Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Tanojnots 101: Kimiktijkej Jesús

Tanojnots 101: Kimiktijkej Jesús

¡XIKITA, tel amo kuali tein mochiujtok! Kinekij maj miki Jesús yejika kipilojkej itech se kuouit. Kimetssokej uan kimasokej. ¿Keyej kinekkej kichiuaskej nejin?

Jesús momikilijtok

Porin sekin kitauelitayaj. ¿Tikmati akonimej? Semej, yejua Amokuali Satanás, ángel tein tel amo yolkuali. Yejua tein kichiuak maj Adán uan Eva amo kitakamatinij Jiova. Uan yejua Satanás akin kichiuak maj taixnamikinij kimiktianij Jesús.

Achtopa keman Jesús kipiloskiaj itech kuouit, taixnamikinij kichiuilijkej tein tel amo kuali. ¿Tikelnamiki ika kikuitoj itech xochital Getsemaní uan kiuikakej? ¿Akonimej katkaj nejon taixnamikinij? Kemaj, katkaj tayekananij itech taneltokalis. Maj tikitakan toni mochiuak satepan.

Keman tayekananij itech taneltokalis kiuikakej Jesús, itatitaniluan momoujtijkej uan cholojkej. Kikaujkej iselti imiuan taixnamikinij. Sayoj ika ome tatitanilmej Pedro uan Juan amo uejka yajkej. Kiuejkatojtokajkej uan ijkon kiitaskiaj toni kipanoskia Jesús.

Tiopixkamej kiuikakej Jesús iixpan ueuentsin Anás, akin katka tayekankej tiopixkat. Taltikpakneminij amo uejkauak yetoyaj ompa. Satepan Jesús kiuikakej ichan Caifás, akin ijkuak katka tayekankej tiopixkat. Ompa yetoyaj miakej tayekananij itech taneltokalis.

Ompa ichan Caifás kipiakej se taixkomakalis. Kiniuikakej seki takamej maj kitakajkayauilitij Jesús. Nochin tayekananij itech taneltokalis kijtojkej: ‘Jesús moneki mikis’. Ompa, kixchijchakej, uan kimaytenkej.

Keman mochiujtoya nochi nejin, Pedro yetoya kaltentenoj. Nejon youak taseseyaya, uan taltikpakneminij taxotaltijkej. Keman mototonijtoyaj, se siuatakeual kiixitak Pedro uan kijtoj: ‘Nejin takat no yetoya iuan Jesús’.

Pedro tanankilij: ‘¡Amo, nej amo niyetoya iuan!’

Taltikpakneminij expa kiiluijkej Pedro ika yetoya iuan Jesús. Sayoj ika nochipa kijtouaya ika amo. Keman Pedro kijtoj ika expa nejon, Jesús mokepak uan kiitak Pedro. Yej moteltayokoltij keyej xolopijtik, yejika kisak uan peuak choka.

Viernes kualkan keman kistiayaya Tonaltsin, tiopixkamej kiuikakej Jesús kampa monechikouayaj oloch tamelauanij. Ompa kiitakej toni yaya kichiuilitij. Satepan kiuikakej iixpan Poncio Pilato, tein tekiuajtia itech nochi Judea.

Kiiluijkej Pilato: ‘Nejin takat amo yolkuali. Moneki mikis’. Satepan keman Pilato kichiuilij netajtanilmej Jesús, kijtoj: ‘Nej amo nikajxilia maj kichiua tein amo kuali’. Ompa, Pilato tanauatij maj kiuikanij Jesús iixpan Herodes Antipas, tein tekiuajtia itech nochi Galilea, sayoj ika yetoya Jerusalén. Yej amo no kiajxilij Jesús maj kichiuani teisa tein amo kuali, uan oksepa kiuikilijkej Pilato.

Pilato kinekia kikajkauas Jesús. Sayoj ika taixnamikinij kinekiaj maj kikajkauani tachtekkej Barrabás tein tsaktoya. Ajsitoyaya nepantaj keman Pilato kikalankixtij Jesús. Pilato kiniluij taltikpakneminij: ‘¡Xikitakan namotekiuaj!’ Sayoj ika tayekananij tiopixkamej kijtojkej chikauak: ‘¡Xikijkuani! ¡Xikmikti!’ Yejika, kikajkaujkej Barrabás, uan Jesús kiuikakej kampa kimiktiskiaj.

