Ne uejkauj, ¿monekia aksa kiselis netetayokolil tein kiseliaya tayekankakonet uan ijkon pouiskia iniuan iuejkaujtatuan Mesías?

Nejon nesia ke mouikaya ika Hebreos 12:16, kampa kijtoua ke Esaú kiixtopeuak “ne mouistik tatiochiualis de Dios” uan kinamakiltij Jacob “itanauatil ten yejua kualkui keme tayekanke okichpil” ika sayoj se tapalol. Nejin tajtolmej nesia ke kinextiayaj ke, keman Jacob kiselij “itanauatil [...] keme tayekanke okichpil”, no ueliskia yeski semej iuejkaujtatuan Mesías (Mat. 1:2, 16; Luc. 3:23, 34).

Sayoj ke, keman tikixtajtoltiaj seki tajkuilolmej itech Biblia, tikitaj ke iuejkaujtatuan Mesías amo nochin katkaj tayekankakonemej. Maj tikitakan:

Ikoneuj Jacob (Israel) akin tayekanaya katka Rubén, akin kipiak iuan Lea. Satepan, yekinika konetsin akin Jacob kipiak iuan inamik akin okachi kitasojtaya, Raquel, katka José. Keman Rubén tajtakoj, netetayokolil tein kiseliskia kiselij José (Gén. 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 Crón. 5:1, 2). Maski ijkon, Mesías amo ualeuak itech ichankauan Rubén nion itech ichankauan José, ta itech ichankauan Judá, naujpatika  konetsin tein Jacob kipiak iuan Lea (Gén. 49:10).

Itech Mateo 1:5, ininka motajtoua naui takamej akin no katkaj iuejkaujtatuan Mesías. Nesi ke nochin katkaj tayekankakonemej. Boaz katka ipopaj Obed, uan Obed katka ipopaj Jesé (Rut 4:17, 20-22; 1 Crón. 2:10-12).

Okse iuejkaujtat Mesías katka David. Sayoj ke yejua amo katka itayekankakoneuj Jesé, akin kinpiak chikueyi konemej, ta yejua katka xokoyot (1 Sam. 16:10, 11; 17:12; Mat. 1:5, 6). Uan no ijkon panoua iuan Salomón, porin yejua amo no katka itayekankakoneuj David (2 Sam. 3:2-5).

Nejin amo kijtosneki ke amo kipiaya ipatiuj maj aksa yeskia tayekankakonet. Akin tayekanaya semi kipoujkaitayaj uan miakpa kiixpataya akin achto taixyekanaya kalijtik. No kiseliaya okse achiok ke netetayokolil tein kiseliayaj iikniuan (Gén. 43:33; Deut. 21:17; Jos. 17:1).

Sayoj ke tein kinamikia kiselis tayekankakonet uelia kimakayaj se iikniuj. Kemej neskayot, keman Abrahán kiyolojpachoj Ismael, netetayokolil kiselij Isaac (Gén. 21:14-21; 22:2). Uan, kemej achto tikijtojkej, tein kinamikia kiselis Rubén kiselij José.

Maj oksepa tikitakan Hebreos 12:16, kampa tatitanil Pablo kijkuiloj: “Amo xiauilnentinemikan. Uan no ximoyekpixtiyakan para ma amo xikixmajpeutiyakan ne mouistik tatiochiualis de Dios, ijkon keme kichiuako touejkautat Esaú. Porin yejua kinamakak ya itanauatil ten yejua kualkui keme tayekanke okichpil”. ¿Toni kinekia tamachtis?

Pablo amo ininka tajtojtoya iuejkaujtatuan Mesías. Tepitsin achto, kiniluijka tokniuan: “Xikyektakamatiyakan Totajtsin Dios tech ne melauak iojtsin”. Nejin kiniluij porin komo auilnemiaj amo ueliskiaj kiseliskej iueyi teiknelilis Dios (Heb. 12:12-16). Komo kichiuayaj nejon, yeskiaj kemej Esaú, akin kiixtopeuak “ne mouistik tatiochiualis de Dios”.

Esaú nemik itech tonalmej keman takat akin taixyekanaya ichan tekitia kemej inintiopixkauj ichankauan, uan kemansa xa hasta kipiak tatiochiualis kitemakas nemaktilmej (Gén. 8:20, 21; 12:7, 8; Job 1:4, 5). Sayoj ke, kemej amo kipatiuitak kuali mouikas iuan Jiova, kiixtopeuak nochi tein kinamikia kiselis kemej tayekankakonet uan kiixpatak ika sentapalkat lentejas. Xa amo kinekia kipanos tajyouilis tein moijtojka ke kipanoskiaj ikoneuan Abrahán (Gén. 15:13). Esaú no kiixtopeuak “ne mouistik tatiochiualis de Dios” keman monamiktij iniuan ome siuamej akin amo kiueyichiuayaj Dios, uan nejon semi kintayokoltij itatuan (Gén. 26:34, 35). Tel amo monejnemiltij kemej Jacob, akin monamiktij iuan se siuat akin kiueyichiuaya Dios akin melauak (Gén. 28:6, 7; 29:10-12, 18).

Yejua ika, ¿toni moneki tikajsikamatiskej? Kemansa, iuejkaujtatuan Mesías katkaj tayekankakonemej, sayoj ke amo nochipa. Judíos kimatiaj nejin uan amo kijtouayaj ke amo melauak, kemej keman kijtojkej ke Cristo ualaskia itech ichankauan David, ixokoyouj Jesé (Mat. 22:42).