KEMEJ itech nejin itamian tonalmej okachi onkak ouijkayomej, moneki okachi amo tiyolijsiuiskej (2 Tim. 3:1-5). Miakej niman yolijsiuij. Sayoj yejuan motasojtaj, sayoj kinekij motajtolteuiskej uan amo kimatij motsakuiliskej. Yejua ika, moneki timotajtaniskej: “¿Niman niyolijsiui kemej taltikpakneminij akin nechyoualouaj? ¿Toni kijtosneki amo se yolijsiuis? ¿Uan toni nechpaleuis maj nochipa niknexti nejin kualneskayot?”.

TONI KIJTOSNEKI AMO SE YOLIJSIUIS

Itech Biblia, amo se yolijsiuis amo sayoj kijtosneki se kixikos se ouijkayot. Kijtosneki se taxikos uan se kichias maj moyektali. Keman amo tiyolijsiuij, amo sayoj titanemiliaj itech tein techpoloua, ta no itech tein kinpoloua oksekin, hasta akin techchiuiliaj tein amo kuali. Amo tiknemiliaj ke amo keman uelis kuali timouikaskej iuan. Yejua ika amo tikmoujkaitaj maj iTajtol Dios techilui ke netasojtalis kichiua maj amo se yolijsiui (1 Cor. 13:4). * No poui itech kualneskayomej tein kitemaka itakilo espíritu (Gál. 5:22, 23). Sayoj ke ¿toni techpaleuis maj amo tiyolijsiuikan?

TONI TECHPALEUIS MAJ AMO TIYOLIJSIUIKAN

Uelis amo tiyolijsiuiskej komo tiktajtaniaj Jiova maj techpaleui ika iespíritu, tein yejuatsin kinmaka akin iuan takuaujtamatij (Luc. 11:13). Sayoj ke, maski iespíritu semi chikauak, moneki tikchiuaskej ijkon kemej titajtanij (Sal. 86:10, 11). Nejin kijtosneki ke mojmostaj moneki timochikauaskej amo tiyolijsiuiskej, uan ijkon nejin kualneskayot totech moajsis. Sayoj ke kemansa xa amo tiknextiskej. ¿Toni uelis techpaleuis?

Moneki timomachtiskej uan tiktojtokaskej tel kuali neskayot tein kikauak Jesús uan ijkon tikchiuaskej. Keman tatitanil Pablo ika tajtoj “chipauak talnamikilis”, kampa no poui amo se yolijsiuis, kiniluij tokniuan: “Cristo Jesús ma Yejuatsin namechyolyekantiu ika ne iyolseuilis” (Col. 3:10, 12, 15). Komo tiknekij maj ‘techyolyekana’ nejon yolseuilis, moneki senkis titakuaujtamatiskej kemej Jesús ke Dios kiyektalis tein techtekipachoua keman kiitas ke monekis. Komo tikchiuaj kemej Cristo, amo teyi kichiuas maj tiyolijsiuikan (Juan 14:27; 16:33).

Maski tiktelnekij maj Dios kiualkuiya yankuik taltikpak, timochikauaj amo tiyolijsiuiskej keman tiknemiliaj ke yejuatsin amo yolijsiui touan. ITajtol Dios techyekiluia: “Sekin kijtoaj ke Totekotsin uejkauak ya [...]. Pero namechilia ke [...] techyoliknelijtok ok. Uan Yejuatsin amo kineki ma senme ixpoliuikan. Ta, Yejuatsin kimonekiltia ke tinochin ma timoyolnemilikan de totajtakoluan para tikpiaske ne nemakixtilis” (2 Ped. 3:9). ¿Melauj  ke keman tiknemiliaj ke Jiova amo yolijsiui touan techolinia maj amo no tiyolijsiuikan iniuan oksekin? (Rom. 2:4.) Maj tikitakan seki taman kampa moneki amo tiyolijsiuiskej.

