“Maj moueyitali motokay.” (MAT. 6:9TNM)

1. ¿Keniuj tikuij netataujtil padrenuestro keman titanojnotsaj?

MIAKEJ taltikpakneminij kimatij tein kijtoua padrenuestro (Mat. 6:9-13). Miakpa, tiitaixpantijkauan Jiova ika titajtouaj nejin netataujtil keman titanojnotsaj. Kemej neskayot, tikuij tajtolmej “maj uiki motekiuajyo” keman tikinmachtiaj ke iTekiuajyo Dios se taixyekanalis tein yekmelauj moajsi uan ke amo uejkaua kichiuas maj nejin taltikpak mochiua se xochital. No tikuij tajtolmej “maj moueyitali motokay” keman tiknextiaj ke Dios kipia itokay uan ke moneki tikpoujkaitaskej porin yektik (Mat. 6:9, TNM; nota).

2. ¿Keniuj tikmatij ke Jesús amo kineki maj nochipa sayoj tikijtokan seki taman tajtolmej keman timotataujtiaj?

2 Keman kitataujtiaj Dios, miakej taltikpakneminij kijtouaj netataujtil padrenuestro ijkon kemej ijkuiliujtok. Sayoj ke ¿kinekia Jesús maj tikchiuakan nejon? Amo. Yejua kijtoj: “Kuak namejuan nanmotatatautiliske iuan Dios, ijkuakon amo yejua san xikkejkeptokan san namotajtoluan” (Mat. 6:7). Se tonal, Jesús kinnextilijtoya imomachtijkauan keniuj kichiuaskiaj netataujtil uan oksepa kijtoj padrenuestro, sayoj ke ika okseki tajtolmej (Luc. 11:1-4TNM). Nejin technextilia ke Jesús tamachtij nejin netataujtil  porin kinekia maj tikmatikan toni taman moneki tikijtoskej keman timotataujtiskej.

3. ¿Toni uelis tionmotajtanis ijkon kemej tikitstiyaskej nejin tamachtilismej?

3 Itech nejin tamachtilis uan itech okse ika titajtoskej netataujtil padrenuestro. Ijkon kemej tikitstiyaskej, xionmotajtani: “¿Keniuj nechpaleuia padrenuestro maj okachi kuali nimotataujti? ¿Nikchiua itech nonemilis ijkon kemej kijtoua padrenuestro?”.

“TOTAJTSIN AKIN TIYETOK ILUIKAK”

4. 1) ¿Toni techelnamiktia tajtol “ToTajtsin”? 2) ¿Keyej akin kichiaj nemiskej nikan taltikpak ueli kijtouaj ke Jiova inintajtsin?

4 Keman Jesús peuak kichiua netataujtil kijtoj “ToTajtsin”. Nejin techelnamiktia ke Jiova inintajtsin nochin tokniuan takamej uan siuamej akin moajsij noyampa taltikpak (1 Ped. 2:17). Tokniuan taixpejpenalmej kiluiaj Jiova “Notasojtajtsin” porin yejuatsin kinselij kemej ikoneuan (Rom. 8:15-17). ¿Uan keyej akin kichiaj nemiskej nikan taltikpak no ueli kijtouaj ke Jiova inintajtsin? Porin Jiova kinmaka nemilis uan nochi tein kinpoloua. Uan satepan no mochiuaskej ikoneuan Dios, keman amo kipiaskejok tajtakol uan kinextiskej ke amo kikauaj yejuatsin keman Satanás oksepa kitemos kinkajkayauas (Rom. 8:21; Apoc. 20:7, 8).

5, 6. 1) ¿Katiyejua okachi kuali netetayokolil tetatmej ueli kinmakaj ininkoneuan? 2) ¿Toni moneki kichiuaskej konemej ika nejin netetayokolil? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

