Xionyoui kampa nesi tein kipia

Tein techiluia keniuj mochiuas nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis

Tein techiluia keniuj mochiuas nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis

Tein kipia

 

Párrafo

Tanemililmej tein moitas

 2

Tamachtilis tein kipia Biblia

 3

Maj okachi kuali titamachtikan

 4

Tonemilis kemej itatojtokakauan Cristo

 5

Tanemililmej tein ika tamis nechikol

 6

Maj okachi kuali titaixtajtoltikan uan titamachtikan

 7

Keman motayolmajxitis

 8

Tiempo

 9

Keman tokniuj takalpanojkej yetok itech nechikol

 10

Semana keman onkak ueyi nechikol

 11

Semana keman moelnamiki imikilis Jesús

 12

Akin kiita maj kuali mochiua nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis

 13

Akin kiixyekana nochi nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis

 14

Akin kinixyekana oloch tayekananij

 15

Tayolmajxitijkej ome

 16

Ojpatika oso expatika nechikoloyan

 17

Videos

 18

1. Nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis mochiuas kemej ixnesi itech amaix Tein timomachtiaj itech nechikol Tonemilis uan Totanojnotsalis uan kemej techiluia nejin amat. Moneki se kinyoleuas nochin tanojnotsanij maj kipanoltikan se tamachtilis. Akin kisentokaj mosentiliaj touan itech nechikol no uelis kipanoltiskej se tamachtilis komo kiseliaj tein Biblia tamachtia uan monejnemiltiaj ijkon kemej tayolmajxitia iTajtol Dios (be-S 282).

 2. Tanemililmej tein moitas (maj amo pano 3 mins.). Satepan ke tamis nekuikatil uan mochiuas se netataujtil, akin kiixyekanas nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis kichiuas maj takakinij kinejnekikan kimatiskej tataman tamachtilis tein moitas uan no ika tajtos netajtanil tein moajsi itech amaix Tanankililmej tein moita itech nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis.

 3. Tamachtilis tein kipia Biblia

  • Tanojnots (10 mins.). Itech amaix Tein timomachtiaj itech nechikol ixnesi itokay tamachtilis uan ome oso eyi tanemililmej tein kipaleuiaj. Nejin tanojnots kipanoltis se tayekankej oso se tapaleuijkej akin kuali tamachtia. Keman peuas moixtajtoltis se yankuik amatajkuilol tein kipia Biblia, moitas se video tein ika tajtoua nejon. Akin kitemakas tanojnots uelis kinextis keniuj seki tanemililmej tein kipia video mouikaj iuan tanojnots, sayoj ke, moneki okachi ika tajtos tanemililmej tein kiualkui amaix Tein timomachtiaj itech nechikol. Komo ajsi tiempo, no moneki kitekitiltis taixkopimej tein kiualkui amaix uan tanemililmej tein kisaj itech Biblia, tein kipaleuiaj tamachtilis tein moitas.

  • Maj tiktemokan tamachtilis ika nejmachkayot (8 mins.). Nejin tamachtilis mochiuas ika netajtanilmej uan tanankililmej uan amo teyi moijtos ipeujyan nion itamian.  Kipanoltis se tayekankej oso se tapaleuijkej akin kuali tamachtia. Akin kiyekanas nejin taxelol moneki kichiuas nochi netajtanilmej, maski ijkon yejua uelis kiixtalis kanachi minutos uejkauas itech sejse netajtanil. Kipaleuis maj kiixejeko komo kiita katiyejua netajtanil okachi kinpaleuis tokniuan maj kichiuakan kemej kijtoua tamachtilis. No kiixpejpenas ox moixtajtoltis nochi versículos tein kipia yekinika ome netajtanilmej oso amo. Tanankililmej tein kitemakaskej tokniuan moneki amo panos 30 segundos.

