Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

 NEKUIKATIL 127

Keniuj moneki nimonejnemiltis

Xikonixpejpena se grabación
Keniuj moneki nimonejnemiltis
MAJ MOPATA KEMEJ MOITA

(2 Pedro 3:11)

 1. 1. ¿Toni nimitsmakas noTajtsin Jiova?

  ¿Keniuj nikixtauas tein noka tikchiua?

  Motanauatil semi nechpaleuia

  maj nikchiua tein senkis mitsyolpaktia.

  (PUENTE)

  Nimonejnemiltis kemej mitspaktia.

  Nochi nonemilis nimitsmaktilia.

  Nimitstekitilis, nimitsyolpaktis;

  nejon se ueyi tatiochiualis.

  Nimitstataujtia xinechpaleui

  maj ueli nikita ox nimitsyolpaktia.

  Notokay Jiova senkis xikelnamiki

  itech tonal keman timoueyitalis.