Nopa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania pejki ipan xiuitl 1884. Kema kichijkej monejki kitlepanitasej nopa tlanauatili tlen ika moyakanaj ipan altepetl Pennsylvania, Estados Unidos. Ni kichijkej pampa kiampa Jehová itlajtoltemakauaj uelij kichijchiuaj Biblias uan amatlajkuiloli tlen kimoyauaj ipan nochi Tlaltipaktli.

Ika ni uelij kichiuaj miak tlamantli ipan “ininreligión, uelij temachtiaj uan tepaleuiaj”, uan nojkia tlauel “kimoyauaj nopa kuali tlamachtili kema Jesucristo tekichijtos ipan toTeotsij iTlanauatijkayo”. Se akajya san uelis tekitis nopaya tlaj kitlaneuisej, uan amo pampa temaka tomij. Katli nopaya tekitij uan katli kiyakanaj tlen mochiua, san kinpaleuiaj Katli kinyakanaj Jehová itlajtoltemakauaj.

Sekinok tokajyotl tlen kitekiuiaj

Jehová itlajtoltemakauaj amo san kitekiuiaj nopa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, nojkia kitekiuiaj sekinok ipan miak altepemej, kej “La Torre del Vigía”, “Watchtower” o sekinok itoka tlen san kitlajtolkueptokej.

Ika nochi ni tlamantli Jehová itlajtoltemakauaj ueltokej kichiuaj miak kuajkuali tlamantli. Ma tikitakaj se keski:

  • Kiijkuilouaj uan kichijchiuaj amatlajkuiloli. Biblia kichijchijtokej 220 millones, uan sekinok amatlajkuiloli tlen mokixtijtok ipan Biblia nechka 40 mil millones ipan se 700 tlajtoli. Nojkia ipan jw.org, miakej maseualmej uelij kipouaj Biblia ipan se 120 tlajtoli. Uan nojkia uelij kimatij tlen Biblia kinankilia kej: “¿Tlake nopa toTeotsij itlanauatijkayo?”.

  • Temachtiaj. Kipiaj escuelas kampa temachtiaj ika Biblia. Ipan xiuitl 1943, pejki mochiua nopa Escuela Bíblica de Galaad de la Watchtower uan kinmachtijtokej kipano 8,000 Jehová itlajtoltemakauaj katli kintitlantokej kej misioneros o ma kinpaleuikaj sekinok kuali ma tlajtolmoyauakaj. Nojkia, miakej maseualmej kuali kiyekouaj nopa tlamachtili tlen mopanoltia ipan tlanechikoli kampa mosentiliaj Jehová itlajtoltemakauaj. Uan nojkia kichijchijtokej se pilamochtsi ipan 110 tlajtoli tlen ika kinpaleuiaj maseualmej ma kiyekokaj tlapouasej uan tlajkuilosej.

  • Tepaleuiaj. Kinpaleuiaj sekinok kema se akajya, se chikauak ajakatl o seyok tlamantli kintlasojsoljuilia. Kej kema mochijki se ueyi tlauilankayotl ne altepetl Ruanda ipan xiuitl 1994 o kema mojmolinik tlali ne Haiti ipan xiuitl 2010.

Maske nopa Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, “La Torre del Vigía” uan sekinok tokajyotl tlen kitekiuiaj Jehová itlajtoltemakauaj kinpaleuijtok ma kichiuakaj miak kuajkuali tlamantli, amo san ya ni kinpaleuia ma tlajtolmoyauakaj. Nochi Cristo itokilijkauaj moneki tlajtolmoyauasej uan kinmachtisej sekinok tlen Biblia tlamachtia (Mateo 24:14; 28:19, 20, TNM). Uan motemachiaj toTeotsij kinpaleuis nojua tlauel ma tlajtolmoyauakaj (1 Corintios 3:6, 7).