Xionyoui kampa nesi tein kipia

TAMACHTILISMEJ IKA VIDEO

Tein ika tajtoua amatajkuilolmej tein kipia Biblia

Nejin videos techmatiltiaj tein mochiujtoya itech tonalmej keman moijkuiloj sejse amatajkuilol uan toni ika tajtoua. Xikonkui keman tikonixtajtoltis uan tionmomachtis Biblia uan ijkon okachi mitsonyolpaktis.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Esdras

Jiova kichiua maj israelitas mokepakan Jerusalén ijkon kemej kijtojka uan kiyektalia taueyichiualis tein melauak.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Nehemías

Amatajkuilol Nehemías kipia tamachtilismej tein axkan kinpaleuia akin kiueyichiuaj Jiova.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Ester

Tein panok itech itonaluan Ester techpaleuis maj okachi titakuaujtamatikan ke Dios ueli kinmakixtia itekitikauan keman kipanouaj ouijkayomej.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Job

Nochin akin kitasojtaj Jiova monekis kinextiskej ox amo kikauaskej. Tein kipanok Job techpaleuia maj titakuaujtamatikan ke uelis tiksentokaskej tiktakamatiskej uan tikpaleuiskej iueyitaixyekanalis.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Salmos

Amatajkuilol Salmos ika tajtoua iueyi taixyekanalis Jiova, kinpaleuia uan kinyolseuia akin kitasojtaj uan kinextia ke iTekiuajyo tayektalis taltikpak.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Proverbios

Xikonajsi miak tayolmajxitilismej tein tapaleuiaj itech tein yeski taman, itech tanamakalis hasta tein kipanouaj namikuanij.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Eclesiastés

Tekiuaj Salomón kiyeknextia tein yekmelauj motelneki uan no kinextia tein kiixnamiki itamatilis Dios.

Tein ika tajtoua amatajkuilol El Cantar de los Cantares

¿Keyej netasojtalis tein mopialijkej sulamita uan ichkatajpixkej moijtoua ke “tit tein iaxka Jah”?

Tein ika tajtoua amatajkuilol Isaías

Amatajkuilol Isaías kichikaua totakuaujtamatilis porin kinextia ke Jiova nochipa kichiua tein motenkaua uan kinmakixtia itekitikauan.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Jeremías

Jeremías kichiuak tekit tein Dios kimakaka maski kitajyouiltijkej. Xikonita keniuj tein kichiuak kinpaleuia akin kichiuaj kemej Cristo axkan.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Lamentaciones

Jeremías kijkuiloj nejin amatajkuilol, kampa kijtoua tayokol tein kimachilia porin kiixpolojkej Jerusalén uan ke Dios kintapojpoluia akin moyolnonotsaj.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Ezequiel

Ezequiel ika yolyemanilis uan yolchikaualis kichiuak nochi tein Dios kinauatij, maski ouij katka. Ineskayo techmachtia miak taman.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Daniel

Daniel uan itasojikniuan kitakamatkej Jiova maski kipanokej ouijkayomej. Ininneskayo uan kemej mochiuak tein moijtojka techpaleuia axkan, itech nejin itamian tonalmej.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Oseas

Tein kitematiltij Oseas kipia tamachtilis tein kitelpia ipatiuj tein kinextia keniuj Jiova kinnextilia teiknelilis tajtakolchiuanij akin moyolnonotsaj uan keniuj kineki maj se kiueyichiua.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Joel

Joel ika tajtoj iueyi tonal Jiova tein amo uejkaua mochiuas uan kijtoj keniuj uelis se makisas. Axkan okachi moneki tikakiskej tein kijtoj ke panos.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Amós

Jiova kimakak se tekit tein motelneki nejin takat yolyemanik. ¿Toni tein kitelpia ipatiuj techmachtia ineskayo Amós?

