Tlen tijchiuaj kema miki se akajya uan kema nechka tijtlalpachosej, nochipa tijkauaj ma techyakana tlen Biblia tlamachtia. Ma tikitakaj se keski tlamantli:

  • Amo kenijki tlaj se mokuesos kema miki se akajya katli tikikneliaj. Jesús itokilijkauaj mochokilijkej kema mijkej ininchampoyouaj o ininuampoyouaj (Juan 11:33-35, 38; Hechos 8:2; 9:39). Yeka, tlen tijchiuaj kema mijki se akajya amo tikitaj kej se iljuitl (Eclesiastés 3:1, 4; 7:1-4). Tlen tijchiuaj kinextia techyolkokoua tlen kinpanotok sekinok (Romanos 12:15).

  • Katli miktokej ayokmo tleno kimatij yon tlaijiyouiaj. Maske kampa ueli tieuaj, tojuantij amo tijchiuaj tlen sekinok maseualmej momajtokej kichiuaj, pampa inijuantij moiljuiaj katli miktokej nojua tlalnamikij uan uelis tepaleuisej o techchiuilisej tlen amo kuali, uan Biblia amo tlamachtia nopa (Eclesiastés 9:5, 6, 10). Tojuantij amo tikintlakajkauiliaj katli miktokej, amo tikinnojnotsaj yon tikiniljuiaj ma techpaleuikaj, uan amo tikiniljuichiuiliaj sejse xiuitl. Biblia kiijtoua: “Xikintlalkauikaj [...], amo xijnechkauikaj tlen axkuali tlen inijuantij kichiuaj”. Tojuantij tijneltokaj ni tlanauatili uan yeka amo tijchiuaj tlen maseualmej momajtokej kichiuaj pampa toTeotsij iTlajtol kiijtoua amo kuali (2 Corintios 6:17).

  • Katli miktokej sampa moyolkuisej. Biblia kiijtoua teipa katli miktokej sampa moyolkuisej uan asis tonali kema ayokmo aka mikis (Hechos 24:15; Apocalipsis [Revelación ] 21:4). Nopa achtoui Cristo itokilijkauaj tlauel kinpaleuik kimatisej nopa. Uan tojuantij nojkia timotemachiaj nelia moyolkuisej, yeka techpaleuia amo tlauel ma timokuesokaj (1 Tesalonicenses 4:13).

  • Biblia techpaleuia amo ma timoueyimatikaj (Proverbios 11:2). Kema se akajya miki, amo tijchiuaj miak tlamantli tlen kinextiskia tlauel titlapijpiaj uan tlauel titlatominpiaj (1 Juan 2:16). Yeka, kema se akajya miki amo tijtekiuiaj miak tomij san pampa amo tijnekij sekinok ma moyolpakiltikaj, uan nojkia amo tijtekiuiaj kuakajo tlen tlauel pajpatiyo uan tlauel tlayejyekchiuali yon timokentiaj yoyomitl tlen pajpatiyo.

  • Amo tikinchiualtiaj sekinok nojkia ma kichiuakaj kej tojuantij kema miki se akajya. Tojuantij amo tijchiuaj nopa pampa tikilnamikij tlen kiijtoua Romanos 14:12: “Sejse tojuantij [...] tijchiuasej cuentas ika toTeko Dios ika tlen tijchijtokej”. Maske kiampa tijchiuaj, kema tiuelij, kena tikinixtomiliaj maseualmej ika miak tlatlepanitakayotl tlen tijneltokaj uan tlen tijchiuaj (1 Pedro 3:15).

¿Tlake kichiuaj Jehová itlajtoltemakauaj kema se akajya miki uan nechka kitlalpachosej?

Kanke kichiuaj: Tlaj ichampoyouaj katli ya mijki kinekij mosentilisej kema nechka kitlalpachosej, uajka inijuantij uelis kitlapejpenisej kanke mosentilisej. Uelis ipan se Kali kampa mosentiliaj Jehová iTlajtoltemakauaj, ininchaj, ipan se crematorio (kampa kintlatiaj mijkatsitsij) o kampa kintlalpachouaj.

Tlen kichiuaj: Kema se akajya miki, mopanoltia se tlamachtili tlen kinyolchikaua iuikaljuaj pampa moixtoma tlake pano kema timikij uan kenijkatsa katli miktokej uelis sampa moyolkuisej (Juan 11:25; Romanos 5:12; 2 Pedro 3:13). Kema moixtomas nopa tlamachtili uelis kiilnamikisej tlake kuajkuali tlamantli kinextik ipan inemilis uan kenijkatsa nojkia uelis tijchiuasej kej ya pampa nochipa kuali kitekipanok toTeotsij (2 Samuel 1:17-27).

Uelis kipeualtisej ika se uikatl tlen mokixtijtok ipan Biblia (Colosenses 3:16). Uan kema tlamis, uelis kichiuasej se tlamaijtoli (Filipenses 4:6, 7).

Amo tlainamaj yon tlajtlantinemij tomij: Amo kema titlainamaj kema timosentiliaj kampa miki se akajya yon kema moixtoma se tlamachtili. Amo kema mitstlajtlanisej tomij tlaj timosentilis touaya ipan se tlanechikoli (Mateo 10:8).

Nochi uelis yasej: Kema miki se akajya uan monechikouaj ipan se Kali kampa mosentiliaj Jehová iTlajtoltemakauaj, nochi uelis yasej, sanse kej kema mochiua sekinok tlanechikoli. Yeka, katli amo elij Jehová itlajtoltemakauaj uelis nojkia mosentilisej.

¿Nojkia yauij Jehová itlajtoltemakauaj kampa monechikouaj kema miki se akajya maske seyok ininreligión?

ToTeotsij iTlajtol kiyakana totlalnamikilis, yeka sejse tlen tojuantij moneki kitlapejpenis tlaj yas o amo (1 Timoteo 1:19). Uan tlaj kena tiaskiaj, amo tijchiuaskiaj tlen inijuantij momajtokej kichiuaj o se tlenijki tlen kiixpanoskia Biblia (2 Corintios 6:14-17).