“Cristo yajaya tlen nelia kipanextia ichikaualis [...] toTeko.” (1 CORINTIOS 1:24)

1. ¿Kenke Pablo kiijtok Cristo eliyaya “ichikaualis [...] toTeko”?

KEMA Jesús itstoya ipan Tlaltipaktli kichijki miak uejueyi tlamantli. Tlaj tijpouasej ipan Biblia kenijkatsa kichijki nopa, nojua tlauel kuali titlaneltokasej (Mat. 9:35; Luc. 9:11). Jesús uelki kichijki nopa pampa Jehová kimakak chikaualistli. Yeka apóstol Pablo kiijtok Cristo eliyaya “ichikaualis [...] toTeko” (1 Cor. 1:24). Uan, ¿tlake techmachtia nopa uejueyi tlamantli tlen Jesús kichijki?

2. ¿Tlake techmachtia nopa uejueyi tlamantli tlen Jesús kichijki?

2 Nopa uejueyi tlamantli tlen Jesús kichijki techmachtia miak tlamantli (Hech. 2:22). Ni techpaleuia ma tijmajtokaj kema Jesús tekichiuas 1,000 xiuitl, kichiuas uejueyi tlamantli tlen kinpaleuis nochi maseualmej katli itstosej ipan Tlaltipaktli. Nojkia techpaleuia kuali tikixmatisej nopa kuajkuali tlamantli tlen kinextia Jesús uan Jehová. Ipan ni tlamachtili tikitasej eyi uejueyi tlamantli tlen Jesús kichijki uan tikitasej kenijkatsa uelis techpaleuis nama uan nojkia teipa.

 SE UEYI TLAMANTLI TLEN TECHMACHTIA MA TITEMAKAKAJ TLEN TIJPIAJ

3. 1) ¿Tlake panok ipan se iljuitl kampa mosenkajkej ne Caná? 2) ¿Kenke Jesús kichijki nopa ueyi tlamantli?

3 Jesús kichijki se achtoui ueyi tlamantli kampa mosenkajkej ipan altepetl Caná. Ipan nopa iljuitl tlanki vino. Ni eliyaya tlauel tepinajti, pampa kinamikiyaya kinmakasej nochi tlen monekiyaya katli kintlanejtoyaj. Yeka, María kiiljuik Jesús ma kinpaleui. ¿Kenke? Pampa kuali kimatiyaya nopa tlajtolpanextili tlen Jesús uan kimatiyaya kitokaxtiskiaj “iKone toTeko Dios tlen más kipia tlanauatili” (Luc. 1:30-32; 2:52). Yeka uelis moiljuiyaya Jesús ueliskia kinpaleuis katli mosenkajkej. María uan Jesús nelia kinekiyayaj kinpaleuisej, yeka nopa 380 litros tlen atl Jesús kikuepki tlauel kuali vino (xijpoua Juan 2:3 uan 6-11). Maske Jesús amo monekiyaya kichiuas nopa, kichijki pampa kitekipachouayaya tlen kinpanoyaya maseualmej. Ya kichijki kej Jehová, katli tlauel kipaktia temakas tlen kipia.

Jesús kiijtok moneki timomatisej tijchiuasej tlamantli tlen ika tikinpaleuisej sekinok

4, 5. 1) ¿Tlake techmachtia nopa ueyi tlamantli tlen nopa atl uan nopa vino? 2) ¿Ipan tlake kichiua ma timotemachikaj tlen Jesús kichijki?

4 Jesús kichijki nopa miak atl ma mokuepa se tlauel kuali vino ika Jehová ichikaualis. Kichijki miak vino tlen kinmakaskiaj tlauel miakej. Ni techmachtia Jehová uan Jesús tlauel kinpaktia temakasej tlen kipiaj uan nelnelia kintekipachoua tlen tijyolmatij. Uan nojkia kinextia Jehová temachtli kinmakas nochi miak tlakualistli ipan Xochimili (xijpoua Isaías 25:6).

5 ¡Ximoyoliljui ni! Kema tiitstosej ipan Xochimili, Jehová temachtli kichiuas amo tleno ma techpolo. Nochi tijpiasej se yejyektsi kali uan kuali tlakualistli. Kema timoyoliljuiaj ipan nochi nopa kuajkuali tlamantli tlen techmakas Jehová, kichiua tlauel ma tijtlaskamatilikaj.

