Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Tanojnots 109: Pedro kikalpanoj Cornelio

Tanojnots 109: Pedro kikalpanoj Cornelio

NIKAN ijkatok tatitanil Pedro, uan iikan yetokej seki itasojikniuan. Sayoj ika, ¿keyej tankuaijkatok nejin takat iixpan Pedro? ¿Kuali maj kichiua nejon? ¿Tikmati akoni?

Pedro kiixmati Cornelio

Takat motokaytia Cornelio. Katka imin tayekankauj tajpianij romanos. Cornelio amo kiixmatia Pedro, sayoj ika kiiluijkej maj kiyoleuani ichan. Maj tikitakan keniuj mochiuak nejin.

Yekinika itatojtokakauan Jesús katkaj judíos, uan Cornelio amo katka judío. Sayoj ika yej kitasojtaya Dios uan kichiuaya netataujtil. No kinchiuiliaya taltikpakneminij miak taman tein kuali. Se tiotak, se ángel kimonextilij Cornelio uan kiiluij: ‘Tikyolpaktia Dios, uan yej kinankiliti monetataujtiluan. Xitanauati maj kitemotij se takat tein itokay Pedro. Yetok Jope, ichan Simón, tein nemi atenoj’.

Satepan Cornelio kichiuak nejon. Mostika, Pedro yetoya ikalkuako Simón. Ompa Dios kiitaltij Pedro se ueyi taken tein ualtemouaya iluikak. Uan itech kipiaya tataman okuilimej. Itanauatiluan Dios, kijtouaya ika nejon okuilimej amo katkaj chipaujkej uan amo ueliaj kinkuaskiaj, sayoj ika se tajtolis kiiluij: ‘Ximoajokui Pedro, xikinimikti uan xikinkua’.

Pedro tanankilij: ‘¡Amo! Amo keman nikua tein amo chipauak’. Sayoj ika tajtolis kiiluij: ‘Amo xikpoua pitsotik tein axkan Dios kijtoua ika chipauak’. Expa ijkon kiiluij. Keman Pedro motajtanijtoya toni kijtosnekia nejon, ajsikej kalijtik seki takamej tein Cornelio kintitanka maj kitemotij.

Pedro temok uan kijtoj: ‘Nejua takat tein nankitemouaj. ¿Keyej naualajkej?’ Keman takamej kitapouijkej ika se ángel kiiluij Cornelio maj kiyoleuani Pedro ichan, yej kijtoj ika yaskia imiuan. Mostika Pedro uan seki itasojikniuan yajkej Cesarea kikalpanotoj Cornelio.

Cornelio kinisentilijka ichankauan uan iteltasojikniuan. Keman Pedro ajsik, Cornelio motankuaketsak imets ixpan Pedro, kemej tikita nikan. Sayoj ika Pedro kiiluij: ‘Ximoajokui; nejua no ni takat kemej tejua’. Kemaj, Biblia kinextia ika amo kuali maj se motankuaketsa iixpan se takat uan maj se kiueyichiua. Moneki tikueyichiuaskej sayoj Jiova.

Ompa, Pedro kininojnotsak tein ompa yetoyaj. Uan kijtoj: ‘Nikita ika Dios kinselia nochin taltikpakneminij tein kinekij kitekitiliskej’. Keman tajtojtoyaok, Dios kititanik iyektikatsin espíritu, uan nejon taltikpakneminij peuak tajtouaj tataman tajtolmej. Nejon kimojkaitakej imomachtijkauan Jesús tein katkaj judíos, tein moluiayaj ika Dios sayoj judíos kinimakaya poujkaitalis. Nejon kininextilij ika Dios amo sekisaj kiniyekita, ta iixpan nochin ijkuitikej. ¿Melauj ika kuali maj tinochin tikelnamikikan nejon?

Hechos 10:1-48; 11:1-18; Apocalipsis 19:10.Netajtanilmej

 • Kemej moita itech taixkopin, ¿akoni takat tein tankuaijkatok?
 • ¿Toni se ángel kiiluij Cornelio?
 • ¿Toni Dios kiitaltij Pedro keman yetoya ikalkuako Simón tein moajsia Jope?
 • ¿Keyej Pedro kiiluij Cornelio maj amo motankuaketsani niono maj kiueyichiuani?
 • ¿Keyej tamojkaitakej imomachtijkauan Jesús tein katkaj judíos tein yetoyaj iuan Pedro?
 • ¿Toni nemachtil tein motelneki technextilia keman Pedro kikalpanoj Cornelio?

Okseki netajtanilmej

 • Xikixtajtolti Hechos 10:1-48.

  ¿Toni kinextia itajtoluan Pedro tein ijkuiliujtok itech Hechos 10:42 ika moneki motetapouis kuali tanauatilmej ika iTekiuajyo Dios? (Mat. 28:19; Mar. 13:10; Hech. 1:8.)

 • Xikixtajtolti Hechos 11:1-18.

  ¿Toni kichiuak Pedro keman moyekitak ika iespíritu Jiova kiojtokaltiaya maj kininojnotsani tein amo judíos, uan keniuj no ijkon uelis tikchiuaskej? (Hech. 11:17, 18; 2 Cor. 10:5; Efe. 5:17.)