Ir al contenido

¿Keski tokajyotl kipia toTeotsij?

¿Keski tokajyotl kipia toTeotsij?

Tlen Biblia kiijtoua

ToTeotsij san kipia setsi itoka. Ika hebreo moijkuiloua kej יהוה uan ika español motlajtolkuepa kej “Jehová”. * ToTeotsij kiiljuik tlajtolpanextijketl Isaías: “Na ni Jehová. Ya ni notoka” (Isaías 42:8, TNM). Ipan Biblia tlen uejkajkia kiijkuilojkej, itoka nesi se 7,000 imiakpa. ToTeotsij itoka miakpa nesi uan amo kej sekinok tokajyotl tlen ika kinojnotsaj. *

¿Kipia sekinok tokajyotl Jehová?

Maske Biblia kiijtoua toTeotsij san itoka Jehová, nojkia kitokaxtia ika sekinok tlamantli uan kiijtoua kenijkatsa eli. Tlatsintla eltok se keski tokajyotl uan kiixtoma tlake kiijtosneki. Ipan sejse tokajyotl kiijtoua kenijkatsa eli Jehová.

Kej kitokaxtiaj

Kampa nesi ipan Biblia

Tlen kiijtosneki

Alá

(Amo nesi)

Nopa tlajtoli Alá kitekiuiaj árabes. Ni amo eli se tokajyotl, san kiijtosneki “toTeotsij”. Ipan Biblias tlen kitlajtolkueptokej ika árabe uan ipan sekinok tlajtoli, Alá kiijtosneki toTeotsij.

Alfa uan Omega

Apocalipsis 1:8; 21:6; 22:13

Alfa eli nopa achtoui letra tlen abecedario griego uan omega tlen ika tlami. Ni tlajtoli kiijtosneki Jehová eli ‘ipejya uan itlamia’ nochi tlen onka, uajka amo itstok yon se teotsij katli kipia nochi chikaualistli uan amo kema itstos yon se kej ya (Isaías 43:10).

Chachapalchijketl

Isaías 64:8

Kiijtosneki ya kinnauatia nochi maseualmej uan altepemej, kej se chachapalchijketl kichiua tlen ya kineki ika nopa sokitl (Romanos 9:20, 21).

San ya tlauel ueyi

Salmo 47:2

San ya eli nopa tlanauatijketl tlen tlauel ueyi.

Katli nochipa itstok

Daniel 7:9, 13, 22

Amo kipixki ipejya, ya ipa itstoya kema ayamo onkayaya yon se tlamantli (Salmo 90:2).

Tetlasomati

Éxodo 34:14

Ya amo kipaktia ma kinueyichiuakaj sekinok teotsitsij. Ni tlajtoli kineki kiijtos kema se akajya kiijtoua, “nijneki san na xinechueyichiuakaj”.

Tlachijchijketl

Isaías 40:28

Katli kichijchijki nochi tlamantli tlen onka.

Teotsij

Génesis 1:1

Kineki kiijtos kema kiueyichiuaj se tlamantli o se akajya katli kipia chikaualistli. Nopa tlajtoli hebreo ʼElohím kineki kiijtos Jehová tlauel ueyi, tlauel kitlepanitaj uan eli tlauel xitlauak.

Katli tlauel yolpaki

1 Timoteo 1:11, TNM

Kiixmatij kej se akajya katli tlauel yolpaki (Salmo 104:31). Nojkia motlajtolkuepa kej se Teotsij katli “tlauel yolpaki” (Traducción del Nuevo Mundo [con referencias]).

IninTeko teotsitsij

Deuteronomio 10:17

Ya eli se Teotsij katli tlauel ueyi uan amo kej sekinok teotsitsij katli amo tleno ininpati (Isaías 2:8).

Tlamachtijketl

Isaías 30:20, 21

Katli techmachtia uan techyakana pampa kineki kuali ma tiitstokaj (Isaías 48:17, 18). Nojkia motlajtolkuepa kej “inmotlamachtijka”.

Katli kichijchijki uejueyi tlamantli

Salmo 149:2

Katli kichijchijki nochi tlamantli tlen onka (Apocalipsis 4:11).

Katli kitlakakilia tlamaijtoli

Salmo 65:2

Katli kitlakakilia kema se akajya momaijtoua ika nochi iyolo.

ToTata

Mateo 6:9

Katli temaka nemilistli.

Tlapialmokuitlauijketl

Salmo 23:1

Kinmokuitlauia katli kitekipanouaj.

Katli tekoua

Isaías 41:14

Katli temakixtia o kejuak kinkoua maseualmej, kiampa kichijki kema temaktilik iKone ma mikiki uan kinmakixtik maseualmej tlen tlajtlakoli uan mikilistli (Juan 3:16).

Katli nochipa itstos

Revelación 15:3

Katli nochipa kipia tlanauatili uan nochipa tlanauatis.

Uejkapantik tepankali

Salmo 18:2, 46

Ipan ya temachtli uelis timomanauisej uan uelis techmakixtis.

Temakixtijketl

Isaías 45:21

Ya kimanauia se akajya kema nechka kipanos tlen amo kuali o kema nechka mikis.

