“Ximoyekpiakan den ne tanauatiani takajkayauani.” (MATEO 7:15)

“Kijtouaj ke no kixmatij Dios, pero ika nijin [...] chiualisme niman mota ke amo melau.” (TITO 1:16)

1. ¿Moajsi sayoj se taneltokalis tein melauak?

Jesús kinmachtij itatojtokakauan sayoj se taneltokalis tein melauak. Nejin kemej se ojti tein teuika itech nemilis nochipaya. Jesús kijtoj: “Amo miake moajsitiue tech nijin ojti” (Mateo 7:14). Dios sayoj kiselia taueyichiualis tein mochiua kemej kijtoua iTajtol, Biblia. Nochin akin moajsij itech taueyichiualis tein melauak kinsentilia sayoj se takuaujtamatilis. Xikonixtajtolti Juan 4:23, 24 uan Efesios 4:4, 5.

2. ¿Toni kijtoj Jesús ininka akin kijtouaj kichiuaj kemej Cristo?

Jesús kijtoj ke nesiskiaj tanauatianij tein amo melaujkej uan kipataskiaj tein tamachtij Cristo. Nejin taltikpakneminij moitaj kemej yeskia tamachtiaj tein melauak, uan inintiopanuan moixnextiaj kemej itatojtokakauan Cristo. Sayoj ke uelis tikinixmatiskej ika tein yekmelauj kichiuaj. ¿Keniuj? Sayoj akin moajsij itech taneltokalis tein melauak, yekmelauj kichiuaj kemej Cristo uan kinextiaj kualtsitsin kualneskayomej. Xikonixtajtolti Mateo 7:13-23.

3. ¿Akonimej moajsij itech taneltokalis tein melauak?

Maj tikitakan makuil taman tein ika moixnextiaj:

  • Kipoujkaitaj Biblia kemej iTajtol Dios. Yejuan mochikauaj nemiskej kemej kijtoua Biblia. Taneltokalis tein melauak moita taman iuan taneltokalis kampa motamachtia sayoj tein taltikpakneminij kinemiliaj (Mateo 15:7-9). Akin moajsij itech taneltokalis tein melauak kichiuaj kemej tamachtiaj. Xikonixtajtolti Juan 17:17 uan 2 Timoteo 3:16, 17.

  •   Kiueyichiuaj itokay Dios, Jiova. Jesús kichiuak nejin keman kiteixmatiltij itokay Dios. Kinpaleuij taltikpakneminij maj kiixmatikan Dios uan kinmachtij maj tajtanikan itech netataujtil maj moueyitali itokay yejuatsin (Mateo 6:9, TNM). ¿Katiyejua taneltokalis kiteixmatiltia itokay Dios kampa tejuatsin tionnemi? Xikonixtajtolti Juan 17:26 uan Romanos 10:13, 14, TNM.

  • Tanojnotsaj ika iTekiuajyo Dios. Dios kiualtitanik Jesús maj kiteixmatiltiki kuali tanauatilmej ika iTekiuajyo Dios; yejua nejin tein sayoj kinpaleuis nochin taltikpakneminij. Uan ijkon kichiuak hasta ijkuak momikilij (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43, TNM). Yejua no kijtoj ke itatojtokakauan tanojnotsaskiaj ika nejon taixyekanalis. Komo aksa mitsonajsiti uan mitsonnojnotsa ika iTekiuajyo Dios, ¿itech toni taneltokalis tionmonemilia ke uelis moajsis? Xikonixtajtolti Marcos 13:10.

  • Amo pouij itech nejin amo kuali taltikpaktachiualis. Uelis se kinixmatis porin amo mokalakiaj itech nion se taixyekanalis iniuan tekiuanij nion itech kuejmolmej tein kichiuaj taltikpakneminij (Juan 17:16; 18:36). Amo no kichiuaj tein itech nejin taltikpak kichiuaj uan tein uelis kinijtakos. Xikonixtajtolti Santiago 4:4.

  • Motelita ke motasojtaj. Itech iTajtol Dios yejuan kiajsikamatij ke moneki kinpoujkaitaskej nochi tataman taltikpakneminij. Taneltokalismej tein amo melaujkej miakpa tapaleuiaj itech neteuilismej, sayoj ke akin yekmelauj kichiuaj kemej Cristo kiixtopeuaj nochi nejon (Miqueas 4:1-3). Okachi kuali, ika miak pakilis kixelouaj tonal uan kikuij tein kipiaj, uan ika kinpaleuiaj uan kinyolchikauaj okseki taltikpakneminij. Xikonixtajtolti Juan 13:34, 35 uan 1 Juan 4:20.

4. ¿Uelis tikonmatis katiyejua taneltokalis tein melauak?

¿Katiyejua taneltokalis tamachtia tein kijtoua Biblia, kiueyichiua itokay Dios, uan tanojnotsa ke iTekiuajyo Dios kinpaleuis nochin taltikpakneminij? ¿Katiyejua taneltokalis kampa yekmelauj nochin motasojtaj uan amo tapaleuiaj itech neteuilis? ¿Toni tikonnemilia tejuatsin? Xikonixtajtolti 1 Juan 3:10-12.