Xionyoui kampa nesi tein kipia

Tein timomachtiaj itech nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis

Amaix Tein timomachtiaj itech nechikol kipia programa tein moixtajtoltia itech Biblia sejse semana uan tein ika momachtiaj itaixpantijkauan Jiova itech nechikol Tonemilis uan toTanojnotsalis tein kipiaj sejse semana.

 

MAJ MOPATA KEMEJ MOITA
Tapoual
Tokaymej

TEIN MOKUI KEMAN TIKITAJ TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL TONEMILIS UAN TOTANOJNOTSALIS

Junio  2018

TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL

Junio  2018

TEIN MOKUI KEMAN TIKITAJ TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL TONEMILIS UAN TOTANOJNOTSALIS

Mayo  2018

TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL

Mayo  2018

TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL

TEIN MOKUI KEMAN TIKITAJ TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL TONEMILIS UAN TOTANOJNOTSALIS

Abril  2018

TEIN MOKUI KEMAN TIKITAJ TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL TONEMILIS UAN TOTANOJNOTSALIS

Marzo  2018

TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL

TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL

TEIN MOKUI KEMAN TIKITAJ TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL TONEMILIS UAN TOTANOJNOTSALIS

Febrero  2018

TEIN MOKUI KEMAN TIKITAJ TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL TONEMILIS UAN TOTANOJNOTSALIS

Enero  2018

TEIN TIMOMACHTIAJ ITECH NECHIKOL