“Noxolal, nochipa xitakuaujtamati iuan.” (SAL. 62:8)

1-3. ¿Keyej Pablo senkis kineltokaya ke ueliskia takuaujtamatis iuan Jiova? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

ITATOJTOKAKAUAN Cristo itech yekinika siglo akin nemiaj Roma kipanotoyaj uejueyi ouijkayomej. Romanos kinteltajyouiltiayaj. Kinpantiayaj ke kintauelitayaj taltikpakneminij uan ke tatikuiltijkej itech altepet. Kinkitskiayaj miakej tokniuan, uan sekin kinkauayaj kampa yetoyaj tapialmej maj kinkuakan. Sekin kinkoujpanpilouayaj uan kinchichinouayaj yoltokej uan ijkon tatanextiayaj youak itech altepet. Nochin tokniuan kimatiaj ke ueliskiaj kinchiuiliskej se taman kemej nejon.

2 Itech nejon tonalmej keman semi ouij katka, romanos kikitskijkej tatitanil Pablo. Yejua xa motajtaniaya ox okseki tokniuan kipaleuiskiaj. ¿Keyej? Porin se tonal kipiak se ueyi kuejmol uan amo akin kipaleuij. Sayoj ke Pablo kijtoj ke Jiova kipaleuijka itechkopa Jesús uan kimakaka chikaualis tein monekia. No kijtoj ke kimakixtij “itech itenoj tekuani” (2 Tim. 4:16, 17TNM). *

 3 Pablo kielnamikia keniuj Jiova kipaleuijka achto, yejua ika senkis kimatia ke ueliskia takuaujtamatis iuan. Kiyekmatia ke Jiova kimakaskia chikaualis tein kipaleuiskia maj kixiko nejon kuejmol uan okse tein kipiaskia satepan. Kiyekneltokaya nejon, yejua ika kijtoj ke kimakixtiskia itech nochi taman ouijkayot tein kipiaskia (2 Tim. 4:18). Takuaujtamatia ke maski tokniuan amo ueliskiaj kipaleuiskej, Jiova uan Jesús nochipa kipaleuiskiaj. Nion tepitsin omeyolouaya.

ITECH KUEJMOLMEJ XIKONTEMO KENIUJ UELIS TIKONNEXTIS KE TIONTAKUAUJTAMATI IUAN JIOVA

4, 5. 1) ¿Akoni nochipa uelis techpaleuis? 2) ¿Keniuj uelis okachi kuali tionmouikas iuan Jiova?

4 ¿Tikonpiani se kuejmol tein ouij uan tionmomachiliani moselti? Xa amo mitsonmakakejok tekit oso tikonpiak kuejmolmej kaltamachtiloyan. Xa tikonpiak se kokolis oso tikonpiak se ueyi kuejmol. Xa tionmoyolkokoj ijkuak tikonitak ke amo akin mitsonpaleuiaya. Tikmatij ke seki kuejmolmej semi ouijkej uan amo ueli kiyektalia taltikpaknenkej. ¿Toni uelis tikonchiuas? Biblia techiluia maj titakuaujtamatikan iuan Jiova (Prov. 3:5, 6). ¿Yekmelauj uelis iuan titakuaujtamatiskej? ¡Kemaj! Itech Biblia ixnesij miak tanojnotsmej tein techyekmatiltiaj ke Jiova yekmelauj kinpaleuia itekitikauan.

Xikonita keniuj itech se kuejmol uelis tikonnextis ke senkis tiontakuaujtamati iuan Jiova

5 Komo tejuatsin tikonpia se kuejmol uan amo akin mitsonpaleuia, amo xionyolijsiui. Xikonchiua kemej Pablo uan xikonita keniuj itech nejon kuejmol uelis tikonnextis ke senkis tiontakuaujtamati iuan Jiova. No xikonita kemej se taman kampa uelis tikonitas keniuj Jiova mitsonyekpia. Nejon kichiuas okachi xiontakuaujtamati iuan Jiova uan okachi kuali xionmouika iuan.

KEMAN JIOVA AMO NIMAN TECHNANKILIA KEMAN TIKTATAUJTIAJ

6. ¿Keyej kemansa techouijmaka titakuaujtamatiskej iuan Jiova keman tikpiaj se ueyi ouijkayot?