  • Tein moixtajtoltia itech Biblia (maj amo pano 4 mins.). Nejin kipanoltis se tokniuj takat. Momachtijkej kiixtajtoltis versículos tein ixyetok uan amo teyi kijtos ipeujyan nion itamian. Akin kiixyekana nochi nechikol kipaleuis momachtijkej maj kuali taixtajtolti, maj kijtoj nochi tajtolmej, maj amo motsajtsakuili, maj taixtajtolti kemej ipa tajtoua, maj kipata itajtol kemej kinamikis, maj motsakuili kampa kinamikis uan maj chikauak taixtajtolti kampa kinamikis.

  4. Maj okachi kuali titamachtikan (maj amo pano 15 mins.). Nejin taxelol moixtalij kemej tapaleuis maj nochin momamachtikan keniuj okachi kuali tanojnotsaskej uan tamachtiskej. Momachtianij kipanoltiskej yekinika takalpanolis uan ojpatika takalpanolis ijkon kemej kijtoua taxelol “Keniuj uelis tipeuaskej titajtoskej”, tein ixnesi itech yekinika página tein kipia amaix Tein timomachtiaj itech nechikol. Komo kinekij, tanojnotsanij uelis kiixpejpenaskej kitemakaskej se amaix oso kinextiskej se video tein moajsi itech nepaleuil tein ika titamachtiaj. Amaix Tein timomachtiaj itech nechikol kijtoua kanachi tiempo moneki uejkauas sejse tamachtilis uan kemansa, kijtos seki taman keniuj uelis momachtianij kitemakaskej ixneskayomej. Amo moneki maj momachtianij kimelauakan okseki tamachtilis sayoj porin mokauakok tiempo. Seki ixneskayomej tein achto kuali momachtiaj uelis kitamiltiskej se minuto achto oso okachi achto. Komo moneki, tayekananij uelis kipanoltiskej seki ixneskayomej tein kipanoltiaj momachtianij.

  • Videos tein technextilis keniuj uelis tipeuaskej titajtoskej. Sejse metsti tikitaskej uan ika titajtoskej videos tein technextilis keniuj uelis tipeuaskej titajtoskej. Sejse metsti moitas yekinika takalpanolis, ojpatika takalpanolis uan expatika takalpanolis. Nejin kipanoltis akin kiixyekana nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis.

  • Yekinika takalpanolis. Nejin tamachtilis uelis kipanoltis se tokniuj takat oso siuat. Komo kipanoltia se tokniuj takat, itapaleuijkauj yeski okse tokniuj takat oso semej ichankauan, uan komo kipanoltia se tokniuj siuat, itapaleuijkauj yeski okse tokniuj siuat oso semej ichankauan. Nochin omen uelis ijkatoskej oso motaliskej. Momachtijkej moneki tetajpalos ijkon kemej momattokej kichiuaskej akin nemij kampa tanojnotsa nechikol. Ixneskayot moneki mokixtis itech taxelol “Keniuj uelis tipeuaskej titajtoskej”.

  • Ojpatika takalpanolis. Nejin uelis kipanoltis se tokniuj takat oso siuat. Komo kipanoltia se tokniuj takat, itapaleuijkauj moneki yeski se tokniuj takat, uan komo kipanoltia se tokniuj siuat, itapaleuijkauj moneki yeski se tokniuj siuat (km-S 5/97 2). Nochin omen uelis ijkatoskej oso motaliskej. Momachtijkej moneki kinextis toni se kijtos keman oksepa se kikalpanoti se taltikpaknenkej akin kinextij ke kineki kimatis okachi itech yekinika takalpanolis. Ixneskayot moneki mokixtis itech taxelol “Keniuj uelis tipeuaskej titajtoskej”.

