Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS ITECH IPEUJYAN AMAIX

¿Keyej tajyouij uan momikilij Jesús?

¿Keyej tajyouij uan momikilij Jesús?

“Itechkakopaka ne achtopa tagat Adán ten motajtakolmakak in tajtakol momauak ya tech nochi senmanauak. Uan no tikmatij ke ongak mikilis nochi senmanauak ika por ne tajtakol” (Romanos 5:12).

¿Tikonuelitaskia tionnemis nochipaya? Miakej kijtoskiaj ke kemaj, sayoj ke amo kineltokaj maj yekmelauj mochiua nejon. Kijtoskiaj ke nochi tami ijkuak se momikilia.

Sayoj ke komo mitsoniluiskiaj xikontemaka monemilis axkan, ¿tikontemakaskia? Amo akin kijtoskia ke kemaj komo kuali moajsi. Uan maski tikpiaj miak kuejmolmej, tinochin tiknekij tinemiskej. Biblia kijtoua ke Dios kinchijchiuak taltikpakneminij kemej kinejnekiskej nemiskej uan “kitaliani itech ininyolo maj kinejnekikan nemiskej nochipaya” (Eclesiastés 3:11).

Sayoj ke, amo tinemij nochipaya. Yejua ika, ¿toni panok? ¿Kichiuani Dios teisa uan ijkon kiyektalis nejon? Tanankilil tein kitemaka Biblia semi teyolseuia porin kijtoua keyej Jesús tajyouij uan momikilij.

¿TONI PANOK?

Yekinika eyi capítulos tein kipia amatajkuilol Génesis kijtouaj ke Dios kiniluij Adán uan Eva ke ueliskiaj nemiskej nochipaya uan tein monekia kichiuaskej tein kinpaleuiskia maj kiselikan nejon. No kinextiaj ke yejuan amo tatakamatkej uan kipolojkej nejon tatiochiualis. Nochi nejin momelaua kemej amo ouij se kiajsikamatis, yejua ika sekin kinemilianij ke nejon amo melauak. Sayoj ke ijkon kemej kijtouaj Evangelios, amatajkuilol Génesis kipia nochi tein moneki tein panok ne uejkauj uan takuaujtamach. *

¿Toni kiualkuik itajtakol Adán? Biblia tanankilia: “Itechkakopaka ne achtopa tagat Adán ten motajtakolmakak in tajtakol momauak ya tech nochi senmanauak. Uan no tikmatij ke ongak mikilis nochi senmanauak ika por ne tajtakol de Adán. Uan no ne mikilis mosouako uan takitskijtinemiko inpan nochi in taltikpakuani porin nochi in taltikpakuani motajtakolmakakke” (Romanos 5:12). Adán tajtakoj keman amo tatakamatik. Yejua ika kipoloj nemilis nochipaya tein kipiaya, uan satepan, ueuentsintiak uan momikilij. Kemej itech tiualeuaj, tinochin titajtakouaj. Yejua ika, timokokouaj, tiueuentsintiaj uan timomikiliaj. Nejin tajtolmej mouikaj iuan tein axkan kijtouaj tamatinij ika tein totatuan techpanoltiliaj. Axkan maj tikitakan toni kichiuak Dios uan ijkon kiyektalis nejon kuejmol.

 ¿TONI KICHIUAK DIOS?

Jiova kichiuak nochi tein monekik uan ijkon oksepa techmakas nemilis nochipaya tein Adán kipoloj. ¿Keniuj kichiuak?

Biblia kijtoua: “Tajtakol keme yeskia se patrón ten tetaxtauia sayo ika mikilis” (Romanos 6:23). Tein kijtosneki, tajtakol yejua tein kiualkui mikilis. Yejua ika, Adán momikilij porin tajtakoj. Tejuan no ijkon techpanoua: titajtakouaj uan yejua ika timomikiliaj. Sayoj ke, kemej amo totajtakol maj tiyolikan titajtakouanij, Dios techiknelij uan kiualtitanik iKonetsin, Jesucristo, akin “taxtauak” tein titauikayaj. ¿Keniuj taxtauak tein titauikayaj?

Imikilis Jesús kichiuak maj satepan ueli tinemikan ika yolpakilis nochipaya.

Adán amo kipiaya tajtakol, sayoj ke ijkuak amo tatakamatik, nochin kiselijkej tajtakol uan mikilis; yejua ika, monekia se takat, akin amo kipiaskia tajtakol, maj tatakamatini hasta keman momikiliskia uan ijkon techmakixtiskia. Biblia kimelaua: “Totajtsin Dios kintajtakolkuiltij ya nochi in taltikpakuani itechkakopaka de ne tagat Adán ten amo tatakamatik. Pero no ijkon mochiuas ke Totajtsin Dios techpouas ke tiyolchipauke timiakke titaltikpakuani uan amo no techtajtakolkuiltis ok. Uan nochi nijin mochiutok itechkakopaka se tagat ten monotsa Jesucristo porin Yejuatsin kitakamatik Itajtsin Dios” (Romanos 5:19). Uan nejon “tagat” yejua Jesús, akin kikauak iluikak, amo kipiaya tajtakol * uan toka momikilij. Nejon kichiuak maj Dios techita ke tiyolmelaujkej uan maj ueli tinemikan nochipaya.