6 Xikonnemili ke tikonpia se ueyi ouijkayot uan mitsonteltekipachoua. Tikonchiuani nochi tein tionueli uan ijkon uelis tikonyektalis uan tikontajtaniani Jiova maj mitsonpaleui. Komo ijkon tikonchiuani, uelis tionyolseuis uan tiontakuaujtamatis ke yejuatsin mitsonpaleuis (xikonixtajtolti Salmo 62:8 uan 1 Pedro 5:7). Komo tikonneki yekmelauj kuali tionmouikas iuan Jiova, motelneki iuan tiontakuaujtamatis. Sayoj ke, nejon kemansa teouijmaka. ¿Keyej? Se taman, porin Jiova amo nochipa niman technankilia keman tiktataujtiaj (Sal. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Hab. 1:2).

Jiova techtasojta kemej se tepopaj uan kimati toni techpoloua

7. ¿Keyej Jiova amo nochipa niman technankilia keman tiktataujtiaj?

7 ¿Keyej Jiova amo nochipa niman technankilia keman tiktataujtiaj? Techpaleuis maj tikajsikamatikan komo tikelnamikij ke Biblia kijtoua ke Jiova yejua  toPopaj uan tejuan tiikoneuan (Sal. 103:13). Tetatmej amo nochipa kinmakaj ininkoneuan nochi tein tajtanij. Uan ijkuak kemaj kinmakaj teisa, amo nochipa niman kichiuaj. Uan no, konemej kemansa tajtanij se taman uan tepitsin satepan amo kinekijok. Tetatmej no kimatij komo konemej tajtantokej teisa tein uelis kinijtakos yejuan oso oksekin. Komo nochipa niman kinmakaskiaj ininkoneuan nochi tein tajtanij, tetatmej mochiuaskiaj kemej inintakeualuan. Sayoj ke tetatmej kimatij toni kinpoloua ininkoneuan uan kemanian okachi kuali uelis kinmakaskej. Iuan Jiova no ijkon panoua. Yejuatsin techtasojta, kimati toni techpoloua uan kemanian okachi kuali uelis techmakas. Yejua ika moneki tikmatiskej timochiaskej uan tikitaskej keniuj Jiova technankilia (no ijkon kinextia Isaías 29:16 uan 45:9).

8. ¿Toni motenkaua Jiova?

8 No xikonelnamiki ke Jiova kimati tein tisejsemej uelis tikxikoskej (Sal. 103:14). Yejuatsin nochipa techmaka chikaualis tein techpoloua. Kemansa xa tikmachiliaj ke amo titaxikouajok. Sayoj ke Jiova motenkaua ke komo tikmachiliaj ke amo uelis tikxikoskej se ueyi kuejmol, yejuatsin techpaleuis maj titaxikokan (xikonixtajtolti 1 Corintios 10:13TNM). Titakuaujtamatij ke Jiova kimati toni yekmelauj uelis tikxikoskej, uan nejon semi techyolseuia.

9. ¿Toni moneki tikonchiuas komo Jiova amo niman mitsonnankilia keman tikontataujtia?

9 Komo Jiova amo niman mitsonnankilia keman tikontataujtia, amo xionyolijsiui. Xikonelnamiki ke yejuatsin kineki techpaleuis, sayoj ke kichia kichiuas keman okachi monekis. Biblia kijtoua ke Jiova kichia ika nejmachkayot kemanian uelis techpaleuis uan technextilis teiknelilis, porin yejuatsin yolmelauak. Uan kijtoua ke akin iuan takuaujtamatij yolpakij (Is. 30:18).

KEMAN TIKPIAJ UEJUEYI KUEJMOLMEJ

10-12. 1) ¿Keyej semi ouij se kiyekpias se ichankauj akin mokokoua? 2) ¿Toni kipanoua tokuali uikalis iuan Jiova keman tikpiaj se kuejmol uan titakuaujtamatij iuan? Xikonijto se neskayot.

10 Itech párrafo 2 tikijtojkej ke Pablo kimakixtijkej “itech itenoj tekuani” (2 Tim. 4:17TNM). Komo tejuatsin no tikonpanouani se ueyi kuejmol uan tionmomachilia kemej Pablo, ¿toni moneki tikonchiuas? Motelneki xiontakuaujtamati iuan Jiova. Kemej neskayot, xa moneki tikonyekpias se mochankauj akin mokokoua. Komo ijkon, tikyekmatij ke tikontajtaniani Jiova maj mitsonpaleui xikonpia chikaualis uan kuali xikonixejeko toni tikonchiuas. * Uelis tionyolseuis porin tikonmati ke Jiova kiajsikamati tein tikonpanotok. Tikonmati ke yejuatsin mitsonpaleuis xiontaxiko uan amo xikonkaua (Sal. 32:8).

