Ir al contenido

¿Uelis techpaleuis Biblia ma tikijiyouikaj kema tijpiaj se kokolistli?

¿Uelis techpaleuis Biblia ma tikijiyouikaj kema tijpiaj se kokolistli?

Tlen Biblia kiijtoua

Kena. ToTeotsij motekipachoua kema kinita itekipanojkauaj mokokouaj. Yeka, Biblia kiijtoua: “Kema uetstos ipan tlaijiyouilistli, toTeotsij kitlalanas ipan itlapech” (Salmo 41:3). Tlaj tlauel timokokouaj, uelis tijchiuasej ni eyi tlamantli:

  1. Xikiljui toTeotsij ma mitspaleui tikijiyouis. Nopa “tlaseuilistli” tlen toTeotsij techmakas techpaleuis amo tlauel ma timokuesokaj uan ma tikijiyouikaj nopa kokolistli (Filipenses 4:6, 7).

  2. Nochipa xiyolpaki. Biblia kiijtoua: “Yolpakilistli tepaleuia keja eliskia se kuali pajtli. Pero kema se tlakatl moyolkuesoua kitlamiltia ichikaualis” (Proverbios 17:22). Kema tiyolpaktokej techpaleuia amo tlauel ma timokuesokaj uan amo ma timokokokaj.

  3. Ximotemachi teipa kuali tiitstos. Tlaj timotemachis teipa kuali tiitstos mitspaleuis tiyolpaktos maske timokokoua (Romanos 12:12). Biblia kiijtoua asis se tonali kema amo aka kiijtos “mokokoua” (Isaías 33:24). ToTeotsij kitlamiltis nochi kokolistli tlen ixtlamatinij amo ueltok kitlamiltiaj. Nojkia toTeotsij kichiuas ayokmo aka ma ueuejtia. Biblia kiijtoua: “Uajka itlakayo nopa tlakatl mochiuas keja se konetl itlakayo kipias chikaualistli keja se telpokatl” (Job 33:25).

Xijmajto ni: Maske Jehová itlajtoltemakauaj timotemachiaj toTeotsij techpaleuis, kema tijpiaj se kokolistli tiauij kampa se tepajtijketl (Marcos 2:17). Amo tikiniljuiaj sekinok tlake pajtli kitekiuisej pampa sejse moneki kitlapejpenis ika tlake mopajtis.