“Totekotsin Dios, Tejuatsin mitsonnamiki xikselijto nochi ne mouistililis uan ne ueyipanchiualis uan ne chikaukakualtsiyo. Porin sayo Tejuatsin tikonchijchiuak nochi.” (APOC. 4:11)

NEKUIKATILMEJ: 2, 49

1, 2. ¿Toni moneki amo tiomeyolouaskej? (Xikonita taixkopin ipeujyan tamachtilis.)

KEMEJ tikitakej itech okse tamachtilis, Amokuali kijtoua ke Jiova amo kinamiki taixyekanas uan ke taltikpakneminij okachi kuali nemiskiaj komo ininselti moixyekanaskiaj. Sayoj ke ¿melauak nejon? Maj tiknemilikan ke akin kinekij ininselti moixyekanaskej nemiskiaj nochipaya. ¿Okachi kuali nemiskiaj ke komo Dios kinixyekanaskia? ¿Tikonnemilia tejuatsin ke okachi tionyolpakiskia komo moselti tionmoyekanaskia uan no tionnemiskia nochipaya?

2 Sayoj tejuatsin uelis tikonnankilis nejin netajtanilmej. Tinochin moneki kuali titanemiliskej itech nejin taman. Moneki amo tiomeyolouaskej ke Dios kinamiki taixyekanas uan ke itaixyekanalis yejua tein okachi kuali uan kinamiki maj tikpaleuikan ika nochi toyolo. Biblia techpaleuia maj tikneltokakan nejin. Maj tikitakan keyej kijtoua ke sayoj Jiova kinamiki yeski Ueyi Taixyekankej.

JIOVA KINAMIKI TAIXYEKANAS

3. ¿Keyej sayoj Jiova kinamiki taixyekanas?

3 Sayoj Jiova kinamiki taixyekanas, porin yejuatsin Dios akin  kipia nochi uelilis uan akin kichijchiuak nochi (1 Crón. 29:11; Hech. 4:24). Itech se tajtachialis, 144,000 akin tekiuajtiskej iuan Cristo kijtouaj: “Totekotsin Dios, Tejuatsin mitsonnamiki xikselijto nochi ne mouistililis uan ne ueyipanchiualis uan ne chikaukakualtsiyo. Porin sayo Tejuatsin tikonchijchiuak nochi ten ongak. Uan Tejuatsin tikonmonekiltij ma taonka nochi ten tikitaj uan ma mochiua nochi” (Apoc. 4:11). Yejua ika Jiova senkis kinamiki kinixyekanas taltikpakneminij uan ángeles.

4. ¿Keniuj moneki tiktekitiltiskej totaixpejpenalis?

4 Satanás nion tepitsin kinamiki taixyekanas porin amo teyi kichijchiuak. Keman yejua uan Adán uan Eva kiixnamikkej iueyitaixyekanalis Jiova, kinextijkej ke moueyinekiaj (Jer. 10:23). Melauak ke ueliaj ininselti taixpejpenayaj uan yejua ika ueliskiaj ininselti moixyekanaskej, sayoj ke ¿kinnamikia ininselti moixyekanaskej? Amo. Tejuan ueli tikixpejpenaj mojmostaj tein tikchiuaskej, sayoj ke nejon amo kijtosneki ke uelis tikixnamikiskej toTachijchiujkauj. Komo ijkon tikchiuaskiaj, tiktekitiltijtoskiaj totaixpejpenalis kemej amo technamiki. Nochin taltikpakneminij moneki maj Dios techixyekana.

5. ¿Keyej tein Dios kiixtalia nochipa melauak?

5 Moajsi okse taman tein kinextia ke Jiova kinamiki taixyekanas: kitekitiltia itanauatil senkis ika melaujkayot. Yejuatsin kijtoua: “Nejua niJiova, Akin kinextia netasojtalis tein amo tekaua, tein melauak uan melaujkayot itech taltikpak, porin itech nejin taman nimoyolpaktia” (Jer. 9:24). Itech Jiova ualeua melaujkayot. Amo moneki kiitas inintanauatiluan taltikpakneminij tein kipaleuis maj kiixtali toni kinamiki kichiuas. Uan tanauatilmej tein kinmakak taltikpakneminij kinextiaj ke yejuatsin senkis melauak. Biblia kijtoua: “Melaujkayot uan tamelaualis moajsij kampa titokotsyetok”. Yejua ika, uelis tikyekmatiskej ke nochi itanauatiluan, tein tayolmajxitia uan tein kiixtalia melaujkej (Sal. 89:14; 119:128). Satanás kijtoua ke Jiova amo kuali taixyekana. Sayoj ke yejua amo ueli kichiua maj itech nejin taltikpak onka melaujkayot.

