Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMACHTILIS ITECH IPEUJYAN AMAIX | KEMAN MOMIKILIA SE AKIN TIKTASOJTAJ

Mikemej oksepa nemiskej

Mikemej oksepa nemiskej

¿Tikonelnamiki Gail, akin ika titajtojkej itech ojpatika tamachtilis itech nejin amaix? Yejua amo kimati ox se tonal amo kiyolkokosok maj momikiliani inamik, Rob. Sayoj ke, kinejneki maj ajsi tonal keman oksepa uelis kiitas itech yankuik taltikpak tein Dios motenkaua kichiuas. Gail kijtoua: “Tajkuilol tein okachi nikuelita yejua Apocalipsis [Revelación] 21:3, 4”. Ompa kijtoua: “Dios inuan yetinemis nochi itaneltokakauan [...]. Uan Totajtsin kinelkaualtis de ninchokilisuan [...]. Uan amo aken momikilis ok; uan amo aken mochoktis ok; uan amo aken motekipachos ok; uan amo aken yoltajyouis ok. Uan ijkon yeski porin nochi tajtamik ya de ne achtopa onkaya”.

Gail kisentoka kijtoua: “Nejin tajkuilol yekmelauj mochiuas. Nikiniknelia akin tayokoxtokej porin momikiliani se akin kitasojtaj uan amo kimatij ke mikemej oksepa kipiaskej nemilis”. Gail kineltoka ke “amo aken momikilis ok” yejua ika panoua miak tonalmej kinixmatiltia akin ompakauin nemij nejon tein Dios motenkaua kichiuas satepan.

Job kiyekmatia ke Dios oksepa kimakaskia nemilis.

Xa tikonijtos ke nejon se takochitalis. Sayoj ke, xiontanemili itech tein kipanok Job, akin semi mokokouaya (Job 2:7). Maski nejon kichiuak maj amo kinekiok nemi, takuaujtamatia ke Dios oksepa kimakaskia nemilis nikan taltikpak. Yejua ika kijtoj: “¡Okachi kuali itech Miketekoch xinechtati [...]! Tejua titanotsas, uan nejua nimitsnankilis. Tejua tiktelnejnekis tein momauan kichijchiujkej” (Job 14:13, 15, nota). Kemej tikitaj, Job senkis takuaujtamatia ke Dios kinejnekiskia oksepa kimakas nemilis.

Yejua nejon tein Dios kichiuas amo uejkaua iuan Job uan iniuan millones akin momikilijkejya, keman kichiuas maj nejin taltikpak mokepa se xochital (Lucas 23:42, 43, TNM). Biblia kijtoua: “Totajtsin Dios kinpankixtis yoltokke nochi in animajme [oso mikemej]” (Hechos 24:15). Uan no, Jesús kijtoj: “Amo xikmoujkaitakan nejin, porin ejkos hora keman nochin akin yetokej itech miketekochmej tein moelnamikij kikakiskej itajtolis uan kisaskej” (Juan 5:28, 29TNM). Job kiitas keniuj mochiuas nejon tein Dios motenkaua. Ijkuak, oksepa uelis kipias “chikaualis kemej ijkuak katka telpoch” uan inakayo yeski “okachi kuali ke ijkuak katka telpoch” (Job 33:24, 25). No ijkon kinpanos nochin akin kinextiskej ke takuaujtamatij ke mochiuas tein Dios motenkaua keman oksepa kinmakas nemilis nikan taltikpak akin momikilijkejya.

Komo tiontayokoxtok porin momikilij se akin tikontasojtaya, tein nikan tikitanij amo kichiuas maj amo xikonmachiliok tayokol. Sayoj ke, tiontanemilis itech Biblia kampa kijtoua tein Dios motenkaua kichiuas, mitsonpaleuis xikonchia tein kuali uan mitsonyolchikauas xikonsentoka xiontaxiko (1 Tesalonicenses 4:13).

¿Tikonuelitaskia tikonmatis toni okachi uelis tikonchiuas tein mitsonpaleuis xikonxiko tayokol? ¿Oso tionmotajtaniani keyej kikaua Dios maj mochiua tein amo kuali uan maj titajyouikan? Komo ijkon, xikonita jw.org, Internet kampa timoteixmatiltiaj. Ompa tikonajsis tanankililmej tein mitsonyolchikauaskej uan tayolmajxitilismej tein mokixtiaj itech Biblia tein mitsonpaleuiskej.