Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAMAJSIKAYOT

¿Toni kijtosneki Tonal keman Motaixkomakas?

¿Toni kijtosneki Tonal keman Motaixkomakas?

¿KENIUJ tionmonemilia ke yeski Tonal keman Motaixkomakas? Miakej kinemiliaj ke tel miakej millones taltikpakneminij panotiyaskej sejse iixpan iuelilispan Dios uan kinixkomakas. Uan no kinemiliaj ke sekin kintatiochiuiskej ika se nemilis tel kualtsin ne iluikak, uan oksekin kiniluiskej ke kinnamiki maj tajyouitij miktan nochipaya. Sayoj ke Biblia kinextia ke Tonal keman Motaixkomakas tel taman yeski. Amo kijtoua ke moujkayetoskej, ta ijkuak uelis kichiaskej tein kuali, uan no mochiuas kemej ualpeuak taltikpak.

Tatitanil Juan kijtoua itech Apocalipsis 20:11, 12, keniuj yeski Tonal keman Motaixkomakas: ‘Nikitak se ueyi tayekankaistaktrono kampa Dios iuelilispan uan tokotsyetikaj ompa. Uan mochololtijkej in taltikpak uan in eluiyaktsinko de iixpantsinko. Porin amo takaujtok ok maj yetokan iixpan. Uan no nikinitak  ijkatokkej iixpantsinko Totajtsin Dios nochi nekes ten momikilijkej ya, in ueyi chiuanij uan ten amo chiuanimej. Uan no kinualixtapoj in librojmej. No nikitak ke kiualixtapoj okse libro kampa ijkuiliujtok in tokaymej de nochi nekes ten yolchipaujkej sen nachipa. Uan ijkon Totajtsin Dios kinixkomakak sejse nochi nekes ten momikilijkej ya, ijkon kemej tachiujtinenkej nikan taltikpak’.

Jiova Dios yejuatsin toUeyi Tamelaujkauj. Sayoj ke kikauilij okse aksa maj taixkomaka. Itech Hechos 17:31, tatitanil Pablo kijtoj ke Dios “kitalij ya se tonal kuak Yejuatsin kinixkomakas in taltikpakuani ika ne ajsikataixejekolis [...] itenkopaka ne tagat Jesús ten Yejuatsin kijitak ya ma kichiuas”. Kemej tikitaj, Tamelaujkej yejua Jesucristo akin Dios kiajokuik (Juan 5:22). Sayoj ke, ¿kemanian peuas Tonal keman Motaixkomakas uan kanachi uejkauas?

Amaix Apocalipsis kinextia ke Tonal keman Motaixkomakas, peuas niman keman panos neteuilis tein itokay Armagedón, tein kitamis nochi tein iaxka Satanás (Apocalipsis 16:14, 16; 19:19–20:3). * Satepan keman panos Armagedón, kintsakuaskej Satanás uan iamokuali ejekauan itech se tekoch tel uejkatan, uan ompa yetoskej se mil xiuit. Itech nejon xiujmej, 144,000 tein no kiseliskej tekiuajyot ne iluikak, taixkomakaskej uan ‘tayekantinemiskej iuan Cristo ipan se mil xiujmej’ (Apocalipsis 14:1-3; 20:1-4; Romanos 8:17). Kemej tikitaj, Tonal keman Motaixkomakas, amo yeski se tekit ijsiujka tein uejkauas sayoj 24 horas, ta yeski nochi mil xiujmej.

Itech nejon se mil xiujmej, Jesucristo “kinixkomakakiu [...] nochi naken axkan yoltinemij ok uan nochi naken momikilijke ya” (2 Timoteo 4:1). Tajtolmej “naken axkan yoltinemij ok”, yejuan akin pouij itech “uel miak tagayot”, tein makisaskej itech neteuilis tein itokay Armagedón (Apocalipsis 7:9-17). Tatitanil Juan no kiitak “ijkatoke iixpantsinko Totajtsin Dios nochi nekes ten momikilijke ya” kampa taixkomaka. Kemej Jesús  motenkauak: “Nochi in animajmej [oso mikemej] nechkakiliske notajtolis [...] [uan] ual kisaske”. Nejon mochiuas keman moajokuiskej (Juan 5:28, 29; Hechos 24:15). Axkan, ¿toni kiitaskej akin taixkomakaskej?