KEMAN MONEKIS AMO TIYOLIJSIUISKEJ

Moajsi miak taman tein mochiua mojmostaj kampa moneki amo tiyolijsiuiskej. Kemej neskayot, komo tiknemiliaj ke moneki tikijtoskej se taman tein motelneki, xa monekis timochiaskej uan amo tikintenpanauiskej oksekin (Sant. 1:19). Xa no monekis amo tiyolijsiuiskej keman timoajsiskej iniuan tokniuan akin kichiuaj teisa tein techkuejmoloua. Maj amo niman tikualanikan, ta okachi kuali maj tiknemilikan keniuj Jiova uan Jesús amo yolijsiuij ika tein tejuan amo tikyekchiuaj. Yejuan amo okachi kiitaj nochi taman tein amo uejueyi tein ika timopolouaj. Okachi kuali, okachi kiitaj tokualneskayouan uan keniuj timochikauaj okachi kuali timonejnemiltiskej (1 Tim. 1:16; 1 Ped. 3:12).

No moneki amo tiyolijsiuiskej keman aksa kiyekijtoua ke tikijtojkej oso tikchiujkej teisa tein amo kuali. Ijkuak, uelis ijsiujka tikualaniskej uan timotajtouiskej. Sayoj ke iTajtol Dios kijtoua maj tikchiuakan okse taman: “Okachi kuali maj amo se yolijsiui ke se moueyinekis itech se iyolo. Amo niman ximokualanti, porin kualanyot moajsi iniuan akin amo tamatij” (Ecl. 7:8, 9). Yejua ika, komo se taman tein techijtouiliaj senkis amo melauak, moneki amo tiyolijsiuiskej uan kuali tiknemiliskej keniuj titanankiliskej. Yejua nejon tein kichiuak Jesús keman kitapantijkej (Mat. 11:19).

Tetatmej okachi moneki amo yolijsiuiskej keman moneki kinpaleuiskej ininkoneuan maj kiyektalikan kemej tanemiliaj uan maj kiixtopeuakan tein amo kuali tein kinejnekij. Maj tikitakan tein kipanok Mattias, akin tekiti Betel ompa Europa. Keman katka telpoch, kampa momachtiaya nochipa kikejkelouayaj porin momachtiaya Biblia. Yekinika, itatuan amo teyi kimatiaj. Sayoj ke satepan kiitakej ke peuak omeyoloua. Ipopaj, akin monotsa Gillis, kijtoua: “Monekik senkis amo tiyolijsiuiskej”. Mattias kichiuaya netajtanilmej kemej nejin: “¿Akoni Dios? ¿Uan komo Biblia amo iTajtol? ¿Keniuj tikmatij ke yejua Dios akin techiluia maj tikchiuakan nejin oso nejon?”. No kiluiaya ipopaj: “¿Keyej amo kuali nankiitaj komo amo nikneltoka tein namejuan nankineltokaj?”.

Gillis kijtoua: “Kemansa, tookichpil techtajtaniaya teisa ika kualanyot, amo kualania iuan imomaj oso nouan, ta ika tein tamachtia Biblia, porin kijtouaya ke yejua ika semi kitajyouiltiayaj”. ¿Toni kichiuak Gillis? “Miakpa iuan nimotalij uan miak hora titajtojkej. Miakpa, sayoj nikakia uan kemansa nikchiuiliaya netajtanilmej uan ijkon kuali nikajsikamatiskia tein kimachiliaya uan tein kinemiliaya”. Kemansa, Gillis kimelauiliaya teisa uan kiluiaya maj itech tanemili se tonal oso achto ke oksepa tajtoskiaj. Kemansa, Gillis kiluiaya ke yejua monekia kinemilis seki tonalmej teisa tein iokichpil kiluiaya.  Kemej miakpa ijkon tajtojkej, Mattias peuak kiajsikamati keniuj tepaleuia inemilis Jesús tein kitemakak uan ke Jiova techtasojta uan ke sayoj yejuatsin kinamiki taixyekanas. Ipopaj kijtoua: “Tiuejkaujkej, uan kemansa ouij katka, sayoj ke yolik peuak okachi kitasojta Jiova. Nonamik uan nejua semi tiyolpakij porin amo tiyolijsiujkej iuan Mattias keman telpochok katka uan nejon senkis kipaleuij”.