6. ¿Keyej Jiova kinamiki taixyekanas itech taltikpak?

6 Okse taman tein kinextia ke sayoj Jiova kinamiki yeski Ueyi Taixyekankej yejua ke kipia taixmatilis uan tamatilis tein moneki uan ijkon kiyekpias nochi tein kichijchiuak. Tikitaj nejin itech chikaualis tein kimakak iKonetsin tein ika kinpajtij akin tapajtianij amo ueliaj kinpajtiayaj (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25-29). Dios amo kimoujkaitak tein Jesús kichiuak, porin yejuatsin kimati keniuj tekiti se inakayo uan ueli tepajtia. No ueli kinajokui mikemej uan kintsakuilia tetsaujmej.

7. ¿Keyej itamatilis Jiova okachi kuali ke tein onkak itech itaixyekanalis Satanás?

7 Akin Satanás kinixyekantok kitemouaj kitamiskej neteuilismej tein onkak itech seki xolalmej uan uejueyi altepemej. Sayoj Jiova senkis kimati keniuj kiualkuis yolseuilis itech nochi taltikpak (Is. 2:3, 4; 54:13). Yejua ika titanemiliaj kemej tatitanil Pablo, akin kijtoj: “Semi ueyi iteiknelilis de Dios, uan Yejuatsin nochi kajsikamati uan nochi momatiltijtinemi. Uan ueyi melau ke amo keman uelis tikajsikamatilijtiue itamachilis de Dios. Uan nion no keman uelis tikinmejmelauiliske oksekin de keniu Dios kichiutinemis tech niojuan” (Rom. 11:33).

ITAIXYEKANALIS JIOVA YEJUA TEIN OKACHI KUALI

8. ¿Keniuj tikonita kemej Jiova taixyekana?

8 Biblia amo sayoj kinextia ke Jiova kinamiki taixyekanas, ta no kimelaua keyej  amo akin taixyekana kemej yejuatsin. Se taman yejua ke taixyekana ika netasojtalis. Okachi timotokiaj iuan keman tiknemiliaj ke yejuatsin “se Dios teiknelijkej uan kineki tapaleuis, amo niman kualani uan kitelpia ueyi netasojtalis tein amo tami uan nochipa kijtoua tein melauak” (Éx. 34:6). Techpoujkaita uan amo toka mauiltia tiitekitikauan nikan taltikpak. Techyekpia okachi kuali ke kemej tejuan timoyekpiaj. Satanás kijtoua ke Jiova amo kineki maj timoyolpaktikan ika miak taman tein kuali, sayoj ke nejon se takajkayaualis. Yejuatsin hasta kitemakak iKonetsin maj techpaleui maj tikchiakan tinemiskej nochipaya (xikonixtajtolti Romanos 8:32 uan Santiago 1:17).

9. ¿Keniuj tikmatij ke Dios toka motekipachoua tisejsemej?

9 Jiova ininka motekipachoua itekitikauan senoloch, sayoj ke no motekipachoua ininka sejsemej. Maj tiknemilikan tein panok keman tamelauanij taixyekanayaj Israel. Itech trescientos xiujmej, Jiova kinmakixtij israelitas inintechkopa tamelauanij. Maski itech nejon xiujmej onkayaj miak neteuilismej, kiitak keniuj monejnemiltiaya Rut, se siuat akin amo katka israelita, sayoj ke motemakak kikauas miak taman uan ijkon pouis itech ixolal. Jiova kitatiochiuij keman kichiuak maj monamiktiani uan maj kipiani se iokichpil. Uan no, keman moajokuis, Rut kimatis ke Mesías ualeuak itech ichankauan. Uan kimatis ke tein kipanok moajsi itech Biblia itech se amatajkuilol tein kipia itokay. ¿Tikonnemilia keniuj momachilis? (Rut 4:13; Mat. 1:5, 16.)

10. ¿Keyej ueli tikijtouaj ke Jiova amo yoltakuauak?

10 Jiova amo se taixyekankej yoltakuauak. Nochin akin kinixyekana yolpakij uan amo kimachiliaj ke amo teyi kinkauaj maj kichiuakan (2 Cor. 3:17). David kinextij ika nejin tajtolmej: “Iixpan [Jiova] moajsij tanauatil uan ueyiyot; chikaualis uan yolpakilis moajsij kampa nemi” (1 Crón. 16:7, 27). Uan semej akin kijkuiloj salmos akin itokay Etán, kijtoj: “Yolpaki xolal akin kiixmati yolpakkatsajtsilis. Jiova, yejuan nentinemij itech tanex tein yetok moixko. Yolpaktokej itech motokay nochi tonal, uan itech momelaujkayo moueyitaliaj” (Sal. 89:15, 16).

