Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 SE TAIXYEKANALIS TEIN TAYEKTALIS

Nochipa kuali tinemiskej

Nochipa kuali tinemiskej

Akin pouij itech Naciones Unidas kiniluiaj nochin maj mosenpaleuikan, maj mopoujkaitakan uan maj kiyekpiakan taltikpak. Maher Nasser kijkuiloj itech amaix Crónica ONU, ke axkan okachi tona oso kioui, miakej mosentiliaj uan kichiuaj tein amo kuali, okachi kinchikoitaj oksekin, moteuiaj, miakej cholouaj itech okse xolal, noyampa tamojmoujtiaj, onkak miak kokolismej tein temauaj uan noyampa mochiua okseki taman.

Sekin kitemouanij maj itech nochi taltikpak moajsi sayoj se taixyekanalis. Dante (1265-1321), se tajkuilojkej kayot Italia uan tamatkej Albert Einstein (1879-1955), kitemouayaj maj mochiuani nejon. Dante kijtoj ke amo keman ueliskia kuali tinemiskej porin política techxeloua. No ika tajtoj keman Jesús kijtoj ke itech se altepet amo kuali nemiskej komo nochin “moxejxelojtokke” (Lucas 11:17).

Ne uejkauj, keman miakej altepemej moteuijkej, kintoponijkej ome uejueyi teposmej. Satepan, Albert Einstein kinijkuilouilij se amaix akin pouij itech Naciones Unidas. Yejua kijkuiloj: “Akin pouij itech Naciones Unidas niman moneki tapaleuiskej maj moixtali se taixyekanalis noyampa taltikpak tein kichiuas maj nochin kuali nemikan”.

Sayoj ke ¿yekmelauj akin pouiskiaj itech nejon taixyekanalis kuali tekitiskiaj? ¿No kichiuaskiaj tein amo kuali kemej oksekin tekiuanij? Nejin netajtanilmej techelnamiktiaj tein kijtoj lord Acton, se motelmachtijkej kayot Gran Bretaña. Yejua kijtoj ke akin kipia tanauatil kiuika maj kichiua tein amo kuali.

Yejua ika, komo tinochin tiknekij kuali tinemiskej, moneki timosenpaleuiskej. Sayoj ke ¿toni techpaleuis? ¿Uelis mochiuas? Biblia kijtoua ke kemaj. Akin axkan taixyekanaj tajtakolejkej uan yejua ika amo uelij techpaleuiaj. Sayoj ke Dios kiixtalij se taixyekanalis tein kinextis ke sayoj yejuatsin kinamiki kiixyekanas nochi tein kichijchiuak. Biblia kitokaytia “iTekiuajyo Dios” (Lucas 4:43TNM).

“MAJ UIKI MOTEKIUAJYO”

Jesús ika tajtoj nejon taixyekanalis keman kijtoj itech padrenuestro: “Maj uiki moTekiuajyo. Maj mochiua motanejnekilis [...] nikan taltikpak” (Mateo 6:9, 10 TNM). Taixyekanalis tein Dios kiixtalij tapaleuis maj mochiua tein yejuatsin kineki, uan amo tein kinekij tekiuanij akin amo ininka motekipachouaj oksekin uan sayoj kinekij tanauatiskej.

ITekiuajyo Dios no moixmati kemej “Tekiuajyot tein moajsi iluikak” (Mateo 5:3TNM). ¿Keyej ijkon moixmati? Porin moajsi iluikak uan taixyekanas itech taltikpak. Xikonnemili, nejin taixyekanalis amo tekitis ika tomin. ¡Kuali nemiskej akin kinixyekanas!

Itech iTekiuajyo Dios taixyekanas Jesucristo. Dios kiixtalij maj yejua taixyekana. Biblia kijtoua:

  • “Taixyekanalis moajsis iajkoltipan. [...] Kipatauas itaixyekanalis uan yekyetolis amo kipias itamilis.” (Isaías 9:6, 7.)

  • “Yejua kimaktilijkej taixyekanalis, poujkaitalis uan tekiuajyot, uan ijkon xolalmej, altepemej uan akin tajtouaj tataman tajtolmej nochin kitekitiliskiaj sayoj yejua.” (Daniel 7:14.)

  •   “Nochi senmanauak moinaxkatilij ya Totekotsin Dios uan Jesucristo. Uan Yejuatsin [...] tayekantinemis sen nachipa uan sen nachipa.” (Apocalipsis [Revelación] 11:15.)

ITekiuajyo Dios kichiuas tein moijtoua itech padrenuestro. Ijkuak, mochiuas tein Dios kiixtalij itech taltikpak. Noyampa tel takualtsinkan yeski porin nochin kiyekpiaskej nochi tein onkak.

Uan no, iTekiuajyo Dios kinmachtis akin kinixyekanas maj kuali monejnemiltikan. Nochin kitakamatiskej itanauatiluan. Amo taixnamikiskej nion moxexeloskej. Isaías 11:9 kijtoua: “Amo taijtakoskej nion tauejueloskej [...] porin itech taltikpak yekmelauj pexontos itaixmatilis Jiova kemej at kipexontia ueyiat”.

Nochin akin nemiskej itech taltikpak kuali mouikaskej uan nemiskej ika yolseuilis. Akin pouij itech Naciones Unidas amo uelij kichiuaj nejon. Salmo 37:11 kijtoua: “Yolpakiskej porin kipiaskej ueyi yolseuilis”. Ijkon kemej panoskej tonalmej, amo tikakiskejok maj moajsikan akin teikamauiltiaj, akin kijtakouaj taltikpak oso ke onkak tatasojtilis uan neteuilis. Sayoj ke ¿kemanian ijkon tinemiskej? ¿Kemanian iTekiuajyo Dios peuas taixyekanas itech taltikpak? ¿Keniuj taixyekanas? ¿Keniuj uelis mitsonpaleuis nejon taixyekanalis? Maj tikitakan itech okse tamachtilis.