Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS ITECH IPEUJYAN AMAIX | KEMAN MOMIKILIA SE AKIN TIKTASOJTAJ

¿Keniuj tikyolseuiskej akin tayokoxtok?

¿Keniuj tikyolseuiskej akin tayokoxtok?

¿Kemansa tikonmachiliani ke amo ueli tikonpaleuia akin tayokoxtok porin momikilij se akin kitasojta? Xa amo tikonmati toni tikonijtos oso toni tikonchiuas, yejua ika amo teyi tikonijtoua uan nion teyi tikonchiua. Sayoj ke onkak miak taman tein kemaj uelis tikonchiuas tein ika uelis tiontapaleuis.

Kemansa, tapaleuia maj sayoj iuan se yeto uan maj se kilui “nechyolkokoua tein panotok”. Itech miak xolalmej se kinextia ke tetekipachoua tein kipanotokej keman se kinnaua oso chikauak se kinmatajpaloua. Komo akin tayokoxtok kineki tajtos, xikonkaki ika nejmachkayot. Oso okachi kuali, xikonchiua teisa tein ika tikonpaleuis kalyetouanij, xa tein yejuan amo uelij kichiuaj, kemej takualchiuaskej oso kinyekpiaskej konemej, oso xiontapaleui ika tein mochiua achto ke kipachoskej akin momikilij, komo yejuan kinekij. Nejon uelis okachi tapaleuis ke tikonijtos miak taman.

Ijkon kemej panos tonalmej, xa tikonnekis ika tiontajtos akin momikilij, xa tikonelnamikis se taman tein kuali tein kinextiaya oso tikonijtos se taman tein kualtsin tein nankipanokej. Nejon uelis semi tapaleuis, xa hasta uelis tikonchiuas maj ixuetska akin tayokoxtok. Yejua nejon tein kipanoua Pam, akin inamik, Ian, momikilij, chikuasen  xiuit achtoya. Yejua kijtoua: “Sekin nechtapouiaj tein kuali kichiuak Ian, tein nejua nion nikmatia uan nejon kichiua maj kuali nimomachili”.

Sekin tapajtianij kijtouaj ke akin tayokoxtokej yekinika semi kinpaleuiaj, sayoj ke satepan, keman akin kinyolchikauayaj oksepa kichiuaj tein achto, kielkauaj ke moneki maj kisentokakan kinpaleuikan. Yejua ika, xikonsentoka xiontajto iniuan akin kipanotokej tekokojkayot. * Miakej akin tayokoxtokej kitasojkamatij maj uelikan kijtokan tein kimachiliaj keman panokya seki tonalmej.

Xikonita tein kipanok Kaori, se ichpoch akin kayot Japón akin semi tajyouij keman imomaj momikilij uan se xiuit uan eyi metsti satepan, momikilij iikniuj siuat akin tayekanaya. Sayoj ke, akin kuali iniuan mouikaya nochipa kipaleuijkej. Ritsuko, akin kuali iuan mouikaya uan okachi xiuej ke yejua, kijtoj ke kiyekpiaskia kemej se ikonetsin. Kaori kijtoua: “Tein melauj, amo nechpaktij nejon. Porin temomaj sayoj onkak se uan amo niknekia maj nion akin kiixpata. Sayoj ke kemej Ritsuko nechyekpiaya, kichiuak maj semi niktasojta uan maj nikitani kemej yeskia nomomaj. Nochi semanas tikteixmatiltiayaj iTajtol Dios uan no tisenyayaj nechikolmej kampa kichiuaj kemej Cristo. Nechyoleuaya maj titayitij té, nechualkuiliaya takual uan nechijkuilouiliaya amatsitsin. Yolpakilis tein kinextiaya ‘nomajʼ Ritsuko semi nechpaleuij”.

Panokya doce xiujmej keman momikilij imomaj Kaori. Axkan, yejua uan inamik panouaj miak tiempo kinixmatiltiaj tein kijtoua Biblia akin nemij ompakauin. Yejua kijtoua: “‘Nomaj’ Ritsuko kisentoka nechyekpia. Keman nimokepa kalijtik, niyouj nikitati uan niyolpaki iuan niyetos”.

Poli, se itaixpantijkauj Jiova akin kayot Chipre, no kipaleuianij oksekin. Inamik akin motokaytiaya Sozos, katka se takat tetasojtakej uan se akin kuali taixyekanaya itech nechikol kampa kichiuaj kemej Cristo. Miakpa akin amo kipiayaj inintatuan uan akin ininnamik momikilijkajya uan pouiaj itech nechikol, kinyoleuaya ichan maj takuatij uan ijkon senyolpakiskiaj (Santiago 1:27). Tetayokoltij tikijtoskej ke momikilij keman kipiaya 53 xiujmej porin kipiaya se kokolis itech itsontekon. Poli kijtoua: “Nikpoloj akin okachi kuali iuan nimouikaya, akin iuan nimoajsik treinta y tres xiujmej”.

Xikontemo keniuj uelis tikonpaleuis akin tayokoxtokej.

Satepan ke momikilij inamik Poli, mokaltalito Canadá iuan ikonetsin Daniel akin okachi nojnel uan kipiaya 15 xiujmej. Ompa peujkej mosentiliaj iniuan itaixpantijkauan Jiova. “Maski tokniuan akin pouiaj itech nechikol amo kimatiaj toni ouijkayomej tikpiakej, kuali techselijkej uan techpaleuijkej. ¡Nejon semi kipaleuij nokonetsin, akin semi kitemouaya ipopaj! Akin taixyekanayaj itech nechikol kampa kichiuaj kemej Cristo semi kipaleuijkej Daniel. Semej nochipa kiyoleuaya keman yaya moixpetaniti iniuan akin kuali mouikaya oso keman yaya mauiltiti pelota”. Axkan, Poli uan Daniel kuali yetokej uan yolpakij.

Kemej tikitaj, moajsi miak taman kemej uelis tikinpaleuiskej uan tikinyolchikauaskej akin tayokoxtokej porin momikilij se akin kitasojtaj. Axkan, xikonita keniuj Biblia no techyolseuia keman techiluia ke satepan uelis tikseliskej tein okachi kuali uan tein techyolpaktis.

^ párr. 6 Moajsij akin kiamataliaj kemanian momikilij akin kiixmatiaj uan ijkon amo kielkauaj kinyolseuiskej akin tayokoxtokej itech nejon tonal keman okachi moneki.