Ipan tonali 24 uan 26, metstli julio, xiuitl 2015, miakej Jehová itlajtoltemakauaj katli kamatij tagalo kichijkej se ueyi tlanechikolistli ipan Roma (Italia), ni altepetl mopantia kipano 10,000 kilómetros tlen Filipinas, kampa euaj katli kamatij tagalo.

Kiijtouaj ipan Europa itstokej kipano 850,000 maseualmej katli euaj Filipinas. Yeka, Jehová itlajtoltemakauaj kichijtokej se 60 tlanechikoli kampa tlamachtiaj uan tlajtolmoyauaj ipan tlajtoli tagalo.

Ni ueyi tlanechikolistli tlen eyi tonali tlen mochijki ipan tlajtoli tagalo, amo kema mochijtoya se. Nopa 3,239 katli mosentilijkej, tlauel yolpajkej pampa toikni Mark Sanderson, se Katli kinyakanaj Jehová itlajtoltemakauaj uan katli achtouia tlatekipanok ipan Filipinas, kiixtonki nopa iyojtsi tlamachtili tlen mopanoltik ika tiotlak ipan nopa eyi tonali.

“Nelia asik ipan noyolo”

Kema se maseuali yaui ipan se ueyi tlanechikolistli kampa moixtoma tlamachtili ipan itlajtol amo iuikal kej kema akajya yaui ipan se tlanechikolistli kampa moixtoma tlamachtili ipan se tlajtoli tlen san kiyekojtok. Eva, se siuatl katli iselti kiniskaltia ikoneuaj uan itstok España, kiijtoua: “Nijmati se kentsi tlajtoli inglés,— uan pampa ni ueyi tlanechikolistli mochijki ipan tlajtoli tagalo, tlen Biblia tlamachtia nelia asik ipan noyolo”. Pampa kinejkej kisentilisej inintomij uan kiampa ueliskiaj yasej Italia, ya uan ikoneuaj mosentlalijkej ayokmo ontlakuaskiaj kampa tlakualnamakaj kej ipa kichiuayayaj, san yaskia sampatsi ipan se metstli. Eva kiijtoua: “Tlauel kuali tlen tichijkej, pampa nochi tijkuamachilijkej tlen moixtonki ipan ni ueyi tlanechikolistli”.

Jasmin, katli itstok Alemania, tematiltik amo ontekitiskia pampa kinekiyaya yas ipan nopa ueyi tlanechikolistli. Ya kiijtoua: Kema nechka niaskia nechiljuijkej amo nechkauaskiaj pampa onkayaya miak tekitl. Nijpixki noyolo uan nimomaijtok, teipa nimokamauik iuaya katli nijpaleuia. Tikijtojkej nijchiuaskia nopa tekitl seyok tonali uan kiampa ueliskia nias ipan nopa ueyi tlanechikolistli. Tlauel kuali nijyolmatki niitstos ininuaya toikniuaj katli euaj Filipinas katli itstokej ipan Europa”.

Miakej katli euaj Filipinas uan itstokej ipan Europa kiilnamikij kampa euaj, nojkia kintemouaj ininuampoyouaj katli yajtokej sejkanok continentes. Nopa ueyi tlanechikoli kinpaleuik sampa ma kinitakaj ininuampoyouaj, uan nama kej iknimej (Mateo 12:48-50). Fabrice kiijtoua: “Tlauel niyolpaki pampa sampa nikinpantik katli nikinixmati”. Kema tlanki nopa ueyi tlanechikoli, se tosiuaikni miakpa kiijtok: “¡Timosentilijkej ininuaya tochampoyouaj!”.