Ir al contenido

Ir al índice

 ¿KENIJKATSA MOSENKAUAS NOPA KUESOLI?

ToTeotsij iTlanauatijkayo kichiuas ma onka tlaseuilistli

ToTeotsij iTlanauatijkayo kichiuas ma onka tlaseuilistli

Nopa tlanauatijkayotl tlen ya uejkaj titlajtlantokej ma tekichiua ipan nochi Tlaltipaktli, nechka tekichiuas uan kichiuas nochi ma tiitstokaj sansejko uan ika tlaseuilistli. Kej kiijtoua Salmo 72:7, “onkas miak tlaseuilistli” ipan Tlaltipaktli. ¿Kema peuas tekichiuas toTeotsij iTlanauatijkayo? ¿Kenijkatsa tekichiuas? Uan, ¿kenijkatsa mitspaleuis kema tekichiuas?

¿KEMA TEKICHIUAS TOTEOTSIJ ITLANAUATIJKAYO?

Biblia kiijtoua onkaskia se keski “tlaneskayotl” tlen kinextiskia toTeotsij iTlanauatijkayo nechka tekichiuas. Nopa “tlaneskayotl” eli tlauilankayotl, mayantli, kokolistli, mojmoliniskia tlali uan tlasisinijkayotl (Mateo 24:3, 7, 12; Lucas 21:11; Apocalipsis [Revelación] 6:2-8).

Seyok tlajtolpanextili kiijtoua: “Kema ualas itlamia tonali elis nelia fiero. Tlakamej san moiknelisej ininseltsitsij uan tlauel kinekisej miak tomij. [...] Axkintlepanitasej ininnanauaj uan inintatauaj. Axmotlaskamatisej [...]. Axteiknelisej. Axtetlasojtlasej. San teijilnamikisej. Tlakamej ayok uelis monauatisej uan yeka kichiuasej san tlen kinekisej. Tekokosej ika pakilistli, uan kikokolisej nochi tlen kuali. [...] Moiljuisej miak inintlalnamikilis, pero axneli. Kitemosej san tlen ika uelis mopakilismakasej, pero axkitemosej toTeko” (2 Timoteo 3:1-4). Maske maseualmej nochipa kiampa kichijtokej, san ipan ni tonali tlauel miakej kiampa kichiuaj.

Nochi ni tlajtolpanextili pejki moaxitia ipan xiuitl 1914. Sekij historiadores, politicos uan katli kiijkuilouaj amatlajkuiloli kiijtouaj miak tlamantli mopatlak ipan nopa xiuitl. Nopa historiador danés Peter Munch kiijkuilok: “Nopa tlauilankayotl tlen mochijki ipan 1914 kichijki ma mopatla miak tlamantli ipan Tlaltipaktli. Maske nesiyaya kuali tiitstoskiaj, [...] pejki onka miak tlamantli tlen amo kuali, tlen temajmati uan tlasisinijkayotl, uan yeka amo kuali tiitstokej”.

Biblia kiijtoua nojkia panoskia tlamantli tlen kuali. Yeka, maske nama mochiua tlen amo kuali, teipa uelis kuali tiitstosej. Nochi tlamantli tlen moaxitia kinextia toTeotsij iTlanauatijkayo nechka tekichiuas ipan nochi Tlaltipaktli. Jesús kiijtok: “Tlakamej tlakamauitij ni kuali tlamachtili tlen kejatsa eltos kema toTeko tlanauatia. Uan kiuikasej hasta kampa ueli techaj ipan nochi tlaltinij ipan ni Tlaltipaktli para nochi tlakamej ma kimatikaj. Uan teipa ualas itlamia nochi tlen onka” (Mateo 24:14).

Ni kuali tlamachtili tijmoyauaj ipan nochi Tlaltipaktli. Uan nopa pilamochtsi tlen tlauel tijtekiuiaj itoka Tlen Tematiltia tlen Jehová iTlanauatijkayo. Ipan ni tonali motlajtolkueptok ipan kipano 338 tlajtoli, uan nopaya kiijtoua tlen toTeotsij iTlanauatijkayo kichiuas kema tekichijtos ipan Tlaltipaktli uan kenijkatsa itstosej maseualmej.

¿KENIJKATSA TOTEOTSIJ ITLANAUATIJKAYO PEUAS TEKICHIUAS IPAN TLALTIPAKTLI?

Tlaj tijnekij tijnankilisej ni tlajtlanili, ma tikitakaj naui tlamantli tlen tlauel ipati:

  1. ToTeotsij amo kikauas yon se político ma mokalaki ipan iTlanauatijkayo.

  2. Tlanauatianij amo kinekisej kikauasej ininteki, yeka kiijixnamikisej toTeotsij iTlanauatijkayo (Salmo 2:2-9).

  3. ToTeotsij iTlanauatijkayo kintsontlamiltis tlanauatianij pampa nojua kinekisej tekichiuasej (Daniel 2:44; Apocalipsis 19:17-21). Biblia kitokaxtia nopa tlauilankayotl kej Armagedón (Apocalipsis 16:14, 16).

  4.   Maseualmej katli kinekisej toTeotsij iTlanauatijkayo ma kinnauati, momanauisej ipan Armagedón uan itstosej kema onkas tlaseuilistli ipan Tlaltipaktli. Biblia kiijtoua elisej “onpano miak tlakamej”, ni kiijtosneki elisej tlauel miakej maseualmej (Apocalipsis 7:9, 10, 13, 14).

¿KENIJKATSA UELIS MITSPALEUIS TOTEOTSIJ ITLANAUATIJKAYO?

Tlaj tijnekij tiitstosej kema toTeotsij iTlanauatijkayo tekichiuas, moneki tijyekosej se keski tlamantli. Kema Jesús momaijtok, kiiljuik toTeotsij: “Inijuantij kipiaj yolistli yankuik para nochipa intla mitsixmatij ta tlen melauak tiDios uan axaka seyok, uan nojkia nechixmatij na niJesucristo tlen tinechtitlantok” (Juan 17:3).

Tlaj tikixmatisej toTeotsij, techpaleuis ipan miak tlamantli. Ma tikitaj ome. Se: techpaleuia kuali ma titlaneltokakaj ipan toTeotsij. Uan nopa kichiua ma timotemachikaj toTeotsij iTlanauatijkayo nelia nechka tekichiuas (Hebreos 11:1). Uan ome: kichiua nojua tlauel ma tikiknelikaj toTeotsij uan maseualmej. Tlaj tikikneliaj toTeotsij techpaleuis ma tijneltokakaj ika nochi toyolo, uan tlaj tikinikneliaj maseualmej techyololinis ma tikinchiuilikaj tlen techpaktiskia ma techchiuilikaj. Jesús ya nopa techtlajtolmakak: “Xikinchiuilikaj sekinok keja inkinekij sekinok ma inmechchiuilikaj” (Lucas 6:31).

Kej se kuali tetata kineki ikoneuaj kuali ma itstokaj, toTata Jehová nojkia kineki kuali ma tiitstokaj. Kineki ma tijpiakaj nopa “yolistli tlen nelnelia kuali” (1 Timoteo 6:19). Ipan ni tonali nochi amo kuali tiitstokej. Miakej kiixnamikij miak tlaouijkayotl. ¿Kenijkatsa elis nopa “yolistli tlen nelnelia kuali”? Ma tikitakaj se keski kuajkuali tlamantli tlen kichiuas toTeotsij iTlanauatijkayo.

ToTeotsij iTlanauatijkayo kichiuas amo ma timajmauikaj uan ma onka miak tlakualistli.