Ipan tonali 30, metstli noviembre uan tlanki ipan tonali 12, metstli diciembre 2015, mochijki ipan París (Francia) nopa vigesimoprimera conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP21). Mosentilijkej 195 tlayakananij tlen uejueyi altepemej, nopaya kamanaltikej kenijkatsa kichiuaskiaj uan kiampa maseualmej ayokmo tlauel kitekiuisej nopa tlamantli tlen kisokiuia Tlaltipaktli. Ipan nopa conferencia mosentilijkej nechka 38,000 maseualmej, itstoyaj tekichiuanij, científicos, ecologistas uan katli kiyakanaj empresas. Nechka kampa mochiuayaya nopa conferencia, tlauel miakej maseualmej monechkauiyayaj pampa nopaya kinmatiltiyayaj, kenijkatsa ika tlen tijchiuaj tijnenpolouaj Tlaltipaktli.

Maske Jehová itlajtoltemakauaj amo itstoyaj ipan nopa conferencia, inijuantij nojkia kintekipachoua tlen kipano Tlaltipaktli. Yeka, ipan nopa tonali ipan altepetl París, inijuantij kimoyajkej tlen kiijtoua Biblia kema Tlaltipaktli ayokmo kinenpolosej.

Se tlen Jehová itlajtoltemakauaj katli yauiyaya ipan se autobús, kamanaltik iuaya se tlakatl katli moyoyontijtoya kej moyoyontiaj ne Perú. Ni tlakatl kiiljuik, maske amo mokokoua uan mochantijtok kampa eltok se yejyektsi tepetl, kitekipachoua tlen teipa uelis kipanos Tlaltipaktli. Tlauel yolpajki kema kimatki Biblia kiijtoua Tlaltipaktli amo tleno kipanos uan, tlauel ixuetskak kema kiselik se tarjeta de contacto tlen kipaleuiskia kalakis ipan jw.org.

Ipan se tren, ome Jehová itlajtoltemakauaj kamanaltikej iuaya se científico medioambiental katli eua Estados Unidos. Amo kineltokayaya kema kimatki nopa institución Green Building Initiative kinmakak naui Globos Verdes nopa ome edificios tlen Jehová itlajtoltemakauaj kichijkej ne Wallkill (Nueva York). Nopa institución kinmakak nopa naui Globos Verdes pampa kema kichijkej nopa ome edificios ipan nopa ueyi kali Betel ne Estados Unidos kitekiuijkej tlamantli tlen amo kinenpoloua Tlaltipaktli. Nojkia ni tlakatl kiselik ika pakilistli se tarjeta de contacto.

Miakej maseualmej kinpaktik kimatisej Jehová itlajtoltemakauaj nelnelia amo kinekij kichiuasej tlamantli tlen uelis kinempolos Tlaltipaktli, yeka miakej kiijtojkej kiitasej tlen eltok ipan jw.org. Se tlayakanketl tlen Canadá kimatki Jehová itlajtoltemakauaj kichijkej kampeka kikauasej nopa tototl tlen itoka azulejo garganta canela o ventura azulillo nojua ma itsto kampa mochijki nopa yankuik kali Betel ne Warwick (Nueva York). Nopa siuatl kiijtok: “Achtouia nitekitiyaya kej ornitóloga uan nama nijtlachilia amo ma kinempolokaj Tlaltipaktli. Amo nijmajtiyaya tlaj Jehová itlajtoltemakauaj tlauel kimokuitlauiaj tlen onka ipan ni Tlaltipaktli. Nijpouas amatlajkuiloli tlen kichiuaj uan nikalakis ipan jw.org, kiampa kuali nikinixmatis”.