“Xitlachixtokaj pampa axinkimatij tlachke tonal, niyon tlachke hora.” (MATEO 25:13)

1, 2. 1) ¿Tlake kiijtok Jesús panoskia ipan itlamia tonali? 2) ¿Tlake tikixtomasej ipan ni tlamachtili?

KEMA Jesús itstoya ipan tepetl Olivos ininuaya Pedro, Andrés, Santiago uan Juan, kampa nesiyaya teokali tlen Jerusalén, pejki kiniljuia tlen panoskia ipan itlamia tonali kema tekichiuaskia ipan toTeotsij iTlanauatijkayo. Uan itstoskia se “tlalnamijkatlatekipanojketl tlen nelia temachtli” katli kichiuaskia tlen ya kinauatiskia uan kinmachtiskia Cristo itokilijkauaj kema monekiskia (Mat. 24:45-47).

2 Teipa, Jesús kiniljuik se tlapoualistli tlen matlaktli ichpokamej (xijpoua Mateo 25:1-13). Ipan ni tlamachtili tikixtomasej eyi tlamantli ika nopa tlapoualistli. Se. ¿Tlake kinekiyaya tlamachtis Jesús? Ome. ¿Kenijkatsa nojkia kej nopa kichiuaj katli yasej iluikak, uan kenijkatsa kinpaleuia? Eyi. ¿Kenijkatsa uelis techpaleuis?

 ¿TLAKE KINEKIYAYA TLAMACHTIS JESÚS?

3. 1) ¿Kenijkatsa kiixtomayayaj uejkajkia nopa tlapoualistli tlen nopa matlaktli ichpokamej? 2) ¿Tlake uelis panoyaya kema kiixtomayayaj san tlen amo tlauel ipati?

3 Ipan nopa tlamachtili tlen panok, tikitakej nopa tlalnamijkatlatekipanojketl kipatlatok kej kiixtoma se keski tlapoualistli. Achtouia san kiixtomayaya tlen kiixnextiyaya, uan nama technextilia tlake techmachtia. Uejkajkia, nopa tlapoualistli tlen matlaktli ichpokamej, ipan amatlajkuiloli san kiixtomayayaj tlen uelis kiijtosnekiyaya se keski tlamantli, kej nopa tlauili, aceite uan ipan tlen kitekaj aceite. Uan pampa san kiixtomayaya tlen amo tlauel ipati, uelis ayokmo tenextiliyaya tlake tlamachtiyaya. Yeka, ipan ni tlamachtili san tikitasej tlake techmachtia uan kenijkatsa techpaleuia.

Nopa ichpokamej monekiyayaj kichixtoskiaj ika inintlauil kema asiskia katli mosiuajtiskia

4. 1) ¿Ajkia mosiuajtiskia, uan kenke tijmatij nopa? 2) ¿Ajkia inijuantij nopa ichpokamej, uan kenke tijmatij nopa?

4 Tlaj tijnekij tijmatisej tlake kinekiyaya techmachtis Jesús, achtoui moneki tijmatisej tlen ajkia inijuantij kiijtoua ipan nopa tlapoualistli. ¿Ajkia mosiuajtiskia? Jesús. Ni tijmatij pampa se tonali, kiijtok ya eliyaya kej se katli mosiuajtiskia (Luc. 5:34, 35). ¿Uan ajkia inijuantij nopa ichpokamej? Eliyayaj nopa ‘axmiakej’, o katli motemachiaj yasej iluikak. Ni tijmatij pampa Jesús kiijtok katli motemachiaj yasej iluikak, eliyayaj katli ika inintlauil kichiayayaj ininteko ma mokuepa kema yajtoya kampa mosenkajkej (Luc. 12:32, 35, 36). Ni techilnamikilia tlen monekiyaya kichiuasej nopa matlaktli ichpokamej. Inijuantij monekiyaya kichixtoskiaj ika inintlauil kema asiskia katli mosiuajtiskia. Uan apóstol Pablo uan Juan nojkia kiijtojkej katli motemachiaj yasej iluikak eliyayaj kejuak ichpokamej (2 Cor. 11:2; Apoc. [Rev.] 14:4). Uajka, ika ni tlapoualistli Jesús kinekiyaya kinmachtis katli yasej iluikak.

