“¡Innotlakauaj, nochipa ximotemachikaj ipan toTeko Dios!” (SALMO 62:8)

1-3. ¿Kenke Pablo kimajtoya ueliskia motemachis ipan Jehová? (Xikita nopa achtoui tlaixkopinkayotl.)

NOPA Cristo itokilijkauaj ueltoskia kinpanos tlen amo kuali ne Roma, pampa tlauel kintlaijiyouiltiyayaj uan kinistlakauijkej. Kiijtojkej inijuantij tekualankaitayayaj uan kitlatijkej nopa altepetl. Miakej kinitskijkej, uan sekinok kinmajkajkej kampa tlapialmej uan kiampa ma kinkuakaj. Sekinok kinlavosminkej ipan kuauitl uan kintlatijkej uan nopa kintlauiliyaya tlayoua. Yeka toikniuaj kimatiyayaj nojkia ueliskia kinpanos ni tlamantli.

2 Kema romaeuanij nojkia kiitskijkej apóstol Pablo, uelis moiljuiyaya tlaj kipaleuiskiaj sekinok toikniuaj, pampa kema kipixki se ueyi kuesoli amo aka kipaleuik. Uajka, Pablo kiijtok Jehová kiiljuik Jesús ma kipaleui uan ma kimaka chikaualistli. Uan nojkia kiijtok kimanauik “tlen nopa león” (2 Tim. 4:16, 17, TNM). * (Xijpoua nopa nota.)

3 Pablo motemachiyaya ipan Jehová, pampa kiilnamiktoya kenijkatsa  kipaleuik achtouia. Motemachijtoya Jehová kimakaskia chikaualistli uan kiampa kiijiyouiskia kuesoli. Yeka kiijtok toTeko kimakixtiskia tlaj kipanoskia tlen ueli amo kuali tlamantli (2 Tim. 4:18). Motemachiyaya Jehová uan Jesús nochipa kipaleuiskiaj, maske toikniuaj amo ueliskiaj kipaleuisej. Nelnelia kuali motemachijtoya.

¿KENIJKATSA UELIS TIJNEXTISEJ TIMOTEMACHIAJ IPAN JEHOVÁ?

4, 5. 1) ¿Ajkia uelis nochipa techpaleuis? 2) ¿Kenijkatsa uelis kuali timouampojchiuas iuaya Jehová?

4 ¿Mitspanotok se ouij kuesoli uan tijyolmajtok amo aka mitspaleuia? Uelis ayokmo mitsmakakej tekitl, tijpixki se kokolistli o se kuesoli kampa timomachtia. Uan pampa amo aka mitspaleuik, uelis timoyolkokok. Uajka, moneki tikilnamikis sekij kuesoli maseualmej amo uelij kisenkauaj. Yeka Biblia kiijtoua ma timotemachikaj ipan Jehová (Prov. 3:5, 6). ¿Nelnelia uelis timotemachisej ipan ya? ¡Kena! Tlen kiijtoua Biblia techpaleuia timotemachisej Jehová nelnelia techpaleuia.

Tlaj tijpia se kuesoli, xikita kej se tlamantli tlen mitspaleuis ximotemachi ika nochi moyolo ipan Jehová

5 Tlaj tijpia se kuesoli uan amo aka mitspaleuia, ximoyoltlali. Xijchiua kej Pablo, uan xikita nopa kuesoli kej se tlamantli tlen mitspaleuis ximotemachi ika nochi moyolo ipan Jehová uan kej se tlamantli tlen mitsnextilis kenijkatsa Jehová mitsmokuitlauia. Kiampa tlauel timotemachis ipan Jehová uan kuali timouampojchiuas iuaya.

KEMA JEHOVÁ AMO NIMANTSI TECHPALEUIA KEMA TIMOMAIJTOUAJ

6. ¿Kenke kema tijpiaj kuesoli kemantika ouij timotemachiaj ipan Jehová?