Tein ika tajtoua amatajkuilol Abdías

Yejua amatajkuilol tein okachi amo ueyi itech Escrituras Hebreas. Kinextia ke uelis tikchiaskej tein kuali uan ke monextis ke sayoj Jiova kinamiki taixyekanas.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Jonás

Tanauatijkej kiselij tamelaualis, kichiuak tein kinauatijkej uan momachtij ke Dios semi tetasojta uan teiknelia. Tein kipanok ajsis itech moyolo.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Miqueas

Nejin tein Dios kichiuak maj motematilti kichiua maj okachi titakuaujtamatikan ke nochi tein Jiova techtajtania kuali uan taixejekol.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Nahúm

Tein Nahúm kitematiltij kichiua maj okachi titakuaujtamatikan ke Jiova nochipa kichiua tein kijtoua uan kinyolseuia akin kitemouaj yolseuilis uan nemakixtilis tein kiualkuis iTekiuajyo.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Habacuc

Uelis tikyekmatiskej ke Jiova kimati kemanian okachi kuali uelis kinmakixtis itekitikauan uan keniuj kichiuas.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Sofonías

¿Keyej moneki amo tiknemiliskej ke itonal Jiova amo ejkos?

Tein ika tajtoua amatajkuilol Ageo

Nejin amatajkuilol senkis kinextia ke moneki tiktayekanaltiskej tikueyichiuaskej Dios.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Zacarías

Dios miak taman kinitaltij uan kinmatiltij itanauatijkauan tein kinyolchikauak itekitikauan ne uejkauj. Nejon no techyekmatiltia ke axkan tiksentokaj tikpiaj inepaleuil Dios.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Malaquías

Nejin amatajkuilol kinextia ke itanauatiluan, iteiknelilis uan inetasojtalis Jiova amo keman mopataj. No techmachtia seki taman tein techpaleuia axkan.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Mateo

Xionyolpaki tikonmatis seki taman tein kipia nejin amatajkuilol tein moajsi itech Biblia, yekinika semej Evangelios.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Marcos

Evangelio tein okachi amo ueyak, amatajkuilol Marcos, kinextia tein Jesucristo kichiuas keman yeski Tekiuaj itech iTekiuajyo Dios.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Lucas

¿Toni taman moijtoua sayoj itech amatajkuilol Lucas?

Tein ika tajtoua amatajkuilol Juan

Itech amatajkuilol Juan senkis monextia netasojtalis tein Jesús techpialia, iyolyemanilis uan tein kichiuas kemej Mesías, Tekiuaj itech iTekiuajyo Dios.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Hechos de Apóstoles

Akin yekinika mochiujkej itatojtokakauan Cristo mochikaujkej noyampa kinpaleuiskej oksekin maj no mochiuanij itatojtokakauan Cristo. Amatajkuilol Hechos mitsonyolchikauas xiontanojnotsa ika okachi yolpakilis.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Romanos

Itech nejin amatajkuilol senkis monextia ke Jiova amo techichikotasojta uan ke motelneki se takuaujtamatis iuan Jesucristo.

Tein ika tajtoua 1 Corintios

Itech amat tein Pablo kijkuiloj tayolmajxitij maj kuali se mouika, maj se chipaujkanemi, maj se tetasojta uan maj se takuaujtamati ke mikemej oksepa nemiskej.

Tein ika tajtoua amatajkuilol 1 Pedro

Yekinika Pedro techiluia maj nochipa tiktekitilikan Dios uan maj tikiluikan yejuatsin nochi tein techtekipachoua.

Tein ika tajtoua amatajkuilol 2 Pedro

Ojpatika Pedro techiluia maj tikchiakan yankuik iluikak uan yankuik taltikpak uan maj amo tikauakan Dios.

Tein ika tajtoua amatajkuilol 1 Juan

Amat tein Juan kijkuiloj kijtoua ke sekin kiixnamikiskiaj Cristo uan no kijtoua toni moneki tiktasojtaskej.

Tein ika tajtoua amatajkuilol 2 Juan

Juan kijtoua ke moneki amo tikauaskej tamachtilis tein melauak uan maj tikinixtopeuakan takajkayauanij.

Tein ika tajtoua amatajkuilol 3 Juan

Expatika Juan kijtoua ke moneki kuali tikinseliskej oksekin.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Judas

Judas kijtoua ke sekin kinkajkayauaskiaj tokniuan uan kinxeloskiaj.

Tein ika tajtoua amatajkuilol Apocalipsis

Xikonita ke tein kijtoua amatajkuilol Apocalipsis kinextia ke iTekiuajyo Dios tapaleuis maj nochipaya mochiua tein yejuatsin kineki nikan taltikpak.

Xikonita okachi

LIBROS UAN FOLLETOS

Biblia, ¿toni ika tajtoua?