5. ¿Kema moaxitiskia nopa tlapoualistli tlen nopa matlaktli ichpokamej, uan kenke tijmatij nopa?

5 ¿Kema moaxitiskia nopa tlapoualistli tlen nopa matlaktli ichpokamej? Ipan itlamia tonali. Tlen kiijtoua kampa tlami nopa tlapoualistli, moaxitis kema mochiuas nopa ueyi tlaijiyouilistli. Ni tijmatij pampa kampa tlami, Jesús kiijtok “asiko” katli mosiuajtiskia (Mat. 25:10). Ipan La Atalaya, julio 15, 2013 moixtonki nopa tlajtolpanextili tlen Mateo 24 uan 25 kampa chikuexpa kiijtoua kema Jesús asiskia, o ualaskia. Uan tikitakej Jesús asiskia kema tlamiskia nopa ueyi tlaijiyouilistli kema kintlajtolsenkauas uan kintsontlamiltis tlen amo kualmej. Uajka nopa tlapoualistli tlen matlaktli ichpokamej moaxitiskia ipan itlamia tonali, uan ya ualaskia kema mochiuas nopa ueyi tlaijiyouilistli.

6. ¿Tlake kinekiyaya tlamachtis Jesús ika nopa tlapoualistli?

6 ¿Tlake kinekiyaya tlamachtis Jesús ika nopa tlapoualistli? Ni tijmatisej tlaj tikitasej tlen achtoui kiijtoua. Ipan Mateo 24, Jesús kiijtok tlen nopa tlalnamijkatlatekipanojketl o se keskij katli motemachiaj yasej iluikak tlen ipan itlamia tonali kinyakanaj Cristo itokilijkauaj. Jesús kiniljuik amo ma kitlauelkauakaj toTeotsij. Uan ika nopa tlapoualistli tlen nopa matlaktli ichpokamej, nojkia ya nopa kinekiyaya kinmachtis nochi katli motemachiaj yasej iluikak uan itstoskiaj ipan itlamia tonali. Tlaj kinekiskiaj motemachijtosej uelis yasej iluikak monekiskia kuali tlachixtosej (Mat. 25:13). ¿Kenijkatsa kichijtokej? Ma tikitakaj.

 ¿KENIJKATSA KATLI MOTEMACHIAJ YASEJ ILUIKAK KICHIJTOKEJ TLEN KINMACHTIJKEJ?

7, 8. 1) ¿Kenijkatsa kinextijkej mochixtoyaj nopa ichpokamej katli tlalnamikij? 2) ¿Kenijkatsa kinextiaj mochixtokej katli motemachiaj yasej iluikak?

7 Ipan nopa tlapoualistli, Jesús kiijtok makuilmej ichpokamej eliyayaj “uiuitikej”. Kiampa kiniljuik pampa amo kichixtoyaj kema asiko katli mosiuajtiskia, uan kiijtok makuilmej ichpokamej “tlalnamikij” pampa inijuantij kena kichixtoyaj. ¿Kenijkatsa kichijkej? Kiitakej tlake ueliskia kinpolos uan kuali tlachixtoyaj. Monekiyaya nochi tlayoua tlatlatoskia inintlauil. Nopa ichpokamej katli tlalnamikij kiuikakej miak aceite uan katli uiuitikej, amo. Uan, ¿kenijkatsa katli motemachiaj yasej iluikak kinextiaj kichixtokej kema ualas Jesús?