6 Ximoiljui tijpia se kuesoli ouij uan tlauel timotekipachojtok. Tijneki ma mosenkaua uan ya tikiljuik Jehová ma mitspaleui. Uajka, ximoyoltlali uan ximotemachi mitspaleuis (xijpoua Salmo 62:8 uan 1 Pedro 5:7). Tlaj tijneki nelnelia timouampojchiuas iuaya Jehová, moneki tijyekos timotemachis ipan ya, maske ouij pampa kemantika Jehová amo nimantsi techpaleuia (Sal. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Hab. 1:2).

Jehová techiknelia kejuak totata uan kimati tlake techpoloua

7. ¿Kenke kemantika Jehová amo nimantsi techpaleuia?

7 ¿Kenke kemantika Jehová amo nimantsi techpaleuia? Tijkuamachilis, tlaj tikilnamikis Biblia kiijtoua Jehová totata uan tojuantij tiikoneuaj (Sal. 103:13). Tetajmej amo nochipa kinmakaj ininkoneuaj nochi tlen kintlajtlaniaj uan amo nimantsi kinmakaj. Kemantika konemej tlajtlanij se tlamantli uan teipa ayokmo kinekij. Tetajmej nojkia kimatij tlaj tlen kintlajtlaniaj uelis kintlanauis ininkoneuaj o sekinok. Tlaj nochipa nimantsi kinmakaskiaj nochi, eliskiaj kejuak inintlatekipanojkauaj. Inijuantij kimatij tlen kinpoloua ininkoneuaj uan kema kinamiki kinmakasej. Jehová nojkia kiampa kichiua. Ya techiknelia, kimati tlake techpoloua uan kema kinamiki techmakas. Yeka, moneki timochiasej uan kiampa kuali tikitasej kema techpaleuis (ipan Isaías 29:16 uan 45:9 nojkia kiampa kiijtoua).

8. ¿Kenijkatsa kiijtoua Jehová uelis tikijiyouisej kuesoli?

8 Xikilnamiki Jehová nojkia kimati tlen tiuelij tikijiyouiaj (Sal. 103:14). Ya nochipa techmaka  chikaualistli. Maske uelis kemantika tijyolmatij ayokmo tikijiyouiaj, Jehová techiljuia tlaj se kuesoli tlen tijpiaj tikitaj tlauel ouij, ya techpaleuis (xijpoua 1 Corintios 10:13). Ma timotemachikaj Jehová kimati tlen nelnelia uelis tikijiyouisej, uan nopa techpaleuis ma timoyoltlalikaj.

9. ¿Tlake moneki tijchiuas tlaj kema timomaijtos Jehová amo nimantsi mitspaleuis?

9 Tlaj Jehová amo nimantsi mitspaleuis, ximochia. Xikilnamiki maske kineki techpaleuis, Biblia kiijtoua Jehová mochia kema techpaleuia uan kinextia techiknelia, pampa ya kichiua tlen xitlauak. Uan nojkia kiijtoua katli motemachiaj ipan ya yolpakij (Is. 30:18).

KEMA TIJPIAJ TLAUEL UEJUEYI KUESOLI

10-12. 1) ¿Kenke ouij se kimokuitlauis se tlen ininchampoyouaj tlen kipia se kokolistli? 2) ¿Kenijkatsa techpaleuia kuali timouikasej iuaya Jehová kema tijpiaj se kuesoli uan timotemachiaj ipan ya? Xikijto se neskayotl.

10 Ipan párrafo 2 tikijtojkej toTeotsij kimanauik Pablo “tlen nopa león” (2 Tim. 4:17, TNM). Tlaj nojkia mitspanotok se tlauel ueyi kuesoli uan tijyolmati kej Pablo, tlauel moneki ximotemachi ipan Jehová. ¿Tijmokuitlauijtok se tlen mochampoyouaj? Tlaj tikiljuijtok Jehová ma mitspaleui tijpias chikaualistli uan kuali tijtlapejpenis tlen tijchiuas. * (Xikita nopa nota.) Uelis timoyoltlalis pampa Jehová kimati tlen mitspanotok uan ya mitspaleuis tikijiyouis uan ma amo kema xijtlauelkaua (Sal. 32:8).

