Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAXELOL OME

Netekipacholmej: “Ejkotok miak tataman ouijkayot”

Netekipacholmej: “Ejkotok miak tataman ouijkayot”

“Nonamik uan nejua tiktsayankej amat ininixpan tekiuanij veinticinco xiujmej satepan keman timonamiktijkej, nokoneuan kikaujkej tamachtilis tein melauak uan nejua peuak semi nimokokoua. Yejua ika, semi nimotayokoltij. Nikmachilij ke nochi nikpoloj; amo niknekia nikchiuas nion teyi. Nochi nejon kichiuak, maj amo niyoujok nechikolmej uan maj amo nitanojnotsaok.” (June)

TINOCHIN tikpiaj netekipacholmej, hasta itekitikauan Dios. Akin kijkuiloj Salmo kijtoj: “Nonetekipacholuan motelmiakilijkej” (Salmo 94:19). Uan Jesús kijtoj ke itech itamian tonalmej, se kitekitilis Jiova teouijmakaskia porin techtekipachoskia miak taman itech tonemilis (Lucas 21:34). ¿Semi mitsontekipachoua tein ika tionmoixpanoltis, kuejmolmej iuan mokalyetouanij oso se kokolis? ¿Keniuj uelis mitsonpaleuis Jiova?

“Chikaukauelilis [tein] ualeutok imako Dios”

Moneki maj techpaleuikan uan ijkon uelis tikixnamikiskej netekipacholmej. Tatitanil Pablo kinextij ke “maski ejkotok miak tataman ouijkayot, [...] uan maski no techtaluijuitekke”, kijtoj ke “amo keman techtamikuetauiltia” uan “amo keman titasematij” uan “amo keman techijitakoske para tiixpoliuiske”. ¿Toni techpaleuia maj titaxikokan? “Chikaukauelilis [tein] ualeutok imako Dios” Jiova akin kipia nochi uelilis (2 Corintios 4:7-9).

Xikonnemili keniuj achto tikonselij “chikaukauelilis [tein] ualeutok imako Dios”. ¿Tikonelnamiki se tanojnots tein mitsonyolchikauak uan mitsonpaleuij xikonmachili inetasojtalis Jiova tein amo tami? Keman tikonmelauiliaya oksekin ke tikchiaj maj taltikpak mochiua se xochital, ¿mochikauaya motakuaujtamatilis itech tein Dios motenkaua? Nechikolmej kampa tikchiuaj kemej Cristo uan tanojnotsalis techmaka chikaualis tein techpaleuia maj tikixnamikikan netekipacholmej tein tikpiaj mojmostaj uan techmaka yolseuilis tein kichiua maj tiktekitilikan Jiova ika yolpakilis.

“Xikyekokan uan xikitakan ke Jiova yolkuali”

Tein melauj, Jiova kichia maj yekinika tiktemokan iTekiuajyo uan maj nochipa tiktayekanaltikan itekiyo (Mateo 6:33; Lucas 13:24TNM). Sayoj ke xa se kokolis, kuejmolmej iniuan mokalyetouanij oso mochankauan uan motasojikniuan mitsonixnamikinij, kichiuani xionmosenkaua. Oso xa tekit tein tikonpia kichiua amo xionyoui nechikolmej. Kemej tikonpia miak tekit uan amo tikonpia miak tiempo uan chikaualis tein ika tikonchiuas nejon, tein melauj xa kichiua senkis xionmotekipacho. Xa hasta tikonnemiliani ke Jiova kichia xikonchiua okachi ke tein tionueli.

Sayoj ke Jiova kiajsikamati tein tikonmachilia uan amo kichia xikonchiua okachi ke tein tionueli. Yejuatsin kiajsikamati ke ijkuak senkis timotekipachojtokej oso tisioujtokej, moneki panos seki tonalmej uan ijkon oksepa kuali timoajsiskej (Salmo 103:13, 14).

Kemej neskayot, xikonnemili keniuj Jiova kiyekpiak Elías. Se tonal, nejin tanauatijkej senkis motayokoltij  uan choloj taluakyan porin semi mouik. ¿Keniuj kiitak nejon Jiova? ¿Kichiuak maj kimachili ke yejua katka itajtakol? ¿Kinauatij maj niman mokepani uan maj kichiuati tekit tein kimakaka? Amo, ta ojpa kititanik se ángel maj yolik kijxitiani uan maj kimakani tein kikuaskia. Maski ijkon, cuarenta tonalmej satepan, Elías kisentokaya moteltekipachojtoya. ¿Toni okse taman kichiuak Jiova tein ika kipaleuij? Yekinika, kinextilij ke ueliskia kiyekpias. Satepan kiyolseuij ika “se tajtol yemanik uan amo chikauak”. Uan no, kimatiltij ke amo yetoya iselti, ke moajsiaj miles akin amo kikauayaj yejuatsin uan kiueyichiujtoyaj. Nejon kipaleuij Elías maj oksepa ika yolpakilis kisentoka tekiti kemej tanauatijkej (1 Reyes 19:1-19). ¿Tikonajsikamati tein kineki mitsonmachtis? Keman Elías amo kuali momachiliaya porin motekipachojtoya, Jiova amo yolijsiuik uan kiiknelij. Jiova amo mopatani. Yejuatsin moka motekipachoua ijkon kemej kichiuak iuan Elías.

Xionmochikaua tikonitas tein axkan ueli tikonchiua uan amo tein achto tikonchiuaya; xikonnexti taixejekolis. Keman se motalojkej amo momamachtiaok miak metsti oso xiujmej, amo niman ueli oksepa motaloua kemej achto. Moneki kiixtalis kichiujtiyas yolik tein kipaleuis maj oksepa mochikaua uan maj taxiko. Ijkon kemej se motalojkej, akin tikchiuaj kemej Cristo moneki no tikixtaliskej tikchiujtiyaskej seki taman (1 Corintios 9:24-27). ¿Tikonnemiliani se taman tein uelis axkan tikonchiuas? ¿Xa tionyas se nechikol? Xikontajtani Jiova maj mitsonpaleui xikonchiua nejon. Ijkon kemej tionmochikaujtiyas tikonitstiyas ke “Jiova yolkuali” (Salmo 34:8). Uan amo xikonelkaua ke tein yeski tikonchiuas tein ika tikonnextilis ke tikontasojta, maski amo ueyi, yejuatsin kitelpatiuita (Lucas 21:1-4).

Tein Jiova techtajtania amo keman techtajyouiltia

“Nepaleuil tein nikchixtoya”

¿Keniuj Jiova kipaleuij June, tokniuj siuat akin ika titajtojkej itech ipeujyan nejin tamachtilis? Yejua kijtoua: “Nochipa niktataujtiaya Jiova uan niktajtaniaya maj nechpaleui. Se tonal, nosiuamon nechiluij ke yaya mochiuati se ueyi nechikol itech noxolal, uan nikixtalij niyas se tonal. ¡Tel kualtsin nimomachilij oksepa nimoajsis iuan ixolal Jiova! Nejon ueyi nechikol katka nepaleuil tein nikchixtoya. Axkan, oksepa niktekitilia Jiova uan okachi niyolpaki. Nechnextilij ke moneki amo keman nimoxelos iniuan tokniuan uan moneki ininnepaleuil. Niktasojkamati maj nimokepani axkan ke ueliok”.