8 Katli motemachiaj yasej iluikak kinekij kichiuasej nochi tlen Jehová kinnauatijtok. Yeka kichijtokej miak tlamantli. Se. Kimatij maske moneki kikauasej miak tlamantli tlaj kinekij kitekipanosej Jehová, kichiuaj ika pakilistli. Ome. Mosentlalijtokej amo kema kitlauelkauasej Jehová maske amo kimatij kema ualas itlamia tonali, pampa kiikneliaj Jehová uan Jesús. Uan eyi. Amo kinekij tlapijpiasej miak, momekatisej yon kitlasomatisej tlen kipiaj kej kichiuaj sekinok. Katli motemachiaj yasej iluikak kichiuaj kej nopa ichpokamej tlen tlalnamikij katli kichixtoyaj ika inintlauil. Inijuantij nojkia kuali tlachixtokej uan kichixtokej katli mosiuajtis, maske nesi amo asi (Filip. 2:15).

Jesús kiiljuik nopa tlalnamijkatlatekipanojketl amo ma kitlauelkaua toTeotsij

9. 1) ¿Tlake kiniljuik Jesús amo ma kichiuakaj katli motemachiaj yasej iluikak? 2) ¿Uan kenijkatsa kinextiaj kuali kitlakakilijtokej kema kiijtojkej: “Ya ualaua ne mosiuajtijketl”? (Nojkia xikita nopa nota.)

9 Nopa ichpokamej nojkia kuali tlachixtoyaj. Uajka, ¿kenke Jesús kiijtok nopa matlaktli ichpokamej kochkej kema kiitakej uejkauayaya katli mosiuajtiskia? Pampa kinekiyaya kiniljuis katli ipan ni tonali motemachiaj yasej iluikak, ueliskia kejuak kochiskiaj o mokuapoloskiaj kema kichiaskiaj ma asi. Jesús kimatiyaya se akajya katli kineki kuali tlachixtos uelis nojkia mokuapolos. Yeka, katli motemachiaj yasej iluikak kichijtokej se ueyi kampeka kuali tlachixtosej. ¿Kenijkatsa kichijtokej? Ma tikilnamikikaj kenijkatsa ipan nopa tlapoualistli, Jesús kiijtok nopa ichpokamej kikajkej ni: “Ya ualaua ne mosiuajtijketl”. Maske nochi ichpokamej kikajkej, san tlen tlalnamikij kuali tlachixtoyaj (Mat. 25:5, 6; 26:41). Katli motemachiaj yasej iluikak nojkia kuali kitlakakilijtokej kema kiijtojkej: “Ya ualaua ne mosiuajtijketl”. ¿Kenijkatsa kichijtokej? Kikuamachilijtokej tlen kinextia Jesús nechka asiki uan yeka kichixtokej. * (Xikita nopa nota.) Nama ma tikitakaj tlen ika tlami nopa tlapoualistli, kampa kiijtoua keski tonali uejkauaskia.

KATLI TLALNAMIKIJ KISELIAJ TLEN KUALI UAN KATLI UIUITIKEJ KINTLATSAKUILTIAJ

10. ¿Tlake ueliskia timotlajtlanisej ika tlen nopa ichpokamej uiuitikej kiniljuijkej katli tlalnamikij?

10 Kema nechka asiskia katli mosiuajtiskia nopa ichpokamej uiuitikej kinnojnotskej katli tlalnamikij. Kintlajtlanijkej ma kinmakakaj  aceite tlen ika motlauiliskiaj. Uan nopa katli tlalnamikij amo kinejkej kinmakasej (xijpoua Mateo 25:8 uan 9). Uelis timotlajtlaniaj: “¿Kiijtosneki katli motemachiaj yasej iluikak amo kinekisej kinpaleuisej katli kitlauelkajtokej toTeotsij kema nechka tlamis nopa ueyi tlaijiyouilistli?”. Ni tijmatisej tlaj tikixtomasej tlen kinpanos katli motemachiaj yasej iluikak kema nechka tlamis nopa ueyi tlaijiyouilistli.

11. 1) ¿Tlake panos kema nechka peuas nopa ueyi tlaijiyouilistli? 2) ¿Tlake kinekiyayaj katli tlalnamikij ma kimatikaj katli uiuitikej kema kiniljuijkej ma kikouatij aceite?

