DANIEL UAN MÍRIAM monamiktijkej itech metsti septiembre xiuit 2000 uan kuali nemiaj ompa Barcelona (España). Daniel kijtoua: “Ika tomin tein tiktaniaj uelia titakuayaj kampa kinamakaj kuajkuali takual, tipaxalotij itech okseki uejueyi altepemej uan kuali timotilmajtiayaj. Uan no, nochipa titanojnotsayaj”. Sayoj ke se taman kipatak ininnemilis.

Itech se ueyi nechikol tein mochiuak itech xiuit 2006, Daniel kitanemililtij se tanojnots kampa motajtanik: “¿Tikchiujtokej nochi tein tiuelij tein ika tikinpaleuiskej “akin kinuikatokej itech mikilis” maj kitojtokakan ojti tein teuika itech nemilis nochipaya?” (Prov. 24:11). Tanojnots kimelauaya ke moneki tikteixmatiltiskej tein Biblia tamachtia porin yejua tein kinpaleuis taltikpakneminij maj makisakan (Hech. 20:26, 27). Daniel kielnamiki: “Nikmachilij ke Jiova nejua nechnojnotstoya”. Tanojnots no kijtouaya ke keman timochikauaj okachi tiktekitiliskej Jiova okachi tiyolpakij. Daniel kimatia ke nejin melauak, porin Míriam kichiujtoyaya tekit kemej precursor uan semi yolpakia.

Nejin tanojnots semi kipaleuij Daniel uan yejua ika kiixtalij ke monekia kipatas miak taman itech inemilis. Peuak tekiti amo miak horas, peuak kichiua tekit kemej precursor uan kinemilij ke yejua uan Míriam semi yolpakiskiaj komo yayaj tapaleuitij kampa monekiaj okachi tanojnotsanij.

SATEPAN KE PANOKEJ OUIJKAYOMEJ, KINMAKAJ KUALI TANAUATILMEJ

Itech metsti mayo xiuit 2007, Daniel uan Míriam kikaujkej tekit tein kipiayaj uan yajkej Panamá, kampa achto ipa takalpanojkajya. Kiixejekojkej ke ueliskiaj tapaleuiskej ompa kemej chikueyi metsti ika tomin tein kisentilijkaj. Tanojnotsayaj itech seki talmej tein pouij Bocas del Toro, itech ueyiat Caribe. Tel miakej akin ompa nemij yejuan maseualmej akin tajtouaj ngäbere.

Yajtinemiaj itech barco uan bicicleta. Kielnamikijok keman yekinika pankiskej itech bicicleta kemej 30 kilómetros itech se tepet kampa takes uan tel tonatoya. Kemej Daniel tel sioujtoya, ixtayouasnekia. Sayoj ke maseualmej akin tajtouaj ngäbere akin kinixmatkej tel kualtakamej katkaj, okachiok keman Daniel uan Míriam momachtijkej seki tajtolmej itech inintajtol. Niman kipeualtijkej 23 nemachtilmej ika Biblia.

¿Toni panok keman tamik inintomin? Daniel kijtoua: “Tichokakej keman peuak tiknemiliaj ke monekia timokepaskej España”. Semi kintayokoltiaya kinkauaskej akin kinmachtijtoyaj. Sayoj ke se metsti satepan kinmatiltijkej se taman tein semi kinyolpaktij. Míriam kijtoua: “Techyoleujkej maj tikchiuakan tekit kemej precursores especiales. Semi techyolpaktij maj uelini timokauanij kampa titapaleuijtoyaj”.

OKACHI UEYI YOLPAKILIS

Kemej mopatak seki taman itech inechikol Jiova, Daniel uan Míriam amo kisentokakej kemej precursores especiales itech xiuit 2015. ¿Toni kichiuaskiaj? Takuaujtamatkej itech netenkaualis tein moajsi itech Salmo 37:5: “Xikauili Jiova moojuan; xitakuaujtamati iuan, uan yejuatsin mitspaleuis”. Kiajsikej se tekit tein kinpaleuia maj ueli tekitikan kemej precursores regulares, uan axkan tapaleuiaj itech se nechikol tein moajsi Veraguas (Panamá).

Daniel kijtoua: “Achto ke tikisaskiaj España amo tikyekmatiaj ox ueliskia tinemiskej ika amo miak taman. Axkan tiuelij, uan amo techpoloua nion teyi tein yekmelauj moneki”. ¿Toni kinualkuilia okachi yolpakilis? Yejuan kijtouaj: “Tikinpaleuiskej taltikpakneminij yolyemankej maj kiixmatikan Jiova teualkuilia ueyi yolpakilis”.