KEYEJ TAJYOUIJ UAN MOMIKILIJ JESÚS

Sayoj ke, ¿keyej monekia maj Jesús momikiliani uan ijkon uelis tikpiaskej nejon? ¿Ueliskia Dios kitalis se tanauatil tein kinpaleuiskia ikoneuan Adán maj nemikan nochipaya? Maski amo tiomeyolouaj ke yejuatsin ueliskia kichiuas nejon porin kipia tanauatil, kitapanauiliskia itanauatil tein kijtoua ke tajtakol kiualkui mikilis. Uan nejon amo sayoj se tanauatil tein uelis mopatas keman yeski. Ta, se tanauatil tein semi moneki uan ijkon mochiuas tein melauak (Salmo 37:28).

Komo Dios kitapanauiliskia nejon tanauatil nejon tonal, amo moyekmatiskia ox oksepa kichiuaskia. Kemej neskayot, ¿yeskia taixejekol maj moijto katiyejuan ikoneuan Adán ueliskiaj nemiskej nochipaya? ¿Kichiuaskia  nochi tein motenkauak? Kemej Dios kichiuak tein kijtoua itanauatil uan ijkon techmakixtis, axkan tikyekmatij ke nochipaya kichiuas tein melauak.

Kemej Jesucristo kitemakak inemilis tapaleuij maj Dios oksepa techmaka se nemilis nochipaya nikan taltikpak. Jesucristo kijtoj: “Totajtsin Dios semi kintasojtak in taltikpakuani. Ika ya nojon Yejuatsin kualtitanik Iyojtsin Ikonetsin de Dios para ma nochi ne ten iuantsin takuautamatiske, yejuan nojonkes ma amo ixpoliuikan. Ta, ma kipiakan ne yek nemilis nachipa” (Juan 3:16). Imikilis Jesús kiyeknextia, amo sayoj imelaujkayo Dios, ta no ueyi netasojtalis tein techpialia.

Sayoj ke, ayamo motaminankilia netajtanil: ¿keyej monekik tel tajyouis uan momikilis? Keman motemakak tatakamatis hasta keman momikilij, senkis kinextij ke Amokuali se takajkayaujkej ijkuak kijtoj ke nochin kikauaskiaj Dios keman kipiaskiaj ouijkayomej (Job 2:4, 5). Satepan keman Amokuali kichiuak maj yekinika takat akin amo kipiaya tajtakol amo kitakamatini Dios, moitaya ke melauak tein kijtouaya. Sayoj ke, Jesús, akin amo kipiaya tajtakol, yejua nochipa tatakamatik maski kipiak uejueyi ouijkayomej (1 Corintios 15:45). Ijkon kinextij ke komo Adán kinekiskia, no ueliskia kitakamatis Dios. Uan no, Jesús techkauilij se kuali neskayot tein no ijkon uelis tikchiuaskej (1 Pedro 2:21). Kemej Jesús senkis tatakamatik, Dios kitiochiuak ika se nemilis tein amo keman tami ompa iluikak.

KENIUJ MITSONPALEUIA TEJUATSIN

Jesús yekmelauj momikilij uan nejon tapaleuij maj tikpiakan nemilis nochipaya. Yejua ika oksepa tikijtouaj netajtanil: ¿Tikonuelitaskia tionnemis nochipaya? Jesús kijtoj toni moneki tikchiuaskej uan ijkon tikpiaskej nejon: “Nachipa nemilis kijtosneki yejua nijin: Ke in taltikpakuani ma mitsonixmatikan Tejuatsin ke tion Dios tion Yolmelauaktsin, uan sayo Tejuatsin tion Dios. Uan in taltikpakuani ma nechixmatikan Nejuatsin ke ni Jesucristo ten Tejuatsin tinechonualtitanik ya nikan taltikpak” (Juan 17:3).

Akin kichijchiujkej nejin amaix mitsonyoleuaj xikonixmati Jiova, Dios akin melauak, uan iKonetsin, Jesucristo. Itaixpantijkauan Jiova akin nemij kampa tejuatsin tionnemi ika miak pakilis mitsonpaleuiskej. No tikonajsis okachi itech Internet kampa timoteixmatiltiaj, www.jw.org/ncj.

^ párr. 8 Xikonita Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, página 1017, tein kichijchiujkej itaixpantijkauan Jiova, kampa kijtoua “Génesis, Libro de”, itech “Carácter histórico de Génesis”. Uelis tikonajsis itech jw.org (xikonpatskili kampa kijtoua PUBLICACIONES › BIBLIOTECA EN LÍNEA).

^ párr. 13 Dios kipanoltij inemilis iKonetsin tein moajsia iluikak iijtik María. Ika iyektikatsin espíritu, kichiuak maj konetsin amo kiseliani itajtakol imomaj (Lucas 1:31, 35).