11 Kema nechka peuas nopa ueyi tlaijiyouilistli, nochi katli motemachiaj yasej iluikak uan amo kitlauelkajkej toTeotsij ipan Tlaltipaktli ya kiselijtosej kejuak se sello (Apoc. 7:1-4). Ni kiijtosneki temachtli yasej iluikak. Uan, ¿tlake kinpanos katli amo kuali tlachixtoyaj uan kitlauelkajkej toTeotsij kema nechka peuaskia nopa ueyi tlaijiyouilistli? Amo kiselisej nopa sello. Kema peuas nopa ueyi tlaijiyouilistli uan kiitasej kenijkatsa kintsontlamiltiaj nopa religiones tlen amo melauak, amo kimatisej tlake kichiuasej. Uajka kimatisej amo kichixtoyaj Jesús. Uan, ¿tlake panos tlaj tlajtlanisej ma kinpaleuikaj? Nopa tlapoualistli tlen nopa matlaktli ichpokamej kiijtoua katli tlalnamikij amo kinejkej kinmakasej ininaceite katli uiuitikej uan kiniljuijkej ma kikouatij. Uan pampa ya tlatlayouixtoya, amo aka kinnamakiltik. Katli tlalnamikij kinekiyayaj ma kimatikaj ayokmo tleno ueliskia kichiuasej.

12. 1) ¿Tlake kipanos katli ayamo kiselijtos nopa sello uan kitlauelkauas toTeotsij kema panotos nopa ueyi tlaijiyouilistli? 2) ¿Tlake kinpanos katli kichiuaj kej nopa ichpokamej uiuitikej?

12 Kema panotos nopa ueyi tlaijiyouilistli, katli motemachiaj yasej iluikak amo uelis kinpaleuisej katli kitlauelkajkej toTeotsij. Ayokmo tleno uelis kichiuasej. Nojkia kinpanos kej nopa ichpokamej uiuitikej katli yajkej kikouaj aceite: “Asiko nopa telpokatl uan nopa ichpokamej tlen mokualtlalijtoyaj yajkej iuaya. Uan nochi kalakitoj ipan nopa tlakualistli tlen nenamiktili uan kaltsajkej”. Kema asis Jesús kema nechka tlamis nopa ueyi tlaijiyouilistli, kinnechikos ne iluikak katli motemachiaj yasej nepa (Mat. 24:31; 25:10; Juan 14:1-3; 1 Tes. 4:17). Uan amo kinekis kinitas katli kitlauelkajkej toTeotsij. Uelis kinekisej kiiljuisej kej nopa ichpokamej uiuitikej: “Tate, tate, xitechkaltlapo”. Uan Jesús nojkia kinnankilis kej sekinok katli kitlauelkajkej toTeotsij: “Nelia niinmechiljuia, axniinmechixmati” (Mat. 7:21-23; 25:11, 12).

Nochi katli yasej iluikak moneki kitlapejpenisej tlaj kuali tlachixtosej o kitlauelkauasej toTeotsij

13. 1) ¿Kenke Jesús amo kiijtosnejki miakej katli motemachiaj yasej iluikak kitlauelkauaskiaj toTeotsij? 2) ¿Kenke tijmatij ni tlapoualistli kinextia Jesús motemachia ipan katli yasej iluikak? (Xikita nopa achtoui tlaixkopinkayotl.)

13 ¿Kiijtosnejki Jesús miakej katli motemachiaj yasej iluikak kitlauelkauaskiaj toTeotsij uan kinpatlaskiaj ika sekinok? Amo. Tlaj tikitasej Mateo 24 tijmatisej kenke amo. Kema Jesús kiiljuik nopa tlalnamijkatlatekipanojketl amo ma mochiua se amo kuali tlatekipanojketl, amo kiijtok ya nopa kichiuaskia. Ya san kiiljuik amo ma kichiua nopa. Ika nopa tlapoualistli tlen nopa matlaktli ichpokamej, nojkia kichijki nopa. Jesús kiniljuik tlake amo ma kichiuakaj katli motemachiaj yasej iluikak. Kej nopa makuilmej ichpokamej kinextijkej eliyayaj tlalnamikij uan makuilmej  eliyayaj uiuitikej, nochi katli motemachiaj yasej iluikak moneki kitlapejpenisej tlaj kuali tlachixtosej o kitlauelkauasej toTeotsij. Uan Pablo nojkia kej nopa kiniljuik (xijpoua Hebreos 6:4-9; nojkia xikita Deuteronomio 30:19). Ya kinnojnotski kej kinamiki uan kiniljuik motemachiyaya amo kema kitlauelkauaskiaj toTeotsij. Tlen Jesús tetlajtolmakak ika nopa tlapoualistli tlen nopa matlaktli ichpokamej kinextia ya nojkia motemachiyaya ipan katli yasej iluikak. Kimati uelis amo kitlauelkauasej toTeotsij uan kiselisej tlen toTeotsij kiniljuijtok kinmakas.

¿KENIJKATSA KINPALEUIA “SEKINOK TLAKAMEJ” TLEN JESÚS TLAMACHTIK?

14. ¿Kenke nopa “sekinok tlakamej” nojkia uelis kinpaleuis nopa tlapoualistli tlen Jesús kiijtok?

14 Nopa tlapoualistli tlen Jesús kiijtok kinextia moneki kuali titlachixtosej. Maske nopa tlapoualistli kiniljuijkej katli motemachiaj yasej iluikak, nopa “sekinok tlakamej” nojkia uelis kinpaleuis (Juan 10:16). ¿Kenke? Pampa Jesús kiijtok: “Tlen niinmechiljuia inmojuantij, nojkia nikiniljuia nochi tlakamej: ¡Xitlachixtokaj kuali para kema niualas!” (Mar. 13:37). Jesús kineki nochi itokilijkauaj ma kichixtokaj uan kuali ma tlachixtokaj. Nochi uelis kichiuasej kej katli motemachiaj yasej iluikak uan tlauel kipatiitasej tlajtolmoyauasej. Amo kema ma tijchiuakaj kej nopa ichpokamej uiuitikej katli kintlajtlanijkej aceite katli tlalnamikij. Amo ma timoiljuikaj uelis techpaleuis tlaj sekinok amo kitlauelkauasej toTeotsij, tlaj kichixtosej o kuali tlachixtosej. Nopa san tojuantij uelis tijchiuasej. Jesús nechka kintlajtolsenkauaki nochi, uan nochi monekis kinextisej tlen kichijtokej. Uajka, moneki kuali ma titlachixtokaj.

Amo ma timoiljuikaj uelis techpaleuis tlaj sekinok amo kitlauelkauasej toTeotsij o tlaj kuali tlachixtosej

15. ¿Kenke nochi tiyolpakij pampa mosiuajtis Jesús?

15 Nochi tiyolpakij kema ipan nopa tlapoualistli Jesús kiijtok mosenkauaskiaj. Kema tlamis Armagedón, katli motemachiaj yasej iluikak elisej katli ininuaya mosiuajtis Cristo ne iluikak (Apoc. 19:7-9). Uan katli itstosej ipan Tlaltipaktli nojkia kinpaleuis. Kema Cristo mosenkauas kipiasej se tlanauatijketl tlen amo tlajtlakole. Yeka, nochi moneki tijnextisej tijchixtokej Cristo uan kuali titlachixtokej. Tlaj kiampa tijchiuasej, uelis tiitstosej ika pakilistli kej Jehová kiijtojtok.

^ párr. 9 Kema ipan Mateo 25:6 kiijtojkej: “Ya ualaua ne mosiuajtijketl” panok se kentsi tonali uan teipa ipan Mateo 25:10 kiijtoua ya asiko. Ipan itlamia tonali, katli motemachiaj yasej iluikak, maske kuali tlachixtokej uan kikuamachilijtokej Jesús ya tekichijtok ipan toTeotsij iTlanauatijkayo, moneki nojua kuali tlachixtosej.