Ma tijchiuakaj kej Jesús uan ma tijtekiuikaj tonali tlen ika tikinpaleuisej sekinok (Xikita párrafo 6)

6. 1) ¿Kenijkatsa kitekiuiyaya Jesús ichikaualis? 2) ¿Kenijkatsa uelis nojkia tijchiuasej kej Jesús?

6 Jesús amo kema kitekiuik ichikaualis tlen ika kichijki tlamantli tlen san ya kipaleuiskia. Kema Diablo kiyejyekok pampa kinekiyaya se keski tetl ma kikuepa pantsi, amo kinejki kichiuas (Mat. 4:2-4). Ya kitekiuiyaya ichikaualis tlen ika kichiuayaya kuajkuali tlamantli uan kiampa kinpaleuiyaya sekinok (Luc. 6:38). ¿Uan tlake ueliskia tijchiuasej tlen ika tikinpaleuisej sekinok? Ueliskia tikintlaneuisej ma tlakuatij tochaj, timonojnotsasej ininuaya teipa kema tlamis se tlanechikoli, tijtlakakilisej se akajya katli kineki kiompauis se tlamachtili tlen kipanoltis ipan tlanechikoli uan ueliskia tikinpaleuisej katli momachtiaj kenijkatsa tlajtolmoyauasej. Nochipa kema titemakaj tlen tijpiaj uan tikinpaleuiaj sekinok, nojkia tijchiuaj kej Jesús.

 “NOCHI INIJUANTIJ TLAKUAJKEJ UAN KUALI IXUIKEJ”

7. ¿Tlake kuesoli nochipa panotos kampa tlanauatia Satanás?

7 Maske ipan ni tonali itstokej miakej teikneltsitsij, kema moijkuilok Biblia ipa itstoyaj. Jehová kiniljuik israeleuanij: “Tlen teikneltsitsij nochipa itstosej ipan Tlaltipaktli” (Deut. 15:11). Uan kema ya panotoya miak xiuitl, Jesús kiijtok: “Mojmostla itstosej tlen teikneltsitsij inmouaya” (Mat. 26:11). ¿Kiijtosnejki nochipa itstosej teikneltsitsij ipan Tlaltipaktli? Amo. Ya kinekiyaya kiijtos nochipa itstosej teikneltsitsij kampa tlanauatiyaya Satanás. Uan ipan Xochimili ayokmo, pampa nochi kipiasej tlen kikuasej uan amo aka elis teikneltsi.

8, 9. 1) ¿Kenke Jesús kimiakilik nopa pantsi uan nopa michimej? 2) ¿Tlake tijyolmati kema timoyoliljuia ipan ni ueyi tlamantli?

8 Salmo 145:16 kiijtoua Jehová nochipa kinmaka tlen kinpoloua katli yoltokej. Kema Jesús itstoya ipan Tlaltipaktli, nochipa kichijki kej iTata uan kinmakak miakej tlen kinpolouayaya. Nopa amo kichijki pampa kinekiyaya kinextis kipixtoya miak chikaualistli, kichijki pampa nelnelia kitekipachouayaya tlen kinpanoyaya. Ma tikitakaj tlen kiijtoua Mateo 14:14-21 (xijpoua). Tlauel miakej tlen euayayaj ipan miak altepemej kitokilijkej Jesús uan san nejnemiyayaj (Mat. 14:13). Kema tlayouixki, itokilijkauaj kiitakej maseualmej tlauel kuatitoyaj uan mayantoyaj. Yeka, kiiljuijkej Jesús ma kiniljui nochi ma yakaj uan ma mokouitij tlen kikuasej. ¿Tlake kichijki Jesús?

9 Jesús kintlamakak nopa tlauel miakej maseualmej san ika makuili pantsi uan omej michimej. ¿Kenke kichijki nopa? Pampa teiknelia uan kitekipachoua tlen kinpano sekinok. Ya kinmakak miak tlakualistli, pampa Biblia kiijtoua nochi tlakuajkej uan kuali ixuikej. Kiampa kipixkej chikaualistli uan uelkej mokuepkej ininchaj tlen tlauel uejka mokauayaya (Luc. 9:10-17). Onkak tlauel miak tlakualistli, yeka kinechikojkej 12 chikiuitl ika tlen mokajki.