  • Expatika takalpanolis. Nejin uelis kipanoltis se tokniuj takat oso siuat. Komo kipanoltia se tokniuj takat, itapaleuijkauj moneki yeski se tokniuj takat, uan komo kipanoltia se tokniuj siuat, itapaleuijkauj moneki yeski se tokniuj siuat (km-S 5/97 2). Nochin omen uelis ijkatoskej oso motaliskej. Momachtijkej moneki kinextis toni se kijtos keman oksepa se kikalpanoti se taltikpaknenkej akin kinextij ke kineki kimatis okachi itech ojpatika takalpanolis. Ixneskayot moneki mokixtis itech taxelol “Keniuj uelis tipeuaskej titajtoskej”.

  •   Nemachtil ika Biblia. Nejin uelis kipanoltis se tokniuj takat oso siuat. Komo kipanoltia se tokniuj takat, itapaleuijkauj moneki yeski se tokniuj takat, uan komo kipanoltia se tokniuj siuat, itapaleuijkauj moneki yeski se tokniuj siuat (km-S 5/97 2). Nochin omen uelis ijkatoskej oso motaliskej. Itech nejin ixneskayot monextis tepitsin keniuj moyekana se nemachtil ika Biblia tein mopeualtijya. Amo teyi moneki kijtos ipeujyan oso itamian komo tokniuj amo tekititok itech semej nejon taman. Amo no moneki moixtajtoltis ika tajtol chikauak nochi párrafos tein ixyetok moitas, maski kemaj uelis mochiuas. Moneki monextis seki taman tein tapaleuiaj maj kuali se tamachti.

  • Tanojnots. Nejin kipanoltis se tokniuj takat uan kitemakas kemej se tanojnots.

  5. Tonemilis kemej itatojtokakauan Cristo. Nejin taxelol mopeualtis ika se nekuikatil. Itech yekinika 15 minutos motemakas se oso ome tamachtilis tein kinpaleuis takakinij maj kichiuakan tein kijtoua iTajtol Dios. Komo itech amaix amo kijtoua okse taman, nejin tamachtilismej kipanoltis se tayekankej oso se tapaleuijkej akin kuali tamachtia. Tamachtilis tein moneki tikchiuaskej kemej nechikol nochipa moneki kipanoltis se tayekankej.

  • Nemachtil ika Biblia itech nechikol (30 mins.). Kipanoltis se tayekankej akin kuali tamachtia. (Itech nechikolmej kampa amo moajsij miakej tayekananij uelis kinkuiskej tokniuan tapaleuianij akin kuali tamachtiaj). Oloch tayekananij kiixejekoskej akonimej uelis kiixyekanaskej nejin nemachtil. Nejin tokniuan moneki tamiskej itech tiempo tein ixyetok, kinextiskej textos tein tayekantokej uan kinpaleuiskej takakinij maj kiitakan keniuj kinpaleuia tamachtilis. Uelis kinpaleuis komo kiitaj tayolmajxitilismej tein mokixtiani itech amaixmej kampa monextia keniuj moneki moyekanas Nemachtil ika amaix Tanejmachtijkej. Komo ueli, sejse semana uelis kinkuiskej tataman tokniuan maj kiixyekanakan nemachtil uan tataman tokniuan maj kiixtajtoltikan párrafos. Keman akin kiixyekana nochi nechikol kitajtanis akin kiixyekana nemachtil maj matami seki minutos achto, akin kiixyekana nemachtil kiixejekos keniuj kichiuas. Se taman tein uelis kichiuas yejua tanauatis maj amo moixtajtolti seki párrafos.