Tatitanil Juan kiitak ke “Dios kinualixtapoj in librojme” uan “kinixkomakak [...] sejse nochi nekes ten momikilijke ya, ijkon keme tachiutinenke nikan taltikpak”. ¿Ijkuiliujtok itech nejon librojmej nochi tein achto kichiujkej? Amo. Keman kinixkomakaskej amo kiitaskej tein kichiujkej achtopa keman momikiliskiaj. ¿Keniuj tikmatij? Biblia kijtoua ke “akin momikilia ompa tami itajtakol” (Romanos 6:7TNM). Akin moajokuiskej, amo kinelnamikiliskejok tein kichiujkej achto, ta tein ijkuak kichiuaskej. Yejua ika, nejon amaixmej xa kiixnextia yankuik tanauatilmej tein Dios kitemakas. Akin moajokuiskej uan akin makisaskej itech Armagedón, monekis kitakamatiskej itanauatiluan Dios, ijkon uelis nemiskej nochipaya. Ompa no moajsiskej nochi tanauatilmej tein Jiova kinemilis kitemakas itech nejon mil xiujmej. Ijkon, sejse kinixkomakaskej ika tein kichiuaskej itech Tonal keman Motaixkomakas.

Itech nejon xiujmej, tel miakej millones taltikpakneminij uelis yekinika kiixmatiskej katiyejua itanejnekilis Dios uan kichiuaskej. Nejon kijtosneki ke monekis motamachtis kemej amo keman ijkon mochiujtoya. Kemaj, ‘yekmelauj momachtiskej melaujkayot akin moajsiskej taltikpak kampa tel tatakis’ (Isaías 26:9). Sayoj ke, amo nochin kinekiskej kichiuaskej itanejnekilis Dios. Isaías 26:10 kijtoua: “Maski tein amo yolkuali kinextiliskej netasojtalis, amo momachtis kichiuas tein melauak. Nikan taltikpak kampa mochiujtos tein melauak, kichiuas tein amo melauak, uan amo kiitas iueyiyo Jiova”. Nejon akin amo yolkualmej, senkis ixpoliuiskej itech Tonal keman Motaixkomakas (Isaías 65:20).

Ijkuak tamis Tonal keman Motaixkomakas, akin yoltoskejok ‘nemiskej’ kemej yekmelauj kijtosneki nejin tajtol, ta amo yeskij tajtakouanij (Apocalipsis 20:5). Yejua ika, itech Tonal keman Motaixkomakas, oksepa mochiuaskej chipaujkej kemej yekinika katka (1 Corintios 15:24-28). Ompa, onkas se tayejyekolis tein ika tamisya. Nejon kijtosneki ke kikajkauaskej Satanás uan  kikauaskej maj kiyejyeko kinkajkayauas taltikpakneminij (Apocalipsis 20:3, 7-10). Akin kiixnamikiskej Amokuali, kiitaskej keniuj senkis mochiua nejin netenkaualis tein kichiua Biblia: “Akin yolmelaujkej yejuan ininaxkatis taltikpak, uan ompa nemiskej nochipaya” (Salmo 37:29). Kemaj, itech Tonal keman Motaixkomakas, akin amo kikauaj Dios kiseliskej tatiochiualismej.

^ párr. 1 Tikonajsis okachi nemachtil kampa ika motajtoua Armagedón, itech Perspicacia para comprender las Escrituras, vol. 1, itech páginas 680, 681, 1086, 1087, uan itech icapítulo 20, itech Adoremos al único Dios verdadero. Nejin ome amaixmej kichijchiujkej itaixpantijkauan Jiova.