Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 TAXELOL NAUI

Keman techyolkokoua tein tikchiuaj: “Xinechkixtili notajtakol”

Keman techyolkokoua tein tikchiuaj: “Xinechkixtili notajtakol”

“Nikajsik se tekit tein nechpaleuij nejua uan nochankauan maj okachi kuali tinemikan, sayoj ke kichiuak maj nitapaleui itech seki taman tein amo moneki kichiuas se itekitikauj Jiova. Peuak niiluichiua kemej akin amo kitekitiliaj Dios, nimokalakij itech política uan hasta niyajki tiopan. Nikaujka Jiova cuarenta xiujmej. Ijkon kemej panouayaj xiujmej, okachi ouij nikitaya maj yejuatsin nechtapojpoluiani. Uan nion nejua nimotapojpoluiaya, porin nikmatia katiyejua taneltokalis tein melauak uan maski ijkon nikixpejpenak nikchiuas tein amo kuali.” (Martha)

KEMAN techyolkokoua tein tikchiuaj uelis yeski kemej se tamamal tein tel etik. Tekiuaj David semi amo kuali momachilij porin mopolojka, yejua ika kijkuiloj: “Nonepololuan nechetiliaj itech notsontekoj, kemej se tamamal tel etik tein amo nikxikouaok” (Salmo 38:4). Seki tokniuan semi motayokoltianij porin kinemiliaj ke Jiova amo keman kintapojpoluis (2 Corintios 2:7). ¿Tikonmachilia ke amo uelis tionmotokis iuan Jiova porin tiontajtakolchiuani? ¿Tikonnemilia ke tel uejueyi motajtakoluan uan amo uelis mitsontapojpoluis? Amo xionmotekipacho, Jiova kineki mitsonpaleuis.

“Xiualakan uan maj tikyektalikan kuejmolmej”

Jiova amo keman kinixtopeua akin moyolnonotsaj. Ta, kitemoua kinpaleuis. Itech neskayot kampa Jesús ika tajtoj tekoneuj akin kiauilchiuak itomin, kijtoj ke kikauak ichan porin kinekia auilnemitiuj, sayoj ke satepan kiixtalij mokepas. ¿Toni panok keman mokepak? “Uan kuak ne telpokat ajsitiaya ichan itajtsin, ijkuakon itajtsin konitak uan kiueyiyoliknelij. Uan ne tetat motaloj kinamikito ikoneu uan kikekechnauato uan kitennamik.” (Lucas 15:11-20.) Jiova tamati kemej nejon tepopaj tetasojtakej uan teiknelijkej. ¿Tikonneki tionmotokis iuan Jiova sayoj ke tikonmachilia ke amo uelis mitsonselis? Xikonyekmati ke yejuatsin mitsonchixtok ika miak pakilis.

¿Tikonnemilia ke motajtakoluan tel miakej oso tel uejueykej uan Jiova amo uelis mitsontapojpoluis? Komo ijkon, xiontanemili itech tayoleualis tein moajsi itech Isaías 1:18: “Xiualakan uan maj tikyektalikan kuejmolmej, kijtoua Jiova. Maski nanmotajtakoluan yeski kemej tapal chichiltik, mochiuaskej istak kemej sekti”. Kemaj, Jiova ueli tetapojpoluia tajtakolmej tein moitaj ke amo uelis mochipauas ijkon kemej se tapal chichiltik itech se tilmaj istak.

Jiova amo kineki maj kisentoka mitsonyolkoko tajtakolmej tein tikonchiuak. Yekmelauj se yolseui keman Jiova techtapojpoluia uan amo kisentoka techkuejmoloua totanemilil. Sayoj ke, ¿keniuj uelis tikajsiskej nejon? Komo tikchiuaj tein kichiuak tekiuaj David. Yekinika kijtoj: “Nikiluis Jiova notajtakoluan” (Salmo 32:5). Jiova mitsonyoleuaniya xikonchiua nejin: “Maj tikyektalikan kuejmolmej”. Xikonseli uan xionmotoki iuan ika netataujtil. Xikonilui motajtakoluan uan xikonilui keniuj tionmomachilia. Ika takuaujtamatilis David motataujtij: “Xinechkixtili notajtakol”. Uan no kijtoj: “Se yolo tein tayokoxtok uan motekipachojtok, noDios, amo tikixtopeuas” (Salmo 51:2, 17).

 Ojpatika, David kiselij nepaleuil tein kimakak tanauatijkej Natán, akin kiixnextiaya Dios (2 Samuel 12:13). Itech totonaluan, Jiova kinixtaliani tayekananij itech nechikolmej. Nejin tokniuan kinmachtianij keniuj kinpaleuiskej akin moyolnonotsaj maj oksepa kuali mouikakan iuan Jiova. Keman iniuan tiontajtos tayekananij, yejuan kikuiskej Biblia uan ika mitsonpaleuiskej oksepa xikonpia se kuali uikalis iuan Jiova. No kichiuaskej netataujtil mouan, nejon mitsonpaleuis xionyolseui uan xionmokixtili tanemililmej tein amo mitsonpaleuiaj (Santiago 5:14-16).

Jiova kineki xikonpia se tanemilil chipauak

“Yolpaki akin kitapojpoluiaj keman kitapanauilia tanauatil, akin kitapojpoluiaj itajtakol”

Tikiluiskej Jiova totajtakoluan uan titajtoskej iniuan tayekananij uelis yeski semi ouij. Tein melauj David no kiouijmakak. Biblia kinextia ke miak tonalmej amo akin kiluij tajtakolmej tein kichiujka (Salmo 32:3). Sayoj ke satepan kiitak keyej tel kuali maj kijtouani inepololuan uan maj kimelauani.

Se taman tein okachi kuali tein kiualkuilij David yejua yolpakilis tein oksepa kipiak. Yejua kijkuiloj: “Yolpaki akin kitapojpoluiaj keman kitapanauilia tanauatil, akin kitapojpoluiaj itajtakol” (Salmo 32:1). No kitajtanij Dios: “Jiova, xiktapo notenoj, uan ijkon notenoj kiteixmatiltis tein mitsueyichiua” (Salmo 51:15). David semi yolseuik uan kitasojkamatilij Jiova uan nejon kiolinij maj kiueyichiuani ininixpan oksekin.

Jiova kineki xikonpia se tanemilil chipauak. Kineki ke ijkuak tikonteixmatiltis itokay uan tein motenkaua kiualkuis xikonchiua ika yolpakilis, ika se tanemilil chipauak uan ika nochi moyolo (Salmo 65:1-4). Yejuatsin techiluia: “Ximoyolnemilikan de namotajtakoluan uan ximokuepakan de namotajtakolojpan uan xiktoktilikan Totajtsin Dios, uan ijkon Totajtsin Dios namechtapojpoluilis de namotajtakoluan” (Hechos 3:19).

Martha, akin ika titajtojkej ipeujyan nejin tamachtilis kijtoua: “Nokonetsin kisentokak nechtitanilij amaix Tanejmachtijkej uan ¡Despertad! Yolik peuak oksepa kuali nimouika iuan Dios. Tein okachi nechouijmakak yejua niktajtanis itech se netataujtil maj nechtapojpoluiani nochi tein nikchiujka. Sayoj ke nikchiuak. ¡Nikmoujkaita maj cuarenta xiujmej satepan nimokepani iuan Jiova! Tein nechpanok kiyeknextia ke, maski miak xiujmejya timouejkatilijkej iuan Jiova, yejuatsin techyoleua maj oksepa tikmachilikan inetasojtalis uan maj timoajsikan itech ixolal”.