Viernes keman panokaya tepitsin nepantaj kipilojkej itech se kuouit. Itech taixkopin amo ueli tikinita, sayoj ika kampa yetoya Jesús, inajnakastaj no kinpilojkej itech kuoujmej ome takamej tein amo yolkualmej maj ompa mikinij. Tepitsin achto keman Jesús momikiliskia, semej tein pilkatoyaj kijtoj: ‘Xinechelnamiki keman tikalakis itech motekiuajyo’. Uan Jesús kinankilij: ‘Nimotenkaua ika nouan tiyetos itech Xochital’.

¡Tel kualtsin nejin netenkaualis! ¿Melauj? ¿Tikmati katiyejua xochital ika tajtoj Jesús? ¿Kani moajsia xochital tein Dios kichijchiujka yekinika? Kemaj, nikan Taltikpak. Uan keman Jesús tekiuajtitos iluikak, kiajokuis nejin takat uan ijkon maj yolpaki itech yankuik Xochital nikan Taltikpak. ¿Melauj ika tel kuali nejon?

Mateo 26:57-75; 27:1-50; Lucas 22:54-71; 23:1-49; Juan 18:12-40; 19:1-30.Netajtanilmej

 • ¿Akoni yekinika kichiuak maj kimiktianij Jesús?
 • ¿Toni kichiujkej tatitanilmej keman tayekananij itech taneltokalis kiuikakej Jesús?
 • ¿Toni mochiuak ichan tayekankej tiopixkat Caifás?
 • ¿Keyej kisak Pedro uan peuak choka?
 • Keman Jesús oksepa kiuikakej iixpan Pilato, ¿toni chikauak kijtojkej tayekananij tiopixkamej?
 • ¿Toni kipanok Jesús viernes keman tepitsin panokaya nepantaj, uan toni kiiluij se takat amo yolkuali tein inakastaj pilkatoya itech se kuouit?
 • ¿Kani moajsis xochital tein Jesús ika tajtoj?

Okseki netajtanilmej

 • Xikixtajtolti Mateo 26:57-75.

  ¿Keniuj kinextijkej oloch tamelauanij judíos ika katkaj tel amo yolkualmej? (Mat. 26:59, 67, 68.)

 • Xikixtajtolti Mateo 27:1-50.

  ¿Keyej uelis tikijtoskej ika Judas amo yekmelauj moyolkokoj? (Mat. 27:3, 4; Mar. 3:29; 14:21; 2 Cor. 7:10, 11.)

 • Xikixtajtolti Lucas 22:54-71.

  ¿Toni technextilia ijkuak Pedro kijtoj ika amo kiixmatia Jesús, nejon youak keman kitemaktijkej uan kikitskijkej? (Luc. 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Cor. 10:12.)

 • Xikixtajtolti Lucas 23:1-49.

  ¿Keniuj tanankilij Jesús keman kitajyouiltijkej maski amo teyi kichiujtoya tein amo kuali, uan toni technextilia nejin? (Luc. 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Ped. 2:23.)

 • Xikixtajtolti Juan 18:12-40.

  Maski se tonal Pedro kinimouilij taltikpakneminij, ¿toni technextilia keman satepan moyolchikauak uan mochiuak se kuali tatitanil? (Juan 18:25-27; 1 Cor. 4:2; 1 Ped. 3:14, 15; 5:8, 9.)

 • Xikixtajtolti Juan 19:1-30.

  ¿Toni tanemilil tein taixejekol kipialiaya Jesús tein ika se moixpanoltia? (Juan 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20.)

  ¿Keyej tajtolmej tein kijtoj Jesús tepitsin achto keman momikiliskia, kinextij ika kipaleuij iueyitayekanalis Jiova? (Juan 16:33; 19:30; 2 Ped. 3:14; 1 Juan 5:4.)