Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xikontekitili Jiova uan amo Satanás

Xikontekitili Jiova uan amo Satanás

Tinochin uelis tikixpejpenaskej: tiktekitiliskej Jiova, oso tiktekitiliskej Satanás uan iamokuali ejekauan. Amo uelis tikchiuaskej ome taman. ¡Tel okachi kuali komo tiktekitiliaj Jiova!

Jiova tel kualtakat

Kemej tikitakejya, amokuali ejekamej kiuelitaj kintajyouiltiskej uan kinkajkayauaskej taltikpakneminij. Jiova amo ijkon. Yejuatsin kintasojta taltikpakneminij kemej se tepopaj kintasojta ikoneuan. Yejuatsin techmaka “nochi in tetayokolil ten kuali uan ten chipauak” (Santiago 1:17). Amo kintsakuiltilia taltikpakneminij nionteyi tein kuali, maski kiteltajyouiltia (Efesios 2:4-7).

Jesús, iKonetsin Dios, kinextij ke kintasojtaya taltikpakneminij keman kinpajtij

Xikonnemili nochi tein kichiuak nikan taltikpak Jesús, iKonetsin Dios. Kichiuak maj tajtouanij tein amo ueliaj tajtouayaj uan maj tachianij tein katkaj ixpopoyomej. Kinpajtij koxojmej uan tein palantoya imin nakayo. Tekixtilij amokuali ejekamej uan kinpajtij tein kipiayaj tein yeski kokolis. Ika ichikaualis Dios, Jesús no oksepa kinimakak nemilis mikemej (Mateo 9:32-35; 15:30, 31; Lucas 7:11-15).

Dios nochipa kijtoua tein melauak. Amo keman aksa kikajkayaua (Números 23:19).

 Xikonkaua pitsotik tachiualismej

Ijkon kemej se moyot motsikoua itech se tokatsaual, tel miakej taltikpakneminij no kemej eskia motsikouaj itech chikotaneltokalis uan takajkayaualis. Kinimouiliaj mikemej, amokuali ejekamej, kimouiliaj maj kininaualuikan, kimouiliaj keman tsajtsi koujxajxaka oso okse teisa ijkuitik, uan no komo amo kiuikatinemij teisa tein uelis kinpaleuis. Kemej eskia kintsikojtok taneltokalismej uan uejkaujtalnamikilismej, tein motaksaltia itech itakajkayaualis Amokuali Satanás. Itekitikauan Dios amo mokauaj maj kintsiko nejin tachiualismej.

Jiova kitelpia chikaualis, amo ijkon Satanás. Komo tejuatsin tikontekitilia Jiova, yejuatsin mitsonpaleuis maj amo teyi mitsonchiuilikan amokuali ejekamej (Santiago 4:7). Amo uelis mitsonnaualuiskej. Se neskayot, itech altepet Nigeria eyi naualmej tein tamouililmej katkaj, kinekiaj kimiktiskej ika naualot se itaixpantijkauj Jiova tein amo kinekik kisas kampa nemia. Keman amo uelik kinaualuijkej, semej naual momoujtij uan yajki kiitato nejon itaixpantijkauj Jiova, uan kitataujtij maj amo teyi kichiuiliani.

Tein nemiaj Éfeso kichichinojkej imin amaixuan tein ika momachtiayaj naualot

Komo amokuali ejekamej mitsontelkuejmolouaj, tejuatsin uelis tikonnotsas Dios ika itokay, Jiova, uan yejuatsin mitsonpaleuis (Proverbios 18:10). Sayoj ke uelis tikonselis inepaleuil Jiova, komo senkis tionmoajchiuilia nochi taman tein kipia ke kiitas ika naualot, uan amo tikoninueyichiua amokuali ejekamej. Ne uejkauj, itekitikauan Dios tein nemiaj Éfeso yejua nejon kichiujkej. Kiololojkej nochi amaixmej tein ika momachtiayaj naualot uan kichichinojkej (Hechos 19:19, 20). Axkan itekitikauan Dios no ijkon moneki kichiuaskej. Xikonchichino nochi taman tein miakej moluiaj ke  kipia chikaualis, kemej kuixij iisti, listón chichiltik, amaix tein ika momachtiaj naualot uan okseki taman tein mouika ika naualot.

Xikonueyichiua Dios kemej kiyolpaktia

Komo tejuatsin tikonneki tikonyolpaktis Dios, amo sayoj moneki tikonkauas taueyichiualis tein amo melauak uan tachiualismej tein amo kuali. Ta moneki tikonueyichiuas Dios kemej kiyolpaktia. Biblia kinextia tein moneki se kichiuas:

Xionyoui imin nechikoluan tein kichiuaj kemej Cristo (Hebreos 10:24, 25)

Xionmomachti Biblia (Juan 17:3)

Xiontetapoui kuali tanauatilmej (Marcos 13:10)

Xikonchiua netataujtil iuan Jiova (Filipenses 4:6, 7)

Xionmoaui (Hechos 2:41)

 Xionmonechiko imiuan itaixpantijkauan Jiova

Nikan taltikpak, Satanás uan iamokuali ejekauan, kinpiaj akin tamachtiaj tein amo melauak uan kichiuaj tein amo kuali. Sayoj ke Jiova no kinpia itekitikauan: moixmatij kemej itaixpantijkauan Jiova (Isaías 43:10). Semanauak taltikpak moajsij panoua chikuasen millones. Nochin mochikauaj kichiuaskej tein kuali uan kinimachtiskej tein melauak taltikpakneminij. Itech miak altepemej tejuatsin tikoninajsis itech se Kali kampa monechikouaj, kampa mitsonseliskej ika miak pakilis.

¿Toni tekit kichiuaj? Yejuan kinpaleuiaj oksekin maj kitekitilikan Dios. Yejuan mitsonmachtiskej moonchan tein kijtoua Biblia, uan mitsonmachtiskej xikonueyichiua Jiova kemej yejuatsin kiyolpaktia. Amo mitsontaxtaualtiskej. Itaixpantijkauan Jiova yolpakij tamachtiskej tein melauak porin kintasojtaj taltikpakneminij uan Jiova Dios.

Itaixpantijkauan Jiova mitsonpaleuiskej xikontekitili Dios