5 Tetatmej akin kichiuaj kemej Cristo ueli kinmakaj ininkoneuan se netetayokolil tein kitelpia ipatiuj. ¿Katiyejua? Keman kinmachtiaj keniuj kichiuaskej netataujtil uan maj kiitakan Jiova kemej inintajtsin ompa iluikak. Se tokniuj takalpanojkej ompa Sudáfrica kijtoua ke ijkuak yolkej isiuapipiluan peuak iniuan kichiua netataujtil mojmostaj youak, sayoj amo kichiuaya keman amo moajsia ichan. Iichpochuan kijtouaj ke amo kielnamikij nochi tajtolmej tein kijtouaya ininpopaj keman motataujtiaya. Sayoj ke kemaj kielnamikij ke ijkuak, semi yolseuiaj uan kuali momachiliayaj. Niman keman yejuan uelkej kichiuaj netataujtil ininselti, ininpopaj kinyolchikauak maj motataujtianij ika tajtol chikauak. Ijkon, yejua uelia kikakia keniuj kitapouiayaj Jiova tein kinemiliayaj uan kimachiliayaj. Uan no, nejon kipaleuiaya maj kimati toni yekmelauj kimachiliayaj. Ijkon uelia kinpaleuiaya maj okachi kuali kichiuanij netataujtilmej uan maj kijtouanij tanemililmej tein motelnekij tein kijtoua padrenuestro.

6 Ijkon kemej moskaltijtiyajkej, iichpochuan nejin tokniuj kisentokakej kichikaujkej ininkuali uikalis iuan Jiova. Axkan yejuan monamiktijkejya uan kuali kitekitilijtokej Dios iniuan ininnamik. Kemej tikitaj, okachi kuali netetayokolil tein tetatmej ueli kinmakaj ininkoneuan yejua keman kinmachtiaj ke Jiova yekmelauj nemi uan ke uelis kuali iuan mouikaskej. Sayoj ke, yejuan konemej akin moneki kiyekpiaskej ininkuali uikalis iuan Jiova (Sal. 5:11, 12; 91:14).

“MAJ MOUEYITALI MOTOKAY”

7. 1) ¿Toni tatiochiualis tikpiaj tiitaixpantijkauan Jiova? 2) ¿Keniuj tiknextiaj ke tikpatiuitaj nejon tatiochiualis?

7 Tiitaixpantijkauan Jiova tikpiaj tatiochiualis tikixmatiskej itokay Dios uan tipouiskej itech ixolal tein kipia nejon tokayit (Is. 43:10; Hech. 15:14). Itech padrenuestro, Jesús techmachtij maj tiktajtanikan Jiova: “Maj moueyitali motokay”. Komo tiktajtaniaj nejon, no monekiskia tiktajtaniskej maj techpaleui maj amo tikchiuakan oso tikijtokan teisa tein uelis kichiuas maj amo kuali ika tajtokan itokay. Maj amo tikchiuakan  kemej seki tokniuan itech yekinika siglo akin tamachtiayaj se taman sayoj ke kichiuayaj okse. Tatitanil Pablo kijkuiloj ke yejuan kichiujtoyaj maj taltikpakneminij amo kuali ika tajtouanij itokay Dios (Rom. 2:21-24).

8, 9. ¿Keniuj Jiova kipaleuij se tokniuj siuat akin mochikauaya kiueyitalis itokay yejuatsin?

8 Akin tikchiuaj kemej Cristo timochikauaj tikueyitaliskej itokay Jiova. Kemej neskayot, se tokniuj siuat akin kayot Noruega momikilij inamik uan mokauak sayoj iuan ikonetsin akin kipiaya ome xiuit. Yejua kijtoua: “Semi ouij tein nikpanok itech nejon tonalmej. Mojmostaj niktataujtiaya Dios, miakpa itech tonal, uan niktajtaniaya maj nechmakani chikaualis uan maj nechpaleuiani maj amo nikmachiliani tein amo kuali. Amo niknekia maj Satanás kikejkelouani Jiova komo teisa amo kuali nikixpejpenak. Amo no niknekia nitajtakos iixpan Dios. Niknekia nikueyitalis itokay uan maj nokonetsin oksepa kiita ipopaj itech Xochital” (Prov. 27:11).

9 Tikyekmatij ke nejin tokniuj siuat mochikauaya kiueyitalis itokay Jiova. ¿Keniuj kipaleuij yejuatsin? Kemej neskayot, kemej tokniuan itech nechikol kiyolchikauayaj, kipaleuij maj amo kimachiliani tein amo kuali uan maj kuali taixpejpenani. Makuil xiuit satepan monamiktij iuan se tayekankej. Axkan itelpoch kipia 20 xiujmej uan moauijya. Tokniuj siuat kijtoua: “Semi niktasojkamati maj nonamik nechpaleuiani maj nikiskaltiani nokonetsin”.

10. ¿Keniuj Jiova senkis kiueyitalis itokay?