Ximotemachi Jehová mitsmakas chikaualistli, uan kiampa amo tijtlauelkauas uan uelis titlaneltokas

11 Kemantika uelis timoiljuis Jehová amo mitspaleuijtok. Uelis tepajtianij amo kiijtouaj kenijkatsa kipajtisej se tlen mochampoyouaj, uan uelis maske tijnekiskia ma mitsyolchikauakaj mochampoyouaj, nesi san kiueyiliaj nopa kuesoli. Tlaj mitspanoskia nopa, tlauel moneki xikiljui Jehová ma mitsmaka chikaualistli uan ma mitspaleui nojua tijnechkauijtias (xijpoua 1 Samuel 30:3 uan 6). Teipa, kema tijmatis kenijkatsa mitspaleuik Jehová, tlauel kuali timouampojchiuas iuaya.

12 Ma tikitakaj tlen kipanok Linda. * (Xikita nopa nota.) Ya kinmokuitlauiyaya itatauaj kema ayamo mikiyayaj. Kiijtoua iueue, iikni uan ya miakpa amo kimatiyayaj tlake kichiuaskiaj. Kemantika ayokmo kiijiyouiyayaj. Uan nama kuali kiitaj kenijkatsa Jehová kinpaleuik ma kiijiyouikaj. Motemachiaj kinmakak chikaualistli, uan tlauel kinpaleuik kema kiitayayaj amo tlamiyaya kuesoli.

13. ¿Kenijkatsa kipaleuik tosiuaikni Rhonda pampa motemachik ipan Jehová?

13 Tlaj timotemachisej ipan Jehová ika nochi toyolo, techpaleuis tikijiyouisej kema techpanos tlen tlauel amo kuali. Ya nopa kipanok tosiuaikni Rhonda. Iueue amo kitekipanoua toTeotsij uan kinekiyaya kikauas Rhonda. Uan iikni kipixtoya se ueyi kokolistli. Uan kema panotoya se keski mestli mijki iikni isiua. Ni tlauel kitlaijiyouiltik Rhonda. Kema pejki kuali kiyolmati uan mochijki precursora, mijki inana. ¿Tlake kipaleuik kiijiyouik nochi? Mojmostla momaijtouayaya maske san kiiljuiyaya Jehová tlen kitlapejpeniyaya kichiuas. Kiijtoua Jehová nelnelia mochijki iuampo. Nojkia kiijtoua kiyekok motemachis ipan Jehová uan amo san ipan ya o ipan sekinok. Rhonda kiyolmatiyaya  Jehová nelnelia kipaleuijtoya pampa amo tleno kipolouayaya. Uan kiyolmatiyaya tekitiyaya iuaya Jehová.

Kema tochampoyouaj kipiaj se kuesoli uelis kinextis tlaj nelnelia tikikneliaj Jehová (Xikita párrafos 14-16)

14. ¿Kenijkatsa mitspaleuis Jehová tlaj kikixtisej ipan tlanechikoli se tlen mochampoyouaj?

14 Ximoiljui se tlen mochampoyouaj kikixtiaj ipan tlanechikoli. Ta tijmati Biblia kiijtoua amo ma tikinnojnotsakaj (1 Cor. 5:11; 2 Juan 10). Uelis tijmati ouij tijneltokas nopa tlanauatili pampa tlauel tikiknelia. Jehová mitspaleuis uan mitsmakas chikaualistli, uan kiampa amo tijtlauelkauas toTeotsij uan uelis titlaneltokas. Ximotemachi ipan Jehová uan xikita ni kuesoli kej se tlamantli tlen mitspaleuis nojua xijnechkaui Jehová.

15. ¿Kenke Adán amo kineltokak Jehová?

15 Ma timoiljuikaj ni. ¿Kenke Adán kikuajki nopa kuauitl itlajka tlen kimakak Eva? Ya amo kichijki pampa moiljuik ueliskia kiixpanos toTeotsij uan nojua itstos. Biblia kiijtoua “[Satanás] axkikajkayajki Adán” (1 Tim. 2:14). Uajka, ¿kenke kineltokak isiua uan amo Jehová? Pampa tlauel kiikneliyaya isiua uan amo Jehová (Gén. 3:6, 17). ¿Tlake techmachtia ni?

