¿Tikonixnamiktok semej ouijkayomej tein tikitakej itech nejin amaix? Komo ijkon, amo sayoj tejuatsin, miakej itekitikauan Jiova ne uejkauj uan axkan kiixnamikinij kuejmolmej kemej nejon. Ijkon kemej yejuan, Jiova uelis mitsonpaleuis xikonixnamiki.

“Nikajsikamatik ke Jiova amo keman nechsenkauak, sayoj monekia nikajsis ojti tein oksepa iuan nechuikaskia”

 JIOVA mitsonyekanas keman tionmokepas. Yejuatsin mitsonpaleuis xikonixnamiki tein mitsontekipachoua, tein mitsonyolxokolia uan xikonpia se tanemilil chipauak tein mitsonyolseuis. Keman tionmokepas, xa tikonnekis oksepa tikontekitilis Jiova iniuan tokniuan itech nechikol. Mitsonpanos ijkon kemej seki itatojtokakauan Cristo itech yekinika siglo, akin tatitanil Pedro kintajkuilouilij: “Porin namejuan, kemej ichkamej, nanpoliujtoyaj; sayoj ke axkan nanmokepkej iuan nanmotajpixkauj uan nanmotayekankauj” (1 Pedro 2:25TNM).

Oksepa kuali tionmouikas iuan Jiova, yejua tein okachi kuali tein uelis tikonchiuas. ¿Keyej? Yekinika, porin semi tikonyolpaktis Jiova (Proverbios 27:11). Kemej tejuatsin tikonmati, tein tikchiuaj uelis kiyolpaktis Dios oso kiyolkokos. Sayoj ke, yejuatsin amo techchikaujkauia maj tiktasojtakan nion maj tiktekitilikan (Deuteronomio 30:19, 20). Se motelmachtijkej ika Biblia kijtoj ke amo akin uelis kichikaujkauiskej maj tetasojta, ta moneki kisas itech iyolo. Keman tiktekitiliaj Jiova porin tiktasojtaj, tiknextiaj ke tikchiuaj ika nochi toyolo. Uan nejon semi kiyolpaktia, porin yejuatsin kiita kemej se ueyi netetayokolil keman amo tikauaj. Amo onkak okse taman tein uelis okachi techyolpaktis ke tikueyichiuaskej Jiova kemej kinamiki (Hechos 20:35; Apocalipsis 4:11).

Uan no, keman tionmokepas, tikonselis tamachtilis tein mitsonpaleuis maj mochikaua mokuali uikalis iuan Jiova (Mateo 5:3). Kemej neskayot, miakej motajtaniaj keyej tinemij uan amo kiajsij itanankilil nejin netajtanil uan okseki tein motelnekij. Jiova techchijchiuak maj tiknekikan iuan timotokikan uan kimati ke senkis tiyolpakiskej sayoj komo tiktekitiliaj. Yejua ika, nion teyi okachi mitsonyolpaktis ke tikonueyichiuas Jiova porin tikontasojta (Salmo 63:1-5).

Jiova kineki xionmokepa itech ixolal. Uan kinextia ika nejin amaix tein tikonpia momako. Moijkuiloj ika miak nejmachkayot uan tiktajtanijkej Jiova maj techixyekana. Satepan, xa se tayekankej oso okse tokniuj mitsonmakak uan tejuatsin tikonixtalij tikonixtajtoltis. Tein melauj, tein tikonixtajtoltij xa ajsik itech moyolo. Nochi nejon kinextia ke Jiova amo mitsonelkauani uan ke mitsonselis ika netasojtalis (Juan 6:44).

Techyolseuia tikmatiskej ke Jiova amo kinelkaua iichkauan tein poliujtokej. Yejua nejon tein kimatik se tokniuj akin itokay Donna. Yejua kimelaua: “Yolik nikaujtiyajki tamachtilis tein melauak, sayoj ke miakpa nitanemiliaya itech Salmo 139:23, 24, tein kijtoua: ‘Xinechita, noDios, uan xikixmati noyolo. Xinechita, uan xikixmati notanemililuan tein tetekipachoua, uan xikita ox onkak notech se ojti tein teyolkokoj, uan xinechyekana itech ojti tein amo keman tami’. Amo nikmachiliaya ke nipouia itech nejin taltikpak kampa taixyekantok Satanás; tein melauj, amo keman niyolpakik ompa. Nikmatia ke monekia niyetos itech inechikol Jiova. Nikajsikamatik ke Jiova amo keman nechsenkauak, sayoj monekia nikajsis ojti tein oksepa iuan nechuikaskia. ¡Semi niyolpaki maj nimokepani!”.

Jiova mitsonyekanas keman tionmokepas

Tiktataujtiaj Jiova oksepa xikonmachili yolpakilis tein yejuatsin kitemaka (Nehemías 8:10). Uan xikonyekmati ke amo keman mitsonyolkokos oksepa tikonpias se kuali uikalis iuan moTajtsin Jiova.