10 Jiova senkis kiueyitalis itokay keman kinixpolos nochin akin kiixtopeuaj kemej tekiuaj (xikonixtajtolti Ezequiel 38:22, 23). Satepan, taltikpakneminij kinijkuaniliskej tajtakol. Uan nochin akin nemiskej iluikak uan taltikpak kiueyichiuaskej Jiova uan kiueyitaliskej itokay tein yektik. Ijkuak, Jiova “tayekantinemis ipan nochi ten ongak” (1 Cor. 15:28).

“MAJ UIKI MOTEKIUAJYO”

11, 12. ¿Toni kichiuak Jiova itech xiuit 1876?

11 Achto ke Jesús mokepaskia iluikak, imomachtijkauan kitajtanijkej ox Tekiuajyot amo uejkaua peuaskia taixyekanas. Sayoj ke Jesús kiniluij ke ayamo ueliskiaj kimatiskej, uan kiniluij ke monekia kitayekanaltiskej tanojnotsalis (xikonixtajtolti Hechos 1:6-8). Uan no, kinmachtij maj tajtanikan maj uiki iTekiuajyo Dios uan kiniluij maj kichixtonij nejon tonal keman peuaskia taixyekanas. Yejua ika tejuan tiksentokaj tiktajtaniaj Jiova maj uiki iTekiuajyo.

12 Itech xiuit 1876, Jiova kinpaleuij itekitikauan maj kiajsikamatikan ke Jesús peuaskia taixyekanas ompa iluikak itech xiuit 1914. ¿Keniuj kinpaleuij maj kiajsikamatikan? Itech nejon xiuit, tokniuj Russell kijkuiloj tamachtilis “¿Kemanian tamij inintonaluan analtekojkayomej?”. Ompa kimelauaya ke “chikome xiuit” tein Daniel achtook ika tajtoj mouika ika tein Jesús kijtoj keman ika tajtoj “tonalme ke Dios kintekauilij ne analtekokayome” (Dan. 4:16; Luc. 21:24). Tamachtilis kimelauaya ke nejon tonalmej tamiskiaj itech xiuit 1914. *

13. 1) ¿Toni panok itech xiuit 1914? 2) ¿Toni kinextia nochi tein peuak mochiua itech xiuit 1914 nikan taltikpak?

13 Itech xiuit 1914, ompa Europa peuak se neteuilis tein ajsik noyampa taltikpak. Tel miakej taltikpakneminij mayanmikkej. Uan itech xiuit 1918, se ueyi kokolis tein kitokaytijkej gripe española kinmiktij okachi miakej taltikpakneminij ke neteuilis  tein mochiuak. Nochi nejin pouik itech “neskayot” tein Jesús ika tajtoj (Mat. 24:3-8, TNM; Luc. 21:10, 11). Nejon kinextij ke yejua peuak taixyekana ompa iluikak itech xiuit 1914. Itech nejon xiuit, yejua “kitanito in amokuali taltikpakyetoni, uan kisentoka kachi ok tatantiu” (Apoc. 6:2). Jesús kinkixtij Satanás uan amokuali ejekamej ompa iluikak uan kinpantamotak nikan taltikpak. Satepan ke panok nejon, peuak mochiua nejin tajtolmej: “Semi nanteikneltiani namejuan ten nankalyetokke tech in taltikpak uan apanian, porin ne amokuali Satanás ualpantemok ya para tekititinemis namotsalan ika ueyi yolkualanyot. Uan mokualantijtinemi in amokuali Satanás porin kuali kimati ke amo kipia ok miak tonalme” (Apoc. 12:7-12).

14. 1) ¿Keyej tiksentokaj titajtanij maj uiki iTekiuajyo Dios? 2) ¿Toni tekit tein motelneki moneki tiksentokaskej tikchiujtoskej?

14 Tein kijtoua Apocalipsis capítulo 12 techpaleuia maj tikajsikamatikan keyej peuak mochiua tel miak taman tein amo kuali nikan taltikpak keman Jesús peuak taixyekana. Maski yejua taixyekantokya ompa iluikak, yejua Satanás akin taixyekana nikan taltikpak. Sayoj ke amo uejkaua, Jesús kiixpolos nochi tein amo kuali, uan ijkon senkis tamitatanis. Yejua ika tiksentokaj titajtanij maj uiki iTekiuajyo Dios. Uan no, tiksentokaskej tikchiujtoskej se tekit tein motelneki. ¿Katiyejua? Tikintapouiskej taltikpakneminij tein kichiuas iTekiuajyo Dios. Keman titanojnotsaj tikchiuaj nejin tein Jesús kijtoj: “Nejin kuali tanauatilmej ika tekiuajyot motetapouis semanauak taltikpak kampa nemij uan ijkon nochin kimatiskej; uan ompa ejkos tamilis” (Mat. 24:14TNM).