Ijkuak mochikaujtoyaj kipaleuiskej ininokichpil, Gillis uan inamik takuaujtamatiaj ke Jiova kinpaleuiskia. Yejua kijtoua: “Miakpa, nikiluij Mattias ke imomaj uan nejua tikteltasojtayaj uan yejua ika tiktataujtiayaj Jiova ika nochi toyolo maj kipaleuiani maj kiajsikamati tein moneki”. Semi motasojkamatij maj amo yolijsiuinij.

Akin yekmelauj kichiuaj kemej Cristo no moneki amo yolijsiuiskej keman kinyekpiaj ininchankauan oso inintasojikniuan akin kipiaj se kokolis tein ika nemijya. Maj tikitakan tein kipanoua Ellen, * akin no nemi Europa.

Kemej chikueyi xiuitya, inamik Ellen kipiak se kokolis tein kijtakoj ikuatixyo, uan yejua ika amo ueli yolpakiok, tayokoyaok nion teikneliaok. Ellen semi ouij kikisa nejin. Yejua kijtoua: “Moneki nochipa amo niyolijsiuis uan nikchiuas miak netataujtilmej”. Uan no kijtoua: “Tajkuilol tein okachi nikuelita, tein okachi nechyolseuia, yejua Filipenses 4:13, tein kijtoua: ‘Itech nochi taman nikpia chikaualis itechkopa akin nechmaka chikaualis’”. * Ika ichikaualis Jiova, Ellen kisentoka kinextia ke amo yolijsiui uan takuaujtamati ke Jiova kipaleuis (Sal. 62:5, 6).

MAJ TIKCHIUAKAN KEMEJ JIOVA, AKIN AMO YOLIJSIUI

Jiova yejuatsin akin okachi kuali kinextia keniuj amo se yolijsiuis (2 Ped. 3:15). Itech Biblia, miakkan tikajsij kampa kinextij ke senkis amo yolijsiui (Neh. 9:30; Is. 30:18). Kemej neskayot, maj tikitakan keniuj tanankilij keman Abrahán iuan tajtoj keman yejuatsin yaya kiixpoloti xolal Sodoma. Yekinika, amo kitajtolkotonak, ta kikakik ika nejmachkayot inetajtaniluan uan tein kitekipachouaya. Ompa, kinextilij ke kikakik keman oksepa kijtoj tein kitekipachouaya, uan kiyekiluij ke amo kiixpoloskia Sodoma komo moajsiskiaj majtakti taltikpakneminij akin yolmelaujkej (Gén. 18:22-33). ¡Senkis kinextia ke amo yolijsiui uan ueli motsakuilia!

Amo se yolijsiuis yejua se taman tein motelneki itech yankuik talnamikilis tein nochin akin tikchiuaj kemej Cristo moneki tiknextiskej. Komo senkis timochikauaj tiknextiskej nejin kualneskayot, tikueyitaliskej toTajtsin akin techtasojta uan amo yolijsiui, uan tipouiskej iniuan akin “takuautamatinemij uan kiyolikaxikojtinemij nochi tataman tajyouilis para ijkon kiselijtiyoue nochi tatiochiualisme tenika Dios moyektenkauka ya de techtayokolis” (Heb. 6:10-12).

^ párr. 4 Itech yekinika tamachtilis kampa momelaua se kualneskayot tein poui itech itakilo espíritu ika titajtojkej netasojtalis.

^ párr. 15 Mopatak itokay.

^ párr. 16 Nejin tajkuilol mokixtij itech Traducción del Nuevo Mundo.