Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 NEKUIKATIL 50

Netataujtil tein ika nimotemaktia

Xikonixpejpena se grabación
Netataujtil tein ika nimotemaktia
MAJ MOPATA KEMEJ MOITA

(Mateo 22:37)

 1. 1. Nimitsmaka noyolo

  maj mitstasojta Jiova.

  Nikneki maj notenoj

  senkis mitsueyichiua.

 2. 2. Nomauan uan nometsuan

  maj mitstekitilikan.

  Nimitsmaka tein nikpia

  ika nochi noyolo.

 3. 3. Moaxka nonemilis,

  nikchiuas tein tiknekis.

  Senkis nimotemaka

  nimitsyolpaktis Jiova.