡Nimotajyalita!”. Peuak amo kuali nimoita.

Nonemilis kemej namikuanij tamik uan amo kualtsin kemej ninemia. Ompa, ika nochi noyolo niktataujtij Jiova. Oksepa peuak nimomachtij Biblia maski panokaya veinte xiujmej. Itech nejon tonalmej, nopopaj momikilijkaya uan nomomaj mochiujkaya itaixpantijkauj Jiova.

ITAJTOL DIOS KIPATAK NONEMILIS.

Senkis taman kemej ninemia uan kemej kijtoua Biblia ke moneki timonejnemiltiskej. Sayoj ke, nikixtalijkaya nikpias yolseuilis tein Dios motenkaua itech iTajtol ke techmakas. Nikixtalij nikauas tajtolmej tein pitsotikej uan niktsakuilis kualanyot. No nikauak auilnemilis, nimauiltis ika tomin, tauanalis, uan amo nitachtekiaok kampa nitekitia.

Akin iniuan nitekitia amo kiajsikamatiaj keyej niknekia senkis nikpatas nonemilis. Eyi xiuit kisentokakej nechiluiayaj maj niksentoka nikchiua tein ipa. Komo nikchiuaya tein achto uan nitelkualania oso nikijtouaya se pitsotik tajtol, kijtouayaj chikauak: “¡Aá, Joe oksepa mokepak!”. ¡Nejon tajtolmej nechyolkokouayaj. Nikmachiliaya ke amo ueliskia nimopatas.

Kampa nitekitia semi kiitayaj auilnemilis. Akin iniuan nitekitia nochipa mopanoltilijtoyaj taixkopimej itech amat oso itech inincomputadoras kampa moitaya auilnemilis, ijkon kemej nejua nikchiuaya achto. Nimochikauaya nikauas nejon tachiualis, sayoj ke yejuan moitaya ke kiixtalijkaj nechuetsiltiskej. Niktemoj maj nechpaleui uan maj nechyolchikaua itaixpantijkauj Jiova akin nechmachtiaya ika Biblia, yejua nechkakik ika nejmachkayot keman niktapouijtoya nochi tein nikmachiliaya. Ika textos tein nechpaleuiskiaj, nechnextilij ke ueliskia nikixnamikis nejon tachiualis uan nechiluij maj nochipa niktataujti Jiova maj nechpaleui (Salmo 119:37).

Se tonal nikinsentilij akin iniuan nitekitia uan keman yetoyaj nochin, nikiniluij maj kinmakakan seki cervezas omen akin iniuan titekitiaj akin tikmatiaj ke katkaj tauananij. Nochin peujkej nechiluiaj chikauak: “¡Amo tikchiuaskej nejon! ¡Nejin takamej mochikaujtokej kikauaskej tauanalis!”. Nikiniluij: “Nejua no”. Nejon tapaleuij maj kiajsikamatikan ke nimochikaujtoya amo nikitasok auilnemilis uan amo oksepa nechchikaujkauijkej maj nimonejnemilti kemej achto.

Ijkon kemej panokej tonalmej, uan ika inepaleuil Jiova, uelik nikauak nejon amo kuali tachiualis. Nimoauij kemej itaixpantijkauj Jiova itech xiuit 1999. Niktasojkamatilia Jiova maj amo nechsenkauani uan maj nechpaleuiani maj nichipaujkanemi uan maj niyolpaki.

Axkan nikajsikamati ke Jiova kitauelita nochi tein miak xiujmej nikuelitaya nikchiuas. Kemej se kuali tepopaj, kinekia maj amo nechijtako pitsotik auilnemilis. Melauak tein kijtoua Proverbios 3:5, 6: “Xitakuaujtamati iuan Jiova ika nochi moyolo, uan amo ximopaleui itech motaajsikamatilis. Itech nochi tein tikchiuas xiktemo Dios, uan yejuatsin kimelauas moojuan”. Itanauatiluan Dios amo sayoj techmatampauia, ta no techpaleuia maj nochipa kuali tinemikan (Salmo 1:1-3).

TONI TEIN KUALI NIKSELIANI.

Achto nimotajyalitaya, sayoj ke axkan niyolpaki porin nikmati ke nikchiujtok tein kuali. Nichipaujkanemi uan nikmati ke Jiova nechtapojpoluiani uan nechpaleuia. Itech xiuit 2000 nimonamiktij iuan Karolin, se itaixpantijkauj Jiova. Yejua kiteltasojta Jiova ijkon kemej nejua. Tokalijtik onkak yolseuilis. Yekmelauj tikitaj ke se ueyi tatiochiualis tipouiskej iniuan tokniuan akin moajsij semanauak taltikpak akin kinextiaj ke chipaujkanemij uan motasojtaj.