Ir al contenido

Nejnemij ipan ueyi atl kema yauij kimoyauaj toTeotsij iTlajtol

Nejnemij ipan ueyi atl kema yauij kimoyauaj toTeotsij iTlajtol

Ipan nopa ueyi atl del Norte, nechka nopa altepetl Schleswig-Hoistein (Alemania), se 300 maseualmej itstokej ipan islas tlen kintokaxtiaj Halligen. ¿Kenijkatsa kichiuaj Jehová itlajtoltemakauaj uan kiampa yauij kimoyauaj nopa kuali tlamachtili ipan nopa islas? (Mateo 24:14).

Sekij yauij ipan kuakanaua. Uan kema kinekij kinitatij katli itstokej ipan sekinok islas, Jehová itlajtoltemakauaj kichiuaj seyok tlamantli: nejnemi tlajtlajko nopa ueyi atl se makuili kilómetros. ¿Kenijkatsa kichiuaj?

Kichiaj ma temo o ma tlejko ueyi atl

Tlauel kinpaleuia kimatisej kema temo o tlejko nopa atl. Chijchikuasej horas, nopa atl ipan ueyi atl del Norte, kampa eltok nopa islas Halligen, tlejko o temo nechka eyi metros. Kema nopa atl temo, mokaua san tlali yeka Jehová itlajtoltemakauaj uelij nejnemij nopaya uan onasij ipan eyi islas.

¿Kenijkatsa nejnemij nopaya? Ulrich, se katli kinyakana katli yauij uan kuali tlaixmati, kiijtoua: “Tinejnemij se ome horas uan kiampa tionasij ipan se tlen nopa islas Halligen. Amo timotlaliliaj tozapatos kema tinejnemij nopaya, kiampa kuali tinejnemij tlajtlajko nopa ueyi atl. Uan kema tlaseseya, timotlaliliaj botas”.

Tlen onka kampa tinejnemij amo sanse kej kampa tiitstokej. Ulrich kiijtoua: “Kemantika tijmatij kejuak tiitstoskiaj ipan seyok planeta. Kanajya tlauel sokititla, kanajya onka miak tetl uan sejkanok onka miak xiuitl tlen ixua atitla. Nojkia tikinitaj totomej katli itstokej ipan ueyi atl, cangrejos uan sekinok tlapialmej”. Kemantika, katli yauij moneki kiixkotonasej atlajtli, tlen ipan alemán kitokaxtiaj Priele, nopa atlajtli kisa kampa momantok atl.

Kemantika tlauel ouij tinejnemisej. Ulrich kiijtoua: “Kema tlaayajtok uelis timokuapolosej, yeka nochipa tijuikaj se brújula uan nojkia se GPS. Nojkia tijchiuaj kampeka tiasej uan titlakuepilisej ipan nopa hora tlen timokajkej, kiampa nojua uelis tipanosej.

Omej Jehová itlajtoltemakauaj tlajtolmoyauaj ipan se isla Halligen.

¿Kuali tlen kichiuaj? Ulrich kiijtoua se tlakatl tlen kipia kipano 90 xiuitl, nochipa kipoua pilamochtsitsij Tlen Tematiltia uan ¡Despertad! Nojkia kiijtoua: “Se tonali amo uelki tipaxalouaj pampa monekiyaya nima titlakuepilisej. Kema nechka tiaskiaj, nopa tlakatl techasito ipan ibicicleta uan techiljuik: ‘¿Nama amo innechmakasej pilamochtsi Tlen Tematiltia?’. Uan tijmakakej se”.