Xiontakuaujtamati ke Jiova mitsonmakas chikaualis uan ijkon amo tikonkauas uan no tikontakamatis

 11 Sayoj ke, kemansa uelis tikonnemilis ke Jiova amo mitsonpaleuijtok. Tapajtianij xa tataman kinemiliaj keniuj kipajtiskej mochankauj. Oso xa tikonchiaya maj mochankauan mitsonyolseuianij, sayoj ke moita ke kichiuaj maj okachi mitsonouijmaka xikonxiko nejon ouijkayot. Keman ijkon tikonpanotos, motelneki xikonsentoka xikontajtani Jiova maj mitsonmaka chikaualis uan xikonsentoka iuan xionmotoki (xikonixtajtolti 1 Samuel 30:3, 6). Satepan, keman tikonajsikamatis keniuj mitsonpaleuij Jiova, mokuali uikalis iuan okachi mochikauas.

12 Maj tikitakan tein kipanok se tokniuj siuat akin monotsa Linda. * Yejua uejkauak kinyekpiak itatuan achto ke momikiliskiaj. Kijtoua ke inamik, iikniuj takat uan yejua, miakpa amo kimatiajok toni kichiuaskej. Kemansa kimachiliayaj ke amo taxikouayajok. Sayoj ke axkan kiajsikamatij ke Jiova kinpaleuij maj taxikouanij. Kiyekmati ke yejuatsin kinmakak chikaualis tein kinpolouaya, uan okachi keman amo kimatiajok keniuj kiyektaliskej kuejmolmej.

13. ¿Keniuj kipaleuij Rosa keman iuan takuaujtamatik Jiova?

13 Komo senkis titakuaujtamatij iuan Jiova, yejuatsin techpaleuis maj titaxikokan keman tikpanoskej uejueyi ouijkayomej. Yejua nejon kipanok se tokniuj siuat akin monotsa Rosa. Inamik, akin amo katka itaixpantijkauj Jiova, kichiujtoya nochi tein monekia uan ijkon ueliskia kitsayanas amat ininixpan tekiuanij. Uan no, iikniuj takat kiluijkej ke kipiaya se ueyi kokolis. Uan seki metsti satepan momikilij inamik iikniuj. Nochi nejin semi kiyolkokoj Rosa. Keman peuak okachi kuali momachilia, peuak kichiua tekit kemej precursor regular. Sayoj ke tepitsin satepan, momikilij imomaj. ¿Toni kipaleuij maj kixiko nochi nejon? Mojmostaj kitataujtiaya Jiova, maski sayoj kitapouiaya seki taman tein amo uejueyi. Yejua kijtoua ke Jiova mochiuak se yekmelauj itasojikniuj. No kijtoua ke kimatik takuaujtamatis iuan Jiova uan amo itech yejua oso iniuan oksekin. Rosa kimachiliaya ke Jiova yekmelauj kipaleuijtoya, porin nochipa kipiaya tein kipolouaya. Kimachiliaya ke yekmelauj tekititoya iuan Jiova.

Ika seki kuejmolmej iniuan tochankauan uelis moitas ox tiktasojtaj Jiova (Xikonita párrafos 14 hasta 16)

14. ¿Keniuj uelis mitsonpaleuis Jiova komo se mochankauj kikalankixtiaj itech nechikol?

14 Maj ika titajtokan okse ueyi ouijkayot. Xa se mochankauj kikalankixtijkej itech nechikol. Tejuatsin tikonmati ke Biblia kijtoua maj amo titajtokan iniuan akin kinkalankixtijkej (1 Cor. 5:11; 2 Juan 10). Sayoj ke kemej semi tikontasojta mochankauj, xa tikonnemilis ke nejon tanauatil semi ouij se kitakamatis. ¿Keniuj uelis mitsonpaleuis Jiova? Yejuatsin mitsonmakas chikaualis tein monekis uan ijkon amo tikonkauas Dios  uan no tikontakamatis. Xiontakuaujtamati iuan Jiova uan itech nejon ouijkayot xikontemo keniuj okachi tionmotokis iuan yejuatsin.

15. ¿Keyej Adán amo kitakamatik Jiova?