“MAJ MOCHIUA MOTANEJNEKILIS” NIKAN TALTIKPAK

15, 16. ¿Moneki sayoj titajtaniskej maj mochiua itanejnekilis Dios nikan taltikpak? Xikonmelaua.

15 Kemej 6,000 xiujmej achtoya, nikan taltikpak mochiuaya itanejnekilis Dios. Yejua ika kijtoj ke nochi “tel kuali katka”  (Gén. 1:31). Sayoj ke Satanás taixnamikik, uan tel miakej taltikpakneminij itech nejon tonal uan hasta axkan peuak amo kichiuaj tein Dios kineki. Maski ijkon, axkan moajsij panoua chikueyi millones itekitikauan Jiova, akin amo sayoj tajtanij maj mochiua itanejnekilis nikan taltikpak, ta no mochikauaj kichiuaskej. Mochikauaj kiyolpaktiskej Jiova uan kintapouiskej oksekin ika yolpakilis tein iTekiuajyo kichiuas.

¿Tikonmachtijtok mokoneuan maj kichiuakan itanejnekilis Dios? (Xikonita párrafo 16)

16 Maj tikitakan tein kichiua se tokniuj siuat akin kipia 80 xiujmej uan kichiujtok tekit kemej misionero ompa África uan moauij itech xiuit 1948. Yejua kijtoua: “Miakpa niktajtania Dios maj nochin taltikpakneminij akin kipiaj kuali ininyolo uelikan kiixmatikan achto ke amo uelisok. Uan keman niknojnotsati aksa, niktajtania Jiova maj nechmaka tamatilis tein nechpaleuis maj niajsi itech iyolo. No niktajtania maj techpaleui tinochin maj tikinyekpiakan akin kiselijkejya kuali tanauatilmej”. Nejin tokniuj siuat kinpaleuiani miakej maj kiixmatikan Jiova. ¿Tikonixmati okseki tokniuan akin xiuejkejya akin ika yolpakilis kichiuaj itanejnekilis Jiova? (Xikonixtajtolti Filipenses 2:17.)

17. ¿Keniuj tikonita tein Jiova kichiuas satepan?

17 Tiitekitikauan Dios tiksentokaskej titajtaniskej maj mochiua itanejnekilis nikan taltikpak hasta keman yejuatsin kinixpolos akin kitauelitaj. Ompa, taltikpak mochiuas se xochital uan tel miakej akin momikilijkej oksepa nemiskej. Jesús kijtoj: “Nochi in animajme nechkakiliske notajtolis. Ika ya nojon kuak Nejuatsin nikinnotsas, ijkuakon [nochin] animajme ual kisaske kampa ne animajtekochme” (Juan 5:28, 29). Semi tiyolpakiskej keman oksepa tikinitaskej tochankauan uan totasojikniuan akin momikilijkej. Dios “kinelkaualtis de ninchokilisuan de nochi itaneltokakauan” (Apoc. 21:4). Semi melauak ke tel miakej akin oksepa nemiskej amo keman kiixmatkej Jiova uan Jesús. Yejua ika Biblia kintokaytia “amo yolkualime”. Yeski se ueyi tatiochiualis tikinmachtiskej maj kichiuakan itanejnekilis Dios uan ijkon uelis nemiskej nochipaya (Hech. 24:15; Juan 17:3).

18. ¿Toni okachi kinpaleuis taltikpakneminij?

18 Amo uejkaua, Jiova kichiuas maj mochiua yekinika eyi taman tein titajtanij itech padrenuestro: iTekiuajyo ualas, nejon Tekiuajyot kiueyitalis itokay uan nochin akin nemiskej iluikak uan taltikpak kisenueyichiuaskej Jiova. Ijkon Dios kinmakas taltikpakneminij tein okachi kinpaleuis. Itech okse tamachtilis ika titajtoskej okseki taman tein Jesús techmachtij maj titajtanikan itech padrenuestro.

^ párr. 12 Komo tikonneki tikonmatis keyej tikijtouaj ke nejin tein achtook moijtojka mochiuak itech xiuit 1914, xikonita amatajkuilol ¿Toni yekmelauj tamachtia Biblia?, páginas 215 hasta 218.