  6. Tanemililmej tein ika tamis nechikol (maj amo pano 3 mins.). Akin kiixyekana nochi nechikol kijtos seki tanemililmej tein tikitakej tein semi tapaleuiaj uan kinextis netajtanil uan tanankilil tein moajsi itech amat Tanankililmej tein moita itech nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis. No kinextis seki taman tein tikitaskej okse semana, xa uelis kijtos semej netajtanilmej tein monankilis. Komo ajsi tiempo, uelis kijtos akonimej momachtianij panoskej okse semana. Komo amo moijtoua okse taman, keman monekis motemakas se tanauatil oso moixtajtoltis se carta, akin kiixyekana nochi nechikol kichiuas itech nejin taxelol. Tanauatilmej tein ipa motemakaj, kemej tein mouika ika tanojnotsalis uan tachipaualis, amo motemakas sentaixpan, ta mopepechos itech tablero. Komo amo ajsis tiempo moixtajtoltis se carta oso motemakas se tanauatil tein moneki, akin kiixyekana nochi nechikol kiniluis tokniuan maj kitokotsokan tamachtilismej itech taxelol “Tonemilis kemej itatojtokakauan Cristo” (xikonita  párr. 5 uan  9). Nechikol tamis ika nekuikatil uan netataujtil.

 7. Maj okachi kuali titaixtajtoltikan uan titamachtikan. Itech semana 7 metsti enero xiuit 2019 peuas nejin taman: akin kiixyekanas nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis kikuis folleto Titamachtikan uan ika kinyolmajxitis uan kinyolchikauas momachtianij. Itech amaix Tein timomachtiaj itech nechikol ixnesi ika paréntesis katiyejua tamachtilis moneki kiitas momachtijkej keman kipanoltis itamachtilis. Itech yekinika semana tein kipia metsti, akin kiixyekana nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis kiitas iniuan takakinij se tamachtilis tein kipia folleto Titamachtikan. Taxelol tein motokaytia “Tein nimomachtijtok” sayoj moneki kikuis momachtijkej. Akin kiixyekana nochi nechikol amo teyi moneki kijkuilos ompa.

   8. Keman motayolmajxitis. Satepan ke kitamiskej inintamachtilis sejse momachtianij, akin kiixyekana nochi nechikol, kemej itech se minuto kijtos toni kuali kichiuak momachtijkej uan kiyolmajxitis ika tein kijtoua folleto Titamachtikan. Keman akin kiixyekana nochi nechikol kijtos akoni momachtijkej kipanoltis itamachtilis, amo moneki kijtos toni tamachtilis itech tekititok momachtijkej. Keman kitamis itamachtilis uan kiluis momachtijkej tein kuali tein kichiuak, akin kiixyekana nochi nechikol uelis kijtos itech toni tekititoya uan kimelauas keyej kuali kichiuak, oso kinextis ika yemanik tajtolmej keyej moneki okachi kuali kichiuas nejon taman. Satepan ke tamis nechikol oso okse tonal, uelis se kiyolmajxitis momachtijkej ika seki taman tein kipaleuis tein mokixtis itech folleto Titamachtikan oso itech amaix Benefíciese, uelis yeski itech tamachtilis tein itech tekititoya oso okse. (Itech  párrafo 13 uan  16 tikonajsis okseki taman tein moneki kichiuas akin kiita maj kuali mochiua nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis uan tayolmajxitijkej ome).

    9. Tiempo. Nochin akin kipanoltiskej tataman tamachtilis (ijkon kemej ijkuak tajtos akin kiixyekana nochi nechikol) moneki uejkauaskej kemej ixyetok. Komo momachtianij kipanauiaj tiempo, moneki kuali monemilis keniuj kintakotonaltiskej. Komo tokniuan akin kipanoltiaj okseki tamachtilismej okachi uejkauaj, tayolmajxitijkej ome kinnojnotsas ininselti. Nochi nechikol, ijkon kemej nekuikatil uan netataujtil, moneki uejkauas 1 hora uan 45 minutos.