15 Uelis tikijtoskej ke nejin mouika ika tein kichiuak Adán. ¿Keyej kikuaj takilot tein kimakak Eva? Amo porin kinemilij ke ueliskia kitapanauilis itanauatiluan Dios uan kisentokas yoltos. Biblia kijtoua ke “amo yejua in Adán ten motekauilij ma kikajkayauak[an]” (1 Tim. 2:14). Komo ijkon, ¿keyej kitajtolkakik inamik uan amo Jiova? Porin Adán okachi kitasojtaya inamik uan amo Jiova (Gén. 3:6, 17). ¿Toni techmachtia nejin?

16. ¿Akoni moneki okachi tiktasojtaskej, uan keyej?

16 Tein kichiuak Adán techmachtia ke moneki tiktasojtaskej Jiova okachi ke okse aksa (xikonixtajtolti Mateo 22:37, 38). ¿Keyej? Porin yejua nejon tein okachi kinpaleuis tochankauan, yeski itekitikauan Jiova oso amo. Yejua ika, xionmochikaua tikontasojtas yejuatsin uan okachi tiontakuaujtamatis iuan. Uan komo mitsontekipachoua kemej monejnemiltia se mochankauj akin kikalankixtijkej itech nechikol, xikontapoui Jiova keniuj tionmomachilia (Rom. 12:12; Filip. 4:6, 7). * Maski semi mitsontayokoltia, itech nejon ouijkayot xikontemo keniuj okachi kuali tionmouikas iuan Jiova. Ijkon tiontakuaujtamatis iuan uan  tikonyekmatis ke komo tikontakamati nochi okachi kuali kisas.

TONI MONEKI TIKONCHIUAS KEMAN TIONMOCHIA

Komo tiksentokaj tiktayekanaltiaj tanojnotsalis, tiknextiskej ke titakuaujtamatij iuan Jiova (Xikonita párrafo 17)

17. ¿Toni uelis tikyekmatiskej komo tiktayekanaltiaj tanojnotsalis?

17 ¿Keyej Jiova kimakixtij Pablo “itech itenoj tekuani”? Pablo kijtoj ke nejon kichiuak porin ijkon ueliskia kisentokas tanojnotsas uan kitamichiuaskia tekit tein Dios kimakaka (2 Tim. 4:17TNM). Jiova no technauatiani maj titanojnotsakan uan techita kemej tiitekitikaikniuan (1 Cor. 3:9; 1 Tes. 2:4). Komo tiktayekanaltiaj tanojnotsalis, uelis tikyekmatiskej ke Jiova techmakas nochi tein techpoloua (Mat. 6:33). Uan no, amo semi techouijmakas timochiaskej maj technankili keman tiktataujtiaj.

18. ¿Toni uelis tikchiuaskej tein techpaleuis maj okachi kuali timouikakan iuan Jiova uan maj okachi iuan titakuaujtamatikan?

18 Nochin tonalmej xionmochikaua okachi kuali tionmouikas iuan Jiova. Keman tikonpias se ueyi kuejmol, xikontemo keniuj uelis okachi tionmotokis iuan. Xikonixtajtolti uan xionmomachti Biblia, uan xiontanemili itech tein kijtoua. Nochipa xikonchiua netataujtil uan xikonsentoka xikonchiua tataman tekimej itech nechikol. Komo tikonchiua nochi nejin, uelis tiontakuaujtamatis ke Jiova mitsonpaleuis ika kuejmolmej axkan uan tein tikonpias satepan.

^ párr. 2 Pablo xa ika tajtojtoya se yekmelauj tekuani oso okse taman tein tamouilil.

^ párr. 10 Itech toamaixuan moajsi seki tamachtilis tein kinpaleuis akin mokokouaj uan akin kinyekpiaj. Tikonajsis seki nejin tamachtilis itech ¡Despertad! 8 de febrero de 1994, 8 de febrero de 1997, 22 de mayo de 2000 uan 22 de enero de 2001.

^ párr. 12 Mopatakej tokaymej.

^ párr. 16 Itech toamaixuan moajsi seki tamachtilis tein uelis kinpaleuis ininchankauan akin kinkalankixtijkej itech nechikol. Tikonajsis seki nejon tamachtilis itech La Atalaya 1 de septiembre de 2006, páginas 17 hasta 21, uan 15 de enero de 2007, páginas 17 hasta 20.