Ir al contenido

Tijchijchiuaj amatlajkuiloli tlen ika tikinpaleuiaj maseualmej ma kiixmatikaj toTeotsij

Tijchijchiuaj amatlajkuiloli tlen ika tikinpaleuiaj maseualmej ma kiixmatikaj toTeotsij

Ipan nochi Tlaltipaktli itstokej maseualmej katli kipouaj nopa amatlajkuiloli tlen Jehová itlajtoltemakauaj tijchijchiuaj. Tlauel miakej kipouaj nopa amatlajkuiloli ipan Internet, kej nojkia ta tijchiua. Kema tikitas tlauel miak mochijchiua amatlajkuiloli uelis timosentlachilis. Ipan 2013 tijchijkej amatlajkuiloli ipan 700 tlajtoli, tlen tijmoyajkej ipan 239 altepemej.

Kema ayamo asiyaya xiuitl 1920 sekinok empresas kichijchiuayayaj nopa amatlajkuiloli tlen tijmoyauayayaj. Uan ipan nopa xiuitl pejki tijchijchiuaj se keskij pilamochtsitsij ipan se pilkaltsi tlen san timotlanejtoyaj ipan Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos). Maske kema tijpeualtijkej tijchijchiuaj amatlajkuiloli amo tijpixtoyaj miak tlamantli, nama tijpixtokej 15 imprentas tlen eltokej ipan África, América, Asia, Europa uan Oceanía.

Nopa amochtli tlen tlauel ipati

Maske tijchijchiuaj sekinok amatlajkuiloli, Biblia eli nopa amochtli tlen tlauel ipati katli tijchijchiuaj. Ipan 1942 achtoui tijchijkej nopa Biblia King James Version (Versión del Rey Jacobo). Ipan 1961 pejki tijchijchiuaj nopa Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ika inglés. Uan ipan 2013 tijchijchijtoyaj kipano 184 millones ipan 121 tlajtoli.

Uan amo san ni tlamantli tijchiuaj. Nojkia kema tijchijchiuaj nopa Biblias tijtekiuiaj tlamantli tlen tlauel kuali. Tijtekiuiaj se amatl tlen amo mochiua kostik pampa amo kipia ácido. Nopa iamayo kuali kiijtsontokej o kitlatskiltijtokej. Yeka nopa Biblia amo nima kokopeka.

Sekinok amatlajkuiloli

Nojkia tijchijchiuaj amatlajkuiloli tlen kinpaleuia maseualmej ma kikuamachilikaj Biblia. Ma tikitakaj se keski tlamantli tlen mochijki ipan 2013.

  • Tlen Tematiltia, eli nopa pilamochtsi tlen nochipa tijchijchiuaj. Uan mochijchiua ipan kipano 210 tlajtoli, uan san ni pilamochtsi tlauel tijmoyauaj ipan nochi Tlaltipaktli. Mochijchiua 45 millones tlen ni pilamochtsi katli kipia 16 iamayo.

  • ¡Despertad!, eli nopa pilamochtsi katli nojkia tlauel momoyaua ipan nochi Tlaltipaktli, uan motlajtolkuepa ipan 99 tlajtoli. Mochijchiua 44 millones tlen ni pilamochtsi.

  • ¿Tlake nelnelia tlamachtia Biblia? Ni amochtli tlen kipia ipantsajka yamanik uan kipia 224 iamayo, kinpaleuia maseualmej ma kikuamachilikaj tlen tlamachtia Biblia. Ipan 2005 mochijchijtiualajtok kipano 214 millones amochtli uan kitlajtolkueptokej ipan 240 tlajtoli.

  • Xijtlakakili toTeotsij eli se pilamochtsi tlen kipia 32 iamayo tlen ika uelis tikinpaleuisej maseualmej katli amo uelij tlapouaj. Kipia yejyejtsitsij tlaixkopinkayomej uan se keski tlajtoli katli kiixtoma tlen Biblia tlamachtia. Mochijchijtok kipano 42 millones ipan 400 tlajtoli.

Nojkia Jehová itlajtoltemakauaj tijchijchiuaj sekinok amochtli, pilamochtsitsij uan pilamatsitsij tlen kinpaleuia maseualmej ma kinankilikaj ika Biblia nopa tlajtlanili tlen tlauel ipati, nojkia kintlajtolmaka kenijkatsa kiixnamikisej kuesoli uan kenijkatsa itstosej ika pakilistli ininuaya ininchampoyouaj. Ipan xiuitl 2012 tijchijkej kipano 1,300 millones pilamochtsitsij uan 80 millones amochtli uan biblias.

Ipan xiuitl 2012, Jehová itlajtoltemakauaj kichijchijkej kipano 1,300 millones pilamochtsitsij uan 80 millones amochtli uan Biblias

Nopa kali kampa eltok imprentas tijtokaxtiaj Betel, tlen kiijtosneki “ToTeko ichaj”. Katli yauij Betel mosentlachiliaj kema kiitaj tlen kichiuaj katli kichijchiuaj pilamochtsitsij: tlakamej uan siuamej katli mosentlalijtokej tlapaleuisej ika nochi ininyolo. Kema asij Betel miakej amo kimatij kenijkatsa mochijchiua amatlajkuiloli. Uan pampa kinmachtiaj uan mosentikapaleuiaj, kiyekouaj kenijkatsa kichiuasej nopa tekitl. Yeka tikinitas telpokamej katli kipiaj se 20 xiuitl, tekitij ika nopa prensas tlen ueli kichiuaj 200,000 pilamochtsitsij tlen kipia 16 iamayo ipan se hora.

¿Kanke tijkuij nopa tomij?

Nochi ni tekitl tlen mochiua ipan nochi Tlaltipaktli mochiua ika tomij tlen maseualmej temakaj ika nochi ininyolo. Atalaya tlen agosto xiuitl 1879 tlen kiixmatiyaya kej Zion’s Watch Tower (La Torre del Vigía de Sión), kiijtok temachtli tijpiaj itlapaleuil toTeotsij. Teipa kiijtok: “[Totlanechikol] amo kema tlajtlantinemis tomij uan amo kema kintemos maseualmej ma kipaleuikaj”. Uan ipan ni tonali nojua kiampa timoiljuiaj.

¿Kenke tlauel tijchiuaj kampeka tijtekiuisej tonali uan tomij uan kiampa tijchiuasej pilamochtsitsij? Pampa tijnekij se tlen ni miak Biblias o amatlajkuiloli tlen tijchijchiuaj o tlen tijtlaliaj ipan Internet ma mitspaleui kuali timouikas iuaya toTeotsij.

[TLAJTOLI KATLI PANKISA]