 10. Keman tokniuj takalpanojkej yetok itech nechikol. Itech semana keman yetos tokniuj takalpanojkej itech nechikol, mopatas seki taman tein ixnesi itech amaix Tein timomachtiaj itech nechikol. “Nemachtil ika Biblia itech nechikol” moixpatas ika se tanojnots tein uejkauas 30 minutos tein kitemakas tokniuj takalpanojkej. Achto ke kitemakas tanojnots, akin kiixyekana nochi nechikol kijtos tanemililmej tein tikitakej itech nechikol, kijtos seki taman tein tikitaskej okse semana, kitemakas tanauatilmej tein monekis uan kiixtajtoltis cartas tein monekis, uan satepan kijtos ke tikakiskej itanojnots tokniuj takalpanojkej. Tokniuj takalpanojkej kitamiltis nechikol ika nekuikatil tein kiixpejpenas. Itech nejon semana, amo mosentiliskej itech ojpatika oso expatika nechikoloyan komo ompa amo mochiua nechikol itech okse taman tajtol. Grupos itech okseki taman tajtolmej uelis kipiaskej ininnechikoluan maski itech nechikol tein kinmakatok nepaleuil moajsi tokniuj takalpanojkej. Sayoj ke moneki kikakiskej tanojnots tein tokniuj takalpanojkej kitemakas iniuan nochi nechikol.

 11. Semana keman onkak ueyi nechikol. Itech semana keman onkas ueyi nechikol, amo mochiuas nion se nechikol itech Kali kampa tiMosentiliaj. Tokniuan momachtiskej tein ixyetok moitas nejon semanas ininselti oso kemej kalyetouanij.

 12. Semana keman moelnamiki imikilis Jesús. Keman moelnamikis imikilis Jesús itech se tonal itajkotian semana amo mochiuas nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis. Sayoj ke, kemaj mochiuas nechikol tein tikpiaj achto ke tiyaskej titanojnotsatiuij itech tonal keman moelnamikis imikilis Jesús.

  13. Akin kiita maj kuali mochiua nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis. Oloch tayekananij kiixpejpenaj tayekankej akin kiitas maj kuali mochiua nechikol. Tokniuj moneki kiitas maj mochiua kemej moneki uan kemej nikan ixnesi itech nejin amat. Yejua uan tayolmajxitijkej ome moneki momatiltiskej tein kinamikis. Niman keman yetosya se yankuik amaix Tein timomachtiaj itech nechikol, kiixtalis akonimej momachtianij kipanoltiskej tamachtilismej (xikonita  párr. 4). Momachtianij moneki kiseliskej amatsin Tein se kipanoltis itech nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis (S-89) kampa ixnesis katiyejua tamachtilis kipanoltiskej, komo ueli eyi semanas achto oso okachi achto.

 14. Akin kiixyekana nochi nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis. Sejse semana se tayekankej kiixyekanas nochi nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis. (Itech nechikolmej kampa amo moajsij  miakej tayekananij uelis kinkuiskej tokniuan tapaleuianij akin kuali tamachtiaj). Yejua moneki kinemilis tajtolmej tein kijtos tein ika peuas uan tein ika tamis nechikol, ika tajtos videos tein technextilis keniuj uelis tipeuaskej titajtoskej uan videos tein ika tajtouaj semej tamachtilismej tein kipia folleto Titamachtikan. Moneki kijtojtiyas akoni kisentoka ika itamachtilis, uan komo amo moajsij miakej tayekananij, xa no monekis kipanoltis semej tamachtilismej. Moneki amo miak tajtolmej kijtos keman tami se tamachtilis uan peua okse. Oloch tayekananij kiixejekoskej akonimej tayekananij uelis kiixyekanaskej nochi nechikol. Tokniuan akin kinixpejpenaskej mopapatatiyaskej sejse semana. Itech nechikolmej kampa moita ke moneki, tayekankej akin kiita maj kuali mochiua nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis monekis maj okachi miakpa kiixyekana nochi nechikol ke okseki tayekananij. Komo se tayekankej uelis kiixyekanas Nemachtil ika Biblia itech nechikol, uelis tikijtoskej ke no uelis kiixyekanas nochi nechikol. Sayoj ke moneki amo tikelkauaskej ke akin kiixyekanas nechikol moneki kimatis tayolmajxitis ika netasojtalis uan kemej kinamikis, uan kinextis toni kuali kichiua momachtijkej. Uan no yejua kiitas maj nechikol tami itech hora tein ixyetok (xikonita  párr. 6 uan  9). Komo takaujtok itech plataforma uan akin kiixyekana nochi nechikol ijkon kineki, uelis motalis se micrófono, uan ompa uelis kijtos itokay akin kipanoltis tamachtilis ijkuak tokniuj moyektalijtos itech atril. Tein no tapaleuis maj kuali mokui tiempo, uelis kitaliskej se ikpal uan se mesa, uan ijkon akin kiixyekana nochi nechikol uelis motalis keman moixtajtoltijtos Biblia uan keman mopanoltis taxelol “Maj okachi kuali titamachtikan”.