10. ¿Tlake nechka panos ika teikneltsitsij?

10 Itstokej tlauel miakej teikneltsitsij pampa tlanauatianij kichiuaj tlen amo xitlauak uan kitlasomatij tlen kipiaj. Sekij Jehová itlajtoltemakauaj nojkia kipiaj san kentsi tlakualistli. Uan toTeotsij ueli uan kineki kinmakas nochi maseualmej tlen ika mopanoltisej. Ya kiijtoua ayokmo aka elis teikneltsi (xijpoua Salmo 72:16). Katli kineltokaj toTeotsij nechka itstosej kampa amo aka kichiuas tlen amo xitlauak uan amo tleno techpolos.

Ika nopa uejueyi tlamantli tlen Jesús kichijki, kinextik kineki kitekiuis ichikaualis tlen ika techpaleuis

11. 1) ¿Kenke timotemachiaj Cristo nechka kitekiuis ichikaualis tlen ika techpaleuis? 2) ¿Tlake tijnekij tijchiuasej kema timoyoliljuiaj ipan tlen Cristo kichiuas?

11 Kema Jesús itstoya ipan Tlaltipaktli, eyi xiuitl uan tlajko kichijki uejueyi tlamantli ipan se keski altepemej (Mat. 15:24). Nama Jesús tlanauatia, uan kema tekichiuas 1,000 xiuitl kinpaleuis nochi (Sal. 72:8). Ika nopa uejueyi tlamantli tlen kichijki, kinextik kineki kitekiuis ichikaualis tlen ika techpaleuis. Uan timotemachiaj nechka kichiuas. Kema timoyoliljuiaj nopa, tijnekij tijtekiuisej tonali uan chikaualistli tlen tijpiaj tlen ika tikinpaleuisej sekinok (Sal. 45:1; 49:3). Uan maske amo tiuelij tijchiuaj uejueyi tlamantli, kena uelis tikiniljuisej sekinok nopa kuajkuali tlamantli tlen Biblia kiijtoua mochiuas. Ya nopa tlen moneki tijchijtosej (Rom. 1:14, 15).

 JEHOVÁ UAN JESÚS KINAUATIAJ NOCHI TLEN PANO

12. ¿Kenke timotemachiaj Jesús kuali kikuamachilia kenke pano nochi tlamantli ipan Tlaltipaktli?

12 Biblia kiijtoua kema toTeotsij kichijki Tlaltipaktli, Jesús kipaleuik kej se “tlauel kuali tekitiketl” (Prov. 8:22, 30, 31, TNM; Col. 1:15-17). Uajka, Jesús kuali kimati kenijkatsa pano nochi tlamantli ipan Tlaltipaktli uan kimati kenijkatsa uelis kinauatis nochi tlen pano, kej nopa ajakatl uan ueyi atl.

¿Tlake tlauel mitspaktia kema timoyoliljuia kenke Jesús kichijki uejueyi tlamantli? (Xikita párrafos 13 uan 14)

13, 14. Xikijto se tlamantli tlen kinextia Jesús kinauatia nochi tlen onka.

13 Kema Jesús itstoya ipan Tlaltipaktli kinextik ueliyaya kinauatia nochi tlamantli tlen pano. Se tonali kitekiuik toTeotsij ichikaualis kema kitlakaualtik “se ajakatl tlen tlauel chikauak” (xijpoua Marcos 4:37-39). Se ixtlamatketl kiijtok eliyaya se tlauel chikauak ajakatl, tlauel tlamixtentoya, tlaajakayaya, tlatomoniyaya, uetsiyaya miak atl uan ueliskia kisojsolos nochi. Nopa apóstol Mateo nojkia kiijkuilok tlen nopa chikauak ajakatl (Mat. 8:24).

14 Ximoyoliljui nopa atl chikauak kitejtsonayaya nopa akali, uan nopa atl ika yolik kalakiyaya. Nopa ajakatl tlauel chikauak kakistiyaya uan nopa akali kampa ueli mojmoliniyaya. Maske panotoya nopa, Jesús kochtoya pampa tlauel kuatitoya. Yeka kiixitijkej uan kiiljuijkej mikiskiaj (Mat. 8:25). ¿Tlake kichijki Jesús? Moketski uan kiiljuik nopa ajakatl uan ueyi atl: “Amo ximolini” (Mar. 4:39). ¡Uan ayokmo tlaajakak! Ni kuali kinextia Jesús kinauatia nochi tlen onka.

15. ¿Kenke tijmatij Jehová kinauatia nochi tlen onka?

 15 Jehová kimakak Cristo nopa chikaualistli tlen ika uelki kinauatia nochi tlen onka. Yeka timotemachiaj Jehová nojkia kichiua nopa. Kema nechka uetsiskia tlauel miak atl, kiijtok: “Ika chikome tonali nijchiuas ma uetsi atl, [...] 40 tonali uan 40 youali” (Gén. 7:4). Éxodo 14:21 kiijtoua toTeotsij kitekiuik “se ajakatl chikauak tlen ualajki kampa kisa tonati” uan kiampa kichijki ma motlajkoxelo se ueyi atl. Uan Jonás 1:4 kiijtoua seyok tonali “kichijki ma uala se ueyi ajakatl ipan nopa ueyi atl”. Ni tlauel techyolchikaua pampa kiampa tijmatij ipan Xochimili toTeotsij kinauatis nochi tlen onka.

16. ¿Kenke techyolchikaua kema tijmatij Jehová uan Jesús kinauatiaj nochi tlen onka?

16 ¿Kenke techyolchikaua pampa tijmatij Jehová uan Jesús kinauatiaj nochi tlen onka? Pampa kema Cristo tlanauatijtos 1,000 xiuitl ayokmo kema techtlasojsoljuilis se chikauak ajakatl yon kema tlatemis ipan ueyi atl, ayokmo onkas volcanes yon mojmolinis tlali. Ni tlamantli ayokmo kema techmajmatis, pampa Jehová kinmanauis nochi maseualmej (Apoc. 21:3, 4). Timotemachiaj Cristo kitekiuis toTeotsij itetikayo tlen ika kinauatis nochi tlen onka.

XIJCHIUA KEJ TOTEOTSIJ UAN CRISTO

17. ¿Kenijkatsa nojkia uelis tijchiuasej kej toTeotsij uan Cristo?

17 ¿Kenijkatsa uelis tijchiuasej kej toTeotsij uan Cristo? Maske amo tiuelij tijchiuaj uejueyi tlamantli, kena uelis tijchiuasej tlen kiijtoua Proverbios 3:27 (xijpoua). Kema toikniuaj tlaijiyouiaj uelis tikinmakasej tlen kinpoloua uan tikinyolchikauasej (Prov. 17:17). Ni uelis tijchiuasej kema tetlasojsoljuilia se chikauak ajakatl. Kema panok se chikauak ajakatl, se tosiuaikni katli ayokmo itstoya iueue, tlauel kisojsoljuilik ichaj. Kema kipaleuijkej toikniuaj, ya kiijtok tlauel kitlaskamatiliyaya toTeotsij pampa nojkia eliyaya se tlen Jehová itlajtoltemakauaj, uan amo san pampa kimakakej miak tlamantli, nojkia pampa kipaleuijkej kuali ma tlaneltokato. Se tosiuaikni katli itstok iselti nojkia kej nopa kipanok. Amo kimatiyaya tlake kichiuaskia pampa kitlasojsoljuilik se chikauak ajakatl. Maske kiampa kipanok, toikniuaj kikualchijchiuatoj ichaj. Ya kiijtok amo kimatiyaya tlake kiijtoskia ika tlen kinextiskia tlen kiyolmatiyaya. Yeka kiijtok: “Tlaskamati Jehová”. Nochi tikintlaskamatiliaj toikniuaj pampa kintekipachoua tlen techpano. Uan tlauel tijtlaskamatiliaj Jehová uan Jesucristo pampa techmokuitlauiaj.

18. ¿Tlake tlauel mitspaktia kema timoyoliljuia ipan nopa uejueyi tlamantli tlen kichijki Jesús?

18 Kema Jesús itstoya ipan Tlaltipaktli kinextik yaya eliyaya “ichikaualis [...] toTeko”. Amo kichijki uejueyi tlamantli pampa kinekiyaya ma kiitakaj maseualmej o pampa kinekiyaya kitlanis tomij. Ya kichijki pampa nelia teikneliyaya uan kinekiyaya kinpaleuis. Ipan nopa seyok tlamachtili tikitasej sekinok tlamantli.