11. ¿Toni techpaleuis maj okachi tikneltokakan ke sayoj Dios okachi kuali taixyekana?

11 Ijkon kemej okachi titanemiliskej itech ikualtakayo Jiova, okachi tikneltokaskej ke amo akin okachi kuali taixyekana ke yejuatsin. Timomachiliskej kemej se itekitikauj Dios akin kijtoj: “Se tonal mokalixpan okachi kuali ke mil okseko” (Sal. 84:10). Jiova kiixtalij keniuj techchijchiuas uan ijkon kichiuak, yejua ika kimati tein yekmelauj techualkuilis yolpakilis uan techmaka okachi ke tein techpoloua. Tein yeski tein technauatis kimati ke techualkuilis tein kuali, uan maski ouij techkisas, komo tiktakamatij nochipa tiyolpakiskej (xikonixtajtolti Isaías 48:17).

12. ¿Toni okachi techolinia maj tikpaleuikan iueyitaixyekanalis Jiova?

12 Biblia kijtoua ke satepan ke panos iTekiuajyo Cristo tein uejkauas Mil Xiuit, seki taltikpakneminij kiixnamikiskej iueyitaixyekanalis Jiova (Apoc. 20:7, 8). ¿Keyej kichiuaskej nejon? Porin Satanás, akin kikixtiskej kampa tsaktos, kitemos kichiuas maj taltikpakneminij kitayekanaltikan inintanejnekilis, kemej nochipa kichiuani, uan ika nejon kinkajkayauas. Xa kintaneltoktis ke uelis nemiskej nochipaya uan amo kitakamatiskej Jiova. Tein melauj, amo keman akin uelis iselti moixyekanas  uan nemis nochipaya. Sayoj ke moneki timotajtaniskej ox timokauaskej maj techkajkayaua. Komo tiktasojtaj Jiova uan tiktekitiliaj porin yolkuali uan porin yejuatsin akin senkis kinamiki yeski Ueyi Taixyekankej, tikixtopeuaskej itakajkayaualis Satanás. Nochipa tiknekiskej maj techixyekana Dios, porin kinamiki uan taixyekana ika netasojtalis.

MAJ TIKPALEUIKAN IUEYITAIXYEKANALIS DIOS IKA NOCHI TOYOLO

13. ¿Keniuj uelis tiknextiskej ke tikpaleuiaj iueyitaixyekanalis Dios?

13 Kemej tikitakejya, sayoj Jiova kinamiki taixyekanas, uan amo akin okachi kuali taixyekana ke yejuatsin. Yejua ika kinamiki maj tikpaleuikan uan maj tiktasojtakan iueyitaixyekanalis ika nochi toyolo. Ijkon tikchiuaj keman timelaujkej uan tiksentokaj tiktekitiliaj. Uan no, keman tikchiuaj teisa kemej yejuatsin tanauatia (xikonixtajtolti Efesios 5:1, 2).

14. ¿Keniuj uelis kichiuaskej kemej Jiova tayekananij uan akin taixyekanaj kalijtik?

14 Biblia techmachtia ke Jiova taixyekana ika netasojtalis. Yejua ika, akin taixyekanaj kalijtik uan tayekananij akin kitasojtaj iueyitaixyekanalis Dios moneki amo tel tanajnauatiskej. Okachi kuali, moneki kichiuaskej kemej Jiova. Ijkon kichiuak Pablo, akin kichiuak kemej Dios uan iKonetsin (1 Cor. 11:1). Amo kinpinaujtij nion kinchikaujkauij oksekin maj kichiuanij tein kuali, ta ika netasojtalis kitemoj maj kinemilianij tein monekia kichiuaskej (Rom. 12:1; Efes. 4:1; Filem. 8-10). Jiova ijkon kichiua. Uan ijkon moneki kichiuaskej akin kitasojtaj uan kipaleuiaj itaixyekanalis.

15. ¿Keniuj no tikpaleuiaj iueyi taixyekanalis Dios?

15 ¿Keniuj no tikpaleuiaj itaixyekanalis Dios? Keman tikinpoujkaitaj uan tikinpaleuiaj akin yejuatsin kinmakatok tanauatil. Tikchiuaskej tein yejuan kiixtaliaj hasta  keman amo tikyekajsikamatiskej tein moixpejpenak oso amo senkis techyolpaktia. Nejin tanemilil amo kinextiaj akin Satanás kinixyekana, sayoj ke ijkon moneki mochiuas itech itaixyekanalis Jiova (Efes. 5:22, 23; 6:1-3; Heb. 13:17). Komo titatakamatij, tikseliskej tein kuali, porin Jiova kineki maj kuali tiyetokan.