 15. Akin kinixyekana oloch tayekananij. Nejin tayekankej kinixtalis akonimej tokniuan akin kinixpejpenkej, kiixyekanaskej nochi nechikol itech sejse semana uan akonimej kipanoltiskej tataman tamachtilismej. Sayoj tamachtilismej tein kipanoltiaj momachtianij amo kinixtalis. Ika inepaleuil tayekankej akin kiita maj kuali mochiua nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis, akin kinixyekana oloch tayekananij kiitas maj mopepecho itech tabrero nochi programa.

  16. Tayolmajxitijkej ome. Komo ueli, semi kuali maj nejin tekit kichiua se tayekankej akin kimati kitemakas tanojnotsmej. Keman monekis, kinyolmajxitis tayekananij uan tapaleuianij akin kipanoltiskej tamachtilismej itech nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis, kitemakaskej tanojnotsmej sentaixpan, kiixyekanaskej Nemachtil ika amaix Tanejmachtijkej oso Nemachtil ika Biblia itech nechikol oso kiixtajtoltiskej párrafos (xikonita  párr. 9). Komo itech nechikol moajsij seki tayekananij akin kuali kipanoltiaj tanojnotsmej uan kuali tamachtiaj, uelis xijxiujtika moixpatatiyas tayolmajxitijkej ome. Amo moneki maj kinyolmajxiti nochipa keman kitemakaskej se tamachtilis.

 17. Ojpatika oso expatika nechikoloyan. Itech nechikolmej uelis kipiaskej ojpatika oso expatika nechikoloyan komo moajsij miakej tokniuan momachtianij. Itech sejse nechikoloyan moajsis se akin kuali kichiua tekit kemej tayolmajxitijkej, komo ueli se tayekankej. Komo moneki, kiixtaliskej se tapaleuijkej akin kuali tamachtia. Oloch tayekananij kinixpejpenaskej akonimej uelis kichiuaskej nejin tekit uan komo moneki moixpatatiyaskej. Tayolmajxitijkej kichiuas kemej moijtoua itech  párrafo 8. Kiniluiskej momachtianij maj yakan itech tataman nechikoloyan satepan ke tamis tamachtilis Maj tiktemokan tamachtilis ika nejmachkayot tein moajsi itech taxelol “Tamachtilis tein kipia Biblia”. Uan keman tamis taxelol “Maj okachi kuali titamachtikan” nochin mokepaskej itech yekinika nechikoloyan. Komo ueli, keman moitas se video tein technextilis keniuj uelis tipeuaskej titajtoskej, akin moajsiskej itech ojpatika oso expatika nechikoloyan ompa kiitaskej uan kikakiskej keman ika motajtos video. Komo amo ueli, akin tayolmajxitia kipanoltis video ika tepos tein kipias uan ika tajtos.

 18. Videos. Itech nechikol tein mochiua itajkotian semana mopanoltis seki videos tein moitas itech tataman teposmej tein uelis mokixtis itech JW Library. Videos tein technextilis keniuj uelis tipeuaskej titajtoskej, uelis tikuiskej kemansa itech nechikol tein tikpiaj achto ke tiyaskej tanojnotsalis satepan ke tikitaskejya itech nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis.