Katli tijtekipanouaj Jehová amo tiauij titlateuiaj kema onka se tlauilankayotl. Ma tikitakaj kenke:

  1. Tijneltokaj tlen toTeotsij technauatia. Biblia kiijtok toTeotsij itekipanojkauaj “kitejtsonasej ininmachetes para kichiuasej azadones uan ayok monekis momachtisej para tlateuisej” (Isaías 2:4).

  2. Tijneltokaj tlen Jesús technauatia. Jesús kiiljuik apóstol Pedro: “Xijkalaki momachete ipan ikuetlaxo pampa tlen tlateuiaj ika machete, nojkia kinmiktisej ika machete” (Mateo 26:52). Ika ni tlajtoli Jesús kinextik amo kinekiyaya itokilijkauaj ma tlateuikaj.

    Jesús nojkia kiijtok itokilijkauaj “axiaxkauaj ni Tlaltipaktli”. Yeka, amo kinamiki timokalakisej yon kentsi ipan política (Juan 17:16). Nojkia amo kinamiki timokalakisej kema soldados kinekisej kichiuasej se tlenijki yon tikiniljuisej sekinok amo ma mochiuakaj soldados.

  3. Cristo itokilijkauaj moneki kiniknelisej sekinok. Jesús kiniljuik itokilijkauaj: “Niinmechmaka se yankuik tlanauatili para xijchiuakaj: Ximoiknelikaj se ika seyok” (Juan 13:34, 35). Katli melauak Cristo itokilijkauaj tlauel moikneliaj uan moitaj kej iknimej maske kampa ueli euaj, uan nojkia amo moteuiaj (1 Juan 3:10-12).

  4. Nopa achtoui Cristo itokilijkauaj amo tlateuijkej. Se amochtli kiijtoua “nopa achtoui Cristo itokilijkauaj amo kinpaleuiyayaj katli tlateuiyayaj yon amo tlateuijkej”, pampa inijuantij kimajtoyaj tlaj kichiuaskiaj nopa, “kiixpanoskiaj tlen Jesús kiijtok kema kinmachtik ma moiknelikaj uan ma kiniknelikaj ininkualankaitakauaj” (Encyclopedia of Religion and War). Uan kema Edward Gibbon kiijkuilok nopa amochtli Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, kiijtok: “Cristo itokilijkauaj amo kema kinejkej tlateuisej [...] pampa san kinekiyayaj kichiuasej tlen kinnauatijtoyaj”.

Tijnekij nochi kuali ma itstokaj

Katli tijtekipanouaj Jehová tijchiuaj kampeka tijchiuasej tlen kinpaleuis sekinok, yeka nochipa kuali timonejnemiltiaj. Uan tikintlepanitaj tlanauatianij, kiampa tijnextiaj tijneltokaj tlen Biblia technauatia.

  • “Xikinneltokakaj tekiuejmej [...] tlen kipiaj tekiuejkayotl.” (Romanos 13:1.)

  • “Xijmakakaj César [o tlanauatianij] tlen ya iaxka uan nojkia xijmakakaj toTeko Dios tlen toTeko iaxka.” (Mateo 22:21.)

Yeka, tijchiuaj tlen technauatiaj, titlaxtlauaj impuestos uan titlapaleuiaj kema tlanauatianij kichiuaj se tlenijki pampa kinekij kuali ma itstokaj sekinok.