16. ¿Keniuj taixpejpenaj akin kipaleuiaj iueyitaixyekanalis Jiova?

16 Tein tikixpejpenaj no kinextia ox tikpaleuiaj iueyitaixyekanalis Dios oso amo. Yejuatsin amo techiluia tein moneki tikchiuaskej itech sejse taman, ta techmatiltia tein kinemilia. Kemej neskayot, amo techiluia toni tilmaj uelis timotaliliskej, ta techiluia ke kineki maj totilmaj kuali nesi uan maj kinexti ke tiitekitikauan (1 Tim. 2:9, 10). Uan no, amo kineki maj kinkuejmolo oksekin tein tikixpejpenaj (1 Cor. 10:31-33). Tiknextiaj ke tiktasojtaj uan tikpaleuiaj itaixyekanalis keman tikitaj tein yejuatsin kinemilia achto ke titaixpejpenaskej uan amo sayoj tiktemouaj tein tejuan tikuelitaj.

Maj tikpaleuikan iueyitaixyekanalis Dios keman titaixpejpenaj toselti uan kemej namikuanij (xikonita párrafos 16 hasta 18)

17, 18. ¿Keniuj namikuanij uelis kipaleuiskej iueyitaixyekanalis Jiova?

17 Maj tikitakan keniuj tokniuan namikuanij uelis kipaleuiskej itaixyekanalis Dios. Seki namikuanij xa amo nemij kemej kichiayaj, uan sekin hasta kipiaj uejueyi kuejmolmej. ¿Toni uelis kichiuaskej? Uelis tanemiliskej itech tein panok iuan Dios uan xolal Israel. Yejuatsin kijtoj ke katka kemej yeskia se tetakauj (Is. 54:5; 62:4). Israelitas miakpa kiyolxokolijkej Jiova. Kemej yeskia kipiakej kuejmolmej kemej namikuanij. Maski ijkon, yejuatsin amo niman mosenkauak. Miakpa kintapojpoluij uan amo kipatak tein motenkaujka iniuan (xikonixtajtolti Salmo 106:43-45).

18 Tokniuan namikuanij akin kitasojtaj Jiova kitemouaj kichiuaskej kemej yejuatsin. Amo kitemouaj kikauaskej ininnamik ika tachiualismej tein Jiova kitauelita sayoj porin amo ueli moyekuikaj. Kiajsikamatij ke Jiova kinsentilij uan kineki maj nochipa sennemikan. ITajtol Dios kijtoua ke aksa uelis kitsayanas amat ininixpan tekiuanij uan oksepa monamiktis sayoj komo inamik auilnemik (Mat. 19:5, 6, 9). Keman namikuanij mochikauaj kiyektaliskej ininkuejmoluan, kipaleuiaj iueyitaixyekanalis Jiova.

19. ¿Toni moneki tikchiuaskej keman timopoloskej?

19 Kemej titajtakouanij, kemansa tikchiuaskej tein Jiova amo kiyolpaktia. Yejuatsin kimati nejon, yejua ika kiualtitanik iKonetsin maj toka momikiliki. Yejua ika moneki tiktajtaniskej Jiova maj techtapojpolui keman timopolouaj (1 Juan 2:1, 2). Maj amo nochipa timotajtakoltijtokan tonepololuan, ta maj tiktemokan amo oksepa tikchiuaskej. Komo timotokiaj iuan Dios, yejuatsin techtapojpoluis uan techpaleuis maj okachi kuali timomachilikan uan maj tiksentokakan tiktekitilikan (Sal. 103:3).

20. ¿Keyej moneki axkanya tikpaleuiskej iueyitaixyekanalis Jiova?

20 Jiova kinixyekanas nochin taltikpakneminij itech yankuik taltikpak, uan tinochin tikixmatiskej itanemililuan tein melaujkej (Is. 11:9). Sayoj ke axkanya uelis tikixmatiskej miak taman kemej tanemilia uan kemej kineki maj timonejnemiltikan. Uan amo uejkaua amo akin kijtos ke Jiova amo kinamiki taixyekanas. Moneki axkan tikpaleuiskej iueyitaixyekanalis keman tiktakamatiskej, tiktekitiliskej uan timochikauaskej nochi tein tiueliskej tikchiuaskej kemej yejuatsin itech nochi totachiualisuan.