Katli tlatsejtseloltik

Proverbios 9:10

San ya eli tlauel tlatsejtseloltik, amo kipia tlajtlakoli kej maseualmej.

ToTeko

Salmo 135:5

Katli iaxka se tlamantli. Ipan hebreo ʼAdhóhn uan ʼAdhoním.

ToTeko katli kinauatia nochi

Génesis 15:2

Katli kinauatia nochi tlen onka. Ipan hebreo eli ’Adhonái.

Katli tlauel ueyi

Daniel 7:18, 27

Katli tlauel ueyi uan san ya kinamiki tlanauatis.

Katli kipia nochi chikaualistli

Génesis 17:1

San ya kipia nochi chikaualistli. Ika hebreo nopa tlajtoli ’El Schaddái, kiijtosneki “toTeko Tlen Kipia Nochi Chikaualistli” uan ipan Biblia nesi chikompa imiakpa.

Yahvé Sebaot, toTeko katli kinyakana iluikaeuanij ma tlatlanikaj

1 Crónicas 17:24; Romanos 9:29

Ya kinyakana tlauel miakej iluikaeuanij. Nojkia uelis moijtos “toTeko Tlen Kinyakana Iiluikaejkauaj Ma Tlatlanitij” (1 Crónicas 17:24).

Naja niitstok tlen nochipa niitstok

Éxodo 3:14

Amo san kiijtosneki nelnelia itstok toTeotsij, ika nopa tlajtoli tlen moijkuilok ika hebreo kineki kiijtos ya ueli kichiua tlen ueli tlamantli uan kiampa kichiua tlen mosentlalijtok. Nopa tlajtoli nojkia uelis moijtos “Na Nimochiuas tlen Na Nijtlapejpenis Nimochiuas” o “Na nimochiuas tlen na nijnekis” (Traducción del Nuevo Mundo [con referencias]; nota). Ni techpaleuia tijkuamachilisej tlake kiijtosneki toTeotsij itoka tlen nesi ipan ni texto (Éxodo 3:15).

Ipan Escrituras Hebreas nesi toTeotsij itoka kema kanajya tlatokaxtiyayaj

Ipan Biblia kiijtoua maseualmej kitekiuiyayaj toTeotsij itoka kema kanajya tlatokaxtiyayaj, maske kitekiuiyayaj Jehová itoka, nopa amo kiijtosneki kiampa uelis titokaxtisej.

Kampa kitekiuijkej itoka

Kampa nesi ipan Biblia

Tlen kiijtosneki

Jehová-nisí

Éxodo 17:15

“ToTeko Itstok Keja Se Bandera Tlen Techyakana”. Jehová nochipa itstok ininnechka itekipanojkauaj, yeka tlaj se akajya kineki ma kipaleui, ya nima kipaleuia (Éxodo 17:13-16).

Jehová-salom

Jueces 6:23, 24

“ToTeko, Yajaya Tlen Temaka Yoltlaseuilistli”.

Jehová-sama

Ezequiel 48:35

“ToTeko Itstok Nikaj”.

Jehová-yiré

Génesis 22:13, 14

“ToTeko, yajaya temakas tlen moneki”.

Kenke tlauel ipati tijmatisej uan tijtekiuisej toTeotsij itoka

  • ToTeotsij tlauel kipatiita itoka pampa ipan Biblia tlauel miakpa nesi (Malaquías 1:11).

  • Jesús, katli eli toTeotsij ikone, kinextik tlauel kipatiita toTeotsij itoka pampa miakpa kitekiuik. Kema momaijtok kiiljuik Jehová: “Nochi tlakamej ma kiueyichiuakaj motoka” (Mateo 6:9; Juan 17:6).

  • Katli kiyekouaj uan peuaj kitekiuiaj toTeotsij itoka, kinpaleuia ma mouampojchiuakaj iuaya (Salmo 9:10; Malaquías 3:16). Kema kiampa kichiuaj, kinpaleuia ma kiselikaj ni tlateochiualistli tlen toTeotsij kitenkajtok: “Na nijmanauis pampa nechiknelia. Nijueyitlalis pampa motemachia ipan na [o kiixmati notoka, TNM]” (Salmo 91:14).

  • Biblia kiijtoua: “Itstokej miakej tlen kintokajtiaj ‘dioses’ ipan iluikak uan ipan ni Tlaltipaktli uan kintokajtiaj ‘tekojmej’ ” (1 Corintios 8:5, 6). Yeka kema tijtekiuiaj Jehová itoka tijnextiaj san ya eli toTeotsij katli melauak (Salmo 83:18, TNM).

^ párr. 1 Se keskij katli kiixmatij tlajtoli hebreo kitlajtolkuepaj kej “Yahweh” o “Yahvé”.

^ párr. 1 Jehová nojkia kiiljuiaj Jah uan ipan Biblia nesi se cincuenta imiakpa nopa tokajyotl. Kema kiijtoua nopa tlajtoli Aleluya kiijtosneki “Alaben a Jah” (Apocalipsis 19:1, TNM).