16. ¿San ajkia moneki tlauel tikiknelisej uan amo sekinok? ¿Uan kenke?

16 Tlen kichijki Adán kinextia moneki san Jehová tlauel tikiknelisej uan amo sekinok (xijpoua Mateo 22:37 uan 38). ¿Kenke? Pampa maske tochampoyouaj kitekipanouaj Jehová o amo, ya nopa tlauel kinpaleuis. Yeka, xikikneli Jehová uan mojmostla tlauel ximotemachijtia ipan ya. Tlaj timokuesoua pampa kikixtijkej se tlen mochampoyouaj ipan tlanechikoli, xikiljui Jehová kenijkatsa tijyolmati (Rom. 12:12; Filip. 4:6, 7). * (Xikita nopa nota.) Tlaj tlauel mitsyolkokojtok,  xikita kej se tlamantli tlen uelis mitspaleuis tlauel kuali timouampojchiuas iuaya Jehová. Kiampa timotemachis ipan ya uan tlaj tijneltokas, nochi kuali kisas.

¿TLAKE UELIS TIJCHIUASEJ KEMA TIJCHIAJ MA TECHPALEUI JEHOVÁ?

Tlaj timosentlalisej titlajtolmoyauasej, tijnextisej timotemachiaj ipan Jehová (Xikita párrafo 17)

17. ¿Ipan tlake uelis timotemachisej tlaj timosentlalijtosej titlajtolmoyauasej?

17 ¿Kenke Jehová kimanauik Pablo “tlen nopa león”? Pablo kiijtok kiampa nojua tlajtolmoyauaskia uan kisenkauaskia nopa tekitl tlen toTeotsij kinauatijtoya (2 Tim. 4:17). Jehová nojkia technauatia ma titlajtolmoyauakaj, yeka techita kej itlapaleuijkauaj (1 Cor. 3:9; 1 Tes. 2:4). Tlaj timosentlalijtosej titlajtolmoyauasej, uelis timotemachisej Jehová techmakas nochi tlen moneki (Mat. 6:33). Uan amo tijmatisej ouij tijchiasej ma techpaleui kema timomaijtosej.

18. ¿Tlake uelis tijchiuasej tlaj tijnekij tlauel kuali timouampojchiuasej iuaya Jehová uan tlauel timotemachisej ipan ya?

18 Mojmostla tlauel kuali ximouampojchijtia iuaya Jehová. Kema tijpias se ueyi kuesoli, xikita kej se tlamantli tlen mitspaleuis xijnechkaui Jehová. Ximomachti Biblia uan ximoyoliljui kenijkatsa uelis mitspaleuis. Nochipa ximomaijto uan xijtekipano Jehová. Kiampa, uelis timotemachis Jehová mitspaleuis tikijiyouis nopa kuesoli tlen nama tijpia uan tlen teipa tijpias.

^ párr. 2 Kema Pablo kiijtok ni, uelis kiijtosnekiyaya se nelnelia león o seyok amo kuali tlamantli tlen uelis kipanok.

^ párr. 10 Ipan pilamochtsitsij uala se keski tlamachtili tlen kinpaleuia katli kipiaj se kokolistli uan katli kinmokuitlauiaj. Ni uelis tikasis ipan ¡Despertad!, febrero 8, 1994, ¡Despertad!, febrero 8, 1997, ¡Despertad!, mayo 22, 2000 uan ipan ¡Despertad!, enero 22, 2001.

^ párr. 12 Ipan ni tlamachtili kipatlakej toikniuaj inintoka.

^ párr. 16 Ipan pilamochtsitsij uala se keski tlamachtili tlen kinpaleuia katli se tlen ininchampoyouaj kikixtijtokej ipan tlanechikoli. Ni tikitas ipan La Atalaya, septiembre 1, 2006, iamayo 17-21 uan ipan La Atalaya, enero 15, 2007, iamayo 17-20.